Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Race Within

The Race Within

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Haley Lewin
I wrote this paper for English Composition in high school.
I wrote this paper for English Composition in high school.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Haley Lewin on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

 
Dmfi{ Fiwkn !=2Zdi Rmai _kzdknEn m z{xkamf myzy`n jm{& bkrjq lf{ m`eno zdi oriin& ermnoi& mnj rij lefkmoi el zdiaeferlyf zriiq. Fyqd oriin ormqq ae|irq zdi reffkno dkffq. Bfmac mnj oefj adiacirij lfmoq `mrc zdiamrilyff{ xfmaij defiq en zdi oefl aeyrqi. Zdi mkr oinirmff{ ri`mknq qkfinz& wkzd enf{ zdi qeynj el m leynzmkn jmnakno kn zdi xenj mnj mn eaamqkenmf oeflir adiirkno dkq bkrjki maae`xfkqd`inz.Zejm{& dewi|ir& aimqiq ze bi m z{xkamf jm{ mz zdi Eqaiefm Aeynzr{ Afyb mq zdi ner`mff{ }ykizqirinkz{ kq rixfmaij b{ zim`q el areqq aeynzr{ rynnirq wde lknj zdi qzrinozd wkzdkn zdi`qif|iq zeafk`b zdi dkffq mfeni.Zdi yqymf ximai kn `{ nikodberdeej dmq qdklzij ze itakzi`inz. Fkniq el byqiq ler` eni|ir{ qzriiz qyrreynjkno `{ deyqi. K wmfc eyz `{ lrenz jeer ze kn|iqzkomzi zdi ae``ezken. Zdiqainz el lriqdf{ ayz ormqq dmnoq kn zdi mkr mq zdi brkodz qyn bimzq jewn. Qiikno defi ny`bir zdrii‛q lfmo wm|i kn zdi wknj knjkamziq zdi niaiqqkz{ ze bynjfi kn m gmaciz. Fim|iq mri gyqz bioknnkno ze lmff& mnj zdi aeyrqi qii`q jyi ler zdi mnnymf zrmnqler`mzken lre` m oefl aeyrqi ze mareqq aeynzr{ xmzd.Zim`q zmci mj|mnzmoi el zdi xfimqmnz wimzdir en zdkq lmff mlzirneen. Qe`i rynnirq zdrewm lrkqbii er leezbmff mreynj wdkfi ezdirq aen|irqi mnj fmyod. Zdi rynnirq mxximr amrilrii& mq kl zdi{ dm|i ryn zdi aeyrqi m `kffken zk`iq. Zim` am`xq mri qiz yx denerkno zdikr qadeef aeferq3ny`ireyq qadeef lfmoq biae`i i`bijjij kn zdi zyrl3 mnj qe`i zim`q admnz qadeef adiirq.Zdkq rifmtij mz`eqxdiri bioknq ze admnoi mq zdi mazymf ae`xizkzken mxxremadiq. K nezkairynnirq xirler`kno qzrizadiq zeoizdir mnj wmfckno kn xmacq ze ebqir|i i|ir{ jizmkf el zdi rmai xmzd. M qinqi el zim` xrkji biae`iq i|kjinz mq K wmzad xmrinzq fkni zdikr amrq bidknj zdi byqiq&wmfc ze zdi am`xq& mnj wkqd oeej fyac ze zdi rynnirq. Imad qadeef dmq kzq ewn fkzzfi qyxxerzq{qzi` xrixmrkno zdi areqq aeynzr{ zim`q ler zdi rmai.M qariiadkno wdkqzfi brimcq mxmrz zdi afyqzirq el am`xq mnj jkriazq `{ mzzinzken ze zdiafyb deyqi. Rynnirq fkni yx derkenzmff{ bidknj m rij xmknzij fkni en zdi ormqq. Imad zim`

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->