Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noua ProVincia Corvina Nr.61-62, 2012

Noua ProVincia Corvina Nr.61-62, 2012

Ratings:
(0)
|Views: 152|Likes:
Published by science2010

More info:

Published by: science2010 on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
anul XV
I
- nr. 6
1 - 62
 /
 
201
2
 
NOUAPROVINCIACORVINA
x Ú Ê
Revista de
ariergard
ă culturalăsub egida morală a Uniunii Scriitorilor din România
Editarea revistei este realizată de Asociaţia cultural-umanitarăşi ştiinţifică „Provincia Corvina“ din Hunedoara
 
NOUA PROVINCIA CORVINA
anul XVI - nr. 6
1 - 62
/
 
201
2
 
Pentru publicitate, dona
ţ 
ii sau contribu
ţ 
ii As.C.U.S. „Provincia Corvina“ Hunedoaraare deschis, la BCR Filiala Hunedoara, contul în lei cod IBAN RO 45 RNCB 0162.0201.0137.0001
redac
ţ 
ia:
eugen evu - director 
fondator 
ion urda - redactor coordonator mugura
ş
maria petrescu
- redactor 
elena daniela sgondea - redactor 
 
radu ro
ş
ian - redactor alexandru podea - redactor 
florentin smarandache
(SUA)
- redactor varianta online
adresa redac
ţ 
iei:
H
unedoara, str. Avram Iancu nr.14/7code street : 331014, ROMANIAe_mail contact : evueugen@yahoo.comion_urda@yahoo.comtelefon : +40 354 402836mobil : +40 746 146690
 +40 751 517100
Revista apare sub îngrijirea As.C.U.S. „Provincia Corvina“ Hunedoara 
ISSN: 1841 - 4478
Potrivit art 206 C
.
P
.
, responsabilitatea juridic
ă pentru conţinutul articoluluiaparţine autorului. De asemenea, în cazul unor agenţii de presă şi personalităţicitate, responsabilitatea aparţine acestora; pamfletul se consideră ca atare.
Aşa grăit
-a...
 
Baki YMERI
E adevărat că Albania a luat
-o înainte fiind un
 popor mai vital şi mai aproape de occident, Italia,Grecia, chiar şi Macedonia, şi nu de vecină
tatea
infestelor băltoace sovietice
,
cum este ţara noastră.
Totu
şi, mai degrabă dev
ii poet la noi decât la ei.
Două sunt lucrurile care deranjează, şi la ei, şi lanoi: corupţia şi emigraţia, lucruri pe care nu le putem combate doar în calitate de poeţi.
Viva
Femeile, Poezia şi La Mulţi Ani
!
Ştirea perplexă
 HA HA HUUO!Eugen EVUUnu
: Mircea
CĂRTĂRESCU
,
fost susţinător al
lui
BĂSESCU
, a cerut public suspendareaacestuia. Nominalizatul d’antan pentru Nobel, se
 pare că simte ce şi cum: ma
i bine PREA târziu,
decât niciodată!
Doi şi
-un sfert
: Băsescu i
-a acordat ordinulMeritul cultural în grad de cavaler lui... Gelu
VLAŞIN
, care ar fi fost propus de T.BACONSKY
, pentru obscure mânării în diaspora,la alegerea preş
edintelui
BĂSESCU
.
VLAŞIN
,aface
rist în d’ale literaturii şi
„ser-viciilor”
, pacepist parvenind din tenebrele
loviluţiei”
luiILIESCU,
cu vile în Ardeal şi în Spania
, NU are
niciun merit pentru scriitorimea actuală din ţară!
 Vom reveni cu
dezvăluriri
.
 Noua ProVincia Corvina
 
Afiş literar din Valea Jiului
 
Concurs de crea
ţie literară destinat descopeririişi afirmării tinerelor talente din liceele şi colegiileVăii Jiului, dotat cu premiul „Ştefan NEMECSEK“.
Coperta I:
Premia
ţii de excelenţă ai AsCUS „Provincia Corvina“alături de micii artişti pădureni ai prof. Aron POPA, în mirificuldecor hibernal ghelărean din curtea Pensiunii „PANORAMA“.
 
asocia
ţ
ia cultural - umanitar 
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
"provincia corvina" 
Nr.61 – 62 / 2012
noua proVincia corvina
pag. 1
Editorial itinerant
Motto:
„...noi demonstr 
ă 
m c
ă 
poe
 ţ 
ii nu sunt ni
 ş
te simpli vis
ă 
tori, a
 ş
a cum sunt frecvent considera
 ţ 
i, ci c
ă 
vie
 ţ 
ile lor lor sunt complicate în moduri cruciale, foarte critice
 ş
i, uneori,chiar fatale în lupta lor pentru o politic
ă 
uman
ă 
 
