Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interaktivna elektronska tabla - Rade Raonić

Interaktivna elektronska tabla - Rade Raonić

Ratings: (0)|Views: 2,991|Likes:
Published by Rade Raonić
Pametna tabla, Interaktivna tabla, Elektronska interaktivna tabla, Interaktivna elektronska tabla, The interactive electronic blackboard, Интерактивные электронные доски, Elektronska tabla, Die interaktive elektronische Tafel, Le tableau électronique interactif
Pametna tabla, Interaktivna tabla, Elektronska interaktivna tabla, Interaktivna elektronska tabla, The interactive electronic blackboard, Интерактивные электронные доски, Elektronska tabla, Die interaktive elektronische Tafel, Le tableau électronique interactif

More info:

Published by: Rade Raonić on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
 
СРЕДЊА
 
ТЕХНИЧКА
 
ШКОЛА
 
СОМБОР
 
Раде
 
Раонић
 
СТРАТЕГИЈА
 
ЗА
 
УПОТРЕБУ
 
ИНТЕРАКТИВНЕ
 
ТАБЛЕ
 
Сомбор
 2012
 
- 2 -
 
САДРЖАЈ
 
1.
УВОД
:
3
 2.
НЕКЕ
 
ОД
 
КАРАКТЕРИСТИКА
 
САВРЕМЕНЕ
 
НАСТАВЕ
:
4
 3.
ЕЛЕКТРОНСКА
 
ИНТЕРАКТИВНА
 
ТАБЛА
:
5
 4.
КОРИШЋЕЊЕ
 
ЕЛЕКТРОНСКЕ
 
ИНТЕРАКТИВНЕ
 
ТАБЛЕ
 
У
 
НАСТАВИ
:
7
 5.
ИНТЕРАКТИВНА
 
ТАБЛА
„mimio”:
8
 6.
СТРАТЕГИЈА
 
УВОЂЕЊА
 
ЕЛЕКТРОНСКЕ
 
ИНТЕРАКТИВНЕ
 
ТАБЛЕ
 
У
 
НАСТАВУ
 
СРЕДЊЕ
 
ТЕХНИЧКЕ
 
ШКОЛЕ
 
У
 
СОМБОРУ
:
9
 7.
ЗАКЉУЧАК
:
11
 8.
ЛИТЕРАТУРА
:
12
 
 
- 3 -
 1.
УВОД
 
Развој
 
технике
 
и
 
технологије
 
намеће
 
потребу
 
за
 
унапређењем
 
технологије
 
образовања
 
на
 
свим
 
нивоима
.
Појава
 
 рачунара
 
и
 
других
 
нових
 
наставних
 
средстава
 
узрокује
 
промене
 
које
 
иду
 
ка
 
повећању
 
квалитета
 
наставног
 
процеса
.
Цео
 
процес
 
осавремењавања
 
наставе
 
услов
-
љен
 
 је
 
поседовањем
 
и
 
коришћењем
 
одговарајућих
 
средстава
,
опреме
 
и
 
уређаја
.
При
 
набавци
 
средстава
,
опреме
 
и
 
уређаја
 
образовне
 
институције
 
ангажују
 
значајна
 
финансијска
 
средства
.
Данас
 
се
 
знање
 
увећава
 
великом
 
брзином
,
па
 
 је
 
неопходно
 
прихватити
 
и
 
уводити
 
нове
 
облике
,
методе
 
и
 
средства
 
учења
.
Настава
 
у
 
којој
 
се
 
користи
 
само
 
класична
 
табла
 
и
 
креда
 
ви
-
ше
 
није
 
задовољавајућа
.
Да
 
би
 
настава
 
била
 
ефикаснија
 
потребна
 
су
 
нова
 
мултимедијална
 
наставна
 
средства
,
која
 
задовољавају
 
и
 
савремене
 
дидактичко
-
методичке
 
принципе
 
 реализа
-
ције
 
наставе
.
Одржавање
 
и
 
повећање
 
квалитета
 
образовања
 
има
 
за
 
циљ
 
пружање
 
могућности
 
стицања
 
потребних
 
знања
 
и
 
 развијања
 
способности
 
ученика
,
које
 
ће
 
касније
 
они
 
и
 
при
-
мењивати
 
у
 
даљњем
 
школовању
 
и
 
 раду
.
При
 
томе
 
велика
 
одговорност
 
 је
 
на
 
самим
 
настав
-
ницима
,
који
 
морају
 
бити
 
оспособљени
 
да
 
користе
 
савремена
 
наставна
 
средства
 
и
 
да
 
буду
 
у
 
току
 
са
 
њиховим
 
 развојем
.
Са
 
таквим
 
средствима
 
при
 
извођењу
 
