Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
qiraat

qiraat

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,232|Likes:
Published by shri67

More info:

Published by: shri67 on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

 
PENGENALAN
Para ulama berpendapat bahawa di antara semulia-mulia ilmu dan setinggi-tinggi kedudukannya dalam konteks ilmu-ilmu syariah ialah ilmu tafsir. Inikerana ilmu tafsir merupakan senjata mukmin dalam memahami dan mendalamiisi kandung al-Quran di mana kitab suci ini merupakan satu-satunya kitab yangmasih kekal keasliannya hingga ke hari ini. Dalam memelihara keasliannya darisebarang penyelewengan, Ibnu `Abbas telah menggariskan empat
wajah 
atau bentuk dalam mentafsir al-Quran iaitu tafsir yang dikenalpasti kegunaannyaoleh orang Arab, tafsir yang tidak memberi kesan sekiranya tidak diketahuimaknanya, tafsir yang diketahui oleh para sarjana Islam dan tafsir yang tidakdiketahui hakikatnya melainkan Allah s.w.t.Dalam topik ini, perbahasan kita akan tertumpu kepada sekitar perbincangan berkenaan peranan ilmu al-Qiraat dalam ilmu tafsir al-Quran. Bermula denganperanan Qiraat Mutawatirah dan diikuti dengan peranan Qiraat Shazzah.Beberapa contoh-contoh akan dikemukan sebagai dalil yang bukti terhadap
TTaa j juu
99
Peranan IlmuQiraat dalamIlmu Tafsir
Di akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:1. Menjelaskan peranan Qiraat Mutawatirah dalam Ilmu Tafsir al-Quran;2. Mengenal pasti peranan Qiraat Shazzah beserta dalil-dalilnya; dan3. Menerangkan peranan
Waqaf Ibtida’ 
dalam ilmu al-Qiraat.
OBJECTIVES
 
TAJUK 9 PERANAN ILMU QIRAAT DALAM ILMU TAFSIR
118
peranan yang dimainkan dalam ilmu tafsir. Di samping itu juga, kita akanmenerangkan juga peranan
Waqaf IbtidaÊ 
dalam ilmu al-Qiraat.
9.1PERANAN QIRAAT MUTAWATIRAH
Secara umum, tafsir dari sudut Bahasa Arab ialah keterangan dan kenyataan.Manakala dari sudut istilahnya pula ialah suatu ilmu yang membicarakanperihal al-Quran berdasarkan dalil-dalil terhadap maksud dan tujuan Allahsekadar yang termampu oleh daya pemikiran manusia. Sesetengah ulamamemberikan pengertian tafsir sebagai merangkumi perkara-perkara yang berhubung dengan kedudukan kalam Allah s.w.t. yang dimulai dari sudut sanadatau sandaran lafaz dan pengertian makna yang berhubung dengan sesuatuhukum. Ini termasuk sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat dan masa sesuatukejadian itu berlaku. Sesuatu penafsiran yang dapat diterima sebagai hujah olehahli-ahli tafsir mestilah mengandungi sususan ilmu bacaan (
al-Qiraat 
), yanglengkap, ilmu
usul 
dan ilmu bahasa yang melingkupi
nahu, saraf, balaghah, bayan, badi' 
dan sebagainya.Qiraat Mutawatirah merupakan prasyarat utama dalam membolehkan sesutu bacaan al-Quran diamalkan dan dijadikan hujah di samping dua rukun Qiraatyang lain iaitu bertepatan dengan Bahasa Arab dan
Rasm `Uthmani.
Ulama bersepakat bahawa kepentingan yang dimainkan oleh Qiraat Mutawatirahdalam ilmu tafsir. Kepelbagaian bentuk bacaan yang sah sanadnya adalahmerupakan satu rahmat kepada umat Islam khususnya dalam bidangpensyariatan hukum-hakam. Ini kerana kepelbagaian tersebut bukanlah bermaksud wujud pertentangan makna mahupun pada aspek pentafsiran secaratotal, bahkan ianya merupakan pelengkap di antara satu sama lain yangmempunyai hubung kait.Dalam perbincangan mengenai peranan Qiraat Mutawatirah dalam ilmu tafsirini, kita akan didedahkan dengan beberapa contoh potongan ayat-ayat al-Quranyang mempunyai kepelbagaian bentuk bacaannya.
Pertama:
Firman Allah s.w.t. dalam Surah al-An`am: 57;Berikand
ua contoh
peranan Qiraat Mutawatirah dalam ilmu tafsir.Kemudian bentangkan secara berkumpulan.
 
Aktiviti 9.1
 
TAJUK 9 PERANAN ILMU QIRAAT DALAM ILMU TAFSIR
119
Maksudnya: „Katakanlah: Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya.Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Dia menerangkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan‰.
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
Adapun bacaan
 
sebagaimana ayat di atas, menyatakan bahawa setiapkebaikan semuanya telah diterangkan oleh Allah s.w.t. di dalam al-Quran. Dantidak perlu mencari keterangan daripada kitab-kitab lain.Manakala Qiraat Abu Amru, Ibnu Amir, Hamzah, al-KisaÊi, Ya`qub dan Khalaf membaca dengan bacaan
 
iaitu dengan menggantikan huruf 
kepadahuruf 
. Maka ia membawa maksud: Allah s.w.t. jugalah yang menentukankebenaran. Dari segi pentafsiran, maka bacaan ini menerangkan bahawa kesemukebaikan adalah ditentukan oleh Allah s.w.t. di dalam al-Quran. Maka selaindaripadanya adalah perkara mungkar.
Kedua:
Firman Allah s.wt. dalam Surah al-A`raf: 57;
Maksudnya: „Dan Dialah (Allah)  yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan ia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah- buahan.‰.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
..
  

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
wazerie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Rizkhy Pratama Pranata liked this
Akmal Nawi liked this
Ummi Naufal Walid liked this
Afikq Haziqk liked this
Abdullah Abdul Razak liked this
DemiMasa liked this
we11 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->