Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

P. 1
HP v Oracle - Amended Cross Complaint

HP v Oracle - Amended Cross Complaint

Ratings:
(0)
|Views: 43,853|Likes:
Published by Arik Hesseldahl
Amended, unredacted cross-complaint in the Oracle vs. Hewlett-Packard case concerning the Itanium chip.
Amended, unredacted cross-complaint in the Oracle vs. Hewlett-Packard case concerning the Itanium chip.

More info:

Published by: Arik Hesseldahl on Jan 31, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
3<5:;=04>38333<353:3;3=30343><8<3<<<5<:<;<=<0<4
C
ZZF\IK^U
C
Z
A
CP
 U
CI
M
\CIENUEF
 
F\CEAK EF\XF\CZNFI„U CGKIJKJ E\FUUEFGXACNIZ C@CNIUZ DKPAKZZXCEOC\J EFGXCI^ECUK IF) 333E]<853=5
ACZDCG - PCZONIU
AAX
 Jcinka G) Pcaa! ULI 38<;48Cam|kj E) Xmknmmk|! B|)! ULI 3<8>=;Ucjno D{uki~! ULI <<:=;>;8; Gfiz`fgk|~ Uz|kkz! U{nzk <888Uci M|cienuef! Ecanmf|inc >:333Zkakxdfik2 :3;)5>3)8=88Mceungnak2 :3;)5>;)48>;F\CEAK EF\XF\CZNFIJf|nci Jcak~! ULI 3<>8:>Jklf|cd O) Gnaak|! ULI >;;<0;88 F|ceak Xc|opc~G&U ;fx0\kjpffj Enz~! EC >:808Zkakxdfik2 =;8);8=);<88Mceungnak2 =;8);8=)033:Czzf|ik~u mf| Jkmkijciz cij E|fuuEfgxacnicizF|ceak Ef|xf|cznfiU[XK\NF\ EF[\Z FM ZDK UZCZK FM ECANMF\INCMF\ ZDK EF[IZ^ FM UCIZC EAC\CDKPAKZZXCEOC\J EFGXCI^!Xacniznmm!})F\CEAK EF\XF\CZNFI!Jkmkijciz)ECUK IF)
333E]<853=5
Ceznfi Mnakj2 B{ik 3;! <833Z|nca Jczk2 Cx|na <! <83<
F\CEAK EF\XF\CZNFI„U CGKIJKJE\FUU'EFGXACNIZ C@CNIUZ DKPAKZZ'XCEOC\J EFGXCI^ MF\ $3. ]NFACZNFI FM ZDK ACIDCG CEZ! 3;[)U)E)  3;83 KZ UKS)?$<. ]NFACZNFI FM ECA) L[U) - X\FM)EFJK  30;88 KZ UKS)?$5. ]NFACZNFI FM ECA) L[U) - X\FM)EFJK  30<88 KZ UKS)?$:. JKMCGCZNFI ― ANLKA?$;. NIZKIZNFICA NIZK\MK\KIEK PNZDEFIZ\CEZ[CA \KACZNFIU?$=. NIZKIZNFICA NIZK\MK\KIEK PNZDX\FUXKEZN]K KEFIFGNE CJ]CIZC@K?CIJ$0. M\C[J & KS[NZCLAK \KUENUUNFI
Cuun`ikj mf| caa X{|xfuku zfZdk Dfif|clak Bcgku X) Oaknilk|`
JKGCIJ MF\ B[\^ Z\NCA
F\CEAK EF\XF\CZNFI!E|fuuEfgxacniciz!})DKPAKZZXCEOC\J EFGXCI^!E|fuuJkmkijciz)
KTDNLNZ CEFIJNZNFICAA^ MNAKJ [IJK\ UKCA NI NZU KIZN\KZ^
 
 3<5:;=04>38333<353:3;3=30343><8<3<<<5<:<;<=<0<4
3
C
ZZF\IK^U
C
Z
A
CP
 U
CI
M
\CIENUEF
 
F\CEAK EF\XF\CZNFI„U CGKIJKJ E\FUUEFGXACNIZ C@CNIUZ DKPAKZZXCEOC\J EFGXCI^ECUK IF) 333E]<853=5
E|fuuEfgxacniciz F|ceak Ef|xf|cznfi $‑F|ceak‗. caak`ku c`cniuz E|fuuJkmkijciz DkpakzzXceoc|j Efgxci~ $‑DX‗. cu mfaafpu2
XC\ZNKU
3)
 
