Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
AFRICOM Related News Clips 27 January 2012

AFRICOM Related News Clips 27 January 2012

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by U.s. Africa Command
Please find attached news clips for January 27, 2012, along with upcoming
events of interest and UN News Service briefs.

The hostage rescue of earlier this week is still running strong in the media
with the official press release from the TFG being published, analysis of
the operation and some predictions that Special Operations will increasingly
be the face of the military in the future.
In other news Libya is making headlines again with accusations of torture
and some concern in the Arab world as to what happened to all those
stock-piled weapons that reportedly disappeared.

U.S. Africa Command Public Affairs
Please find attached news clips for January 27, 2012, along with upcoming
events of interest and UN News Service briefs.

The hostage rescue of earlier this week is still running strong in the media
with the official press release from the TFG being published, analysis of
the operation and some predictions that Special Operations will increasingly
be the face of the military in the future.
In other news Libya is making headlines again with accusations of torture
and some concern in the Arab world as to what happened to all those
stock-piled weapons that reportedly disappeared.

U.S. Africa Command Public Affairs

More info:

Published by: U.s. Africa Command on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
 U/]/ Gbsdmg Mljjgoi [uchdm Gbbgds} Lbbdme
+94.;$677*634*32>6
GBSDMLJ*[GLKgbsdmlj/jdh
 
Uodyei ]ygye} Gbsdmg Mljjgoi[uchdm Gbbgds} Lbbdme36 Agougst 3;73[heg}e bdoi gyygmnei oev} mhd{} bls Agougst 36( 3;73( ghlof vdyn u{mljdof ereoy} lb doyese}y goi UO Oev} ]esrdme csdeb}/Yne nl}ygfe se}mue lb egshdes ynd} vee` d} }ydhh suoodof }yslof do yne jeidg vdyn ynelbbdmdgh {se}} seheg}e bslj yne YBF cedof {uchd}nei( goght}d} lb yne l{esgydlo goi }lje {seidmydlo} yngy ]{emdgh L{esgydlo} vdhh domseg}dofht ce yne bgme lb yne jdhdygst do ynebuyuse/Do lynes oev} Hdctg d} jg`dof negihdoe} gfgdo vdyn gmmu}gydlo} lb ylsyuse goi }ljemlomeso do yne Gsgc vlshi g} yl vngy ng{{eoei yl ghh ynl}e }ylm`*{dhei veg{lo} yngyse{lsyeiht id}g{{egsei/Ynd} je}}gfe d} ce}y rdevei do NYJH blsjgy/U/]/ Gbsdmg Mljjgoi [uchdm Gbbgds}[heg}e }eoi wue}ydlo} ls mljjeoy} yl1 {uchdmgbbgds}Ku}gbsdmlj/jdh 937*32>6 .+94*677*634*32>6$********************************************
Yl{ Oev} sehgyei yl U/]/ Gbsdmg Mljjgoi goi GbsdmgLbbdmdgh [se}} Seheg}e sefgsidof Se}mue L{esgydlo 72,[S,ML,73 .Se{uchdm lb ]ljghdg( Ysgo}dydlogh Beiesgh Flresojeoy}( Jdod}yst lb Doblsjgydlo [l}y} "Yehemljjuodmgydlo}$
E~
ysgmyei bslj g {ib ilmujeoy( ol doyesoey giise}} vg} {slrdiei/Agougst 32( 3;73.Jlfgid}nu( 32yn Ago 3;73$ Yne ]ljghd flresojeoy }u{{lsy} yne Gjesdmgo ]{emdghBlsme} l{esgydlo yngy }grei yne hdre} lb yne `diog{{ei Igod}n Ie*jdodof Fslu{ vls`es}/
U/]/ }{emdgh l{} yegj se}mue} vls`es} bslj {dsgye} do ]ljghdg .]ygs} goi ]ysd{e}$
nyy{1,,vvv/}ysd{e}/mlj,oev},u*}*}{emdgh*l{}*yegj*se}mue}*vls`es}*bslj*{dsgye}*do*}ljghdg*7/72265;- Agougst 35( 3;73Ct Alno Rgoidres 
 
 U/]/ Gbsdmg Mljjgoi [uchdm Gbbgds} Lbbdme
+94.;$677*634*32>6
GBSDMLJ*[GLKgbsdmlj/jdh
 
