Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
epirusinfo.com : Απολογισμός Θ. Πιτούλη

epirusinfo.com : Απολογισμός Θ. Πιτούλη

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Αλφαστάρ Ελλάς on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

 
σ
ελ
 . 1
από
12
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΝΙΝΑ 30-1-2012ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
-
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΤΙΑΣ
 Έκθεση
 
Απολογισµούτου
 
Αντιπεριφερειάρχη
 
της
 
Περιφερειακής
 
Ενότητας
 
Θεσπρωτίαςγια
 
το
 
 Έτος
2011
 Όταν
o N
όµος
3852/2010
µετά
 
από
 
µακρά
 
διαβούλευση
,
έγινε
 
νόµος
 
τουκράτους
,
οι
 
εµπλεκόµενοι
,
δηλαδή
 
τα
 
υπουργεία
 
µε
 
τα
 
επιτελεία
 
τους
 
καθώς
 
ο
 
Άκαι
 
Β
 
βαθµός
 
Αυτοδιοίκησης
 
µε
 
τους
 
εκπροσώπους
 
της
,
δεν
 
είχαν
 
σαφή
 
εικόνα
 
γιατο
 
που
 
βαδίζει
 
η
 
χώρα
 
οικονοµικά
.
Τουλάχιστον
 
οι
 
εκπρόσωποι
 
της
 
αυτοδιοίκησης
.
Παρά
 
τις
 
αντιδράσεις
 
που
 
προέκυπταν
,
µε
 
αιχµή
 
αυτών
 
το
 
χωροταξικό
 
τουνοµοθετήµατος
,
τέθηκε
 
σε
 
ισχύ
 
και
 
µετά
 
τις
 
εκλογές
 
του
2010
η
 
νέα
 
δοµή
 
τηςαυτοδιοίκησης
 
άρχισε
 
να
 
εφαρµόζεται
,
σύµφωνα
 
µε
 
αυτόν
.
 Όπως
 
είναι
 
λογικό
,
ένα
 
τέτοιο
 
νοµοθέτηµα
,
που
 
άλλαξε
 
σε
 
τεράστιο
 
βαθµότον
 
θεσµό
 
της
 
αυτοδιοίκησης
,
είχε
 
ελλείψεις
– 
παραλήψεις
 
και
 
γενικότεραδηµιούργησε
 
δυσλειτουργίες
 
στον
 
θεσµό
,
τόσο
 
στον
 
Ά
 
όσο
 
και
 
στον
 
΄Β
 
βαθµό
.
Αυτά
 
συνδυασµένα
 
µε
 
την
 
οικονοµική
 
κρίση
,
και
 
πως
 
άλλωστε
 
δεν
 
θαγινόταν
,
οδήγησαν
 
την
 
αυτοδιοίκηση
,
στα
 
νέα
 
βήµατά
 
της
 
σε
 
αποσυντονισµό
 
στηνπροσπάθειά
 
της
 
να
 
µπορέσει
 
να
 
πάρει
 
βήµα
,
µε
 
κύριο
 
γνώµονα
 
την
 
εξυπηρέτησητου
 
πολίτη
.
Για
 
να
 
δώσω
 
µια
 
µικρή
 
διάσταση
 
των
 
ζητηµάτων
 
που
 
προέκυψαν
,
θααναφερθώ
 
στην
 
επιτροπή
 
παραµεθορίου
,
απαραίτητη
 
στην
 
εδαφική
 
µας
 
περιφέρειαγια
 
σύνταξη
 
συµβολαίων
 
κλπ
.
Αυτή
 
λειτούργησε
 
µετά
 
από
 
σωρεία
 
εγγράφων
 
και
 
παρεµβάσεων
 
προς
 
τηνΑποκεντρωµένη
 
∆ιοίκηση
,
ώστε
 
να
 
την
 
ενεργοποιήσει
,
διότι
 
δεν
 
γνώριζαν
 
ότι
 
ηαρµοδιότητα
 
αυτή
 
µεταφέρθηκε
 
από
 
τις
 
πρώην
 
Νοµαρχιακές
 
Αυτοδιοικήσεις
 
στοννέο
 
θεσµό
 
της
 
Αποκεντρωµένης
 
∆ιοίκησης
.
Για
 
να
 
καταστεί
 
δυνατή
 
η
 
λειτουργία
 
της
,
πέρασαν
 
τέσσερις
 
µήνες
.
 
