Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
78Activity
P. 1
Apostila Power Point 2010

Apostila Power Point 2010

Ratings:
(0)
|Views: 10,706|Likes:
Published by Wander Wilson
Power Point 2010, aplicar efeitos visuais em textos, imagens, gráficos, background, transições e animações
Power Point 2010, aplicar efeitos visuais em textos, imagens, gráficos, background, transições e animações

More info:

Published by: Wander Wilson on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
 
Ud}8 _aign} _clrdi
Nrwn kawn}cal wnk d ciw~cwd gn au}nrniwa} d f~ibcdiakniwd márcbd gd ngcwd} gnau}nrniwaïþnr ga Kcb}drdfw, Udn} Udciw =515) Rn}á cifd}kagd bdkd cirn}c}wnzwdr, ckaonir, fco~}ar, o}áfcbdr Rka}wA}w n aulcba} nfncwdr rdm}n dr knrkdr,w}aircïâd n aickaïþnr, mnk bdkd aulcba} ~k ulaid gn f~igd gcfn}niwn gdru}dudrwdr unld rdfwa}n)
 
Udn} Udciw =515
Gnrnivdlvcgd ud}8 _aign} _clrdi
 ‒
aign})a~laEokacl)bdk
 
    j   w   w   u  8    $    $   w   n   b    l   a   i   g   d   r   n   a   u   }   n   i   g   n )      d   }   g   u   }   n   r   r )   b   d   k 
=
D Udn}Udciw ã ~k ngcwd} gn au}nrniwaïþnr, wakmãk bdijnbcgar bdkd Rlcgnr)Fax ua}wn gn ~k bdih~iwd gn u}d
o}akar gnidkciagd “Uabdwn Dffcbn‛, b}cagd unla nku}nra
gn rdfwa}n Kcb}drdfw, id q~al nioldma d _d}g, Nzbnl, Abbnrr Udciw, gniw}n d~w}dr)Nrwnr rdfwa}nr u}nbcrak rn} bdku}agdr, ud}ãk já bdibd}}niwnr o}aw~cwdr, bdkdd Duni Dffcbn, M] Dffcbn, gniw}n d~w}dr)A vn}râd =515 gd KR Dffcbn wnk k~cwar idvcgagnr, cibl~rcvn nk }nlaïâd a r~aølwcka vn}râd, a =55?, q~n fdc ~ka nruãbcn gn w}aircïâd niw}n ar fn}}akniwar aiwcoar bdkar idvar) Crwd ã ~ka idvcgagn, udcr gnrgn a k~gaiïa ga vn}râd 3? ua}a a =555 aKcb}drdfw iâd cidvava k~cwd nk r~ar aw~alcxaïþnr)Wdgdr dr rdfwa}nr gd uabdwn Dffcbn ga Kcb}drdfw râd k~cwd }cbdr nk r~arf~ibcdialcgagnr, valn a unia civnrwc} ~k wnkud nk rn~ au}nigcxagd ua}a knljd} ~wclcxaïâdgdr knrkdr) Nrwn kai~al iâd rn au}df~iga k~cwd inrwar f~ibcdialcgagnr) Wnk bdkddmhnwcvd u}cibcual kdrw}a} ar nwauar márcbar ua}a rn b}ca} ~ka au}nrniwaïâd) D~w}dkawn}cal rn}á u}dg~xcgd ua}a kdrw}a} d~w}ar fn}}akniwar, n au}df~iga} ar vcrwar inrwaaudrwcla)Niwâd vakdr am}c} d u}do}aka! Ua}a crrd, ia á}na gn w}amaljd gd rn~ bdku~wagd}blcq~n id kni~ Cicbca}, udrcbcdin d kd~rn ia duïâd
“U}do}akar‛, nk rno~cga
ia duïâd
“Kcb}drdfw Dffcbn‛, gnudcr blcq~n nk “Kcb}drdfw Udn}Udciw =515‛)
 
D Udn} Udciw dfn}nbn alo~ir wnkar mdicwdr, bdk mab`o}d~ig n nfncwdr iar fdiwnr hágnfcicgdr, kar bdk d uarra} gd wnkud k~cwar unrrdar bdknïak a ~wclcxáldr, ud}waiwd arau}nrniwaïþnr bdknïak a fcba} bdk ~ka aua}èibca }nunwcwcva, ud}waiwd kdrw}a}nc bdkdm~rba} ia ciwn}inw ulaidr gn f~igd u}diwdr, gcfn}niwnr gdr dfn}nbcgdr unld Udn} Udciw)Ua}a crrd am}a rn~iavnoagd}, nrwd~ ~raigd dFc}nfdz) Ia ma}}a gnnign}nïd gcocwn)oddoln)bdk,gnudcr
wnbln “Niwn}‛) Ad am}c} d
rcwn blcq~n ia duïâd
“Ckaonk‛) Rn u}nfn}c} udgnc} gc}nwd ad rcwn “OddolnCkaonir‛, id
nign}nïd)ckaonr)oddoln)bdk) Ad am}c} d rcwngcocwn id bakud gn
 
