Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rezumat teologie liturgica

rezumat teologie liturgica

Ratings:
(0)
|Views: 203|Likes:
Published by Ancuta Clim

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Ancuta Clim on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
Partea întâi
 
INTRODUCERE ÎN STUDIUL LITURGICII
 CAPITOLUL I:
LITURGICA PRIVITĂ CA DISCIPLINĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT
TEOLOGIC
 
1. Ce este liturgica?Liturgica
este di
sciplina a teologiei practice care se ocupă cu studiul metodic si si
stematic alcultului divin public al BOR .
Obiectul
ei este cultul
Prin cult înţ
elegm totalitatea actelor,
formelor, râ
nduielilor
întrebuinţ
ate de biserica, princare ea,
cinsteşte pe sfinţi si prin care împărtăseste harul sfinţ
itor al lui Dumnezeu.
3. Locul liturgici in teologie,d
iscipline î 
nrudite
:
Ca disciplină
expusa
metodic si sistematic este nouă
,sec 18-19.
Face parte din secţ
ia t
eologiei practice alături de catehetică, omiletică, drept,parstorală
.
Dreptul are legatură
cu liturgica d
atorita faptului ca multe hotarâri ale sinoadelor se referă
lachestiuni liturgice.Liturgica are si
o latura istorica si doctrinară
.-Are legaturi cu dogmatica si morala-toate vorbesc despre sfin
tele Taine dar toate le tratează
 din punctul lor de vedere.-Are le
gaturi cu IBU care ii furnizează
 
date si informaţ
ii in legatura cu istoria cultului.-
legături cu IR 
-
îi este utilă liturgici, pt ca oferă
inform
ii despre originea sau provenientaactelor de cult.
5. Folosul si importanta sudierii liturgicii:
-
Misiunea principală
a preotului este
cea sacramentală sau litrgică
.-
 penrtu a putea savarş
i actele de cult preotul t
rebuie sa posede multe cunostinţe si vocaţie
 -
studierea liturgici ne ajută să patrundem sub învelişul extern al actelor de cult, să cunoaş
temrostul pt care au fost instituite
,importanţa lor pt viata religioasă
.
 
-
este necesară pentu pregatirea profesională
a viitorilor slujitori-este n
ecesara preotului pt ca il ajută
in catehizare-
este necesară
preotului in calitatea lui de executant si responsabil in ceea ce privesteranduiala de cult in parohie.-Sf sinod ia legaturi cu privire la modificarea sau stabilirea unor reguli de cult.CAPITOLUL II.
IZVOARELE LITURGICII
 Izvoare directe
.:-sunt acele opere scrise care au
ca scop expunerea unor informaţii privitoarela rî
nduiala,isoria sau explicarea cultului.Acestea sunt:-
carţ
ile de slujba- cele ma
i importante au fost publicate în colecţ
ii
si ediţ
ii de texte liturgicevechi.-randuieli biseric
esti si scrierile din literatura patristică
.-
 practica veche si generală
a bisericii- cuprinde toate riturile liturgice,obiceiuri,datini.-mon
umente arheologice si antichităţi
-
ne oferă
date despre
lăcaş
uri.
 Izvoare indirecte
:- acestea nu au ca sco
 p direct nici nevoile cultului ş
i nici expunerea
cultului dar conţin întamplă
tor date importante, acestea fiind:-
sfînta scriptură –în VT sunt descrise instituţii de cult , î
n NT se transmit cele mai vechi
informaţ
ii referitoate la instituirea cultului
crestin, cele mai importante gă
sindu-se in:Fapteleapostolilor, ep 1 Corinteni, Apocalipsa.-
scrierile sfinţilor parinţ
i-
rânduielile vieţii monahale
-
se reglementează viaţa si activitatea că
lugarilor(regulile Sf.Pahomie, ale Sf Vasile)-canoanele Sf apostoli-
numeroase dispoziţii si informaţ
ii despre cult.
 
CAPITOLELE III-IV
 
:LITERATURA LITURGICĂ (ISTORIA LITURGICII ȘIBIBLIOGRAFIA EI PRINCIPALĂ), DE LA ÎNCEPUTUL CREȘTINISMULUI PÂNĂASTĂZI
1.Scrieri de interes liturgic in literatura
crestină
din primele 3 veacuri
In primele 3 veacuri creştine cultul se află la incepul dezvoltă
rii.-
din operele Sfinţilor Părinţi aflăm doar câteva infomaţ
ii despre cult-Didahia celor 12 apostili-
 pe la sfârşitul veacului 1 în cap 9
-
10 ne dă
modele de formule
liturgice intrebuinţ
ate la serviciul euharistic unit pe atunci cu a
gapele fraţeşti
 -Clement Romanul.-
î
n ep catre Corinteni face acelasi lucru-Sf Justim Martirul-
Î
n prima Apologie-
face descriere sumară
a liturghiei care este cea maiveche
, comlpetă, şi preţioasă schiţă
a liturghiei din primele 3 veacuri-apologetul Tertulian, Origen, Sf Ciprian de Cartagina- in sec 2-
3 oferă informaţii desprerugaciunea publică dar mai ales î
n tratatele
lor “Despre rugaciunea Domnească”
 -
informaţ
ii mai pre
ţioase şi complete despre cultul creştin din perioada primara, î
ndeosebidespre Sf 
liurghie afă
lm din Randuieli Bisericesti.Cele mai importante din aceste scrieri sunt :-
Rânduiala bisericească egipteană
 -
Constituţ
iile apostoice-Testamentum Domini nostri Jesu Christi.-
în ele gasim informaţii privitoare la râ
nduiala unor servicii divine.2
. În perioada patristică sec. IV
-VIII in R
ăsă
rit.-
încep sa apară primele carţ
i liturgice
 propriu zise sub forma de colecţii de rugă
ciuni-Evloghiul lui Serapion .
În răsă
rit astfel de opere ne-au ramas de la :-Sf Chiril al Ierusalimului
 – 
Cele 5 cateheze mistagogice-Teodor de Mopsuestia
 – 
Omiliile Catehetice.-
Sf Ioan Gură
de Aur
Explicarea cultului ş
i a sfintei litur
ghii este preocuparea principală a liturgiş
tilor.-
după dispariţ
ia disciplinei c
atehumenatului comentariile se îndreaptă î
n sfera teologic
scolastică
 -prin analogie cu modul alegoric de interpretare a Sf scripturi, explicarea sf liturghi a luat odirectie alegorico-
mistică
.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
7777777 liked this
Simion Octavian liked this
Cristi Ccs liked this
papimatiz liked this
papimatiz liked this
hi1981 liked this
Otilia Mecu liked this
7777777 liked this
Neculai Alex liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->