Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betonarme_2_8

Betonarme_2_8

Ratings:

4.2

(5)
|Views: 3,972|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Nov 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu224
TEMELLER
Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü(normalkuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Di
ğ
er bir deyi
ş
le,temeller yapının ayaklarıdır.Kolon veya perdeler zemine do
ğ
rudan oturtulamazlar. Betonarme kolonundayanımızeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100~200 kat).Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle ta
ş
ıyacak
ş
ekilde seçilir. Ancak, bukesitler dayanımıçok küçük olan zemine do
ğ
rudan oturtulduklarıtakdirdezeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler olu
ş
ur ve kolonzemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi dü
ş
ürebilmek için,kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanıkolonun kesitinden çok dahabüyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır.Temelin tek amacızeminde olu
ş
an gerilmeyi zeminin ta
ş
ıyabilece
ğ
i düzeyeindirgemek de
ğ
ildir. Di
ğ
er önemli bir amaçda kolon veya perdenin altındakizeminde olu
ş
acak çökmeyi (oturma) sınırlıbir düzeyde tutmak ve üstyapının farklıoturmalarından zarar görmesini de önlemektir. Tümkolonların aynımiktarda oturmaüst yapıya zarar vermezken, farkoturmalar çok tehlikeli olabilirler.Üst yapıtipi ne olursa olsun (betonarme, yı
ğ
ma, çelik, ah
ş
ap), temel daimabetonarme yapılır. Çünküdi
ğ
er tüm malzemeler (çelik, ah
ş
ap gibi) dayanımve zemin
ş
artlarına dayanıklılık açısından uygun de
ğ
ildir.
Pisakulesi/ 
TALYA.
n
ş
a süresi: 1173-1370
Farklıoturma sonucu yan yatan yapılar
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu225
Temel tipleri
1.Duvar altemeli2.Tekil temel3.Birle
ş
ik temel4.rekli temela) Bir do
ğ
rultuda sürekli temelb)
ki do
ğ
rultuda sürekli temel5. Radyetemela) Kiri
ş
siz radyeb) Kiri
ş
li radye6. Kazıklıtemel7. Kesontemel
   Y   ü  z  e  y  s  e    l   t  e  m  e    l    l  e  r   D  e  r   i  n   t  e  m  e    l    l  e  r
ş
ük maliyetYüksek maliyetSa
ğ
lam zeminÇürük zemin
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu226
Üst yapıdan  gelen yük 
Perspektif görünü
ş
Tekil temel
 plan kesitler 
Perspektif görünü
ş
Plan
Duvar altemeli
1 2
 
3
 
B
 
AC
Kolon Temel pabucu Bağ kirişi 
Bir-iki katbasit yı
ğ
ma yapıların temelduvarlarının altına geni
ş
betonarme kiri
ş
yapılarak olu
ş
turulur. Geni
ş
li
ğ
i 50-70cm, yüksekli
ğ
i 30-40 cm civarındadır.Kolonlarının altına kolon kesitinden çok daha büyük bir betonarme pabuçyapılarak olu
ş
turulur. Depremkuvvetini aktarmasıiçin pabuçlar ba
ğ
kiri
ş
i veya kalınlı
ğ
ıen az 15 cm olan dö
ş
eme ile birbirine ba
ğ
lanır.Pabgeni
ş
li
ğ
i; kolon kuvvetinden zeminde olu
ş
an gerilme zeminin emniyetle ta
ş
ıyabilece
ğ
i gerilmedenküçük kalacak
ş
ekilde seçilir. Pabuçboyutlarıen az 100x100 cmxcm, kalın
ğ
ıen az 25 cm dir, uygulamada30-40 cm civarında olur. Tekil temel; yüksekli
ğ
i az fakat uzun hangar tipi yapılarda ve çok sa
ğ
lam (kaya)zemin üzerindeki normal yapılarda kullanılır. Apartman tipi yüksek yapılar için uygun bir temel de
ğ
ildir.Farklıoturma riski çok yüksektir.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
105tolga liked this
Senayi Dönmez liked this
bdanyıldız liked this
eray liked this
Kaymaz Demirci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->