Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Borang Pengesahan Dalam an (Baru)

Borang Pengesahan Dalam an (Baru)

Ratings:
(0)
|Views: 1,696|Likes:

More info:

Published by: Niena AqifAfiq Fakhrim on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

 
PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
BATANGPADANG
D/A
SEKOLAH
MENENGAHKEBANGSAAN
TAPAH,
JALAN
BIDOR
LAMA,
35OOO
TAPAH.
PORIAL:
http://www.ppdbatangpadang.edu.my
Telefon
:
05-401
Faks:
05-401
1
3633527
"
1
MALAYSIA:RAKYAT
Dl
DAHULUKAN,
PENCAPAIA^I
Dt
UTAMAKAN"
Ruj.Tuan:Rui.Kami:PPD.BP.
03134102
taritn:
OA
ntai.
zott
OpSYaaban
1432H
SemuaGuru BesarSK, SJK
(C
)dan
SJK
(T)
DaerahBatangPadangTuan,PENGGUNAAN
BORANGBAGI
URUSAN
PELANJUTANTEMPOHPERCUBAAN
PENGESAHAN
DALAM
PERKHIDMATAN
DAN
PEMBERIAN
TARAFBERPENCEN
Dengan
segala
hormatnya,
saya
menarikperhatian
tuan/puan
mengenai
perkaratersebut di
atas.
2.
Bersama-sama
ini
dipanjangkan
sesalinan
surat
SPP.10l13t63
Jld.5
(98)
bertarikh
24
Jun 2011
yang
jelas
menerangkanmaksudnya
untuk
perhatian
dan
tindakan
pihak
tuan/puan
selanjutnya.Sekian terimakasih.
.'BERKHIDMAT
UNTUK
NEGARA"
Sayayangmenurutperintah,
(HAJI
MUHAMMADNAWAWIBINHJ
YAAKOB,
AMN}Pegawai
Pebjaran
DaerahBatangPadang
RAS/nspr
,,.IAITAIIAIJ
p,ATJAQA
IlITA'
 
SUR
UIIANJAYA
PERKHI
D
MATANPELAJARANMALAYSL{
Aras
I
-
-1.
Blok
83KompleksJabatanPerdana
Menteri
Pusat
PentadbiranKerajaanpersekutuan
62526W.P.
FUTRAJAYA
TVALAYSIA
hfl
p
://rl'ww.sp
p.go
v.my
Talian
Am
Pengambilan
Guru
ffiffi
 
03-8871
7300:03-88717466,7467PengambilanPPPT
dan
AI(S
:
03-Bg7l
747'lPcrkhidmatan
:03-88717475Faks:
03-8871
7
499
17
492/'7 493
ti
494/7
484
Rujukan
kami
Tarikh
sPP
10t13t63Jtd 5
(eB)
r4
Jun2011SEPERTI
DI
SENARAIEDARAN
YBhg.Tan
Sri
/
Datuk
/Dato'/
Datin
/
Tuan
/
puan,
PENGGUNAAN
BORANG
BAGI
URUSAN
PELANJUTAN
TEMPOH
PERGUBAAN,
PENGESAHAN
DALAM
PERKHIDMATAN
DAN
PEMBERIAN
TARAF
BERPENCENSukacitasayamenarikperhatianYBhg.Tan
Sri
/
Datuk
/
Dato'
I
Datin
I
Tuan
/
Puan
kepada
perkara
di
atas.
2.
suruhaniayamendapatisebilangan
Ketua
Jabatan
mengemukakan
perakuan
yang
tidak
lengkap
bagiurusan
pelanjutan
Tempoh
Percubaan
(PTp),
pengesahanDalamperkhidmatan
(pDp)
dan
Pemberian
Taraf
Berpencen(PTB).
Perkara
ini
telah
menyebabkan
perakuan
tersebut
tidak
dapatdiprosesdanseterusnya pegawai
lewat
untuk
mendapatkanfaedah-faedahperkhidmatan
yang
sepatutnya
dinikmati
'
.
3.
Sehubungan
denganitu,dalam
usahauntuk
menangani
masalah
tersebut,
Suruhanjaya
ini
telah
memutuskan
untuk
memperkenalkan
penggunaan
borang
urusan
perkhidmatan.
Borang
ini
juga
akan
digunakan
sebagai
senaraisemak
oleh
Ketua
Jabatan
dalam
memastikan
dokumen
yang
dikemukakankepada
Suruhan
jaya
adalah
lengkap.Formatborang
adarah
seperti
di
LAMpIRAN
spp/KJ001,
SPP/K002dan
SPP/1{003.
Borang-borangtersebut
juga
boleh
dimuat
turun
dari
Porlal
SPP
di
alamat
http://
www.spp.gov.my
di
ruangan
#_
t
 
Maklumat
Am,
Muat
Turun
Borang.
berkuat
kuasapada
1
Julai
2011permohonan yang
tidak
lengkap.Penggunaanborang
tersebut
adalah
Suruhanjaya
juga
berhak
menolak
4.
Untukmakluman,perakuanyangdianggaplewat adalah
perakuan
yang
diterimaselepas
tiga
bulandari tarikh
tamat
tiga
tahun
tempoh
percubaanasalatau
dari
tarikh
layak untuksetiapurusan
perkhidmatan,
yang
manaterkemudian.
5.
Sebarangperlanyaanmengenai
perkaraini boleh
dirujuk
kepada.
Puan
Rozida ZainolAbidin
SetiausahaBahagian
Perkhidmatan
SuruhanjayaPerkhidmatan
Pelajaran
Aras2,
Blok
83,
Kompleks
JPM
Pusat PentadbiranKerajaan
Persekutuan,62526Putrajaya
Tel
:
03
-
8871
7304
Faks
:
03
-
88717429
Emel'.
rozida@spp.
gov.
my
Sekian, terima
kasih
,,BERKHIDMATUNTUKNEGARA''
S
BrN
WAK)
Setia
aS
anjaya
PerkhidmatanPelajaranalaysia
,:,,
r",,.,a
r.
-*-*'-**
Pq+iKq
pnta
frf
,
PilP
9
fig;
6waui,'*y
u^IkT'

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
schooltme liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
jega0708 liked this
Ahmud Saribin liked this
Paim Jek liked this
Shaima Shariffuldin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->