Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grijanje-projektni zadatak

Grijanje-projektni zadatak

Ratings: (0)|Views: 2,707|Likes:
Published by Adnan Karaahmetovic

More info:

Published by: Adnan Karaahmetovic on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
 
SADRŽAJ
Opšti i tehnički uslovi1Podaci o objektu7Proračun toplotnih gubitaka10Proračun grejnih tijela22Izbor kotla, ekspanzione posude i sigurnosnih vodova23Proračun dimnjaka25Provjera veličine ugljare25Proračun cijevne mreže26Predmjer i predračun31CrtežiOsnova podruma sa razvedenom cijevnom mrežom36Osnova prizemlja sa rasporedom grejnih tijela 37Osnova sprata sa rasporedom grejnih tijela38Šema usponskih vodova39Šema veze u kotlarnici40
MAŠINSKIFAKULTETPODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE
list br.: 1
 
Opšti i tehnički uslovi
Opšti uslovi
 
Projektovanje i ugovaranje, izvođenje i prijem radova mora se izvršiti u skladu saZakonom o izgradnji objekata (SL RCG br. 54/2000) i odgovarajućih prvilnika definisanihzakonom (SL RCG br. 54/2001). Prilikom građenja objekta ove vrste potrebno je poštovatisve odredbe Zakona koje se odnose na: prethodna proučavanja, tehničku dokumentaciju,građevinsku dozvolu i građenje.
Prethodni radovi 
Prethodna proučavanja, u zavisnosti od vrste i karakteristika objekta, obuhvataju:istaživanja i izradu analiza i projekta, pribavljanja podataka kojima se analiziraju i razrađujutehinčki, ekonomski i tehnološki uslovi, uslovi zaštite od požara, zaštita životne sredine i drugiuslovi od uticaja na izgradnju i korišćenje određenog objekta. Na osnovu rezultata prethodnih proučavanja izrađuje se prethodna studija opravdanosti koja sadrži i generalni projekat iliidejno rješenje.Prethodne radove za izgradnju objekta, izradu prethodne studije opravdanosti, studijeopravdanosti i tehničke dokumentacije može obavljati i preduzeće registrovano za vršenjetakve djelatnosti, odnosno za poslove konsaltinga i inženjeringa u toj oblasti.
Tehnička dokumentacija
 
 Na osnovu rezlutata prethodnih proučavanja (usvojene prethodne studije opravdanosti istudije opravdanosti) preduzeće sa licencom Inženjerske komore, vrši izradu tehničkedokumentacije na osnovu koje će se izvršiti izgradnja objekta.Investitor je dužan da izvrši kontrolu tehničke dokumentacije kod preduzeća registrovanogza takvu vrstu djelatnosti. Izvještaj o izvršenoj kontroli sadrži mišljenje da li se na osnovutakve dokumentacije može izdati odobrenje za grenje i čini sastavni dio tehnkedokumentacije.
Odluka o građenju 
 Na osnovu rezlutata prethodnih proučavanja (usvojene prethodne studije opravdanosti istudije opravdanosti), tehničke dokumentacije ili samo na osnovu jedne od navedenihdokumentacija, investotor donosi odluku o građenju i pri tome je dužan da vodi računa oekonomskoj i drštvenoj opravdanosti njegove izgradnje.
 
student:
 
 br.indexa:datum:ovjerio:MAŠINSKIFAKULTETPODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE
list br.: 2
 
Odobrenje za građenje
Investitor može pristupiti građenju kada obezbjedi finansijska sredstva i građevinskudozvolu. Građevinsku dozvolu izdaje organ uprave nadležan za izdavanje građevinske dozvoleu zavisnosti od vrste i važnosti objekta. Za dobjanje odobrenja na građenje investitor treba daobezbjedi sljedeće:-tehničku dokumentaciju na koju je data urbanistička saglasnost,-izvještaj komisije za tehničku kontrolu,-pravosnažno rješenje o lokaciji,-dokaze o plaćanju naknada za uređivanje građevinskog zemljišta,-saglasnosti, mišljenja i druge dokaze utvrđene posebnim propisima.
Ustupanje izgradnje 
Izgradnji objekta može se ustupiti samo organizaciji registrovanoj za vršenje odgovarajućedjelatnosti koja ima raspoložive kapacitete i potrebne kadrove da radove izvede stručno ikvalitetno u predviđenom roku.Investitor može ustupiti izradu prethodne studije opravdanosti i studije oprevdanostiinvesticionog programa, izradu tehničke dokumentacije, građenje investicionog objekta,nabavku i montažu opreme i stavljanje izrađenog objekta u pogon (inženjering) preduzećuregistrovanom i osposobljenom za te djelatnosti.Ustupanje građenja objekta vrši se putem javnog nadmetanja, putem prikupljnja ponuda ili putem neposredne pogodbe na način kako je to Zakonom predviđeno.
Zaključenje ugovora o građenju
 Sa preduzećem kome je ustupljen posao izgradnje investitor zaključuje ugovor u pismenom obliku, koji pored bitnih stavki po prirodi posla, sadrži i odredbe o roku zaizvođenje radova koji su predmet ugovora, garantnim rokovima za kvalitet izvedenih radova iugovornoj kazni.
Građenje objekta
Preduzeće koje gradi objekat mora da obavi sljedeće:-da prijavi nadležnom organu početak građenja,-da obezbjedi odgovarajući rukovodeći stručni kadar,-da radove izvodi prema važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznimstandardima koji važe za građenje te vrste objekta,-da ugrađuje materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno, koji jesnabdjeven atestom (potvrdom o kavlitetu) izdatim od strane organizacije registrovane za djelatnostispitivajna tog materijala (ako za taj materijal ne postoje standardi),
 
student:
 
 br.indexa:datum:ovjerio:MAŠINSKIFAKULTETPODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE
list br.: 3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shaqir Elezaj liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
aco1970 liked this
Tonci Gavranic liked this
suvad_joldic liked this
Djula Feldeshi liked this
01042007 liked this
01042007 liked this
01042007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->