Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sijela gibeta

Sijela gibeta

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Nazif Subasic

More info:

Published by: Nazif Subasic on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
 
Današnja sijela dobrog dijela muslimana ispunjena su gibetom
-ogovaranjem drugih ljudi i pored toga
što je takvo djelo Uzvišeni Allah osudio izabranio rekavši:
 
„(O vjernici) ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga,
-
a vama je to odvratno.“[1]
 
Ibnu Kesir, rahimehullahu te'ala, u tumačenju ovih riječi kaže: „U ovom ajetu spominje se najveći ukor i najveća pogrda gibeta kada Allahgibet poistovjećuje sa jedenjem mesa umrlog čovjeka pa kaže: 'Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata?! Vi to pr
ezirete!' Tj. kao
što to prezirete svojom dušom i naravi, to vam je ogavno; onda to prezirite i zbog šerijata jer ga i šerijat prezire, a doista je kazna za gibet težaod ovoga.“[2]
 
Plemeniti brate muslimanu, Svevišnji Allah čovjeka koji ogovara svoju braću muslimane prikazao ga je u najgorem liku, poistov
ijetio ga je s
onim koji jede meso svoga umrlog brata, a dovoljno je prezira i ogavnosti da čovjek sjede pored umrlog brata svoga, odsijeca
komade njegovogtijela i jede!
Šta je to gibet?
Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 „Da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.“ 
 
Neko je upitao: „Allahov poslaniče, a šta ako doista bude pri mome bratu ono što spominjem o njemu?!“
Vjerovjesnik, sallallahualejhi ve sellem, je odgovorio:
 „Ako bude pri njemu ono što ti spominješ, onda si ga ogovorio, dočim, ako ne bude toga pri njemu, tada si ga potvorio.“ 
[3]Propis gibeta
Ogovaranje je ružna osobina i ne čini ga osim slaba duša. Ogo
varanje je strogo zabranjeno. Naprotiv, to je jedan od velikih grijeha.Imam El-
Kurtubi, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Nema razilaženja među islamskim učenjacima po pitanju toga da je ogovaranje jedan
od velikih grijeha i da se onaj koji ogovara druge
treba iskreno za svoje ogovaranje pokajati Svevišnjem Allahu!“[4]
 
Razmislimo, brate muslimanu, o riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu, kako nam ih prenosi
Abdurrahman b. Ebi Bekrete od svoga oca. On spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
 „Doista su vaša krv, vaš imetak i vaša čast među vama sveti (zabranjeni, nepovredivi) kao što je (zabranjen, nepovrediv) svet ovaj dan u ovome mjesecu u ovoj vašoj zemlji!“ 
[5]Onaj koji razmisli o ovome hadisu
uvidjet će da je ogovaranje strogo zabranjeno, jer se njime narušava čast muslimana a ona je sveta upravokao što je svet Kurban bajram, tj. kao što se ne smije narušavati Kurban bajram u mjesecu zul
-
hidždžetu u Mekkanskom haremu.
 Razmislimo zajedno i o ov
im Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima:
 „Kada sam bio uzdignut na Mi'radžu, prošao sam pored ljudi s bakrenim noktima koji su njima grebali svoja lica i svoje grudi! Upitao sam: 'Džibrile, ko su ovi ljudi?' Rekao mi je
: 'To su oni koji su jeli
ljudsko meso i narušavali njihovu čast!'“ 
[6] Onaj koji se brine o sebi, neka razmisli o ovome hadisu. Neka zna da će oni koji su ogovarali drugesvoja prsa i svoja lica grebati bakrenim noktima koji nadmašuju uveliko nokte i kandže divljih zvijeri,
upravo kako bi iskusili kaznu shodnosvojim prljavim djelima.Vidovi ogovaranja
Ogovaranje se ne ograničava samo na govor jezikom, već, svaki pokret, znak, gestakuliranje, imitiranje, oponašanje, pisanje p
o novinama ili
internetu ili bilo šta drugo čime se omalovažava druga strana, sve je to strogo zabranjeno i ulazi u značenje ogovaranja a grijeh biva velik 
shodno skupu i brojnosti onih pred kojima se ogovara.
Ogovaranje je da spomeneš svoga brata muslimana po bilo čemu što on prezire, pa makar ti to i n
e namjeravao. Vjerodostojno se prenosi od
Aiše, radijallahu anha, da je rekla: „Rekla sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: 'Dosta ti je Safije samo što je t
akva i takva!'
 – Musedded, jedan od prenosilaca hadisa, pojasnio je da je Aiša ukazala na
Safijin nizak rast.- Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
 „Doista si rekla riječ koja kada bi se pomiješala s vodom cijelog mora, zamutila bi je.“ 
I rekao je:
 „Doista ja ne bih volio oponašati nijednog čovjeka
 pa makar za to dobio toliko i
toliko!“ 
[7]Povodi ogovaranja
Ogovaranje je opasna bolest, zlo koje se širi i razara zajednicu, podstiče na neprijateljstvo i mržnju među njenim članovima
i ove bolesti
nije sačuvan niko, izuzev onoga kome se Allah smiluje.
 
