Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un studiu al "Legamintelor" - Dr. Florin Laiu

Un studiu al "Legamintelor" - Dr. Florin Laiu

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 995|Likes:
Published by Ovidiu Radulescu
Un studiu al "Legamintelor" - Dr. Florin Laiu
Un studiu al "Legamintelor" - Dr. Florin Laiu

More info:

Published by: Ovidiu Radulescu on Nov 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
Dragă Amina & Costel,
Vă trimit aici câteva din concluziile mele la subiectul
 Legăminte.
Ceea ce vă prezint aici nureprezintă neapărat poziţia oficială a Bisericii. Dar noi AZS nu avem alt CREZ (mărturisire decredinţă dogmatică) decât Biblia. Mărturisirile de credinţă oficiale nu sunt nişte dogme care nise impun de la GC, ci pur şi simplu o mărturisire a credinţei noastre
comune
, aşa cumînţelegem şi credem la o anumită dată. Doctrina noastră s-a dezvoltat foarte mult între anii1844-1888., dar chiar şi după aceea au avut loc dezvoltări, şi orice dezvoltare implicăschimbare. Ideea că totul ne-a fost dat pe tavă la 1844 (sau, după preferinţa altora, la 1888) şică n-avem altceva de făcut decât să ingerăm ce ne-au transmis înaintaşii, nu este corectă, nicioficială, chiar dacă este populară.Cred că este nevoie de un studiu complet al
legămintelor,
care să ia în calcul tot ce spune înmod explicit sau implicit Biblia despre diverse legăminte, şi care să analizeze afirmaţiile luiPavel şi să le integreze armonios într-un sistem mai general. Altminteri, dacă vom construinumai pe afirmaţiile lui Pavel, rezultatul, deşi corect şi folositor, din punct de vedere practic,va fi controversial – deoarece Pavel nu a intenţionat să facă o teologie a legămintelor înscrisorile lui, ci să rezolve nişte chestiuni de principiu
 în dispută
cu susţinerile iudaizanţilor (care erau creştini legalişti).Cred că primul lucru de care are nevoie cineva ca să înţeleagă un subiect biblic, nu estedorinţa de se clarifica în cinci minute, sau de a dobândi o înţelegere armonioasă a subiectuluidupă ce la studiat la 1-2 autori, fie ei şi autori biblici. Cel mai util este să se studieze lucrurileîn ordinea cronologică, biblică,
uitând pentru moment tot ce ai citit până atunci despresubiect.
Trebuie studiate toate locurile în care se vorbeşte, în mod explicit, de legăminte întreDumnezeu şi oameni.
Legăminte cu Adam
1.
2 legăminte (implicite, fără utilizarea termenului
legământ 
)făcute cu Adam, unul înainte de cădere (Gen 2:15-17, unlegământ al dreptăţii), cerând ascultare din încredere şiiubire, şi unul după cădere (3:15-24, legământul harului, alcelei de-a doua şanse),
1
care, în mijlocul pedepselordisciplinare, numite blesteme, aduce prima promisiune amântuirii. Acest legământ de har se întemeiază pe un altlegământ, făcut între Tatăl şi Fiul înainte de veşnicii (2 Tim1:9, Tit 1:2, In 7:24, Ef 1:4-5.11, 2:10, 1 Pt 1:2.20, Rom 3:25,8:29-30, Mt 25:34, Ap 13:8, 17:8).
2
Sămânţa femeii sunt fiiilui Dumnezeu (Gen 6:2), adevăraţii credincioşi (Rom 16:20,Ap 12:1-17), dar într-un sens special, Christos (Ap 12:5).
1
Cf.
 Patriarchs and Prophets
, p. 370.”The covenant of grace was first made with man in Eden, when after theFall there was given a divine promise that the seed of the woman should bruise the serpent's head. To all menthis covenant offered pardon and the assisting grace of God for future obedience through faith in Christ. It also promised them eternal life on condition of fidelity to God's law. Thus the patriarchs received the hope of salvation.”
2
Cf. E. G. White,
Youth's Instructor 
, June 14, 1900, p. 186. ("The Price of our Redemption") {1MR 121.3}:
Christ was not alone in making His great sacrifice. It was the fulfillment of the covenant made betweenHim and His Father before the foundation of the world was laid. With clasped hands they had entered into thesolemn pledge that Christ would become the surety for the human race if they were overcome by Satan'ssophistry. „
 