σ
ελ
 . 2
από
12
Θέλετε
 
να
 
αναφερθούµε
 
στην
 
µεταφορά
 
µαθητών
!
Στις
 
υπηρεσίες
 
και
 
αρµοδιότητεςπου
 
πήγαν
 
στους
 
∆ήµους
!
Στις
 
λειτουργικές
 
υποχρεώσεις
 
προς
 
την
 
Α
θµια
 
καιΒ΄θµια
 
Εκπαίδευση
!
Συνεχής
 
αγώνας
 
δρόµου
 
για
 
να
 
µπορέσουµε
 
να
 
ισχυριστούµε
 
ότι
: «
Ναιπήραµε
 
βήµα
».
Μέσα
 
σε
 
αυτόν
 
τον
 
κυκεώνα
 
προβληµάτων
 
και
 
έχοντας
 
νακάνουµε
,
και
 
µε
 
την
 
διαχρονική
 
προσφιλή
 
τακτική
 
της
 
κεντρικής
 
εξουσίας
,
δηλαδή
:«
Εκχώρηση
 
αρµοδιοτήτων
 
χωρίς
 
τους
 
αντίστοιχους
 
οικονοµικούς
 
πόρους
».
Μέσα
 
σε
 
αυτό
 
το
 
περιβάλλον
,
κυρίες
 
και
 
κύριοι
 
συνάδελφοι
,
ολοκληρώσαµετην
 
πρώτη
 
χρονιά
 
εφαρµογής
 
και
 
διοίκησης
 
της
 
αιρετής
 
Περιφέρειας
 
Ηπείρου
.
ς
 
Αντιπεριφερειάρχης
 
στην
 
Περιφερειακή
 
Ενότητα
 
Θεσπρωτίας
,
σύµφωναµε
 
τις
 
αποφάσεις
 
του
 
Περιφερειακού
 
Συµβουλίου
,
της
 
Οικονοµικής
 
Επιτροπής
,
τωνεντολών
 
του
 
Περιφερειάρχη
 
και
 
τις
 
αποφάσεις
 
της
 
Εκτελεστικής
 
Επιτροπής
,
θέσαµεως
 
στόχο
 
και
 
προϋπόθεση
,
για
 
την
 
εύρυθµη
 
λειτουργία
 
της
 
Περιφερειακής
 
ΕνότηταςΘεσπρωτίας
,
την
 
συγκέντρωση
 
των
 
υπηρεσιών
 
στο
 
ιδιόκτητο
 
κτίριο
 
τηςΠεριφέρειας
.
Υπηρεσίες
,
που
 
ήταν
 
διάσπαρτες
 
στην
 
πόλη
 
της
 
Ηγουµενίτσας
,
καταβάλλοντας
 
µάλιστα
 
και
 
παχυλά
 
ενοίκια
,
όπως
 
η
 
 / 
νση
 
Μεταφορών
,
το
 
ΤµήµαΑλιείας
,
η
 
 / 
νση
 
Κτηνιατρικής
 
και
 
άλλες
.
Η
 
προσπάθειά
 
µας
 
αυτή
,
ολοκληρώθηκε
 
µέσα
 
στο
 
πρώτο
 
τετράµηνο
 
τηςθητείας
 
µας
 
ενώ
 
ταυτόχρονα
,
σε
 
συνεργασία
 
µε
 
τον
 
∆ήµο
 
Ηγουµενίτσας
,
µετεγκαταστάθηκαν
 
το
 
Κ
.
Ε
.
Π
 
της
 
Νοµαρχίας
 
και
 
η
 
Πολεοδοµία
 
σε
 
κτίρια
 
του
 
∆ήµου
.
Εκκρεµότητα
 
που
 
υπάρχει
 
για
 
την
 
ολοκλήρωση
 
του
 
στόχου
 
που
 
είχαµεθέσει
,
είναι
 
η
 
µετεγκατάσταση
,
της
 
Πρόνοιας
,
υπηρεσία
 
που
 
ανήκει
 
διοικητικά
 
στον∆ήµο
 
Ηγουµενίτσας
,
ο
 
οποίος
 
αν
 
και
 
πολλάκις
 
έχει
 
δεσµευτεί
,
δεν
 
την
 
έχει
 
µεταφέρειακόµη
.
Είναι
 
ένα
 
δεδοµένο
 
που
 
δηµιουργεί
 
κάποιες
 
δυσλειτουργίες
 
στηνΠεριφερειακή
 
Ενότητα
,
αλλά
 
από
 
την
 
άλλη
 
πρέπει
 
να
 
δείξουµε
 
κατανόηση
 
προς
 
τον∆ήµο
 
και
 
να
 
µην
 
προσθέτουµε
 
και
 
άλλα
 
προβλήµατα
,
σε
 
αυτά
 
που
 
ήδηαντιµετωπίζει
 
ως
 
θεσµός
.
Ταυτόχρονα
 
έγινε
 
ουσιαστικός
 
έλεγχος
 
των
 
τηλεφωνικών
 
γραµµών
 
πουχρησιµοποιούσαν
 
οι
 
υπηρεσίες
 
της
 
πρώην
 
Νοµαρχιακής
 
Αυτοδιοίκησης
 
και
 
νυνΠεριφερειακής
 
Ενότητας
 
Θεσπρωτίας
,
και
 
προβήκαµε
 
στην
 
κατάργηση
 
τουλάχιστον
150
ανεξάρτητων
 
τηλεφωνικών
 
γραµµών
 
του
 
Ο
.
Τ
.
Ε
.
 
