Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Technological Progress--Julius Dudley, Jr

Technological Progress--Julius Dudley, Jr

Ratings: (0)|Views: 1,454|Likes:
Published by Julia Dudley Najieb
Technological Progress & “The Tuskegee Airmen”
By JD We know that African-Americans can and will fight heartily for their country. That has been proven time and again, despite persistent disparagement of their deeds. What is more striking, when you stop to think about it, is that many of us know very little about the technologies underlying warfare since the beginning of the twentieth century. One might be stressed to assess the impact the Tuskegee Airmen had on the technological development of
Technological Progress & “The Tuskegee Airmen”
By JD We know that African-Americans can and will fight heartily for their country. That has been proven time and again, despite persistent disparagement of their deeds. What is more striking, when you stop to think about it, is that many of us know very little about the technologies underlying warfare since the beginning of the twentieth century. One might be stressed to assess the impact the Tuskegee Airmen had on the technological development of

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Julia Dudley Najieb on Jan 31, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

 
Pjkodfcfehkmc ^rferj{{ ! –Poj Pz{ljejj Mhrijd’
B G@
 
Uj ldfu pomp Marhkmd)Mijrhkmd{ kmd md` uhcc aheop ojmrphc afr pojhr kfzdpr$ Pomp om{ bjjd~rfqjd phij md` memhd# `j{~hpj ~jr{h{pjdp `h{~mrmejijdp fa pojhr `jj`{$ Uomp h{ ifrj {prhlhde#uojd fz {pf~ pf pohdl mbfzp hp# h{ pomp imd fa z{ ldfu qjr chppcj mbfzp poj pjkodfcfehj{zd`jrchde umramrj {hdkj poj bjehddhde fa poj pujdphjpo kjdpzr$ Fdj iheop bj {prj{{j` pf m{{j{{poj hi~mkp poj
Pz{ljejj Mhrijd
om` fd poj pjkodfcfehkmc `jqjcf~ijdp fa poj Bcmkl kfiizdhp$
 
Poj pjkodfcfehj{ fa umr~cmdj{ dfp fdc komdej` {prmpjehj{ md` fzpkfij{ fa umramrj# bzp mc{fmkkjcjrmpj` poj `jqjcf~ijdp fa {fkhjphj{ md` hd`z{prhmc fzp~zp{ pomp uj porhqj fd pf`m$ M if{p{hedhahkmdp rfcj fa poj
Pz{ljejj Mhrijd
um{ ljj~hde poj Marhkmd)Mijrhkmd kfiizdhp cmpkoj`hdpf pjkodfcfehkmc jqfczphfd mcfde uhpo poj aheopjr ~cmdj$
 
Pf`m fdj ufzc` bj omr` ~rj{{j` pf ldfu# fr jqjd kfzdp poj dzibjr fa Marhkmd)Mijrhkmdaheopjr ~hcfp{ hd fzr `j{jerjempj` ihchpmr$ ^jrom~{ fzp fa mbfzp =2#>>> ihchpmr ~hcfp{# Bcmkl ihchpmr ~hcfp{ im bj ajujr pomd ;>>$ Bcmkl aheopjr ~hcfp{ mrj ajujr {phcc# mcpofzeo poj kfdphdzjpf {jrqj ujcc$ Poj ojc~ pf ljj~ poj Marhkmd)Mijrhkmd kfiizdhp cmpkoj` hdpf pjkodfcfehkmcjqfczphfd mcfde uhpo poj aheopjr ~cmdj$
 
Pojrj mrj df {hdezcmr rjm{fd{ uo Marhkmd)Mijrhkmd{ {ofzc` m{~hrj pf bjkfij aheopjr ~hcfp{$Hdm{izko m{ fzde Marhkmd)Mijrhkmd{# chlj fpojr Mijrhkmd{# m{~hrj pf {zko mjrhmc m`qjdpzrj md`dmphfdmc {jrqhkj# poj fzeop pf bj mbcj pf }zmcha md` `f gz{p pomp$
 
Ufrc` Umr HH ~rj{jdpj` dmphfdmcc `j{~jrmpj khrkzi{pmdkj{# uohko {~zrrj` poj
Pz{ljejjMhrijd
$ [jqjrj `h{krhihdmphfd `feej` poji hd poj amkj fa am{p komdehde aheopjr ~cmdjpjkodfcfe$ Oheocheophde poj jqfczphfd fa pomp pjkodfcfe h{ hd fr`jr$
 
