Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sijela gibeta

Sijela gibeta

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Nazif Subasic

More info:

Published by: Nazif Subasic on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
 
Sijela gibeta
Dananja sijela dobrog dijela muslimana ispunjena su gibetom-ogovaranjem drugih ljudi i pored toga to je takvo djelo Uzvieni Allah osudio izabranio rekavi:Ä(O vjernici) ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, - a vama je to odvratno.³[1]Ibnu Kesir, rahimehullahu te'ala, u tumaenju ovih rijei kae: ÄU ovom ajetu spominje se najvei ukor i najvea pogrda gibeta kada Allahgibet poistovjeuje sa jedenjem mesa umrlog ovjeka pa kae: 'Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata?! Vi to prezirete!' Tj. kaoto to prezirete svojom duom i naravi, to vam je ogavno; onda to prezirite i zbog erijata jer ga i erijat prezire, a doista je kazna za gibet teaod ovoga.³[2]Plemeniti brate muslimanu, Svevinji Allah ovjeka koji ogovara svoju brau muslimane prikazao ga je u najgorem liku, poistovijetio ga je sonim koji jede meso svoga umrlog brata, a dovoljno je prezira i ogavnosti da ovjek sjede pored umrlog brata svoga, odsijeca komade njegovogtijela i jede!ta je to gibet?Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 ÄDa spomene svoga brata po onome to on ne voli.³ 
Neko je upitao: ÄAllahov poslanie, a ta ako doista bude pri mome bratu ono to spominjem o njemu?!³ Vjerovjesnik, sallallahualejhi ve sellem, je odgovorio:
 ÄAko bude pri njemu ono to ti spominje, onda si ga ogovorio, doim, ako ne bude toga pri njemu, tada si ga potvorio.³ 
[3]Propis gibetaOgovaranje je runa osobina i ne ini ga osim slaba dua. Ogovaranje je strogo zabranjeno. Naprotiv, to je jedan od velikih grijeha.Imam El-Kurtubi, rahimehullahu te'ala, rekao je: ÄNema razilaenja meu islamskim uenjacima po pitanju toga da je ogovaranje jedanod velikih grijeha i da se onaj koji ogovara druge treba iskreno za svoje ogovaranje pokajati Svevinjem Allahu!³[4]Razmislimo, brate muslimanu, o rijeima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom haddu, kako nam ih prenosiAbdurrahman b. Ebi Bekrete od svoga oca. On spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 ÄDoista su vaa krv, va imetak i vaa ast meu vama sveti (zabranjeni, nepovredivi) kao to je (zabranjen, nepovrediv) svet ovaj dan u ovome mjesecu u ovoj vaoj zemlji!³ 
[5]Onaj koji razmisli o ovome hadisu uvidjet e da je ogovaranje strogo zabranjeno, jer se njime naruava ast muslimana a ona je sveta upravokao to je svet Kurban bajram, tj. kao to se ne smije naruavati Kurban bajram u mjesecu zul-hiddetu u Mekkanskom haremu.Razmislimo zajedno i o ovim Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, rijeima:
 ÄKada sam bio uzdignut na Mi'radu, proao sam pored ljudi s bakrenim noktima koji su njima grebali svoja lica i svoje grudi! Upitao sam: 'Dibrile, ko su ovi ljudi?' Rekao mi je: 'To su oni koji su jeli ljudsko meso i naruavali njihovu ast!'³ 
[6] Onaj koji se brine o sebi, neka razmisli o ovome hadisu. Neka zna da e oni koji su ogovarali drugesvoja prsa i svoja lica grebati bakrenim noktima koji nadmauju uveliko nokte i kande divljih zvijeri, upravo kako bi iskusili kaznu shodnosvojim prljavim djelima.Vidovi ogovaranjaOgovaranje se ne ograniava samo na govor jezikom, ve, svaki pokret, znak, gestakuliranje, imitiranje, oponaanje, pisanje po novinama iliinternetu ili bilo ta drugo ime se omalovaava druga strana, sve je to strogo zabranjeno i ulazi u znaenje ogovaranja a grijeh biva velik shodno skupu i brojnosti onih pred kojima se ogovara.Ogovaranje je da spomene svoga brata muslimana po bilo emu to on prezire, pa makar ti to i ne namjeravao. Vjerodostojno se prenosi odAie, radijallahu anha, da je rekla: ÄRekla sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: 'Dosta ti je Safije samo to je takva i takva!' ± Musedded, jedan od prenosilaca hadisa, pojasnio je da je Aia ukazala na Safijin nizak rast.- Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
 ÄDoista si rekla rije koja kada bi se pomijeala s vodom cijelog mora, zamutila bi je.³ 
I rekao je:
 ÄDoista ja ne bih volio oponaati nijednog ovjeka pa makar za to dobio toliko i toliko!³ 
[7]Povodi ogovaranjaOgovaranje je opasna bolest, zlo koje se iri i razara zajednicu, podstie na neprijateljstvo i mrnju meu njenim lanovima i ove bolestinije sauvan niko, izuzev onoga kome se Allah smiluje.
 
