Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VI Certamen de Europa Latina

VI Certamen de Europa Latina

Ratings: (0)|Views: 10,744 |Likes:
Published by Agamador
In annum MMXII proponentur interpretandi et commentandi loci ex. Dialogorum libris IV Sancti Gregori Magni excerpti.
In annum MMXII proponentur interpretandi et commentandi loci ex. Dialogorum libris IV Sancti Gregori Magni excerpti.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Agamador on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
CERTAMEN V DE EUROPA LATINA INDICITUR
Consortium, nomine Europae Latinae nuncupatum, quod inierunt octo lycea, nempeBrixiense ab Arnaldo, Mediolanensia a Caesare Beccaria, a Leone XIII; Triviliense aSimonide Weil; Vicetinum a Joanne Baptista Quadri; Vallisamnicum a Joanne GeorgioTrissino; Passanense a Jacobo Da Ponte, quotannis proponere solet inter adolescenteseloquentiae latinae certamen, quod per vices in sede cujusque lycii celebratur.
Certaminis fines qui sint 
Eo spectat certaminis institutio primum ut discipulis studiorum diligentissimis, pro eo acmerentur, debita gratia referatur; tum ut homines docti in Europa usque ad recentissimamaetatem linguae latinae societate coniuncti fuisse probentur; deinde ut in indicemscriptorum latinorum, qui praelegi in lyceis solent, recentiores quoque referantur; demumut ostendatur quid inter rationem docendae linguae latinae et reliquas disciplinas, quae inlyciis adhibentur, intercedere possit.
Quibus in certamen venire liceat 
Certamen quum iis adulescentulis inter Italos proponitur, qui quintam gymnasii classem inlyceo classico, sive tertiam aliis in lyceis frequentant, tum et discipulis Europaeis, id quodhorno primum conceditur, dummodo iidem intra fines Europae Unitae vel Helvetiae postannum saeculi superioris XCIV nati sint atque in schola linguae latinae studuerint.In certamen descendent bini alumni ex una quaque schola, terni, si eorum scholaConsortio est sociata; sed omnino summa sexaginta quinque petitorum non excedetur.At si forte plures adulescentes nomen dederint, quam constitutum est, pro cujusquemeritis eligentur certaminis petitores, donec compleatur numerus legitimus: etenim, sialumni erunt Itali, aestimabuntur puncta, quae unusquisque tulit spatio quattuor mensiumproxime actorum in litteris latinis; sed siqui inter se punctis pares exstiterint, etiampunctorum, quae quisque in reliquis tulit disciplinis, ratio habebitur. Sin autem eruntadvenae, considerabitur unius cujusque alumni diligentia ab ipsius schola testificata, sedinter pares, qui primus nomen dederit, is eligetur.
Qua in re periculum faciant petitores
Certamen circa opera in Europa post eversum Romanorum imperium conscripta vertitur;petitores duos in greges pro cujusque arbitrio divisi periculum facient: alii in operispropositi conversione ex latino in italicum et in explanatione, alii in paraphrasi et inexplanatione lingua latina expressis. Utrique in enodando textu, ad rogata respondentes,operam dabunt ut quum explicentur quaestiones grammaticae, tum et tempora, quibusscriptor floruit, illustrentur.
 
Certaminis quinti argumentum
In annum MMXII proponentur interpretandi et commentandi loci ex.
Dialogorumlibris IV 
Sancti Gregori Magni
 
excerpti.
Quomodo venia veniendi ad certamen petatur 
Scholarum potestates, quarum discipuli in certamen descendere cupierint, litteras formalesscribent ad modum exempli quod ex his sitibus excerpi potest:ww w.liceobeccaria.it vel
.Litterae, ex quibus cognoscantur alumnorum nomina, domicilia, aetates, classesque,quibus est quisque eorum adiunctus, ad sedem scribarum Certaminis, apud Institutumnomine Caesaris Beccarianuncupatum, mittendae sunt, ut inferius italice exponitur:
Segreteria del concorso Europa Latina, presso lil Liceo Classico “Cesare Beccaria” – via Linneo 5  – 20145 Milano: segreteria scolastica Tel.
: 02.34481  – Fax: 023495034 e-mail:certamen@liceobeccaria.it 
Litterae, sive per cursum publicum, sive teleisographo, sive via electronica missae, intradiem Lunae, XXI aprilis mensis a. MMXII ad Certaminis Scribarum sedem sunt afferendae.Litterae, quaecumque post diem praestitutam erunt allatae vel imperfectae relictae,reicientur.
Quando et ubi celebretur certamen
Petitores, tessera sui fidem faciente praediti, die Saturni, Maji mensis V, a. MMXII, hora IX,ad sedem lycaei a Caesare Beccaria convenient, ut rite excipiantur; tum negotiis confectis,in auditorium confluent, ubi ab hora X ad XIV periculum facient sui.
De arbitris et praemiis
Praemiis honestabuntur primi duo qui ex utroque periculo superiores discesserint, proutarbitrorum collegium sine provocatione judicaverit. Certaminis arbitri delecti sunt JulianaBoirivant, quondam doctrix apud lycium Mediolanense ab Homero appellato eademquepervestigatrix apud societatem compendiariis litteris ANSAS-NTL expressam; JoannesGiolo quondam doctor aput licyum Vicentinum a Pigafetta; Anna Postiglione, quondamdoctrix apud lycium scientificum Vicentinum a Paolo Lioy; Egnatius Roi, doctor apudlycium classicum Modetinum a Bartolamaeo Zucchi; quibus arbitris praepositus estMaximus Gioseffi, litterarum latinarum in Atheneo Mediolanensi doctor.Qui superior inter omnes discesserit, praemio quingentum eurinummorum honestabitur;qui autem victori proximus in certamine fuerit, trecentos eurinummos accipiet.Praemia die Solis Maji mensis VIII, hora XI tribuentur.Siquis plura rescire voluerit, adeat sane Certaminis Scribarum sedem.Dabat Brixiae die XV Decembris mensis anno MMX Maurus Bortolotto, Consortii deEuropa Latina moderator. 
 