σ
ελ
 . 3
από
12
Φυσικό
 
επακόλουθο
 
αυτών
 
των
 
ενεργειών
 
ήταν
 
η
 
σηµαντική
 
µείωση
 
εξόδωντης
 
Περιφερειακής
 
Ενότητας
 
Θεσπρωτίας
. 
Την
 
ίδια
 
περίοδο
 
µετά
 
από
 
προσωπικές
 
επαφές
,
συζητήσεις
 
και
 
προτάσεις
,
προχωρήσαµε
 
στη
 
σύνταξη
 
της
 
πρότασης
 
κατάταξης
 
του
 
προσωπικού
 
τηςΠεριφερειακής
 
Ενότητας
 
Θεσπρωτίας
,
όπως
 
προβλέπεται
 
από
 
το
 
Νόµο
 
τουΚαλλικράτη
.
 Ήτοι
 
σύµπτυξη
 
των
 
δώδεκα
 
διευθύνσεων
 
και
 
των
 
τµηµάτων
,
σε
 
έξηδιευθύνσεις
,
τρία
 
τµήµατα
 
και
 
τρία
 
γραφεία
.
Η
 
πρόταση
 
κατάταξης
 
του
 
προσωπικού
 
υπεγράφη
 
από
 
τον
 
ΠεριφερειάρχηΗπείρου
,
και
 
δηµοσιεύτηκε
 
σε
 
σχετικό
 
Φ
.
Ε
.
Κ
.
Μετά
 
από
 
συνταξιοδοτήσεις
,
εργασιακή
 
εφεδρεία
,
αποσπάσεις
 
και
 
µετατάξειςπου
 
έγιναν
 
µέσα
 
στο
2011,
επίσης
 
από
 
τις
 
διαπιστώσεις
 
της
 
λειτουργίας
 
τωνυπηρεσιών
 
της
 
Π
.
Ε
 
Θεσπρωτίας
,
προβήκαµε
 
σε
 
τροποποίηση
 
των
 
τοποθετήσεωντου
 
προσωπικού
,
µε
 
γνώµονα
 
την
 
καλύτερη
 
εξυπηρέτηση
 
του
 
πολίτη
.
Καθιέρωσα
 
την
 
κατά
 
εξάµηνο
 
απολογιστική
 
έκθεση
 
των
 
διευθύνσεων
 
καιγραφείων
 
της
 
Π
.
Ε
.
Θεσπρωτίας
,
για
 
πληρέστερη
 
ενηµέρωση
 
και
 
γνώση
 
τωνθεµάτων
,
καθώς
 
και
 
της
 
λειτουργίας
 
της
 
Π
.
Ε
.
Θεσπρωτίας
.
Μέσω
 
αυτών
 
οι
 
∆ιευθυντές
,
Τµηµατάρχες
 
κλπ
,
καταθέτουνπροβληµατισµούς
 
και
 
προτάσεις
 
βελτίωσης
 
της
 
λειτουργίας
 
των
 
υπηρεσιών
 
µας
.
Σύµφωνα
 
µε
 
τον
 
Νόµο
3852/2010
άρθρο
243
παράγραφος
1 «
ΝέαΑρχιτεκτονική
 
Αυτοδιοίκησης
 
και
 
αποκεντρωµένης
 
διοίκησης
– 
ΠρόγραµµαΚαλλικράτης
»
προχώρησα
 
στην
 
πρόσληψη
 
ενός
(1)
Ειδικού
 
Συνεργάτη
.
Ελλείψει
 
γραφείου
 
προγραµµατισµού
 
στην
 
Π
.
Ε
.
Θεσπρωτίας
,
ευθύνη
 
τουΕιδικού
 
µου
 
Συνεργάτη
 
σε
 
συνεργασία
 
µε
 
τις
 
υπηρεσίες
 
προωθούµε
 
τα
 
κάτωθιενταγµένα
 
και
 
σε
 
εξέλιξη
 
έργα
,
σε
 
Ευρωπαϊκά
 
Προγράµµατα
:
Σε
 
στάδιο
 
υλοποίησης
 
είναι
 
τα
 
παρακάτω
 
έργα
 
που
 
έχουν
 
ενταχθεί
 
σεΕυρωπαϊκά
 
Προγράµµατα
:
MISRAR
Εντολή
 
δηµοσιοποίησης
 
διακήρυξης
: 21 /5/ 2010
Σύµβαση
 
µε
 
ανάδοχο
: 22/6/2010
Ανάδοχος
: STRATIS A.E
Οµάδα
 
έργου
:
Χριστόφορος
 
Μπέζας
(
Υπεύθυνος
 
έργου
) 
Νικόλαος
 
Μπατζιάς
 
Παναγιώτα
 
Μώκου
ADRIMOB

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->