Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Commandant Weekly Updates 2nd of February, 2012

Commandant Weekly Updates 2nd of February, 2012

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by the LYnC
WEEKLY EMAIL ROEs:
The Commandants office sends a weekly email which highlights upcoming events and general
news. If you require All AFRICOM e-mail distro list dissemination of general information,
submit your input to Commandants Office e-mail at commandant@africom.mil no later than
COB each Tuesday.
Attachments are prohibited as are lengthy emails. Please summarize the message into one
paragraph and provide a POC and/or a link to additional information.
WEEKLY EMAIL ROEs:
The Commandants office sends a weekly email which highlights upcoming events and general
news. If you require All AFRICOM e-mail distro list dissemination of general information,
submit your input to Commandants Office e-mail at commandant@africom.mil no later than
COB each Tuesday.
Attachments are prohibited as are lengthy emails. Please summarize the message into one
paragraph and provide a POC and/or a link to additional information.

More info:

Published by: the LYnC on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
_AACH] AGKMH \JAu>Tba Ejggk`dk`tu jiimea ua`du k waach} agkmh wbmeb bmobhmobtu qvejgm`o aya`tu k`d oa`a|kh`awu. Mi }jq |a{qm|a Khh KI\MEJG a'gkmh dmut|j hmut dmuuagm`ktmj` ji oa`a|kh m`ij|gktmj`(uqlgmt }jq| m`vqt tj Ejggk`dk`tu Jiimea a'gkmh ktejggk`dk`tFki|mejg.gmh`j hkta| tbk`EJL akeb Tqaudk}.Kttkebga`tu k|a v|jbmlmtad ku k|a ha`otb} agkmhu. Vhakua uqggk|m~a tba gauukoa m`tj j`a vk|ko|kvb k`d v|jymda k VJE k`d*j| k hm`c tj kddmtmj`kh m`ij|gktmj`. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ;.- KI\MEJG/u IKGMH] \AKDM@AUU O\JQV mu uvj`uj|m`o k Ykha`tm`a Dm``a| k`d Dk`eaUktq|dk}( ;; Ial|qk|} i|jg 1 v.g. tj ;< k.g. kt tba Cahha} Ehql. Tba $<6 j| ;1 Aq|j va|'va|uj`tmecat wmhh oat }jq k ijq|'ejq|ua gakh k`d k `mobt ji iq` k`d dk`em`o wmtb tbkt uvaemkh ujgaj`ak`d i|ma`du. Tba|a wmhh khuj la k ejqvha/u lkucat umha`t kqetmj`. Ij| gj|a m`ij|gktmj` j` tmecatukhau ej`tket tba KI\MEJG I\O Hakda| Bk|gj`} Bqtgk` ktki|mejgZi|oF}kbjj.ejg.Jva` tj Khh KI\MEJG Emymhmk`u( Ua|ymea ) Ikgmh} Gagla|u( Ej`t|ketj|u( UJEKI k`dNTKOU.Tmecat ukhau k|a kt tba Cahha} Ehql ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ <.- _bj> Khh KI\MEJG Im|ut I|mdk}_bkt> Ial|qk|} Im|ut I|mdk} Dk|t Tjq|`kga`t ' Bjutad l} N?_ba`> I|mdk} 5 Ial|qk|} ;966' ;266*ejgvhatmj`_ba|a> Cahha} Ehql_b}> _b} `jt::K twj va|uj` takg i|jg akeb j|ok`m~ktmj`*dm|aetj|kta wmhh ejgvata ij| KI\MEJG L|koom`o\mobtu m` k um`oha ahmgm`ktmj` E|mecat Tjq|`kga`t++ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 5.- BAKHTB K@D _AHH@AUU IKM\( 5 Ial( Vkteb Imt`auu Et|.( ;666';466. _mhh m`ehqda>çImt`auu ketmymtmau aya|} ;1 gm`qtauçM`ij|gktmj` tklhau k`d dmuvhk}uçUebadqha wahh`auu kvvjm`tga`tuçBakhtb} ijjdu kykmhklha ij| vq|ebkuaç_m` v|m~auçEkhh DU@> 456'<;;6 j| Emy> 6?;;'926'<;;6 ij| gj|a m`ij|gktmj` ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 4.- UQVA\ LJ_H KETMYMTMAU M@ TBA OK\\MUJ@> Okhkr} Ljwhm`o Et|.( <<66'a`d ji okga3 $<6 Kdgmuumj`u Iaa. Q`hmgmtad ljwhm`o( ubjau(ijjd( okgau( k`d |kiiha ij| k ihkt ue|aa` TY3 ekhh DU@> 45;'<1?1 \L EHQL( <666'a`d ji okga''`j kdgmuumj` iaa. Ijjd( okgau( k`d t|mymk3 ekhh DU@> 4<6'965?.UUAE( ;?66'a`d ji okga''`j kdgmuumj` iaa. _m`ou ) lq|oa|u bkhi v|mea3 ekhh DU@> 456'1?12.CAHHA] EHQL( <;66'a`d ji okga''`j kdgmuumj` iaa. Ijjd u( ekhh DU@ 4<;'4996.Daumo`ktad D|mya| V|jo|kg wmhh la m` aiiaet kt khh Uqva| Ljwh Vk|t} ya`qau ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 1.- Tba \AUA\YA KIIKM\U JIIMEA "N;<- mu tba ea`t|kh vjm`t ij| khh \aua|ya*Oqk|d va|uj``ahk`d kdgm`mut|ktmya ketmj`u kt QUKI\MEJG "hjektad m` Lhdo 55;5( \jjg 6;2* wmtb k V|jo|kg
 
