Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Feeling Treathened: Muslim-Crhistian Relation in indonesia's New Order

Feeling Treathened: Muslim-Crhistian Relation in indonesia's New Order

Ratings: (0)|Views: 693|Likes:
Published by Subhani Kusuma Dewi
Disertation series comes up with historical, political and inter-religious analysis on moslem-christian relationship in Indonesia, particularly in the era of Soeharto/New Order (1966-1998)
Disertation series comes up with historical, political and inter-religious analysis on moslem-christian relationship in Indonesia, particularly in the era of Soeharto/New Order (1966-1998)

More info:

Published by: Subhani Kusuma Dewi on Nov 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
FEELING THREATENED
MUSLIM-CHRISTIAN RELATIONSIN INDONESIA’S NEW ORDER
Mujiburrahman
isim dissertationsisim / leiden Amsterdam University Press
 
Cover illustration: © Hanggan SitumorangCover design and lay-out: De Kreeft, AmsterdamISBN-13 978 90 5356 938 2ISBN-10 90 5356 938 3NUR 741 / 717© ISIM / Amsterdam University Press, Leiden / Amsterdam 2006Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen ineen geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16BAuteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kbHoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readersen andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever tewenden.All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of thisbook may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in anyform or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) withoutthe written permission of both the copyright owner and the author of the book.
 
Feeling Threatened
Muslim-Christian Relationsin Indonesia’s New OrderEen Gevoel Van Bedreiging
De betrekkingen tussen moslims en christenenin Indonesiës Nieuwe Orde
(met een samenvatting in het Nederlands)
P R O E F S C H R I F T 
ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrechtop gezag van de rector magnificus, prof.dr. W.H. Gispen,ingevolge van het besluit van het college voor promotiesin het openbaar te verdedigen op vrijdag 15 september 2006des namiddags te 4.15 uurdoorMujiburrahmangeboren op 9 december 1971te Amuntai, Zuid-Kalimantan, Indonesië

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
magnosiewicz liked this
Jain Satya liked this
psykosomatik liked this
Joentak Hutabulu liked this
Doddy liked this
Doddy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->