Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Web 2.0 Dodatak - Januar 2012

Web 2.0 Dodatak - Januar 2012

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Mladi Reporter

More info:

Published by: Mladi Reporter on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2012

pdf

text

original

 
JANUAR 2012.
O korišćenju interneta,
korisnicima, informacijama
Google+
web 2.0
dodatak o novim medijima
SOPA
 
S
20
 
S
21
 
S
22
 
Internet kao medijum počeli smo olako dakonzumiramo potpuno nesvesni njegovevažnosti, težine i moći koju nam je doneo.Do sada smo samo čitali na Internetu,gledali i slušali (kao i na drugim vrsta-ma medija). Bili smo nemi posmatrači arazmišljanja smo pažljivo delili međusobomdružeći se u stvarnom svetu u skladu sauređivačkom politikom (ili cenzurom) medi- ja o čijoj informaciji razgovaramo.IgrališteInternet je postao veliko igralište, a kakav jeko igrač vidi se svakom našom aktivnosti.Potpuno smo nesvesni važnosti onoga štoradimo, načina na koji to radimo i kako tomože da utiče na druge. Među korisnicimasve je manje konstruktivnih a tako korisnihdijaloga, konverzacije, deljenja znanja imišljenja.Čovek je društveno biće, povezuje se,umrežava u svoje zajednice od svog nas-tanka. Okupljamo se oko različitih reli-gioznih, socioloških, kulturoloških idejaili pojava. I upravo društvene mreže a nemediji kao platforme ili alati u najvećoj merisu uticale na masovno „konzumiranje“drugih ljudi – ne onako isfabrikovano, većspontano. Ta spontanost, bez (pozitivne)samocenzure i nerealne percepcije gdese nalazimo i koju poruku kao pojedincimožemo da pošaljemo, postali su osnovnirazlog takozvanog šuma („noise“ engl.).Mogućnost korisnika da izađe iz anonim-nosti i da njegove informacije sa stavovi-ma, emocijama, razmišljanjima postanudostupne većem broju ljudi na tako jed-nostavan način je ključno pitanje svih onihkoji se još uvek nisu snašli na ovom novomterenu. Igralište je surovo, čuje se svakiaplauz ali najčešće zvižduci bez obzirakoliko su neargumentovani, subjektivni,ostrašćeni, maliciozni.
O korišćenju interneta,korisnicima, informaci- jama
SRBIJA SE POLAKO PROBUDILA, TRLJA USNULE OČI I NESTIDLJIVO ULAZI U DOBA DELJENJA INFORMACIJA.
JASNAKAMATOVIĆ
S
20
slika: by Dekret
 
S
21
Google Plus servis predstavlja najnov-iju društvenu mrežu za komuniciranje,širanje informacija i zabavljanje.
ŠTA JE GOOGLE+?
Google+ je društvena mreža, tačnije najvećipokušaj Googla da dovede ljude u svojuplatformu.Predstavljen je Juna, 2011 godine i prošao je sa odličnim kritikama.Google+ ima velike sličnosti sa facebookom,ali se nekim karakteristikama izdvaja od os-talih društvenih mreža.Prva takva karakteristika jesu Circles, ilikrugovi. Zahvaljujući njima, svoje kontaktemožemo podeliti na:
Friends, Family, Acquintances, Follow-ing.
Poenta je da Google plus bude krajnje jed-nostavan za upotrebu. 
GOOGLE SPARKS
- DELJENJE I GRU-PISANJE SADRŽAJAZnačajan akcenat u okviru Google+društvene mreže je stavljen i na deljenje iotkrivanje novih i zanimljivih sadržaja. Pred-stavljen je sistem preporuka,
Sparks
, kojisadrži i grupiše slike, članke, video klipovei drugi sadržaj prema vašim interesima.Sistem koristi informacije iz drugih Google-ovih proizvoda, iz Google pretrage i naravnoiz sadržaja koji se deli na samoj Google+mreži.Naravno sve ove informacije možete podelitii to sa svima, ili samo određenim Googlekrugovima prijatelja.Google je zajedno sa društvenom mrežompredstavio i prateću aplikaciju za mobilneuređaje - Google+ za Android se već možepreuzeti sa Android Marketa besplatno. UzG+ aplikaciju moguće je direktno uploado-vati fotograje i video. Maksimalna dozvolje-na rezolucija fotograja iznosi 2048 x 2048piksela, a video može trajati i do 15 minuta.Podržana je i FullHD rezolucija (1080p) zavideo. Uz instalaciju G+ aplikacije dobija se još jedna - Huddle koja je namenjena grup-nom chat-u. 
OPISAĆEMO NEKOLIKO NOVITETAKOJE DONOSI GOOGLE PLUS.
1) Prijatelje grupišite po njihovim in-teresovanjima, a ne po tome odakle ih poznajete
Krugovi odnosno circles koji su interesantnanovina kod Google Plus servisa, omogućujugrupisanje prijatelja u krugove. Krugoveorganizujte po celinama, odnosno po tomekoje ćete informacija sa određenom grupomda delite. Na primer: ako često delite vesti opolitici, razdvojite prijatelje na one koje poli-tika interesuje i na one koje ne interesuje.Na taj način ćete sa prvom grupom moćinesmetano da raspravljate, dok drugoj grupinećete da smetate. Ako želite da podelitesvoje slike sa žurke, onda napravite novugrupu gde ćete staviti samo svoje najboljeprijatelje.
 2) Možete dodavati slike, video fajlove i linkove
U donjem desnom uglu možete videtiikonice koje omogućavaju da dodajete sliku,video ili link.
3) Formatirajte tekst 
Ako kucate status moguće je da formatiratetekst.Ako želite da tekst bude boldovan, to jesttamnije boje, ukucajte znak zvezdice pre iposle rečenice, na primer: *asterisks*Tekst može biti u italik formatu ako pre iposle teksta stavite donju crtu, na primer: _italik_ Precrtavanje se vrši putem korišćenjemcrtica pre i posle teksta, primer: -precrtano-
 4) Onemogućite ponovno deljenje vaših postova
Ako želite da sprečite da neko na svom pro-lu deli vaš članak, slike ili druge privatnedetalje to možete onemogućiti, kao na slici. 
5) Proverite ko je sve podelio vaš post 
Klikom na Limited možete imati uvid u kosve može da vidi vaš post. Ovo je bitno akoste pisali nešto lične prirode. 
5) Tagujte prijatelje
Slično kao i na Facebook-u moguće je datagujte prijatelje korišćenjem znaka @. 
6) Sparks
Sparks predstavljaju interesovanja. Možetepratiti već ponuđena interesovanja ili ukucatisvoju ključnu reč. Ova funkcionalnost možebiti korisna ako želimo da pratimo najnoviječlanka na Internetu o određenoj temi.
7) Prazan krug
Ako želite jedno mesto na kome možete dačuvate svoje beleške, članke, linkove, slikeitd… možete napraviti prazan krug. Sve štoželite da čuvate samo za sebe možete držatiu tom praznom krugu.
Gugl Plus - Google+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->