Legăminte cu Noe
2.
2 legăminte făcute cu Noe, implicând familia şi urmaşii(toată omenirea): Gen 6:18-22, 9:9-17. Legământul cuvieţuitoarele este o exprimare poetică a promisiunii divinecă, în folosul omului, Dumnezeu se ocupă şi de animale (cf.Os 2:20)
Legăminte cu Avram / Avraam şi cu alţi patriarhi 
3.
2 legăminte făcute cu Avraam şi cu urmaşii lui etnici şispirituali: Gen 15:18-21, 17:2-17.
3
Petru învăţa că evreiicontemporani lui erau „sămânţa lui Avraam” (FA 3:25).Pavel, arăta, că, dimpotrivă, Sămânţa aceasta era Christos(Gal 3:15-16).4.A făcut Dumnezeu legăminte şi cu alţi patriarhi ? A făcutDumnezeu promisiuni şi altora, ori a cerut ascultare şialtora ? Este aceasta o intrare implicită în legământ cuDumnezeu ? Ex 2:24, Ps 105:8-10.
Legăminte cu poporul Israel 
5.Pe temeiul cărui legământ a scos Dumnezeu pe Israel dinEgipt ? Ex 2:24, 6:3-8. Pe temeiul cărui legământ DumnezeuS-a îndurat de poporul Lui, chiar când n-au fost credincioşi,pe vremea regilor ? (2 Rg 13:23, 17:15).
6.
La Sinai, Dumnezeu face legământ cu Israel (Ex 19:4-8), apoi îi dă Cele Zece Porunci (Ex 20), care sunt „cuvintelelegământului” (Ex 34:28, Dt 4:13.23, 5:2-22), scrise pe„tablele legământului” (Dt 9:9-115, Ev 9:4) şi puse în„chivotul legământului” (Num 10:33, 14:44, Dt 10:8, 31:9.25-26, Ios 3:3.6.8.11.14.17, 4:7-9-18, 6:6, 8:33, Jud 20:27, 1Sam 4:3-5, 2 Sam 15:24, 1Rg 3:15, 6:19, 8:1.8.6.21-23, 1 Cr15:25.26.28.29, 16:6.37, 7:1, 22:19, 28:2.18, 2 Cr 5:2.7, 6:11,Ier 3:16
,
Ev 9:4), precum şi „cartea legământului” (Ex 24:3-8,2 Rg 23:2.21, 2 Cr 34:30-21). Dumnezeu a continuat „să facălegăminte” (sau să înnoiască legământul, sau să se refere laacest legământ) cu Israel: Ex 34:10-28, Dt 28:69 / cap 29, 30,31. Ne 9:8. Un termen strâns legat de „legământ” este„mărturia”, adică documentul scris al legământului,Decalogul (Ex 25:16.21) De aici provin expresiile „tablelemărturiei” (Ex 31:18, 32:15, 34:29) „chivotul mărturiei” (Ex25:22, 26:33-34, 30:6.26, 39:35, 40:3.5.20.21, Num 4:5, Ios4:16) şi „mărturiile” Domnului (Ps 119 în ebraică).
7.
Sabatul, care fusese dat de la Facerea Lumii, era acum datlui Israel ca un semn distinctiv, ca simbol al legământului (Ex31:16-17). Dar existau şi alte semne ale legământului, carenu sunt de la început, nici universale: SAREA presărată peste jertfe (Lev 2:13), circumcizia (moştenită de la Avraam, dar
3
A se observa dacă este vorba de legăminte diferite, sau dacă un anumit legământ este doar o confirmare a unuilegământ anteior, sau poate este o dezvoltare a unui legământ anterior.
 
