Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
12Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012-KPSS-REHBERİ

2012-KPSS-REHBERİ

Ratings: (0)|Views: 3,569|Likes:
Published by mehmet kara
2012 kpss rehberi. hazırlayanın eline sağlık.
2012 kpss rehberi. hazırlayanın eline sağlık.

More info:

Published by: mehmet kara on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
2012
KPSS
REHBER
İ
O
ğ
uzhan ÜNAL
ğ 
itimci - Yazar 
 
2012 KPSS Rehberi
3
 
3
İ
LKSÖZ
De
ğ
erli KPSS aday
ı
arkada
ş
ı
m,Her y
ı
l KPSS’ye ba
ş
vuran aday say
ı
s
ı
artmakta ancak atama yap
ı
lan kadrolar isene yaz
ı
k ki ayn
ı
paralelde art
ı
ş
göstermemektedir. Bu durum KPSS haz
ı
rl
ı
k sürecinidaha önemli bir sürece dönü
ş
türmekte; s
ı
nava haz
ı
rl
ı
k, sadece konu çal
ı
ş
man
ı
n vesoru çözmenin ötesine geçmektedir.KPSS rehberli
ğ
i kavram
ı
her geçen y
ı
l önem kazanmakta olup KPSS ile ilgili temelbilgiler ise KPSS Rehberli
ğ
inin ilk ad
ı
m
ı
n
ı
olu
ş
turmaktad
ı
r.
İş
te elinizdeki bu eser buihtiyac
ı
gidermek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.Öncelikle KPSS’nin kapsam
ı
, uygulan
ı
ş
ı
ve atama ile ilgili ko
ş
ullar iyi bilinmeli, aday-lar çal
ı
ş
malar 
ı
n
ı
bu do
ğ
rultuda yönlendirmelidir.KPSS adaylar 
ı
için gerekli olan, KPSS süreci ile ilgili bütün temel bilgileri bu kitapç
ı
k-ta bir araya getirdik. A Grubu, B grubu ve ö
ğ
retmen atamalar 
ı
na yönelik bilgileri buçal
ı
ş
mam
ı
zda sizlerle payla
ş
t
ı
k. Yine adaylar 
ı
n en çok merak ettikleri sorular 
ı
n ce-vaplar 
ı
na da bu rehberde yer vermeye çal
ı
ş
t
ı
k.Rehberimizin ba
ş
ar 
ı
n
ı
zda bir katk
ı
, atanman
ı
zda da de
ğ
erli bir vesile olmas
ı
dile
ğ
iy-le…
O
ğ
uzhan ÜNALAÇI Akademi Koordinatörü

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Atilla Borazan liked this
eng_rny liked this
eng_rny liked this
Mehtap Akyüz liked this
Mehmet Kurttekin liked this
Ibrahim Topcu liked this
curious16 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->