Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GD1

GD1

Ratings: (0)|Views: 417|Likes:
Published by isabrynia
geometrie descriptiva
geometrie descriptiva

More info:

Published by: isabrynia on Nov 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 2 INTRODUCE ÎN GEOMETRIA DESCRIPTIV
Ă
 
1
 
INTRODUCERE INGRAFICA INGINEREASC
Ă
 
ândirea
ş
i crea
Ń
ia inginereasc
ă
îmbin
ă
imagina
Ń
ia spa
Ń
ial
ă
,analiza
ş
i sinteza situa
Ń
iilor spa
Ń
iale, cu “arta” inginereasc
ă
 
ş
i cu “limbajul” propriu de comunicare.Reprezentarea unui obiect real sau imaginar, a uneiidei care exist
ă
în mintea inginerului sau proiectantului înainte de a devenirealitate, executat
ă
pe un suport clasic - hârtie, sau pe unul modern -ecranul unui calculator, este realizat
ă
pe cale grafic
ă
.De
ş
i în întreaga lume oamenii vorbesc diferite limbi, un limbajuniversal a existat înc
ă
din cele mai vechi timpuri: “
limbajul grafic
”.Aceast
ă
form
ă
natural
ă
, elementar
ă
, de comunicare a ideilor, este f 
ă
r
ă
 limite în spa
Ń
iu
ş
i timp.Grafica inginereasc
ă
, pe care se bazeaz
ă
proiectarea
ş
i opera
Ń
iile deprelucrare, este una dintre cele mai importante discipline de studiu în înv
ăŃă
mântul tehnic superior. Fiecare student din acest domeniu, trebuie s
ă
 
ş
tie cum s
ă
realizeze
ş
i cum s
ă
citeasc
ă
desenele tehnice. Subiectul esteesen
Ń
ial pentru toate formele de inginerie
ş
i trebuie în
Ń
eles de to
Ń
i cei careau leg
ă
tur
ă
, sau sunt interesa
Ń
i de domeniile tehnice.Proiectele
ş
i tehnologiile de prelucrare sunt preg
ă
tite
ş
i realizate despeciali
ş
ti,
 profesioni
 ş
ti ai limbajului grafic,
dar chiar
ş
i cei care nu auparticipat la aceast
ă
activitate, trebuie s
ă
fie capabili s
ă
o în
Ń
eleag
ă
 
ş
i s
ă
ointerpreteze profesional. Efortul educa
Ń
ional în ingineria grafic
ă
esteesen
Ń
ialmente important pentru un actual sau viitor inginer, deoarece eltrebuie s
ă
realizeze cerin
Ń
ele din desen, iar pentru aceasta trebuie s
ă
fiecapabil s
ă
interpreteze
complet 
 
ş
i
corect 
fiecare detaliu.
CapitolulCapitolulCapitolulCapitolul
 
1
G
 
GRAFIC
Ă
INGINEREASC
Ă
 
2
 
1.1 GRAFICA INGINEREASC
Ă
-O
Ş
TIIN
łĂ
 
ste bine cunoscut
ş
i recunoscut ast
ă
zi, c
ă
 
graficainginereasc
ă 
este un limbaj de comunicare.
Ş
i totu
ş
i, când negândim la toate componentele ei
ş
i în special la
geometriadescriptiv
ă 
, la
solu
 Ń 
iile grafice,
grafica inginereasc
ă
este mai mult decât unlimbaj, este o întreag
ă
concep
Ń
ie a spa
Ń
iului
ş
i a reprezent
ă
rii obiectelor dinspa
Ń
iu, este sursa solu
Ń
iilor pentru problemele spa
Ń
iale
ş
i a rela
Ń
iilorspa
Ń
iale. Iat
ă
de ce GRAFICA INGINEREASC
Ă
este o
Ş
TIIN
łĂ
.Studiul GRAFICII INGINERE
Ş
TI este o experien
Ńă
educa
Ń
ional
ă
, ceconfer
ă
satisfac
Ń
ii absolut deosebite. Când ajungi la o anumit
ă
st
ă
pânire adomeniului, ai la îndemân
ă
o metod
ă
de comunicare, folosit
ă
în toateramurile tehnice, inegalabil
ă
în descrierea
 foarte precis
ă 
 
a obiectelor
ş
isitua
Ń
iilor spa
Ń
iale.Obiectul nostru de studiu este
 ş
tiin
 Ń 
a grafic
ă 
 ,
cu teoria sa de baz
ă
 