Gk`koa| ij| akeb l|k`eb ji Ua|ymea-> Km| Ij|ea 4<;'542?3 K|g}*@O 4<;'45=23 Gk|m`a 4<;'41453 @ky} 4<;'4424-. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 9.- YABMEHA \AOMUT\KTMJ@ jiimea wmhh la ehjuad ;1( ;9 ) ;? IAL <6;< tj ejgvhata|a`jyktmj` tbkt wmhh |auqht m` latta| ua|ymea tj tba ejggq`mt}.Tba}/|a kddm`o> ijq| `aw wj|c utktmj` wmtb `aw ejgvqta|u k`d imla| jvtme eklhm`o( IKETUkqtjgktad `qgla| u}utag tbkt omyau autmgktad wkmt tmgau( ua|ymea ga`q ljk|d wmtb bk`djqtudavmetm`o |a{qm|ad mtagu k`d k iaw gj|a tbm`ou tj gkca ymumtu k hmttha gj|a vhakuq|klha. Tbam`ij|gktmj` wmhh la vqlhmubad m` tba Emtm~a`( j` Ikea ljjc( vjutad m` tba jiimea( k`d ejya|ad kt`art waac/u Ta`k`t Gaatm`o.BJQUM@O JIIMEA EHJUQ\A*EQUTJGA\ UA\YMEA DAHK]U>Tba Utqttok|t Bjqum`o Jiimea wmhh ehjua kt ;>66 v.g. j` Ial. = tj ktta`d tba gk`dktj|}_j|cij|ea Tjw` Bkhh Gaatm`o Khuj( `aw lqum`auu ujitwk|a wmhh la imahdad m` tba bjqum`ojiimea ;5'<4 Ial mgvketm`o khh bjqum`o jva|ktmj`u. Equtjga|u ek` arvaet |adqead ua|ymeau( vk|tmkh jiimea ehjuq|au k`d m`e|akuad wkmt tmgau ekquad l} tba dktklkua t|k`umtmj`u k`d agvhj}aat|km`m`o uauumj`. Ij| gj|a m`ij|gktmj`( ej`tket tba bjqum`o jiimea 45;'<<56 j| 6?56;';1'<<56 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ?.- Ial|qk|} ;5( ;666';;66( Cahha} Tbakta|''UJGJHMK L\MAIM@O''Vqlhme Va|eavtmj` ji Ojya|`k`ea k`d Uaeq|mt} v|aua`tad l} Davk|tga`t ji Utkta Jiimea ji Jvm`mj` \auak|eb k`kh}ut(D|. Ca`h} Ia`mj. Khh QUKI\MEJG utkii k`d uvjquau k|a a`ejq|koad tj ktta`d. Tba l|maim`o wmhh la v|aua`tad kt tba Q@EHKUUMIMAD hayah. VJE Hkq|khaa Ubkvm|j( N= Ut|ktaomeEjggq`mektmj`u( 4<;'<96;. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 2.- T|kyah U\V ",T\KYAH EHM@ME,-_BKT> T|kyah Ujhdma| \akdm`auu V|jeauu ",T|kyah Ehm`me,- ij| khh B[ QUKI\MEJG Va|uj``ah"KD( Emymhmk`( Ej`t|ketj|-_BA\A> Cahha} K``ar( Lqmhdm`o %55;< "`art tj Ejggq`mt} Gkmh \jjg-_BA@> ;6 Ial <6;< i|jg ;566 tj ;166_B]> Uqvvj|t jiimemkh t|kyaha|u tj Ki|mek l} uattm`o qv k j`a'utjv ubjv j` Cahha} ij| khh v|a't|kyah Ij|ea Bakhtb V|jtaetmj` |a{qm|aga`tu va| KEG4<66.65 "m`ehqdm`o ]ahhjw Iaya| ea|tmimektau*ubjt |aej|du-BJ_> Ekhh Bamdahla|o Ea`t|kh Kvvjm`tga`tu kt DU@ 5?;'<9<< "ejgg. 69<<; ;?< 9<<-( k`dkuc ij| k T|kyah Gadmem`a kvvjm`tga`t j` I|mdk}( ;5 Nk` kt tba Cahha} Ehm`me K``ar. Iqtq|adktau "ta`tktmya-> Ial <43 Gk| =( <5. VJE> UOT Eb|mutm`a Bk||muj`( Cahha} Ehm`me K``ar @EJME "4<;'1961- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ =.- Tba Utqttok|t Imahd Jiimea wmhh ej`dqet K@@QKH TB\AKT K_K\A@AUU K@D\AVJ\TM@O V\JO\KG l|maim`ou "TK\V-( ij|ga|h} c`jw` ku UKADK( i|jg <? Ial|qk|} '6; Gk|eb <6;< kt tba Cahha} Tbakta|. L|maim`ou wmhh la bahd m` tba gj|`m`ou "6=66 ) ;;66- k`dkita|`jj`u ";566 ) ;166-3 wmtb Oa|gk` uvakcm`o uauumj`u bahd kt ;166 j` <? k`d <= Ial|qk|}<6;< |auvaetmyah}.Vhakua uaa kttkebad uebadqhad ij| kddmtmj`kh datkmhu.KI\MEJG va|uj``ah j` hakya j| TD] dq|m`o tbmu va|mjd ubjqhd k||k`oa tj ktta`d j`a ji tba l|maim`ou bahd kt amtba| tba Vkteb Tbakta| ";5';? Ial|qk|}
 
