Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
380Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Racunovodstvo skripta

Racunovodstvo skripta

Ratings:

4.45

(1)
|Views: 57,842|Likes:
Published by jerinasd
teorija racunovodstvo
sve skripte su sa neta skinute - JA NISAM AUTOR
teorija racunovodstvo
sve skripte su sa neta skinute - JA NISAM AUTOR

More info:

Published by: jerinasd on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

 
www.dajbaskriptu.com
POJAM, KARAKTERISTIKE i KLASIFIKACIJA RACUNOVODSTVA:
 Racunovodstvo predstavlja skup sinhronizovanih i medjusobno uskladjenih naucnih metodaputem kojih se obezbjedjuje evidentiranje odredjenih poslovnih dogadjaja,analiza i kontrola tihdogadjaja planiranje ekonomskih dogadjaja kao i informisajnje. Definicija racunovodstva sezasniva na definisanju struktura racunovodstva.Osnocni zadatak racunovodstvene funkcije je da prikuplja obradjuje i distribuiraracunovodstvene informacije u okviru preduzeca, ali i van preduzeca u sladu sa zakonima.Ova funkcija se razlikuje od finansijske fukcije po tome sto ima razlicite zadatke, organizaciju,i strucne kadrove.Racunovodstvo se karakterise i po tome sto predstavlja:
Naucnu disciplinu
Aplikativnu disciplinu
Pedagosku disciplinuRacunovodstvo kao naucna discipilina predstavlja oblast permanentnih naucnih istrazivanja ucilju iznalazenja novih naucnih otkrica u oblasti racunovodstva.Racunovodstvo kao aplikativna disciplina upucuje na to da se racunovodstvo primjenjuje upraksi, te da se bez njegove primjenene moze ni zamisliti uspjesno funkcionisanje privrede idrustva jedne zemlje u cijelini.Racunovodstvo kao edukativna disciplina obuhvata process obrazovanja racunovodstvenihstrucnjaka i naucno istrazivackih radnika.Racunovodstvo se kao system sastoji iz:
Knjidovodstva
Racunovodstvenog planiranja
Racunovodstvene analize
Racunovodstvene kontrole–nadzora
Racunovodstvenog informisanjaKjnigovodstvo predstavlja metod evidentiranja poslovnih ili ekonomskih dogadjaja u okviru jedinice racunovodstvenog obuhvatanja kao sto je npr, preduzece ili ustanova.Racunovodstveno planiranjeje planiranje ekonomskih dogadjaja i njihovog dejstva nasredstva i na izvore sredstava, kao i poslovni rezultat u nastupajucem vremenskom periodu.Osnovne karakteristike planiranja su u tome da se to planiranje razlikuje od drugih vrstaplaniranja i planova, kao sto su stratesko planiranje, planiranje zemljisnih povrsina.Racunovodstvena analiza je usmjerena na uocavanje odredjenih pojava i utvrdjivanje uzrokatakvih pojava koje bilo negativno bilo pozitivno djeluje na uspjesnost poslovanja poslovnogsubjekta.Racunovodstvena analiza se prvenstveno zasniva na na podacima koji su sadrzani uknjigovdstvu i racunovodstvenom planiranju.
 
