Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Da Li u Islamu Postoji Lijepa Novotarija

Da Li u Islamu Postoji Lijepa Novotarija

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by www.dini-islam.net
www.dini-islam.net www.islamhouse.com www.islamic-message.net www.freequran.com
www.dini-islam.net www.islamhouse.com www.islamic-message.net www.freequran.com

More info:

Published by: www.dini-islam.net on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

 
›Á ›Á ÜuÏÌ ÜuÏÌ ø ø ‚˝ç�a ‚˝ç�a 
Ú«Üi Ú«Üi Ú‰éy Ú‰éy __
 
DDAA
 
LLII
 
UU
 
IISSLLAAMMUU
 
PPOOSSTTOOJJII
 
LLIIJJEEPPAA
 
NNOOVVOOTTAARRIIJJAA
Priprema i obrada:
Safet Suljić
 
Fakultet Šerijatskih NaukaISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU
 
DA LI U ISLAMU POSTOJI LIJEPA NOVOTARIJA?
 
1
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 
Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’
nuhu, Koji sve u mjeri
stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu
kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranogroba i Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na onekoji su se prihvatili Njegove upute, koj
i se drže Sunneta i na sve
sljedbenike do Sudnjega Dana.
Doista je Allah, azze ve dželle, poslao Muhammeda, sallallahu
alejhi ve sellem, s Knjigom i uputom kao dokazom i svjedokom
protiv svih ljudi, a također i donosiocem radosnih vijesti,opominjačem i pozivaocem u Allahovu čistu i svjetlu vjeru. Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispuni svoj emanet,posavjetova ummet, na Allahovu putu se bori sve do preseljenja.
Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozori ummet
na svaki vid zab
lude i opasnost slijeđenja strasti
 – ostavi ummet
na jasnom putu čija je noć poput svijetla dana i sa njega neće
skrenuti osim NESRETNIK.
Razgovarajući sa ljdudima u svome okruženju, čovjek primjećujeda mnogi ljudi imaju nejasnoću u pogledu pitanja ''lije
pih
novotarija u vjeri''. S obzirom na to da je proteklo veoma mnogo
vremena od objave islama, dakle od vremena Poslanika, alejhis-
selam, i na veliku geografsku udaljenost između naših krajeva i
svetih mjesta, koja su izvor islama, to je umnogome uzrokovalo
da se sa izvornim načelima vjere, po uvjerenju velikog broja
ljudi, pomiješalo mnogo toga što nije od vjere – novotarije. Da bi
ta stvar bila još teža, danas postoje oni koji žele svoje određenepostupke, koji su u koliziji sa izvornim načelima vjere i z
asnovani
na novotarijama, umotati u celofan ''lijepih'' novotarija, što jesvakako kod velikog broja ljudi uzrokovalo nejasnoće, tim prijejer su oni koji pozivaju u prakticiranje ''lijepih novotarija'' ''učeni''

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->