ş
icompozi
Ń
ional
ă
, cu regulile, conven
Ń
iile
ş
i simboliz
ă
rile acceptate. Cât timpaceste reguli, conven
Ń
ii
ş
i simboluri sunt acelea
ş
i în întreaga lume (sauaproape acelea
ş
i), o persoan
ă
care s-a instruit
ş
i a activat într-o
Ń
ar
ă
, poatefoarte bine s
ă
lucreze în alta. De aici,
caracterul universal al
 ş
tiin
 Ń 
ei
 ş
ilimbajului grafic
.
1.2 STANDARDE DE BAZ
Ă
UTILIZATEIN GRAFICA INGINEREASC
Ă
 
orin
Ń
a de uniformizare a limbajului grafic, a regulilor
ş
iconven
Ń
iilor folosite, se materializeaz
ă
prin alinierea la ni
ş
tenorme recunoscute în domeniu, norme interna
Ń
ionale care aucorespondent na
Ń
ional. Astfel exist
ă
normele ISO(International Standards Organisation), la care s-au aliniat
ş
i normeleromâne
ş
ti SR ISO (Standarde Române aliniate la ISO). Procesul derevizuire a vechilor norme STAS (Standarde de Stat), este în curs dedesf 
ăş
urare, a
ş
a încât în prezent coexist
ă
norme SR ISO
ş
i STAS.Cele mai folosite standarde cu aplica
Ń
ie în grafica inginereasc
ă
,numite
ş
i
de baz
ă 
 ,
se refer
ă
la dimensiunile suportului desenelor (hârtie,limitele ecranului unui PC), tipurile de linii utilizate, scrierea care înso
Ń
e
ş
tedesenele, indicatorul
ş
i tabelul de componen
Ńă
, sc
ă
ri utilizabile. Nu vom
E
D
 
CAPITOLUL 2 INTRODUCE ÎN GEOMETRIA DESCRIPTIV
Ă
 
3
 
reproduce aceste standarde, ci vom prezenta din ele aspectele esen
Ń
iale înpreg
ă
tirea unui student.
1.2.1 FORMATE
SR ISO 5457-94
(STAS 1-84). Suportuldesenelor este dreptunghiular
ş
i are dimensiunile conform tab. 1.1.Formatele pot fi a
ş
ezate “în picioare” (ca în tabel - fig. 1.1-a), sau “culcat”,adic
ă
pe latura mare (fig. 1.1-b), notarea lor f 
ă
cându-se ca în exempleleprezentate:
A…(a
××××
b) A…(b
××××
a)
 
a). b).Fig. 1.1
 
Tabelul 1.1Formate preferen
Ń
iale
 Formate alungite excep
Ń
ionaleSimbolizare
a
××××
b
 Simbolizarea
×
b
A0841
××××
1189
A0
×
2 1189
×
1682
A1594
××××
841
A1
×
3 841
×
1793
A2420
××××
594
A2
×
3 594
×
1261
A3297
××××
420
A2
×
4 594
×
1682
A4210
××××
297
A2
×
5 594
×
2102Formate alungite specialeA3
×
5 420
×
1482Simbolizarea
×
b A3
×
6 420
×
1783A3
×
3 420
×
891 A3
×
7 420
×
2080A3
×
4 420
×
1189 A4
×
6 297
×
1261A4
×
3 297
×
630 A4
×
7 297
×
1471A4
×
4 297
×
841 A4
×
8 297
×
1682A4
×
5 297
×
1051 A4
×
9 297
×
1892Orice format va avea chenar, trasat cu linie continu
ă
groas
ă
(
1.2.2)
ş
i un indicator (
1.4.4), amplasat în col
Ń
ul din dreapta-jos, lipit de chenar(fig. 1.2). Chenarul se traseaz
ă
la 10mm de marginea formatului, de jur- împrejur, iar în partea stâng
ă
-jos se prevede o “fâ
ş
ie de îndosariere” de
 
a
 
b
 
a
 
b
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lex_of_rocknet liked this
voicadan liked this
florianc liked this
vulpix_07 liked this
campop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->