Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Biologia Strunowce Maturalne

Test Biologia Strunowce Maturalne

Ratings:
(0)
|Views: 19,139|Likes:
Published by rockgirl997

More info:

Published by: rockgirl997 on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

text

original

 
Zadanie 3
(1 pkt)
Na rysunku przedstawiono mechanizm wentylacji narządu wymiany gazowej u rybykostnoszkieletowej. Określ rolę, jaką pełnią wieczka (pokrywy) skrzelowe wmechanizmie wentylacji skrzeli.Zad.
(5 pkt)
 Na rysunku przedstawiono przekrój przez głowę ryby. Strzałki oznaczają kierunek  przepływu wody.a) Podaj nazwę procesu, który zachodzi w skrzelach. .................................................................................................................... b) Podaj nazwy dwóch opisanych na rysunku elementów budowy, które usprawniają przebieg tego procesu w środowiskuwodnym. ............................................................................................................................................................................................
c) Opisz mechanizm wentylacji u ryb.
....................................................................................................................................................................................
ZADANIE 50.
Dokonaj analizy porównawczej gospodarki wodno – mineralnej kostnoszkieletowej ryby morskieji słodkowodnej. W tym celu skonstruuj i wypełnij tabele uwzględniając:a)regulację sżenia wody w ynach ustrojowych, b)regulację sżenia jow w płynach ustrojowychTabelaPrzeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.Większość gatunków morskich ryb kostnoszkieletowych utrzymuje ciśnienie osmotyczne krwi na poziomie 35% ciśnieniaosmotycznego wody morskiej. Silny, wzrastający na zewnątrz gradient osmotyczny powoduje ciągłe odwodnienie organizmu.Mocz jest izoosomotyczny lub nieznacznie hiperosmotyczny w stosunku do krwi. Większość glonów i bezkręgowcówmorskich ma płyny ustrojowe izoosmotyczne z wodą morską, więc spożywając je, ryby nie mogą wyrównywać strat wody tą droga. Jedynym rozwiązaniem jest picie wody morskiej i wydalanie nadmiaru jonów przez nerki i drogą aktywnego transportu przez skrzela.a) Wybierz właściwe określenia dla płynów ustrojowych ryby morskiej w stosunku do środowiska: hiperosmotyczny,hipoosmotyczny, izoosmotyczny. Wybór uzasadnij. 2 pkt. b) Wyjaśnij, dlaczego ryby morskie mogą mieć problem z niedostatkiem wody w organizmie, a morskie bezkręgowce nie. 2
1
 
 pkt.c) Wyjaśnij, czemu zjadanie glonów i bezkręgowców nie może wyrównać straty wody w organizmie ryb morskich. 1 pktd) Wyobraź sobie, że opisywane ryby będą wydalać hipoosmotyczny (względem swojej krwi) mocz. Określ, jakie byłyby tegoskutki dla bilansu wodnego ryby. 1 pkt
Zadanie
(5 pkt.)
Organizmy zwierzęce wykształciły różne mechanizmy regulacji zawartości wody i soli mineralnych. Poniższy rysunek miał przedstawiać ustalanie bilansu wodnego u
morskiej ryby
 