 
Ea lex certaminis esto
I.Quotannis indicitur certamen de latinitate, nomine Europae Latinaenuncupatum, quod eo spectat:a) ut diligentissimi cujusque discipuli ingenia, ipso certamine foveantur et probentur.b) ut sermo Romanorum, quippe cujus societate in Europa homines doctrina excultidiu ac recenter coniuncti fuerint, praedicetur atque in indicem scriptorum latinorum,qui praelegi in lyciis solent, recentiores quoque referantur;c) ut ostendatur quid inter rationem docendae linguae latinae et reliquas disciplinas,quae in lyciis adhibentur, intercedat.II. Certamen quum iis adulescentulis inter Italos proponitur, qui quintam gymnasiiclassem in lycio classico, sive tertiam aliis in lyciis frequentant, tum et discipulisEuropaeis, id quod horno primum conceditur, dummodo iidem intra fines EuropaeUnitae vel Helvetiae post annum saeculi superioris XCIII nati sint atque in scholalinguae latinae studuerint.III. Ut in certamen veniant, Itali non minus quam octo puncta in lingua litterisquelatinis horno tulisse debent; Europae Unitae Helvetiaeque cives epistulas exhiberetenentur, quibus ipsorum scholae testificentur quatenus quisque in studiis latinisprofecerit, nempe utrum bonus fuerit an optimus an excellens alumnus.IV. In certamen descendent non plures binis alumnis ex una quaque schola, ternis,si eorum schola Consortio est sociata; sed anno MMXI omnino summa sexagintaquinque petitorum non excedetur, inter quos non plures quam XXVII e lyciorumConsortio, non plures quam XIII ex Europa Unita Helvetiaque excipientur.
 
V. In certamen descendere non sinuntur alumni, quorum praeceptores, aut duobusannis in universum, aut uno, si alumni lycium classicum frequentant, ante quamcertamen indicatur, collegio arbitrorum asciti sint.VI. Epistulae, quibus nomina eorum dantur qui in certamen sunt descensuri, intradiem Mercurii, XXVII aprilis mensis, a. MMXI afferendae sunt ad CertaminisScribarum sedem, apud lycaeum a Caesare Beccaria constitutam. Quibus epistulisadiciendae sunt tabulae, in quas puncta a quoque alumno Italo eo ipso annoaccepta referuntur; si autem alumni sunt vel Europae Unitae vel Helvetiae cives,adiciantur unius cujusque scholarum testificationes. Discipuli qui nondum sui jurissunt, nisi parentis, seu ejus qui parentis vice fungatur, permissu non admittentur.VII. Quinque homines in arbitrorum collegium asciscuntur, quos inter moderator scholasticus vel athenei professor, qui praesidet; ceteri majore ex parte doctoreslyceorum, qui sunt vel fuerunt in ministeriis scholasticis. Arbitri praesidis vicarium etscribam e numero collegarum eligunt. In emendandis alumnorum pensis, arbitricollegium dividere in partes possunt, sed judicium decretorium de communisententia facere debent. Arbitrorum est quum scriptoris locos seligere, in quibusponitur certamen, tum alumnorum emendare atque aestimare scripta. Unusadmodum arbiter aderit alumnis, dum isti experimentum dant sui.VIII. In certamen descendent non plures binis alumnis ex una quaque schola, ternis,si eorum schola Consortio Europae Latinae est sociata.IX. Petitores inducendi sunt a praeceptore.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->