Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oaza iamna-Treće poglavlje

Oaza iamna-Treće poglavlje

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Nazif Subasic

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nazif Subasic on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
 
Tree poglavlje
 VA
 NA PRAVILA U POGLAVLJU O VJEROVANJU
 
 
Prvo pravilo: Izgraivanje vjerovanja na vrstom uvjerenju (jekinu)
Ibn Kajjim, rahimehullah, prenosi od Dunejda definiciju o vrstom uvjerenju, ikae:ÅTo je uvrenje znanja koje nije podlono nikakvim promjenama, niti semijenja u srcu´.
1
 I definisao je ilmu-l-jekin
2
kao: ÅPotpuno uvjerenje u kojem se sumnja ne javlja,niti negativno djeluje na njegovo vjerovanje. Naprimjer, uvjerenje da postoji denneti vrsto ubjeenje da je on vjeno boravite bogobojaznih i kao to je vrsto ubjeenjeda su vjerovjesnici to prenijeli od Uzvienog Allaha i ubjeenje u njihovu iskrenost.Do vrtstog uvjerenja dolazi se znanjem i dovoljno je od koristi znanja to je to plodnjegov vrsto ubjeenje koje je neophodno srcu kako bi bilo spokojno i jako krozivot. ´
3
 Zbog toga je Uzvieni Allah u Svojoj Uzvienoj Knjizi pohvalio one koji gaposjeduju, i kae:
 Å...eto tako Mi podrobno izlaemo dokaze ljudima koji znajuµ.
 4
 
I kae u vezi sa Svojim prijateljem Ibrahimom, ¶alejhisselam:
 ÅI Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi vrsto vjerovaoµ.
5
 
I ukorio je onog koji nema uvjerenja i kae:
 Å...da ljudi u dokaze Nae nisu uvjereniµ.
6
 
 
Ibn Kajjim, rahimehullah, govorio je o viem stepenu uvjerenja u odnosu naiman, pa je kazao:ÅUvjerenje u odnosu na iman je kao dua u odnosu na tijelo. Radi njega su searifi meusobno nadmetali ko e biti bolji i natjecali oni koji su eljeli (htjeli) da senatjeu, i prema njemu su se uputili i trudili su se da ga postignu i usavre. A kada sestrpljenje spoji sa uvjerenjem, iz toga e proizii vostvo u vjeri.Uzvieni Allah, ijom rijeju se povode upueni, kae:
 ÅIzmeu njih smo Mi voe odreivali i oni su, odazivajui se zapovijedi Naoj,na pravi put upuivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Nae vrsto vjerovaliµ.
8
 
1
Miftahu dari es-se'adeh, 1/477
2
vrsto uvjerenje
3
Et-tibjan fi aqsamil Kur'an, str. 119
4
El-E¶raf, 32
5
El-En¶am, 75
6
En-Naml, 82
7
³Miftah dari es-se¶adeh´, 1/476
 
Ibn Kajjim, rahimehullahu te·ala, sakupio je odlike onih koji su dosegli stepenvrstog uvjerenja (jekina), pa je rekao:
y
 
Uzvieni Allah je posebno odlikovao ehli-jekin time to su seokoritavali ajetima i jasnim znakovima. Kae Uzveeni Allah, Koji jenajiskreniji govornik:
 ÅI na Zemlji su dokazi za one koji vrsto vjerujuµ.
9
 
y
 
O
dlikovao je one koji su dosegli stepen uvjerenja uputom i uspjehom naoba svijeta, i kae:
 ÅI onima koji budu vjerovali u ono to se objavljuje tebi i u ono to jeobjavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu vrsto vjerovali. Njima eGospodar njihov na pravi put ukazati i oni e ono to ele ostvaritiµ.
10
 
y
 
O
bavijestio je o stanovnicima dehennema da oni nisu bili pripadaliehli-jekinu, i kae:
 ÅKad se govorilo: ·Allahovo obeanje je, zaista, istina! I u as oivljenja nemanimalo sumnje· ² vi ste govorili: ·Mi ne znamo ta je as oivljenja, mi samozamiljamo,mi nismo ubijeeni.' ´ 
11
 
y
 
vrsto uvjerenje je sr sranih djela koja su u osnovi due djela organa iono je sutina ove vjere.
y
 
 J
ekin (vrsto uvjerenje) u vezi je sa tevekkulom (oslanjanje na Allaha) izbog toga je tevekkul ovisan o jaini vrstog uvjerenja i njegov je plod.
Uzvieni kae:
 ÅZato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijedi pravu istinu!µ 
12
 

(el-hakk) u ovom ajetu podrazumijeva vrsto uvjerenje. Vjerovjesnici sugovorili:
 ÅZato da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putevima kojima idemouputio?...µ 
13
 
Kada jekin dospije do srca, tada ono zablista i obasja ga svjetlost, tako da iz njegaiezne svaki vid sumnje i nezadovoljstva, brige i tuge. Ispuni ga ljubav (premaAllahu), traenje utoita i oslanjanje iskljuivo na Njega, subhanehu ve te·alaµ.
14
 
8
Es-Sedda, 24
9
Ed-Darijat, 20
10
El-Bekara, 4-5
11
El-Dasije, 32
12
En-Neml, 79
13
Ibrahim, 12
14
³Medaridu-s-Salikin´

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->