Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

GİRİŞ
1. 1. Yeni Sosyal Hareketler
1. 1. 1. Kolektif Kimlik, Kolektif Eylem ve Aktör
1. 1. 2. Sosyal Hareketlerde Kültürel ve İdeolojik Çerçevelendirme
1. 2. Etnik ya da Ulusal Kimliğin Cinsiyetlendirilmiş İnşası
1. 2. 1. İlişkisel Bir Kavram Olarak Etnisite
1. 2. 3. Kadınlar Sadece “Kurban” ya da “Pasif Semboller” midir?
1. 2. 4. Aktörler Olarak Kadınlar
1. 2. 5. Ataerkil Pazarlık ve Alt Politika
1. 2. 6. Deneyim ve Güçlen(diril)me (Empowerment)
2. BÖLÜM KADIN ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2. 1. Kadın Araştırmaları Perspektifi
2. 2. Sözlü Tarih ve Biyografi
2. 3. Sözlü Tarih Görüşmeleri
2. 5. Varsayımlar
3. 4. Kadın Emeği ve Bu Konudaki Görüşme Bulguları
ERKEN DÖNEM MİLLİYETÇİ İDEOLOJİDE KADINLARIN YERİ
Araçsal Bir Yaklaşım Olarak Kadınları “Özgürleştirmek”
6. 2. 2. Partilere Bağlı Kadın Birimleri
6. 2. 3. Seçimlerde Kadınlar
6. 4. 1. Aktivistlerin Sosyo-demografik Özellikleri
Tablo 5: Kadın Aktivistlerin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
6. 4. 3. Siyasal Çalışma Koşulları
7. 2. 3. Kitlesel Mobilizasyon Sürecinde Kadınların Katılımı
7. 3. 2. Kimliğin “Öteki” ile İlişki İçinde İnşası: “Biz” ve “Onlar”
7. 3. 3. Öfke ve Öykünme: Türdeş Kimlik Algısının Açmazları
7. 4. Kadınların Aktörler Olmalarına İlişkin Yorumlar
4.1. “Aslan Aslandır, Kadın ya da Erke Olması Fark Etmez”
7. 4. 3. Kadınlar Cinsiyetsizleş(tiril)meyi Neden Benimsiyorlar
7. 4. 4. Bedenin Yeni Deneyimleri
7. 4. 5. Yeni Kürt Kadın Kimliğinin Sınırlarını İhlal Etmenin Yaptırımları
7. 4. 6. “Savaşçı Kadın” İmgesinin Kadınlar Üzerindeki Etkisi
7. 5. Kolektif Eyleme Katılımın Kadınların Güçlen(diril)mesine Etkisi
7. 6. 1. Aile İçindeki Konuma İlişkin Farkındalık ve Mücadele Stratejileri
7. 6. 3. Kota Tartışmaları ve Kadın Örgütleri ile İlişki
7. 6. 4. Kadınlar İçin Kadınlarla Birlikte Bir Protesto: “Kadın Cenazeleri”
SONUÇ
EKLER
Tablo 8: Evde Kalan Kişi Sayısı
Tablo 12: Ev İşlerine Kimlerin Yardım Ettiği
Tablo 15: Parti İçinde Karşılaşılan Güçlükler
ÖZET
ABSTRACT
KAYNAKÇA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
187069

187069

Ratings: (0)|Views: 382 |Likes:
Published by Mutlucan Şahan

More info:

Published by: Mutlucan Şahan on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 87 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 94 to 185 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 192 to 196 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 203 to 293 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 300 to 304 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->