Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Romanele Mesei Rotunde_1976_Cautarea Sfantului Graal

Romanele Mesei Rotunde_1976_Cautarea Sfantului Graal

Ratings: (0)|Views: 594 |Likes:
Published by Izabella Vancsa

More info:

Published by: Izabella Vancsa on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
CAUTAREA SFINTULUI
GRAAL
 
VENIREA LVI GALAAD.ASEDIUL PRIMEJDIOS.TRECEREAGRAALULUl. YNALTACAUTARE
In ziuadeRusalii,regele Artus~i regina Guenievra se imbracara cu hainele regale~i,~ipused coroanadeaur pe cap;~i de bunaseamaregeleera foartefrumos a~a ~i avea intr,adevar inHitisarea unui barbat leal.Cum se intorcea dela slujba religioasa,dupa ceasulaltreileadinzi,dadu poruncasaseintindamesele,ciici,dupaparerea sa, era de,abineleavremea pentru masa. -Sire,spusesene~alul Keu,am tot vazutcii, lapraznicile mari,nu tea~ezi la masamare pina dnd nusepetrecevreo isprava vitejeascii in casa mariei,tale: de,ai facealtf el, astazi, ai calcadatina. - Adevaratgraie~ti, Keu. In timp ce vorbeau a~a,cavaleriiseapropiasera deMasa rotunda.Pefiecare jil~ se gasea scrisnumeleceluiciiruiai seciideasaocupelocul acela.Oar, pe eel numit jil~ul pri, me jdios,intrudt niciodata nu se a~ezase ineI fiin~aorne, neasciiarasafiepedepsitade Dumnezeu, bagaradeseama cani~te slovede aur decurindscrise(nu s,a af lat niciodata de ciitrecineanume) graiaua~a:
 La patru sutecincizeci~ipatru de ani dupa Patimirealui Isus Crist os ,  znziua eR...usalii ,  jilfulacestava aveauns J  p zn..
- Pentru numelelui Dumnezeu,izbucni Laneelot,dupa cerepetaseacestecuvintecu glastare,ace~i socoteala~i,o savedeticiie chiarastiizisorocul! Totim~rii vasaliaiCoroaneisi toti cavalerii Mesei rotunde ra~aserauluiti de aceastam~re ~inunesi Keu striga: - Pe via~a m~a, sire,po~isaprinze~tiacu'm, ciici n,a lipsit nici aptaeeamare! - Haide~i!spuseregele. Dupa ce se intinserae~eledemasa ~isepuse apadespalat in col~ul mesei, cavalerii sespalarapemiini in lighenede aur,apoi regele se a~ezain jil~ullui inalt ~ifiecareIalocul sau;~i,cum cavalerii Mesei rotundeveniseriieu to~ii,toate  jil~urilefudiocupate, in afaradejil~ulprime jdios. Oar,in clipa in care urmasaseserveasciiprimul el de mincare, deodatau~ile ~i erestrele se inchiserasingure; apoi,in mijloculsalii,seivi un batrinin mantie alba, pe care nll'1 vazuse nimeni intrind,~i eare ~ineade mina un eavaler imbriicat intr,o armura de culoareafoeului,dar farapavaza. - Paee voua! grai batrinul eu glasatit deraspicat, indt n,afost unul eare sa nll'1auda.RegeArtus,iata,1 pe adeva, ratul eavaler, eel dorit,eel harazit,pureesdininalta vi~a aregelui Solomon ~i a lui Josif din Arimateea,eel eare va duce la bun sfir~it ciiutarea Sfintului,Graal~iva pune eapat vremii ispravilor eavalere~ti! - Fie bine venit in mijlocul nostru, spuse regeleridicin' dU<se,ciici I,am a~teptatvremeindelungata!Nieiciis,a aflat bucurie mai mareeabueuriaeu eare
11
yom primi noi.Cavalerul i~i seoase atunci coiful~ito~i vazura eaera foarte tinar;~ia~aeum gherfalduI este maifrumos decit eo~o[ana, trandafirul dedt urzica~iargintul dedt plumbul,elera mai [rumos dedttoti eei carese alauacolo.Batrinulii scoase armura ~i
11
co~duselajil~ul prime jdios,in eareeavalerul
 