 ş
i efortul lor de a eleva calitatea Existen
 ţ 
eiumane în societate. Pentru mine, poezia reprezint 
ă 
solemnitate, uneori reprezint 
ă 
extaz,alteori îmi amintesc doar c
ă 
- în cea mai mare m
ă 
 sur 
ă 
– Ea reprezint 
ă 
nelini
 ş
te”.
Mimmo MORINA
Scrisoare-n pragul lui 2012
 Tuturor prietenilor 
ş
i cititorilor no
ş
tri
Lucian HETCO, redactor sef Agero
Orice democra
ţ
ie are nevoie de cet
ăț
eni, dispu
ș
i s
ă
ac
ț
ioneze spre binelesociet
ăț
ii. Afirma
ţ
ia se bazeaz
ă
pe convingerea c
ă
partidele politice au pierduttreptat, dar sigur, din a
ș
a-zisa lor legitimitate, fie denumindu-se fronturi alesalv
ă
rii na
ţ
ionale, fie alian
ț
e, ori având alte denumiri cu indicativ de presupus profil: liberal, civic, cet
ăţ
enesc, de stânga, cre
ş
tin, social-democrat, na
ț
ional, denord sau sud etc. Legitimitatea partidelor actuale nu mai este autorizat
ă
nicim
ă
car de aleg
ă
tori, mersul la urne a devenit o corvoad
ă
, un cvasi nou non-sens,o constrângere politic
ă
! Nu se schimb
ă
nimic! Tr 
ă
im o nou
ă
utopie:
avemnevoie de politicieni autentici
ș
i integri
ș
i mai pu
ț
in de partide!
Pe lâng
ă
 aceasta problem
ă
generalizat
ă
în toate societ
ăț
ile europene moderne, ne oripileaz
ă
sistematic crizafinanciar 
ă
nesolu
ț
ionat
ă
, care nu este na
ț
ional
ă
, ci global
ă
. Vinova
ţ
ii, cei ce au cauzat voit efectuldomino-ului, au r 
ă
mas ca de obicei, nepedepsi
ț
i, în timp ce ma
ș
in
ă
ria excroc
ă
rii legalizat-voite,func
ţ
ioneaz
ă
exemplar.Când Wall-Street-ul ori alte centre bancare finan
ţ
eaz
ă
legal alegerile electorale, concesiile politicienilor nu fac altceva decît s
ă
ă
spl
ă
teasc
ă
accesul elitelor la putere. Politicianul dependent delobby devine lipsit de mijloacele morale de ac
ț
iona contrar, iar sistemul este asigurat legal pentruînc
ă
cel pu
ţ
in o legislatur 
ă
. Finan
ț
ele mondiale au remorcat astfel guvernele multor state, iar s
ă
ă
ciana
ț
ional
ă
 
ş
i perspectiva în sine, au ajuns grave probleme de fond. Aceasta, în timp ce sistemulfinanciar mondial este institu
ţ
ionalizat prin politic, subven
ț
ionat prin la
ș
itatea (ca s
ă
nu spunimpoten
ț
a) guvernelor incapabile de a impune norme clare, ele fiind, de fapt, aservite celor imoraleînc
ă
din start.
Platon vorbea de regii filozofi...
Ast
ă
zi, ne aflam de mai bine de un deceniu pe drumul unei noi ordini mondiale globalizante, atâtîn politic
ă
, cât
ș
i în aspectul social
ş
i financiar, culminând cu cel politic. Suntem, se pare, mult preamult lega
ț
i economic, dar 
ș
i în imoralitate unii de ceilal
ț
i. Politicienii au pierdut încredereana
ț
iunilor proprii, iar tema politicii locale nu mai este doar una na
ț
ional
ă
, ea fiind sistematicangrenat
ă
cu cea a partenerilor economici, indiferent unde s-ar afla ace
ș
tia. O decizie politic
ă
, luat
ă
 la Washington, Londra, New York ori Berlin, are repercusiuni planetare.
Ş
tim cine sunt
ș
efii,
ș
timcine sunt fali
ț
ii, dar pentru a trece peste obstacolele neîncrederii reciproce este nevoie de valorimorale reînnoite constitutional
ș
i nu tradi
ț
ional. Efortul na
ţ
iunii se poate concretiza mai pu
ţ
in prinlideri mediatici, ci în special prin cei carismatici, mode
ș
ti
ș
i patrio
ț
i, nu prin diletan
ț
i ori potenta
ț
i.F
ă
ă
îndoial
ă
, societatea de consum globalizat
ă
în care am alunecat în ultimii ani
ș
i-a jucat rolulistoric, indiferen
ț
a social
ă
, risipa, produc
ț
ia de dragul câ
ș
tigului, repartizarea acestuia, aspectulcrizei financiare - ca o Medeea maligna -
a debusolat societ
ăţ
i întregi
ş
i le-a adus treptat însitua
ţ
ia de a redescoperi rolul principiilor fundamentale ale existen
ț
ei: nevoia de siguran
ță
 individual
ă
, de libertate, de dreptate social
ă
(da,
ș
i sigur, de statul de drept!), de o nou
ă
orientaresocial-politic
ă
, de un nou sens al individualit
ăț
ii, de mai pu
ț
in egoism social
ș
i mai mult altruism, de

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sorinrrr liked this
Dan Orghici liked this
Carmen Daniela Josan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->