kostnoszkieletowej 
 , jednak nie wszystkie, zamieszczone na nim informacje są prawdziwe.
Przeanalizuj go i zakreśl tylko te trzy informacje, któreprawidłowo wyjaśniają mechanizm osmoregulacji umorskiej ryby kostnoszkieletowej. Za każdym razemuzasadnij swój wybór jednym argumentem, biorąc poduwagę specyfikę środowiska
.1....................................................................................................................................................................................................2....................................................................................................................................................................................................3................................................................................................................................................................................................
Zadanie 20.
(2 pkt)2008 probna
 Na schemacie przedstawiono jeden ze sposobów osmoregulacji u ryb.
Uzasadnij, posługując się dwoma argumentami, że na schemacie przedstawionosposób osmoregulacji ryby słodkowodnej.1.
…......................................................................................................................................................................................................................................................................
2.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Zadanie (10pkt.)2001
Mocz ryby
słonowodnej
jest zazwyczajhipertoniczny, zaś
słodkowodnej
– hipotoniczny względemśrodowiska ich życia. Wyjaśni:a)(3pkt.) w jaki sposób ryby morskie utrzymują w swymciele stosunkowo stałą zawartość wody i soli:......................................................................................................................................................................................................
 b)(3pkt) w jaki sposób ryby słodkowodne utrzymują w swym ciele stosunkowo stałą zawartość wody i soli.....................................................................................................................................................................................................c)(2pkt.) w jaki szczególny sposób rekiny zapobiegają ucieczce wody ze swego ciała......................................................................................................................................................................................................d)(2pkt.) w jaki sposób gospodarkę wodną prowadzą takie gatunki jak np. węgorz, zmieniające w ciągu swegożycia środowisko słodko- na słonowodne lub odwrotnie......................................................................................................................................................................................................
ZADANIE 53
Ryby spodouste jak np. rekiny obrały szczególny sposób przystosowania się do środowiska, w którym żyją.Z podanych informacji wybierz fałszywą;A)żyją w wodach słonychB)płyny ustrojowe tych ryb i środowisko życia są względem siebie izotoniczne.C)Utrzymują w ynach ustrojowych wysokie stężenie mocznika.D)W utrzymaniu się na pewnym poziomie w wodzie pomaga im cherz pławny.E)Oszcdzają energ, gdyż nie muszą usuwać nadmiaru soli z organizmu.Ryby dwudyszne obok zdolności oddychania za pomocą skrzeli tlenem rozpuszczonym w wodzie mogą także oddychać powietrzem atmosferycznym wykorzystując narząd, który powstał z przekształcenia :....................................................................
Zadanie54.
Na podstawie dowodów z fizjologii i biochemii można wnioskować o pokrewieństwie między organizmami.Tabela zawiera zestawienie zawartości pierwiastków w wodzie oceanicznej i płynach fizjologicznych różnych zwierząt, przyczym za 100 przyjęto ilość Na, który jest charakterystyczny zarówno dla wody oceanicznej, jak i dla płynów ustrojowych. Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli przedstaw dwa wnioski1…………………………………………………………………………………………………………………………………2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
ZADANIE 49.
Zinterpretuj różnice w znaczeniu linii bocznej dla trzech wymienionych w tabeli gatunków ryb.Skala wartości; O – bez znaczenia, 1 – nieistotne, 2 – małe, 3 – drugorzędne, 4- duże, 5 – zasadnicze.
2
 
1. Co to są kręgowce?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................2. Jakie ryby nazywamy rybami dwudysznymi?………………………………………………………………………………………………….4.Na podstawie rys.1 opisz pokrycie ciała ryb.
Zadanie35. Prawidłową różnicę między sercem ryb spodoustych i kostnoszkieletowych przedstawia zestaw:
spodoustekostnoszkieletoweastożek tętniczyjestnie ma bliczba pęcherzyków tworzących serce34cpołożenie sercapo stronie brzusznejpo stronie grzbietowejdliczba zastawek przedsionkowo - komorowych12Zad. Podaj zwięzłą charakterystykę gromady płazówzad. Wyjaśnij pojęcie aromorfozy i wypisz z uzasadnieniem trzy takie cechy dla płazów.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………….
Zad. Czaszka płazów połączona jest z kręgosłupem za pomocą:a) jednego kłykcia potylicznego; a) dwóch kłykci potylicznych;a) kręgu obrotowego; a) kręgu dźwigacza.Zad. Wymień cechy przystosowujące płazy do życia na lądzie....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zad.
Wszystkie gatunki płazów i gadów krajowych objęte są ochroną; mimo to ich liczebność stale maleje. Wymień i omówtrzy czynniki, które według Ciebie przyczyniają się do tego zjawiska.1.………………………………………………………………………………………………………2.………………………………………………………………………………………………………
3.
………………………………………………………………………………………………………...Zad. Napisz w jaki sposób środowisko życia wpływa na kierunek zmian przystosowawczych obserwowanych w trakcie przeobrażania się larwy żaby w jej postać dorosłą. Odpowiedź uzasadnij 3 argumentami.
Zadanie
(0 – 3 pkt.)
Opisz wszystkie zmiany zachodzące w budowie narządów oddechowych żab podczas metamorfozykijanek w osobniki dorosłe
.
Zad. Wymień przedstawicieli płazów ogoniastych w PolsceZad. W jaki sposób żaba przystosowała się do drapieżnictwa?Zad. Czyje to płuca? Jaka różnica występuje w ich budowie i czym jest spowodowana?Zad. Scharakteryzuj narządy zmysłów żaby i zaskrońcaZad. Wyjaśnij pojęcia:Autotomia …………………………………………………………………………….
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Oliwia Lewandowska liked this
kikas45 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Emilia Żołnierczyk liked this
Katarzyna Pielka liked this
Katarzyna Pielka liked this
thoot7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->