 1- Zasigurno jedan od povoda ogovaranja je i zavist koja se nalazi kod mnogih koji nisu svjesni Allahovog nadzora. Stoga e vidjeti mnogeljude kako ogovaraju svoju brau iz zavisti koju nose u svojim prsima, iz zavisti zato to je njihov brat postigao neto to oni nisu.2- Od povoda ogovaranja je i ljubaznost i laskanje na raun vjere, pa e uti jednog ovjeka kako ogovara drugog samo da bi se dodvorio ipoistovijestio sa svojim prijateljima i sabesjednicima.3- Jedan od povoda ogovaranja je i oholost, preziranje drugih, jer je nekome teko da drugi bude iznad njega, pa ga isti omalovaava nasijelu kako bi mu prilijepio odreenu manjkavost. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
 ÄOholost je odbijanje istine i omalovaavanje ljudi!³ 
[8]4- Od razloga ogovaranja je i ismijavanje i omalovaavanje drugih, pa e uti pojedine kako ogovaraju svoju brau muslimane alei se snjima.Posljedice ogovaranjaOgovaranje je smrtonosna bolest, destruktivni razara zajednice. Razara je bre nego to rak razara tijelo, pa doprinosi kidanju ipotkopavanju veza, gubljenju povjerenja meu ljudima, utie na promjenu mjerila i vrijednosti, doprinosi gubljenju i zatiranju meusobneljubavi i meusobnog potpomaganja, kao to takoer, na drugoj strani doprinosi ukorjenjivanju zla meu ljudima.1- Tako, od pogubnih posljedica ogovaranja jeste i izlaganje samog sebe razotkrivanju, tj. kada god ovjek ogovara drugog, spominje onoto taj drugi ne voli pa ga time razotkriva, uvijek se takva osoba izlae tome da i njega Svevinji Allah razotkrije, jer je nagrada shodna djelu.Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
 ÄO vi koji ste povjerovali samo svojim jezicima a iman nije jo uao u vaa srca, neogovarajte muslimane i tragajte za njihovim mahanama! Uistinu, onaj koji bude tragao za njihovim mahanama, Allah e tragati za njegovimmahanama, a za ijim mahanama Allah bude tragao, razotkrit e ga i u njegovoj kui!³ 
[9]2- Od tetnih posljedica ogovaranja jeste i to to je ono uznemiravanje Allahovih robova, a onome koji bude uznemiravao Allahove robove,njemu Svevinji Allah prijeti estokom kaznom. Rekao je Uzvieni:ÄA oni koji uznemiravaju vijernike i vijernice bespravno, oni na sebe tovare klevetu i jasan grijeh.³[10]3- Od tetnih posljedica ogovaranja jeste i ta to je ogovaranje nasilje i napadanje drugih, a poznato je da e nasilje uinjeno na dunjalukuna Sudnjem danu predstavljati tmine i poznato je da je i sam rezultat nasilja zao i posljedica pogubna. Svevinji Allah je rekao:ÄI ne misli da je Allah nemaran prema onima koji ine nasilje! Uistinu, Allah ih samo odgaa do Dana kada e im pogledi ostati ukoeni!³[11]A u hadisu kudsijju je dolo: ÄO robovi Moji! Doista sam Ja Sebi zabranio nasilje pa ga inim i meu vama zabranjenim, zato nemojte initi jedni drugima nasilje!³[12]4- Od tetnih posljedica ogovaranja jeste i ta to ogovaranje obavezuje kaznu na Sudnjem danu jer je ogovaranje od velikih grijeha, njimese naruavaju dva prava. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na nju svoj ummet, pa jerekao:
ÄZnate li ko je propalica?³ Odgovorili su: Äpropalica kod nas je onaj koji nema niti dinara niti imetka!³ 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je rekao:
ÄUistinu, propalica iz moga ummeta je onaj koji doe na Sudnjem danu s namazom, postom i zekatom. Doi e a opsovao jeovoga, ovoga je potvorio, ovome je bespravno uzeo imetak, ovome je prosuo krv, ovoga je udario. Pa e se ovome dati od njegovih dobrih djela, pa e se dati i ovome od njegovih dobrih djela. Pa, ukoliko se potroe njegova dobra djela prije nego li se izmiri, uzet e se od njihovih loih djela i bit e stavljena na njega a zatim e biti baen u Vatru!³[13] 
 Kako se lijeiti i sauvati od ogovaranjaOva bolest teko je izlijeiva! Koliko li je samo posijala smutnje! Koliko li je zapalila gnjeva! Koliko li je samo razdvojila voljenih i unitiladomova!1- Na svakom muslimanu je, kada uje da se drugi musliman ogovara, da se boji Svevinjeg Allaha, da trai da se ine dobra djela a ostaveloa, da odbrani ast svoga brata muslimana koji se ogovara i da sprijei onoga koji ogovara u njegovom zlu djelu. Ukoliko to ne uini, neka znada su onaj koji ogovara i onaj koji slua, sauesnici u ovom loem djelu. Uzvieni Allah je rekao:ÄDoista, i sluh, i vid i razum, za sve to e se biti pitano!³[14]Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
 ÄKo odbrani ast svoga brata, Allah e odbraniti negovo lice od Vatre na Sudnjem danu.³ 
[15]2- Na svakom muslimanu je da se boji Allaha, subhanehu ve te'ala, i da zna da je ogovaranje: grijeh prema Allahu i nepravda-nasiljeprema onome koji se ogovara, pa, stoga neka se kloni svakog govora o asti drugih ljudi! Neka dobro zna, da, ukoliko i primjeti nekumanjkavost kod svoga brata muslimana, neka dobro zna da je pri njemu samome mnogo vie manjkavosti!3- Brate muslimanu, vodi rauna o svome jeziku, obraunavaj se, kako bi saznao jesi li obolio od ove bolesti ili ne! Ukoliko, uvidi da togaima pri tebi, onda znaj da je najbolji nain kako da se u budunosti sauva ogovaranja, jeste da sauva svoj jezik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->