 
 1- Zasigurno jedan od povoda o
govaranja je i zavist koja se nalazi kod mnogih koji nisu svjesni Allahovog nadzora. Stoga ćeš vidjeti mnogeljude kako ogovaraju svoju braću iz zavisti koju nose u svojim prsima, iz zavisti zato što je njihov brat postigao nešto što
oni nisu.2- Od povod
a ogovaranja je i ljubaznost i laskanje na račun vjere, pa ćeš čuti jednog čovjeka kako ogovara drugog samo da bi se dodvorio
ipoistovijestio sa svojim prijateljima i sabesjednicima.3-
Jedan od povoda ogovaranja je i oholost, preziranje drugih, jer je nekome teško da drugi bude iznad njega, pa ga isti omalovažava nasijelu kako bi mu prilijepio određenu manjkavost. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
 „Oholost je odbi 
 janje istine i
omalovažavanje ljudi!“ 
[8]4-
Od razloga ogovaranja je i ismijavanje i omalovažavanje drugih, pa ćeš čuti pojedine kako ogovaraju svoju braću muslimane šaleći se s
njima.Posljedice ogovaranja
Ogovaranje je smrtonosna bolest, destruktivni razarač zajednice. Razara je brže nego što rak razara tijelo, pa doprinosi kida
nju i
potkopavanju veza, gubljenju povjerenja među ljudima, utiče na promjenu mjerila i vrijednosti, doprinosi gubljenju i zatiranju međusobneljubavi i međusobnog potpomaganja, kao što također, na drugoj strani doprinosi ukorjenjivanju zla među ljudima.
1-
Tako, od pogubnih posljedica ogovaranja jeste i izlaganje samog sebe razotkrivanju, tj. kada god čovjek ogovara drugog, spomi
nje ono
što taj drugi ne voli pa ga time razotkriva, uvijek se takva osoba izlaže tome da i njega Svevišnji Allah razotkrije, jer je
nagrada shodna djelu.Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
 „O vi koji ste povjerovali samo svojim jezicima a iman nije još ušao u vaša srca, neogovarajte muslimane i tragajte za njihovim mahanama! Uistinu, onaj koji bude tragao za njihovim mahanama, Allah će tragati z 
 a njegovim
mahanama, a za čijim mahanama Allah bude tragao, razotkrit će ga i u njegovoj kući!“ 
[9]2-
Od štetnih posljedica ogovaranja jeste i to što je ono uznemiravanje Allahovih robova, a onome koji bude uznemiravao Allahove
robove,
njemu Svevišnji Allah prijeti žestokom kaznom. Rekao je Uzvišeni:
 
„A oni koji uznemiravaju vijernike i vijernice bespravno, oni na sebe tovare klevetu i jasan grijeh.“[10]
 
3-
Od štetnih posljedica ogovaranja jeste i ta što je ogovaranje nasilje i napadanje drugih, a poznato je da će nasilje učinjeno
na dunjalukuna Sudnjem danu predstavljati tmine i poznato je da
 je i sam rezultat nasilja zao i posljedica pogubna. Svevišnji Allah je rekao:
 
„I ne misli da je Allah nemaran prema onima koji čine nasilje! Uistinu, Allah ih samo odgađa do Dana kada će im pogledi ostati ukočeni!“[11]
 
A u hadisu kudsijju je došlo: „O robovi Moji! Doista sam Ja Sebi zabranio nasilje pa ga činim i među vama zabranjenim, zato nemojte činiti jedni drugima nasilje!“[12]
 4-
Od štetnih posljedica ogovaranja jeste i ta što ogovaranje obavezuje kaznu na Sudnjem danu jer je ogovaranje od velikih
grijeha, njime
se narušavaju dva prava
. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na nju svoj ummet, pa jerekao:
 
 „Znate li ko je propalica?“ Odgovorili su: „propalica kod nas je onaj koji nema niti dinara niti imetka!“ 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je rekao:
 
 „Uistinu, propalica iz moga ummeta je onaj koji dođe na Sudnjem danu s namazom, postom i zekatom. Doći će a opsovao je
 ovoga, ovoga je potvorio, ovome je bespravno uzeo imetak, ovome
 je prosuo krv, ovoga je udario. Pa će se ovome dati od njegovih dobrih djela, pa će se dati i ovome od njegovih dobrih djela. Pa, ukoliko se potroše njegova dobra djela prije nego li se izmiri, uzet će se od njihovih loših djela i bit će
 stavljena na njega
a zatim će biti bačen u Vatru!“[13] 
 
Kako se liječiti i sačuvati od ogovaranja
 
Ova bolest teško je izliječiva! Koliko li je samo posijala smutnje! Koliko li je zapalila gnjeva! Koliko li je samo razdvojila voljenih i uništila
domova!1-
Na svakom muslimanu je, kada čuje da se drugi musliman ogovara, da se boji Svevišnjeg Allaha, da traži da se čine dobra djela
a ostave
loša, da odbrani čast svoga brata muslimana koji se ogovara i da spriječi onoga koji ogovara u njegovom zlu djelu. Ukoliko to ne učini, neka znada su onaj koji ogovara i onaj koji sluša, saučesnici u ovom lošem djelu. Uzvišeni Allah je rekao:„Doista, i sluh, i vid i razum, za sve to će se biti pitano!“[14]
 
Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
 „Ko odbrani čast svoga brata, Allah će odbraniti negovo lice od Vatre na Sudnjem danu.“ 
[15]2- Na svakom muslimanu je da se boji Allaha, subhanehu ve te'ala, i da zna da je ogovaranje: grijeh prema Allahu i nepravda-nasiljeprema onome koji se og
ovara, pa, stoga neka se kloni svakog govora o časti drugih ljudi! Neka dobro zna, da, ukoliko i primjeti nekumanjkavost kod svoga brata muslimana, neka dobro zna da je pri njemu samome mnogo više manjkavosti!
 3-
Brate muslimanu, vodi računa o svome jeziku, obračunavaj se, kako bi saznao jesi li obolio od ove bolesti ili ne! Ukoliko, uvidiš da togaima pri tebi, onda znaj da je najbolji način kako da se u budućnosti sačuvaš ogovaranja, jeste da sačuvaš svoj jezik.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->