se asezaarasasovaie,cu toatasiguranta.~i, cind11vazura bar~nii pebaiet~nul acestacu tunicasingerie~icu pieptar rQ~Udehermina a~ez'indll'seath deiresc'in jiltul de care athia buni si vite ji cavaleri se temusera si'incarese si petrecuseraint'implari ath dedeosebite,toti iiradeosebi;e 'iI socotirastap'inul lor, cadseg'indeaucaharulacesta·'ii fusesedat'in vrereaM'intuitorului.Dar~imai mare,ifu bucurialui Lancelotcind'i~idaduseamacatinerelulacesta nueraaltul decitiulsau Galaad! - Rege,spuse batr'inul, astazi vei dob'indi ceamai'inalta cinstire cei,a fost vreodataharazita vreull.ui rege din Bre' tania,~i~tiianume care? Sf 'intul,Graal vaintra'in casata~i 'ii va'indestulape cavalerii Mesei rotunde. Dupa aceea,ie~i prill.u~aceamare,careeratotu~i'inchisa, siaflaticanimeni n,aveasa,l mai vada cindva.Numaice dispar~sebatr'inul, ca ~i izbucni un tunet,apoi
0
razade soarestrabatu vitraliile, acindsa aparatotceera 'in sala 'ill.tno lumina dedouaori mai puternica:cei defata fura straluminati ca de harul S'intului,Duh; dar 'i~i dadura totodataseama cadimaseseraaragrai,cajivinele.~i iata caaparu un vas,'informa depotir, ascuns sub
0
p'inzaalba, ~i carepareacaplutqte'inaer, cacinimeni nuputea sa vadacine,l ducea.~i de'indata ce acests'intvas patrunse 'insala,palatul seumplu demiresme,deparcas,ari'impra~' tiat acolo toate placutele mirodeniidin lume.~i,pemasura cetreceaprill.atameselor, mesele ram'ineau pline cu m'in, carile celemai'imbietoare;neeare gasi 'in f ata lui tocmai elurile pe careIedorea. Apoi,dupacetoatalumea fu servita'in felulacesta,vasul parasi salaa~a cum venise- n,am putea spunecum anume;atund toti,mari ~i mici, 'i~irecapatara graiul~iaduseramultumiri lui Dumnezeu, care Ie'ingaduise saprimeascavizitaSf 'intului,Graal. -Seniori,spuse regele,Domnul nostru Isus Cristos neda desigur
0
'inalta dovadadedragostevenind sane potoleasca foameacu harul sau'intno zi ath demare cum e ziua de Rusalii!- Ba'inca maieste ceva desprecare nu~tii maria,ta 'ii raspunse monseniorul Gauvain:aptul ca fie~tecare a fost servit cu elurile pe care Ie dorea~i Iejinduia; ~i lucrul acestanu s,a mai'int'implatniciodata'in altaparte dedtla curtearegelui Pelles,'in Castelul'int'implarilor ciudate. Totu~i,nimanui dintre noi nu i,afost'ingaduit sa zareasca Sf 'intul,Graalsub tesatura care 'iIacoperea. lata de ce eu, unul,ac juruinta sa pureed 'incautare m'iinedimineata ~isanu ma'intorc dedt dupaunan~i
0
zi,ori dupamai mult,dacava fi nevoie~i,orice mi s,ar'int'impla,nuvoi reveni dedt dupace voi fi descoperitadevarul preapretio, sului vas,afaradoar numaidacanu sevaputeasau nu se va cadeasa,miie data,l cunoa~te:'inacest caz mavoi 'intoarce. Toti cavalerii Meseirotundese ridicarasi acura acelasi legim'int ca monseniorul Gauvain,jur'ind~avor cutreie;a ara'incetaremai'inaintedease aseza la'inaltamasa,la careplacuta hranaeraservita'in fi~carezi,dacatotu~iIi s,ar putea'ingadui lucrulacesta.Dar,ascult'indwi,regele era cuprins de
0
at'it demare m'ihnire,'inchiseumplura ochiidelacrimi. -Gauvain, Gauvain,'iispuseel,m,ai tradat!Caci dum, neatami,ai 'indepartat dellnga mine prietenii,societatea cea mai frumoasa~iceamailealadinciteexista. ~tiu bine caoaspetii Mesei rotundenu sevor mai'intoarce cu totii dincautarea lor~i camulti dintreeivor lipsi;desigur, g'indulacestamam'ihne~temult! I,am ridicatdtamputut mai sus~imi,sdragi ca~icopiii sau fratii mei.Vai,tarema 'indoiescc,amsa,imai vad vreodata! - Darpentru Dumnezeu,sire, ce tot spui? sari Lancelot. Nu se cade caun regesalaseteamasai se cuibareasca'in inima,ci cutezanta ~i speranta. Iar de va fi samurim'in cautarea aceasta,va ficea mai frumoasa~iceamai vrednica de'dnstedintre toate mortile. - Lancelot,Lancelot,nu~ai dragosteaceamare pecare
0
nutrescpentru voi toti maace savorbesc a~a! ~i ceea ce

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Maria Olteanu liked this
Gabi Bory liked this
marianghinea2006 liked this
cristian_popa13 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->