E|fuuEfgxacniciz F|ceak nu! cij cz caa zngku gczk|nca zf zdnu ceznfi pcu! cJkacpc|k ef|xf|cznfi pnzd nzu x|nienxca xacek fm l{unikuu cij dkcjs{c|zk|u ni \kjpffj Enz~!Ecanmf|inc)<)
 
E|fuuJkmkijciz DX nu! cij cz caa zngku gczk|nca zf zdnu ceznfi pcu! cJkacpc|k ef|xf|cznfi! pnzd nzu x|nienxca xacek fm l{unikuu cij dkcjs{c|zk|u ni Xcaf Cazf!Ecanmf|inc)
]KI[K
5)
 
]ki{k nu x|fxk| ni Ucizc Eac|c Ef{iz~ x{|u{ciz zf Ecanmf|inc Efjk fm En}na X|fekj{|k ukeznfi 5>;); lkec{uk DX„u x|nienxca xacek fm l{unikuu nu unz{czkj ni zdnu Ef{iz~!zdk efiz|cez cz nuu{k pcu gcjk cij pcu zf lk xk|mf|gkj ni zdnu Ef{iz~! cij zdk efij{ez `n}ni`|nuk zf DX„u anclnanz~ c|fuk ni zdnu Ef{iz~)
ICZ[\K FM ZDK CEZNFI
:)
 
F|ceak l|ni`u zdnu cgkijkj e|fuuefgxacniz ukkoni` nib{iezn}k |kankm cijjcgc`ku mf| {iacpm{a nib{|nku ec{ukj l~ DX) Cu ukz mf|zd lkafp! DX ki`c`kj ni c g{azn~kc| ecgxcn`i fm uke|ke~ cij jkekxznfi jkun`ikj zf efiekca zdk z|{zd clf{z Nizka Ef|xf|cznfi„uefggnzgkiz zf zdk Nzcin{g gne|fx|fekuuf| ni f|jk| zf ktzkij nzu Nzcin{g uk|}k| l{unikuu czF|ceak„u ktxkiuk cij |kcx ac|`k x|fmnzu m|fg nzu fpi {iu{uxkezni` niuzcaakj lcuk fm Nzcin{g{uk|u) DX gcjk mcauk cij gnuakcjni` uzczkgkizu zf F|ceak! zdk x{lane! cica~uzu! zdk x|kuu!e{uzfgk|u! xfzkiznca e{uzfgk|u cij ni}kuzf|u! caa pnzd zdk nizkiz zf gnuakcj zdkuk c{jnkieku clf{zzdk }nzcanz~ cij m{z{|k x|fuxkezu fm Nzcin{g cij gczk|nca cgf{izu fm DX„u cuufenczkj |k}ki{kuz|kcg) Pdki F|ceak ciif{iekj zdk z|{zd clf{z Nzcin{g‚zdcz Nizka„u uz|czk`ne mfe{u pcu ifz fiNzcin{g l{z fi nzu efgxkzni` Tkfi anik fm gne|fx|fekuuf|u! cij zdcz Nzcin{g pcu ikc|ni` nzu kijfm anmk‚DX |kcezkj pnzd c mk|fenf{u kmmf|z zf mfgkiz mcauk e{uzfgk| f{z|c`k cij zf }nanm~ cijjkmcgk F|ceak! caa zf l{~ nzukam gf|k zngk zf gnao nzu e{uzfgk| lcuk cij mcauka~ lacgk F|ceak mf| Nzcin{g„u jkgnuk) DX„u mcauk cij gnuakcjni` x{lane uzczkgkizu }nfaczk ukeznfi :5 $c. fm zdk
 
 3<5:;=04>38333<353:3;3=30343><8<3<<<5<:<;<=<0<4
<
C
ZZF\IK^U
C
Z
A
CP
 U
CI
M
\CIENUEF
 
F\CEAK EF\XF\CZNFI„U CGKIJKJ E\FUUEFGXACNIZ C@CNIUZ DKPAKZZXCEOC\J EFGXCI^ECUK IF) 333E]<853=5
Acidcg Cez! 3; [)U)E)  33<;$c.! cij Ecanmf|inc uzcz{zf|~ cij efggfi acp! ni zdcz zdk~efiuznz{zk mcauk cj}k|znuni`! mcauk uzczkgkizu fm cuufencznfi! {imcn| efgxkznznfi cij jkmcgcznfi);)
 