M aheopjr ~cmdj h{ m ihchpmr mhrkrmap `j{hedj` ~rhimrhc afr mhr)pf)mhr kfibmp uhpo fpojr mhrkrmap$Uj mrj chljc porhccj` b poh{ rfcj hd poj km~phqmphde {kjdj{ fa poj ifqhj
–Rj` Pmhc{’
$ Aheopjr~cmdj{ fapjd omqj izcph~cj ~zr~f{j{ {zko m{ erfzd` mppmkl md` aheopjr)bfibjr rj{~fd{hbhchphj{$Poj omccimrl{ fa m aheopjr mrj hp{ {~jj`# imdjzqjrmbhchp# md` {imcc {hwj kfi~mrj` pf fpojrkfibmp mhrkrmap# {zko m{ bfibjr{$Pomp fz fb{jrqj`-
 
Aheopjr{ ujrj `jqjcf~j` hd Ufrc` Umr H /=8=0)=8=?( pf `jd jdji mhrkrmap md` `hrhehbcj{ pojmbhchp pf empojr hdafrimphfd b rjkfddmh{{mdkj fd hd`z{prhmc mrjm{# prff~ `j~cfijdp{# jpk$ If{pjmrc aheopjr{ ujrj qjr {imcc bh~cmdj{ bzhcp uhpo m uff`jd armij# kfqjrj` uhpo ambrhk md`chihpj` pf rfzeoc =>> i~o {~jj`{$ Jmrc aheopjr mkphfd um{ `fdj uhpo omd` ojc` ezd{ md`erjdm`j{ kmrrhj` b ~hcfp{$ Jqjdpzmcc# cheop imkohdj ezd{ ujrj ifzdpj` fd poj mhrkrmap md`jqfcqj` mcfde uhpo hi~rfqjijdp{ hd poj aheopjr$
 
M{ kfdprfc fa poj mhr{~mkj fqjr mrihj{ bjkmij ifrj hi~frpmdp# mcc fa poj imgfr ~fujr{`jqjcf~j` aheopjr{ pf {z~~frp pojhr ihchpmr f~jrmphfd{$ Bjpujjd poj umr{# uff` {przkpzrj{ afrmhrkrmap ujrj rj~cmkj` uhpo mczihdzi# fr fpojr ijpmc {lhd {przkpzrj{$
 
 
Aheopjr hddfqmphfd um{ `rhqjd ~rhimrhc b khqhchmd mhrkrmap rmkj{# rheop z~ pf poj ~jrhf` fa rm~h`rjmrimijdp hd poj cmpj pohrphj{$ Mhrkrmap `j{hedj` afr poj{j rmkj{ hdprf`zkj` hddfqmphfd{ chlj{prjmichdhde md` ifrj ~fujrazc jdehdj{ pomp ufzc` ahd` pojhr um hdpf poj aheopjr{ fa Ufrc` UmrHH$
 
Poj [~mdh{o Khqhc Umr fa =8;1 ~rfqh`j` md f~~frpzdhp afr pj{phde umr~cmdj{ md` z~`mphdeaheopjr pmkphk{$ Ejrimd# hd ~mrphkzcmr# hi~rfqj` hp{ aheopjr ~cmdj# poj Ij{{jr{koihpp ba =>8/uohko poj
Pz{ljejj Mhrijd
cmpjr amkj`($ Poj Z$[$ `h` dfp ~mrphkh~mpj hd poj umr md` pojrjbm`qmdkj hp{ umr~cmdj pjkodfcfe$
M Ejrimd ~hcfp `jqjcf~j` poj –ahdejr 
)
afzr’ acheop afrimphfd
uohko `hqh`j` m {}zm`rfd fa afzr aheopjr ~cmdj{ hdpf puf ~mhr{ fa mhrkrmap# kfi~rh{hde m cjm`jrmd` m uhdeimd$ Poh{ acjxhbcj afrimphfd mccfuj` poj ~hcfp{ pf imhdpmhd erjmpjr {hpzmphfdmcmumrjdj{{ hd poj mhr$ Poj ~mhr{ kfzc` {~chp z~ mp md phij md` mppmkl fd pojhr fud$ Poj ahdejr)afzr um{ uh`jc m`f~pj` m{ poj azd`mijdpmc pmkphkmc afrimphfd fa aheopjr {}zm`rfd{ hdpf Ufrc`Umr HH$
 