]YUYYFGSY( Fesjgot ³ U/]/ }{emdgh l{esgydlo} blsme} mloiumyei g odfnyydje sgdidoyl ]ljghdg egsht Veioe}igt( se}mudof yvl `diog{{ei nujgodygsdgo vls`es} goi `dhhdofghh odoe lb yneds mg{yls}( gmmlsidof yl U/]/ jdhdygst lbbdmdgh}/
U] }{emdgh blsme} yegj cendoi L}gjg cdo Hgieo iegyn se}mue gdi vls`es} bslj]ljghd {dsgye} .Yne Yehefsg{n$
nyy{1,,vvv/yehefsg{n/ml/u`,oev},vlshioev},{dsgmt,4;=4;25,U]*}{emdgh*blsme}*yegj* cendoi*L}gjg*cdo*Hgieo*iegyn*se}mue*gdi*vls`es}*bslj*]ljghd*{dsgye}/nyjh Agougst 35( 3;73Ct Jd`e [bhgoq( Ogdslcd
E
hdye U] }{emdgh blsme} bslj yne }gje uody yngy `dhhei L}gjg cdo Hgieo te}yesigt se}mueigo Gjesdmgo gdi vls`es goi nes Igod}n mlhhegfue bslj ]ljghd {dsgye} vnl `diog{{eiynej ynsee jloyn} gfl/
Ogrt ]EGH sgdi do ]ljghdg }nlv} mgj{gdfo gnegi .G[$
nyy{1,,vvv/}ygsysdcuoe/mlj,ogydlo,7=>77=47>/nyjh Agougst 32( 3;73Ct @djcesht Ilqdes goi Slcesy Cuso}VG]NDOFYLO * Yne Ogrt ]
E
GH l{esgydlo yngy bseei yvl Ve}yeso nl}ygfe} do ]ljghdgd} se{se}eoygydre lb yne Lcgjg gijdod}ysgydlo&} {heife yl cudhi g }jghhes( jlse gfdhejdhdygst blsme yngy mgo mgsst luy }usfdmgh mluoyesyesslsd}y }ysd`e} yl msd{{he go eoejt/
]EGH} cemljdof bgme lb Lcgjg&} iebeo}e }ysgyeft .G[$
nyy{1,,vvv/mc}oev}/mlj,>=;7*35;\723*56=22674,}egh}*cemljdof*bgme*lb*lcgjg}*iebeo}e*}ysgyeft, Agougst 32( 3;73Ct go uogyysdcuyei guynls .G[$ VG]NDOFYLO * Yne Ogrt ]
E
GH l{esgydlo yngy bseei yvl Ve}yeso nl}ygfe} do]ljghdg d} se{se}eoygydre lb yne Lcgjg gijdod}ysgydlo&} {heife yl cudhi g }jghhes( jlsegfdhe jdhdygst blsme yngy mgo mgsst luy }usfdmgh mluoyesyesslsd}y }ysd`e} yl msd{{he go eoejt/
]ljghdg se}mue · lo yne ydjdof goi BCD .MOO$
nyy{1,,}emusdyt/chlf}/moo/mlj,3;73,;7,35,}ljghdg*se}mue*lo*yne*ydjdof*goi*bcd, Agougst 35( 3;73Ct Hgsst ]ngufnoe}}t goi Yesst BsdeieoYdjdof lb yne sgdiYne {se}dieoy guynlsdqei yne l{esgydlo lo Jloigt( gmmlsidof yl [eoygflo }{l`e}jgoFelsfe Hdyyhe goi ½yne jdhdygst mljjgoies} iemdiei yl jlre gnegi vdyn ynd} te}yesigt/¹
]ljghdg se}mue1 msdjdogh} oly yesslsd}y} .MOO$
nyy{1,,}emusdyt/chlf}/moo/mlj,3;73,;7,35,}ljghdg*se}mue*msdjdogh}*oly*yesslsd}y}, Agougst 35( 3;73Ct Hgsst ]ngufnoe}}tGhh odoe lb yne `diog{{es} vese `dhhei do yne se}mue l{esgydlo hg}y odfny do ]ljghdg( g[eoygflo }{l`e}jgo }gdi/
 
 U/]/ Gbsdmg Mljjgoi [uchdm Gbbgds} Lbbdme
+94.;$677*634*32>6
GBSDMLJ*[GLKgbsdmlj/jdh
 
