Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pandangan Tokoh2 Seni Barat (p. Seni)

Pandangan Tokoh2 Seni Barat (p. Seni)

Ratings:
(0)
|Views: 282|Likes:

More info:

Published by: Faezah Abdul Muthalib on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
Pandangan Tokoh-tokoh Barat, Timur danIslam Tentang Seni dan Kesenian
Seni dan kesenian.
C) Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan SeniPendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyaimatlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yangdiutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakanpandangan mengikut pendekatan masing-masing.Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskanaspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkanpernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya.Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya iaharus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangankreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang danpengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluargayang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya.Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran danpembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kitamelalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhanbidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannyayang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yangberkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalamsegenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi.ii) Pandangan Barat tentang kesenianMenurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan,keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik iniadalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupunmenikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasaikesan-kesan tersebut.Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabilamenghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yangasing.Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberibentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yangdapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni.Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalamkebudayaannya.
 
Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa, karya seni itu suatuimej mental. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yangterhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Beliau sebenarnya menyokongpendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Ini adalahkerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Kraf pada pandangan beliau merupakanaktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yangboleh dipelajari.Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. Menurut pandangan Barat,estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atausuasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan aspek kegunaannya.Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Menurutnya, keindahanmestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan carayang indah dan sebaliknya.Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Pemisahan ini wujud denganlahirnya sekularisme. Lantaran itu, seni menjadi suatu yang bebas. Demi seni, semuanyadibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri sepertiekspressionisme, kubisme, impressionisme dan sebagainya.Pandangan Tokoh Barata) Plato (347 SM)- Lukisan adalah 3 kali terpisah daripadakebenaran.- Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepadakebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dankeindahan.- Dikatakan dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral.- Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya danmeningkatkan perpaduan:: Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.: Membandingkan lukisan dengan kebenaran.: Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.b) Aristotle (384-322SM)- pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada bendaalam, maka seni itu baik.c) Pestalozzi (1746-1827)- Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama adaberbakat atau tidak, seni diberi penekanan kepada konsepkepentingan aktiviti mata dan tangan.- Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjanghayat, aktiviti bercorak praktikal.d) Herbert Read- Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkankeceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.- Seni alat untuk mendidik seseorang- Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan
 
pembentukan diri)e) Frank Cizek ( 1865-1946)- Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalampendidikan .- Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikutpandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifatkeperibadian diri.-Seni mewujudkan suasana gembira, suka, riang,minat untuk belajar dan memajukan diri.f) John Dewey (1859 – 1952)- Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.- Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysunpengalaman untuk mencerdaskannya. (kreativiti, pemikiran)g) Walter Gropius- Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharianseperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagimenghasilkan barangan harian eg. Kerusi,meja dsb.- Ianya mengabungkan seni, pertukangan, sains danteknologi.h) Efland dan Laura H. Chapman- Seni adalah untuk masyarakat- Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.i) Lansing- Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran, sikap danpsikomotor. j) June McFee- Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakatwarisan budaya.k) Feldman- Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan, peradaban dan kebudayaanmanusia. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengankehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri.Lantaran itu, kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan olehtokoh-tokoh seni seantero dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadiperencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre, aliran, teknik serta variasinya seni itusendiri.Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dankebudayaan masyarakat, pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yangsebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hallmih Syahirah Ugi liked this
Rosnizam Mohamad liked this
Jalinah Ajun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->