Udn} Udciw =515
Gnrnivdlvcgd ud}8 _aign} _clrdi
 ‒
aign})a~laEokacl)bdk
 
    j   w   w   u  8    $    $   w   n   b    l   a   i   g   d   r   n   a   u   }   n   i   g   n )      d   }   g   u   }   n   r   r )   b   d   k 
2
unrq~cra “Udn}udciw mab`o}d~ig‛ n wnbln “Niwn}‛) Vá}car ckaonir c}âd aua}nbn}, kar ã
u}nbcrd aciga fclw}a} kacr ~k ud~bd idrra unrq~cra) D Oddoln dfn}nbn vá}car fn}}akniwarua}a fabclcwa} idrra m~rba, ~ka gnlar ã d wakaijd ga ckaonk) Ia ua}wn nrq~n}ga ga wnla
blcq~n ia duïâd “O}aign‛, gnrra fd}ka iâd aua}nbn}âd ckaonir unq~niar nk idrra unrq~cra)
 ]nua}n q~n nkmaczd gn baga ckaonk aua}nbnk alo~ir iøkn}dr, q~alq~n} bdcra a ua}wc} gn
“15=7 z ?6:‛ rcoicfcba gcxn} q~n ã ~ka ckaonk o}aign)
 Vdbè udgn aciga faxn} d~w}ar bdkmciaïþnr gn ualav}ar id bakud Unrq~cra ua}aknljd}a} r~a m~rba) Ua}a knljd}nr }nr~lwagdr wniwn ~ra} ualav}ar nk ciolèr d~ nruaijdl, kariâd gnrba}wn d ud}w~o~èr gn r~ar m~rbar) Amaczd nrwâd alo~kar r~onrwþnr gn m~rba) ^rn r~ackaociaïâd!
Ua}a Nrunbcfcba} a Bd} Ua}a Nrunbcfcba} d Wnka
udn}udciw mab`o}d~igr o}nni udn}udciw mab`o}d~igr rbjddludn}udciw mab`o}d~igr Ml~n udn}udciw mab`o}d~igr mdd`rudn}udciw mab`o}d~igr ]ng udn}udciw mab`o}d~igr wnbjidldosudn}udciw mab`o}d~igr D}aion udn}udciw mab`o}d~igr bj}crwkarudn}udciw mab`o}d~igr Snlld udn}udciw mab`o}d~igr mcdldosR~oc}d q~n vdbè nrbdlja vá}cdr mab`o}d~igr ua}a wnrwa} nk r~a au}nrniwaïâd, ua}acrrd blcq~n bdk d mdwâd gc}ncwd gd kd~rn iar ckaonir q~n nrbdljn}, nk rno~cga ia duïâd
“Am}c} nk idva Ama‛, d~ “Am}c} nk idva o~ca‛, gnunignigd gd rn~ iavnoagd}) Vá}car amar
nrwa}âd amn}war,blcq~n rdm}n nlar,q~aigd a ckaonkaua}nbn}bdkulnwakniwnia wnla, blcq~nbdk d mdwâdgc}ncwd gd kd~rnrdm}n a ckaonk,gnudcr ia duïâd
“Ralva} Ckaonk
 bdkd
)^ka wnlaaua}nbn}á dignvdbè udgn}ágnfcic} dign c}á o~a}ga} nrwa ckaonk, n nrbdljn
} q~al idkn rn}á gagd a nla) D bakud “Ralva}Ckaonk Bdkd‛ kdrw}a dign nrwá rnigd o~a}gaga a fco~}a nk rn~ bdku~wagd}) Bard gnrnhn
alwn}ald blcq~n ia rnwa id fcial gd l~oa} q~n nrwá rnigd cifd}kagd)
Id bakud “Idkn gda}q~cvd‛ vdbè udgn alwn}a} d idkn ga fco~}a) Gnfcicgdr nrwnr uarrdr blcq~n d mdwâd “Ralva}‛)
 Aod}a ã jd}a gn gnfcic} d mab`o}d~ig ga r~a au}nrniwaïâd) Bdk d Udn} Udciwamn}wd blcq~n bdk d mdwâd gc}ncwd gd kd~rn nk ~ka uáocia nk m}aibd, nk rno~cga blcq~n ia
duïâd “Fd}kawa} Ulaid gn F~igd‛)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->