Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
12Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acta Sk Final

Acta Sk Final

Ratings: (0)|Views: 71,184|Likes:
Published by Adam Valček

More info:

Published by: Adam Valček on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 12196/11 RSP/suDG K 
SK 
 
RADAEURÓPSKEJ ÚIEV Bruseli 23. augusta 2011(OR. en)Medziinštitucionálny spis:2011/0166 (LE)12196/11WTO 256PI 82UD 168DROIPE 76JUSTCIV 189COPE 174MI 344LEGISLATÍVE AKTY A IÉ PRÁVE AKTY
Predmet: Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskýmištátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmimexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou,Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými
 
 ACTA/sk 1OBCHODNÁ DOHODA O BOJI PROTI FALŠOVANIUMEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI,AUSTRÁLIOU, KANADOU, JAPONSKOM, KÓREJSKOU REPUBLIKOU,SPOJENÝMI ŠTÁTMI MEXICKÝMI, MAROCKÝM KRÁĽOVSTVOM, NOVÝMZÉLANDOM, SINGAPURSKOU REPUBLIKOU, ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOUA SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI
 
 
 ACTA/sk 2ZMLUVNÉ STRANY TEJTO DOHODY,BERÚC NA VEDOMIE, že účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je rozhodujúce naudržanie hospodárskeho rastu vo všetkých odvetviach a na celom svete;BERÚC ĎALEJ NA VEDOMIE, že šírenie falšovaného tovaru a pirátskeho tovaru, ako aj služieb,ktorými sa distribuuje materiál porušujúci práva, poškodzuje zákonný obchod a udržateľný rozvojsvetovej ekonomiky, spôsobuje významné finančné straty držiteľom práv a legitímne fungujúcim podnikom a v niektorých prípadoch predstavuje zdroj príjmu pre organizovaný zločin a inýmspôsobom ohrozuje verejnosť;ŽELAJÚC SI bojovať proti takémuto šíreniu prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spoluprácea účinnejšieho presadzovania v medzinárodnom meradle;MAJÚC V ÚMYSLE poskytnúť na presadzovanie práv duševného vlastníctva účinné a vhodné prostriedky dopĺňajúce dohody TRIPS so zreteľom na rozdiely v právnych systémoch a v právnej praxi;ŽELAJÚC SI zabezpečiť, aby sa samotné opatrenia a postupy na presadzovanie práv duševnéhovlastníctva neprekážali zákonnému obchodu;
 
ŽELAJÚC SI riešiť problém porušovania práv duševného vlastníctva vrátane porušovania, kuktorému dochádza v digitálnom prostredí, najmä v súvislosti s autorskými právami alebosúvisiacimi právami spôsobom, ktorý vyvažuje práva a záujmy príslušných držiteľov práv, poskytovateľov služieb a používateľov;
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->