F|ceak cauf l|ni`u zdnu e|fuuefgxacniz lkec{uk DX m|c{j{akiza~ nij{ekjF|ceak zf kizk| nizf ci c`|kkgkiz‚zdk D{|j C`|kkgkiz
3
 ‚ni zdk efizktz fm c acpu{nz DX mnakjc`cniuz nzu mf|gk| EKF! l~ efiekcani` cij gnu|kx|kukizni` zdk z|{zd clf{z Nzcin{g! cij l~efiekcani` gczk|nca nimf|gcznfi clf{z DX„u nggnikiz nizkiz zf dn|k F|ceak cizc`finuzu zf dn`dak}ka DX ktke{zn}k xfunznfiu) DX„u ceznfiu efiuznz{zk ktz|niune m|c{j) F|ceak dk|kl~ ukkou|kuenuunfi fm zdk D{|j C`|kkgkiz)
MCEZ[CA CAAK@CZNFIU EFIEK\INI@ DX„U GNU\KX\KUKIZCZNFIU CIJJKEKXZNFIU EFIEK\INI@ NIZKA„U EFGGNZGKIZ ZF NZCIN[GC) DX„u Ecgxcn`i fm Jkeknz \k`c|jni` zdk Uzcz{u cij X|fuxkezu fm Nzcin{g
=)
 
Zdnu e|fuuefgxacniz c|nuku f{z fm c afi`zk|g kmmf|z l~ DX zf x|fx {x nzuNzcin{glcukj efgx{zk| uk|}k| l{unikuu‚uk|}k|u n|finecaa~ ufaj {ijk| zdk icgk ‑Nizk`|nz~)‗ DXdcu jkanlk|czka~ gnu|kx|kukizkj zdk e{||kiz uzcz{u cij angnzkj m{z{|k ‑|fcjgcx‗ mf| Nizka„uNzcin{g gne|fx|fekuuf|u! zdk ednxu zdcz xfpk| Nizk`|nz~ uk|}k|u)0)
 
Nizk`|nz~ nu fik fm DX„u x|fj{ezu gc|okzkj mf| e{uzfgk|u |{iini` ‑gnuunfie|nzneca‗ cxxanecznfiu) C l|fcj |ci`k fm efgx{zk| uk|}k|u dcijak ‑gnuunfi e|nzneca‗ afcju! l{z DXdcu x|fgfzkj zdk ifznfi zdcz Nizk`|nz~ cij ufgk fm nzu dn`dk|kij Tkfi uk|}k|u c|k ‑l{unikuue|nzneca uk|}k|u!‗ pdned nu cauf zdk icgk DX dcu `n}ki zf nzu l{unikuu {inz $‑LEU‗. |kuxfiunlakmf| Nzcin{g) Ci~ e{uzfgk| affoni` zf u{xxf|z zdk ufmzpc|k cxxanecznfiu dcijani` zdk kizk|x|nuk„udkc}nkuz cij&f| gfuz ngxf|zciz pf|oafcju pnaa lk }k|~ ukiunzn}k zf zdk m{z{|k x|fuxkezu mf| zdkzkedifaf`nku kglkjjkj ni zdk uk|}k|u nz edffuku) Ni `kik|ca! u{ed e{uzfgk|u pnaa ifz l{~ cuk|}k| pdfuk {ijk|a~ni` zkedifaf`nku c|k ikc|ni` zdkn| ‑kij fm anmk!‗ gkcini` zdk xfniz fm zngkpdki zdk zkedifaf`nku c|k lkni` xdcukj f{z ni mc}f| fm ikpk| cij lkzzk| cazk|iczn}ku)Zkedifaf`~ efgxcinku fmzki x{lanud x|fj{ez |fcjgcxu zf nijkiznm~ xaciikj ikp niif}cznfiucij zngk m|cgku mf| zdfuk niif}cznfiu) Ci~ nijnecznfi zdcz zdk zkedifaf`~„u uxfiuf| nu ifz
3
Kt) C $D{|j C`|kkgkiz $Ukxz) <8! <838..)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
INSAAF added this note
Amazing ... Clash of the Titans ...
Jack Hines added this note
Wow!!!
Vittal Kadapakkam liked this
Dragos Carare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->