 înnoită prin poruncă lui Israel: FA 7:8), „pâinile Prezenţei”din Templu (Lev 24:8-9).
8.
Păzitorii speciali ai acestui legământ au fost puşi leviţii, cândDumnezeu le-a transformat bletemul părintesc într-obinecuvântare, fiindcă au trecut de partea Domnului la Sinai:Dt 33:9, Mal 2:4-8. Marele preot era, astfel,
căpetenialegământului 
(Dan 11:22) Metafora obişnuită a legământuluieste dragosta dintre bărbat şi femeie (Ez 16:8).
9.
Lagământul era însoţit de binecuvântări şi blesteme, toatefiind condiţionate (Lev 26:9-15-45, Ier 11:1-10).LEGĂMÂNTUL este ÎNTOTDEAUNA CONDIŢIONAT, aşa cumscrie şi în Decalog: Dt 7:9, cf. Ex 5:10, Ios 23:16, Jud 2:1-2.20, 1 Rg 11:11, Ps 25:10.14, 44:17, 103:17-18, Ier 22:9-10)Dumnezeu a continuat „să facă legăminte” (sau să înnoiascălegământul, sau să se refere la acest legământ) cu Israel: Ex34:10-28.
10.
Legământul de la Sinai a fost încălcat (rupt) din partea luiIsrael, fapt simbolizat prin spargerea primelor table (Ex32:19). Dar s-au făcut alte table, scrise la fel şi puse înacelaşi chivot (Ex 34:1-4.29, Dt 9:15, 10:1). Legământul de laSinai era valabil şi pentru generaţiile următoare, (Dt 4:31,5:2-3) pentru „1000 de generaţii” (1Cr 16:15), un „legământveşnic” (1 Cr 16:17, Ps 111:9, Is 24:5) El a mai fost rupt şi înalte generaţii (1Rg 19:10.14, 2Rg 17:35-41, 18:12, Os 8:1, Ps78:10.37, Ez 44:7). Chiar şi după eşecul ultimei generaţii alegământului sinaitic (generaţia care a dat la moarte peMessía), legământul Celor Zece Porunci a rămas în vigoarepentru cei care au intrat în legământul lui Christos (Ap11:19, 15:5, Lc 18:20). Inclusiv porunca Sabatului a fostsfinţită de Christos pentru urmaşii Săi (Lc 23:56, în greacă:
 „s-au odihnit după Poruncă”;
FA 13:42, 16:12-13
).
11.
Legământul se întemeia pe harul lui Dumnezeu, pe credinţacare se dovedeşte în ascultare din iubire, nu pe meriteomeneşti (Dt 8:18, 2 Cr 6:14, Ne 1:5, 9:32, Ps 50:5.16-17.23,74:20, 106:45, 111:5, Is 50:1-17, Ier 14:20-21, Dan 4:9, Os6:6-7.12.Fiindcă Israel nu era doar o împărăţie spirituală a luiDumnezeu, ci un stat pământesc, care avea nevoie de legi şipenalitate, încălcarea legământului atrăgea (potrivit cu voiadescoperită a lui Dumnezeu) pedepse civile, mergând pânăla pedeapsa capitală: Dt 17:2-7, Ios 7:11.15 etc.13.Planul lui Dumnezeu era ca legământul Său să fie extins şi laalte popoare, în primul rând legea Sabatului original, dar şiceremoniile mozaice (Is 56:1-8),
14.
Legământul Domnului a fost adesea întărit şi printr-oconvenţie (legământ) între conducători şi popor: Ios 24:25-28, 2 Rg 11:4.17, 23:2-3, 2 Cr 15:12, 23:1-3.16, 29:10, 34:32,Ezra 10:3, Ier 34:8-18 Şi în aceste cazuri, legământul eraaplicat la situaţiii concrete.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
cerchezliliana added this note
(A se citi ca sfîrsitul comentariului urmator, caci nu a încaput tot deodata) A doua perioada a legamîntului este aratata în cuvintele : "dar iata legamîntul pe care îl fac cu casa lui Israel dupa zilele acelea", despre care Osea spune : "a treia zi ne va scula si vom trai înainea Lui". La ea se refera toti profetii si Zaharia 3. 9 si 10 cînd zice : "într-o singura zi voi înlatura nelegiuirea tar
cerchezliliana added this note
Cele doua legaminte Aprobind cu tarie ce a fost scris aici, se mai pot adauga urmatoarele la cele doua legaminte : Ieremia 31. 31-34, Osea 6.1-3 si Zaharia 3. 7-10 sînt în strînsa legatura, si se explica unele pe altele. "Iata, zile venind si fac cu casa lui Israel si cu casa lui Iuda legamînt nou. Nu ca legamîntul facut cu tatii lor în ziua cind i-am luat de mîna ca sa-i scot din tara Egiptulu
1 thousand reads
1 hundred reads
George Uba liked this
explodiana liked this
George Uba liked this
genuis liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->