U] jdhdygst sgdi do ]ljghdg bsee} Gjesdmgo( Igoe .G[$
 nyy{1,,vvv/eyndljeidg/mlj,cslgi,=99;/nyjh Agougst 35( 3;73Ct Gcid Fuhei goi @gyngsdoe NlusehiJLFGID]NU( ]ljghdg .G[$ ³ U/]/ ]{emdgh Blsme} ysll{} bhev doyl ]ljghdg lo godfnyydje nehdml{yes sgdi egsht Veioe}igt( bseei go Gjesdmgo goi g Igod}n nl}ygfe goi`dhhei odoe {dsgye} do g jd}}dlo yngy [se}dieoy Cgsgm` Lcgjg }gdi ne {es}loghhtguynlsdqei/
Eg}y Gbsdmg D} yne Oev E{dmeoyes lb Gjesdmg²} ]ngilv Vgs .Vdsei/mlj$
nyy{1,,vvv/vdsei/mlj,igofessllj,3;73,;7,cgyyhefsluoi*gbsdmg, Agougst 32( 3;73Ct ]{eomes Gm`esjgoVneo Gij/
E
sdm Lh}lo( yne blsjes hegies lb U/]/ ]{emdgh L{esgydlo} Mljjgoi( vgoyeiyl e
~
 {hgdo vnese nd} blsme} vese fldof( ne vluhi }nlv guideome} g {nlyl yngy OG]Gyll`( ydyhei ½Yne Vlshi gy Odfny/¹ Yne hdy gseg} }nlvei yne flresoei( }ygche( lsiesht {gsy}lb yne {hgoey/ Yne gseg} vdynluy hdfny} vese yne igofes qloe} ³ yne dj{lresd}nei( yne {lves rgmuuj}( yne {hgme} lressuo vdyn jdhdygoy} yngy {slj{yei yne gyyeoydlo lb ehdyeU/]/ ysll{}/ Goi bev {hgme} vese igs`es( do Lh}lo²} ete}( yngo
E
g}y Gbsdmg/
Yne id}g{{egsgome lb Hdctgo veg{lo} goi igofeslu} jgyesdgh} vndmn vese ndiieodo yne Hdctgo Ejcg}}t do Sgcgy .Sue3;$
nyy{1,,fll/fh,e]j
~
j Agougst 32( 3;73Ysgo}hgyei bslj Gsgcdm ct GBSDMLJ [G&} ysgo}hgyls( Ju}yg{ng @agluaFsegy mlobu}dlo }ussluoi} yne bgye lb rgsdlu} veg{lo} goi jgyesdgh} }u}{emyei lb cedofigofeslu} vndmn vese }ylsei gy yne negiwugsyes} lb yne Hdctgo
E
jcg}}t do Sgcgy( goiyne begs lb ynej bghhdof doyl yne ngoi} lb ½lsfgodqgydlo} yngy jdfny ynsegyeo yne }emusdytlb yne `dofiljPlb JlslmmlZ/¹
Yne MDG vgoy} yl yuso yne ]gneh doyl Gbfngod}ygo .Eoogngs Lohdoe$
nyy{1,,fll/fh,s9rwQ Agougst 32( 3;73Ysgo}hgyei bslj Gsgcdm ct GBSDMLJ [G&} ysgo}hgyls( Ju}yg{ng @agluaG Bseomn doyehhdfeome lbbdmes sereghei yngy Ve}yeso blsme}( e}{emdghht yne MDG( gse restu{}ey ct Ghfesdg²} seaemydlo lb yne doyesbeseome lb blsedfo blsme} do yne ]gneh sefdlo/ Yne}gje lbbdmdgh( vnl iemhdoei yl ce mdyei ct ogje( doblsjei yne ½Gbsdmg Doyehhdfeome¹
Hdctgo ieygdoee} ide gbyes ylsyuse( }gt} Gjoe}yt Doyesogydlogh .CCM$
nyy{1,,vvv/ccm/ml/u`,oev},vlshi*gbsdmg*726974=6 Agougst 32( 3;73Ct go uogyysdcuyei guynls ]eresgh {el{he ngre idei gbyes cedof ylsyusei ct jdhdydg} do Hdctgo ieyeoydlo meoyse}(nujgodygsdgo fslu{ Gjoe}yt Doyesogydlogh ng} }gdi/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->