B Ufrc` Umr HH# if{p aheopjr{ ujrj mcc)ijpmc ifdf~cmdj{ mrij` uhpo bmppjrhj{ fa imkohdjezd{# fr kmddfd{$ [fij m~~rfmkoj` {~jj`{ z~ pf 0>> i~o$ Poj ^):= Iz{pmde# uohko poj
Pz{ljejj Mhrijd
cmpjr acju# rjmkoj` {~jj`{ jxkjj`hde 0>> i~o$ Poh{ aheopjr um{ `jqjcf~j`b Z$[$ imdzamkpzrjr{ afr poj Brhph{o# uof hd{h{pj` fd hdkfr~frmphde pojhr ~fujrazc Rfcc{)RfkjIjrchd jdehdj$ Rj~cmkhde pojhr fc`jr ^)0> mhrkrmap# poj ^):= bjkmij poj Km`hccmk fa poj {lhj{porfzeo poj jd` fa Ufrc` Umr HH$
 
Poj imhd ~zr~f{j fa poj aheopjr ~cmdj h{ pf j{pmbch{o mhr {z~jrhfrhp fqjr m bmppcjahjc`$ Mhr{z~jrhfrhp ~rfpjkp{ ihchpmr erfzd` {prmpjehj{# dmqmc {prmpjehj{# fr mjrhmc bfibhde {prmpjehj{mhij` mp `j{prfhde jdji rj{fzrkj{ fr brjmlhde pojhr uhcc pf aheop$ Mhr {z~jrhfrhp {z~~frp{ pojfbgjkphqj fa jd{zrhde m }zhkl md` amqfrmbcj jd` pf umramrj$
 
Bjkmz{j fa poj hi~frpmdkj fa mhr {z~jrhfrhp# mrij` afrkj{ omqj kfd{pmdpc kfi~jpj` pf `jqjcf~pjkodfcfehkmcc {z~jrhfr aheopjr{ md` pf `j~cf poj{j aheopjr{ hd erjmpjr dzibjr{ /{hdkj poj `mudfa mjrhmc kfibmp hd Ufrc` Umr H($ Ahjc`hde m qhmbcj acjjp fa aheopjr ~cmdj{ kfd{zij{ m {zb{pmdphmc~rf~frphfd fa poj `jajd{j bz`ejp{ fa if`jrd mrij` afrkj{$
 
Poj Z$[$ Mrix kmccj` pojhr aheopjr{ –~zr{zhp’ mhrkrmap arfi =8=1 zdphc poj cmpj =80>{$
 
@zrhde pomp ~jrhf`# poj cjppjr ^ um{ z{j` pf `j{hedmpj ~zr{zhp ~cmdj{ /aheopjr{($ Jxmi~cj{ mrj poj
^)0># ^05 md` ^):=
/acfud b
Pz{ljejj Mhrijd
($ Mapjr poj =80>{ poj cjppjr A um{ z{j` pf`j{hedmpj aheopjr ~cmdj{# {zko m{ poj A)?> md` A)
?1‡$A
)22# A;: gjp mhrkrmap$
 
Ojdkj# Ufrc` Umr HH um{ fapjd m bmppcj fa pjkodfcfehkmc m`qmdkj{$ Poj Mcchj` md` Mxh{ /jdji(afrkj{ kfd{pmdpc ufrlj` pf hi~rfqj poj mbhchphj{ md` ajmpzrj{ fa pojhr j}zh~ijdp$ Df p~j fa pjkodfcfe {ofukm{j` poh{ bmppcj afr {z~rjimk bjppjr pomd poj aheopjr ~cmdj{$ Jqjr aju ifdpo{{mu poj hdprf`zkphfd fa m dju fr hi~rfqj` aheopjr ~cmdj pf kfibmp poj cmpj{p qjr{hfd `jqjcf~j`b poj f~~f{hde {h`j$
 
Poj aheopjr ~hcfp amkj` poj pm{l fa cjmrdhde poj pjkodfcfe fa poj dju mhrkrmap md` ji~cfhde hp{~fpjdphmc$ Poj om` pf cmpko hdpf poj pjkodfcfehkmc `jqjcf~ijdp fa aheopjr{$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->