Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM Akaun 2007 Paper1

STPM Akaun 2007 Paper1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,880|Likes:
Published by denixng

More info:

Published by: denixng on Nov 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
 SOALAN STPMKERTAS 1 200
1.(
a
) Bincangkan setiap perkara yang berikut dari segi aspek, iaitu prinsip dan amalan perakaunan yang terlibat, tindakan wajar yang perlu diambil agar sesuai dengan prinsip perakaunan yang diterima umum, dan kesan terhadap untung rugi, aset, liabiliti, dan ekuiti jikatindakan yang sewajarnya diambil.(i)Pendapatan faedah yang terdapat dalam akaun untung rugi termasuk faedahatas ambilan rakan kongsi yang tertunggak.(ii)Pendapatan sewa yang ditunjukkan dalam penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2006 meliputi pendapatan sewa sebanyak RM18,000 bagi tempoh 1 April 2006 hingga 31 Mac 2007.(iii)Beberapa peralatan khemah yang dibeli pada tahun semasa yang bernilaiRM400,000 telah dimasukkan ke dalam akaun belanja walaupun khemah itumempunyai tempoh hayat selama 5 tahun. Khemah dianggap sebagai belanjaselaras dengan keputusan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang tidak memberikan sebarang potongan terhadap belanja itu. Polisi syarikatmenggunakan kadar garis lurus bagi semua asetnya.(iv)Sejenis inventori dagangan dinilai berdasarkan nilai kos. Walau bagaimanapun, nilai pasaran inventori itu lebih rendah daripada kos asalnya.Penilaian inventori akhir dibuat melalui penghitungan fizikal pada setiap 31Disember.(
b
) Yang berikut ialah penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2005 dan 2006 untuk Syarikat Kuchai Berhad. Syarikat mula beroperasi pada 1 Januari 2005.
Syarikat Kuchai BerhadPenyata Pedapatanbagi tahun berakhir 31 Disember2006 2005RM ‘000 RM ‘000
Perolehan (semua secara kredit)649,234907,652Kos barang dijual389,594544,591Untung kasar259,730363,061Belanja operasi83,666356,513Untung sebelum cukai176,0646,548Cukai-(7,720)Untung/(rugi) selepas cukaisebelum perkara luarbiasa176,064(1,172)Perkara luarbiasa2,000-Untung/(rugi) tahun semasa178, 064(1,172)Untung dibawa ke hadapan28,48045,652Untung boleh diagihkan206,54444,480Dividen(16,000)(16,000)Untung tidak diagihkan dibawa ke hadapan190,54428,480 1
 
 SOALAN STPMKERTAS 1 200
Sarikat Kuchai BerhadKunci Kira-Kira pada 31 Disember20062005
RM000RM000Modal saham160,000160,000Rizab246,544118,824406,544278,824
Liabiliti jangka panjang
:Pinjaman4,0123,556Cukai tertunda9,0889,08813,10012,644419,644291,468
Diwakili oleh
:Aset tetap253,05651,740Pelaburan60,00088,676313,056140,416
Aset semasa:
Inventori16,548137,244Penghutang dagangan85645,372Bayaran terdahulu dan deposit8,8242,784Syarikat subsidiari143,40059,596Simpanan tetap72,212101,572Tunai dan baki bank1,74822,400Jumlah aset semasa243,588368,968
Liabiliti semasa
Pemiutang perdagangan60,40024,656Pemiutang lain13,3689,904Pinjaman jangka pendek42,688157,484Cukai4,5449,872Dividen cadangan16,00016,000Jumlah liabiliti semasa137,000217,916Aset semasa bersih106,588151,052Jumlah aset bersih419,644291,468
Dikehendaki:
Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Kuchai berhad untuk tahun 2006 dan tahun2005. Berikan ulasan bagi setiap perubahan.(i)Nisbah semasa(ii)Pulangan atas ekuiti(iii)Pusing ganti inventori(iv)Nisbah pengearan hutang atas ekuiti(v)Pusing ganti akaun belum terima(vi)Kadar pulangan atas jumlah aset [12]2
 
 SOALAN STPMKERTAS 1 200
2(a) Penambahan kepada akaun aset dan akaun liabiliti tidak semestinya memberikankesan kepada aliran tunai. Berikan tiga contoh urus niaga yang melibatkan penambahan aset dantiga contoh urusniaga yang melibatkan pengurangan liabiliti tanpa melibatkan aliran tunai [6](b) Yang berikut ialah imbangan duga belum terlaras bagi Syarikat Juniper SendirianBerhad pada 31 Disember 2006.
RMRM
Bangunan234,000Susut nilai terkumpul bangunan46,800Kenderaan35,000Susut nilai terkumpul kenderaan3,600Hasil jualan196,000Pulangan jualan8,900Inventori 1 Januari 200614,000Balanja gaji23,700Balanja sewa6,700Pinjaman bank50,000Belian64,300Simpanan tetap20,000Tunai di bank17,600Belanja pentadbiran dan jualan8,000Belanja utiliti2,300Insurans pejabat600Penghutang32,000Pemiutang18,900Modal saham200,000Rizab hasil53,200Rizab modal5,000Jumlah 520,300520,300Maklumat tambahan yang berikut belum diambil kira dalam penyediaan imbangan duga di atas.(1)Syarikat telah berjaya mendapatkan pinjaman bank pada 30 Jun 2006 denganfaedah yang berkadar 8% setahun. Belanja faedah untuk tahun semasa belum lagidiambil kira.(2)Peruntukan hutang ragu ialah 2% daripada jualan secara kredit. Sebanyak 80%daripada jumlah jualan syarikat ialah jualan secara kredit.(3)Peruntukan sust nilai tahunan untuk bangunan dan kenderaan masing-masinadalah kadar 10% dan 20% daripada kos belian aset tersebut.(4)Insurans adalah untuk tempoh tiga bulan, iaitu untuk Disember 2006, Januari2007, dan Februari 2007.3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tasbih Ma liked this
Fengyan Lee liked this
Harry_goh liked this
Sen Shiro liked this
stephentmc liked this
awienvilla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->