www.dajbaskriptu.com
Racunovodstvena kontrola predstavlja ispitivanje i utvrdjivanje ispravnosti primjeneracunovodstva u praksi. Racu. kotrola moze biti interna (ako je vrse odgovarajuca strucna licaloja su zaposlena u preduzecu) i eksterna (ako jevrse eksterna lica organizovana u okviruprivatnih firmi koji su specijalizovani za racunovodstvenu reviziju. Racunovdstvena kontrolase bazira na zakonu, profesionalnim normama, internim opstim aktima.Racunovodstveno informisanje predstavlja dio racunovodstvene dijelatnosti koja se odnosi napripremanje i distribuiranje racuno. informacija. Ono mora definisati korisnika informacija,vrstui oblik informacija, vrijeme informisanja.Racunovodstveno planiranje i knjigovodstvo moraju biti medjusobno metadoloski ukladjeni dabi se mogla izvrsiti adekvatna analiza.Finansijsko racunovodstvo predstavlja element klasifikacije racunovodstva sa stanovistaspecijalne namjene. Klasifikacoija racunovodstva sa stanovista specijalne namjene jesledeca.Finasijsko < upravljacko < troskovno <inflatorno< i racunovodstvo odgovornosti.Upravljacko planiranje treba da obezbjedi adekvatne racunovodstvene informacije organimarukovodjenja i upravljanja.
Klasifikacija racunovodstva:
Sve podjele se mogu vrsiti sa dva osnovna stanovista i to sa stanovista oblasti, sa stanovistaspecijalne namjene racunovodstva.Poslovno racunovodstvo se mora klasificirati sa stanovista specijalne namjene na :
Finansijsko racunovodstvo-obezbjedjuje globalne vrijednosne informacije ocjelokupnom reprodukcionom procesu pojedinog preduzeca.Predmetfinansijskog racunovodstva su sredstva,izvori,prihodi,rashodi,finansijski rezultat injegova raspodjela.
Troskovno racunovodstvo-je usmjereno na evidentiranje, planiranje, analizu,kontrrolu i informisanje o troskovima.
Racunovodstvo odgovornsti – treba da vrijednosno iskaze nastalu stetu i dautvrdi lice (ili manji broj lica) koje je odgovorno za tu stetu
Racunovodstvo u inflatornim uslovima - se primjenjuje u uslovima kadainflacija znacajnije deformise racunovodstvene informacije koje u tim uslovimapruzaju pogresnu sliku realnog stanja preduzeca. Prilagodjavanjeracunovodstveni informacija u uslovima inflacije moze biti : za ptrebe tekucegposlovanja, i za potrebe povrmenih komparativnih analiza.
Upravljacko racunovodstvo- ono se bavi kompilacijom svih ranije nabrojanihracunovodstava sa ciljem da upravnim strukturama obezbijede kvalitetneinformacije za uspjesno poslovno odlucivanje.
 
www.dajbaskriptu.com
SISTEMI KNJIGOVODSTVA
Prosto knjigovodstvo- Osnovna karakteristika prostog knjigovodstva je njegovaogranicenost na evidentiranje stanja i promjena ne samo nekim odredjenimvrstama sredstava i izvora sredstava. U prostom knjigovodstvu postoje sl.poslovneknjige: knjiga blagajne i knjiga duznika i povjerilaca. Podaci o popisu sredstava iizvora sredstava se unose u poslovnu knjigu koja se naziva knjigom inventara.
Kameralno knjigovodstvo- Osnovna karakteristika kameralnog knjigovodstvaogleda se u tome da se teziste knjigovodstvene evidencije javlja u evidentiranjuprihoda i rashoda odredjenog pravnog subjekta. Pored glavne knjige tu su jos iknjiga blagajne, knjiga ziro racuna knjiga invetara i pomocne knjige u kojima seevidentiraju stanja i promjene odredjenih materijalnih vrijednosti.
Konstantno knjigovodstvo – predstavlja takav knjigovodstveni system u kome seteziste knjigovodstvene evidencije stavlja na evidentiranje prohoda i rashoda cimese ono prema predmetu ne razlikuje od kameralnog. U glavnoj knjizi konstantnogknjigovodstva u kojoj se vrsi evidentiranje naredjenih i izvrsenih prihoda i rashodapostoje tri grupe racuna i to upravni racuni, racun blagajne i obracunski racuni. Tajkostantan odnos uspostavlja se na taj nacin da se upravni racun i racun blagajne uprocesu knjizenja povezuje putem obracunskih racuna.
Dvojno knjigovodstvo - je cjelovit system knjigovodstvene evidencije koji seodlikuje: istovremenim dvostranim knjizenjem, automatskom kontrolom,permamentnoscu i sistematicnoscu , sveobuhvatnoscu. U dvojnom knjigovodstvusvaki poslovni dogadjaj knjizi se istovremeno i u istom iznosu najmanje na dvaracuna i to na jednom racunu na lijevoj strani a na drugom racunu na desnojstrani. Vodjenje dvojnog knjigovodstva zasniva se na vodjenju dnevnika,glavneknjige i pomocnih knjiga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->