наставе
 
остварује
 
се
 
већа
 
интерактивност
,
ангажовање
 
и
 
мотивисаност
 
код
 
ученика
,
што
 
доприноси
 
побољшању
 
ко
-
начних
 
исхода
 
учења
.
Пројектори
(
са
 
 рачунаром
 
и
 
пројекционим
 
платном
)
су
 
током
 
протек
-
лих
 
година
 
нашли
 
примену
 
у
 
многим
 
школама
.
Ипак
,
они
 
не
 
могу
 
у
 
потпуности
 
заменити
 
класичну
 
школску
 
таблу
,
 јер
 
приказују
 
већ
 
припремљен
 
садржај
,
па
 
нема
 
места
 
за
 
додатне
 
активности
,
објашњења
 
и
 
измене
.
Комбинацијом
 
два
 
претходно
 
поменута
 
приступа
 
одр
-
жавању
 
наставе
 
и
 
њиховом
 
надоградњом
 
дошло
 
 је
 
до
 
настанка
 
електронске
 
интерактивне
 
табле
(
сусреће
 
се
 
и
 
назив
 
мултимедијална
 
школска
 
табла
).
Уз
 
ову
 
таблу
,
обичном
 
пројектору
 
додаје
 
се
 
интерактивност
 
и
 
систем
 
постаје
 
високо
 
технолошка
 
замена
 
за
 
школску
 
таблу
,
са
 
обиљем
 
нових
 
могућности
.
Истраживања
 
у
 
сфери
 
образовне
 
праксе
 
показала
 
су
 
да
 
традиционална
 
школа
,
заснована
 
на
 
меморисању
 
и
 
 ре
-
продукцији
 
чињеница
,
не
 
може
 
у
 
већем
 
делу
 
 развити
 
компетенције
 
потребне
 
за
 
изазове
,
зах
-
теве
 
и
 
темпо
 
савременог
 
живота
.
На
 
данашњу
 
поплаву
 
присутности
 
технолошки
 
унапређе
-
них
 
уређаја
 
у
 
свакодневном
 
животу
 
и
 
 раду
 
едукација
 
не
 
сме
 
бити
 
имуна
,
већ
 
мора
 
да
 
 је
 
у
 
примереној
 
мери
,
сходно
 
наставним
 
плановима
 
и
 
програмима
,
узрасту
,
особеностима
 
ученика
 
и
 
техничким
 
могућностима
,
уводи
 
у
 
своје
 
токове
.
Технологија
 
представља
 
значајан
 
 ресурс
 
у
 
проширивању
 
и
 
надоградњи
 
система
 
за
 
учење
.
Тежи
 
се
 
налажењу
 
нових
 
оптимал
-
них
 
система
 
прилагодљивих
 
настави
.
Могућност
 
да
 
се
 
понуде
 
дизајниране
,
мултимедијалне
,
интерактивне
,
електронске
 
образовне
 
форме
,
отварају
 
шансу
 
сваком
 
наставнику
 
и
 
ученику
 
да
 
образовни
 
процес
 
мењају
 
у
 
 једну
 
нову
 
квалитетнију
 
димензију
.
Дефинисање
 
и
 
примена
 
про
-
грама
 
информационо
-
комуникационих
 
технологија
 
покреће
 
питање
 
иновације
 
наставних
 
планова
,
обуке
 
наставника
 
и
 
 развоја
 
специфичних
 
наставних
 
метода
.
Методичка
 
и
 
ефикасно
 
искоришћена
 
информационо
-
комуникационих
 
технологија
 
омогућава
 
нам
 
да
 
 јасније
 
и
 
суш
-
тински
 
изразимо
 
нове
 
садржаје
 
у
 
настави
 
најразличитијих
 
наставних
 
предмета
.
При
 
увођењу
 
нових
 
информационо
-
комуникационих
 
технологија
 
у
 
наставни
 
процес
 
треба
 
бити
 
врло
 
опрезан
.
Настава
 
која
 
укључује
 
напредне
 
нове
 
технологије
 
имаће
 
позитивне
 
ефекте
 
само
 
ако
 
се
 
истовремено
 
потврди
 
и
 
од
 
стране
 
ученика
 
и
 
од
 
стране
 
наставника
.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this
Rade Raonić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->