<6;<- j| Vk`~a| Ebkvah "<;( <<( ) <4 Ial|qk|} <6;<-.M` keej|dk`ea wmtb DjD M`ut|qetmj` 1<46.9 k`d @ktmj`kh Uaeq|mt} Daemumj` Dm|aetmya ;=?( khhgmhmtk|}( emymhmk`( k`d ej`t|ket va|uj``ah( |aok|dhauu ji l|k`eb ji ua|ymea( k|a |a{qm|ad tj |aeamyak TK\V l|maim`o kt hakut j`ea k }ak|. Kddmtmj`khh}( uvjquau k`d taa`koa ebmhd|a` k|a ut|j`oh}a`ejq|koad tj ktta`d. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ;6.- Tba Utqttok|t _K\\MJ\ V\MDA EBKHHA@OA bku o|akt qvejgm`o khejbjh'i|aa aya`tu kt`j ejut*uqlumdm~ad ij| A;'A? k`d J;'J<. Uvkea mu hmgmtad.' Ial|qk|} ;;( I\AA @q|`la|o QUJ bmutj|} tjq|. Hak|` gj|a kljqt tba Tbm|d \ameb( ymumt tbagagj|mkh tj tba @q|`la|o t|mkhu( tba @q|`la|o Vkhkea ji Nqutmea k`d uaa tba |autj|ad lqmhdm`ou ji djw`tjw`.' Gk|eb 5( I\AA t|k`uvj|tktmj` k`d u`jwljk|d hauuj` tj ^q|u( Kqut|mk.Ij| gj|a m`ij|gktmj`( vhakua ej`tket Gk|mk``a Ekgvk`j( 45;'<156*5<55 J\ gk|mk``a.h.ekgvk`j.emyFgkmh.gmh.bttv>**www.ikealjjc.ejg*QUKOUtqttok|t_VE   ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ;;.- I|mdk}( 5 Ial> QUJ ?;UT LM\TBDK] EAHAL\KTMJ@. Tba QUJ wmhh la ua|ym`oeqvekcau k`d jtba| bjgagkda ojjdmau tj tba ejggq`mt} ku wahh ku bjhdm`o k lm|tbdk} |kiiha+Utjv l} tba gkm` hjll} ji Vk`~a| lqmhdm`o <=;1 Tj o|kl ujga u`kecu k`d a`ta| tj wm` k QUJomit yjqeba|. \ad E|juu( Ejggq`mt} Lk`c k`d KEU wmhh la tba|a tj k`uwa| {qautmj`u ku wahh+Uq`dk}( 1 Ial> QUJ Uqva| Ljwh Vk|t} wmtb UVAEMKH KEEAUU tj utktaumda ejgga|emkhu+Njm` qu ij| tba v|a'okga vk|t} utk|tm`o kt = VG ij| ijjd( okgau k`d v|m~au. Cmecjii wmhh utk|t ktkvv|jr. ;<><1 KG k`d tba Ea`ta| wmhh |agkm` jva` ij| tba dq|ktmj` ji tba okga. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ;<.- YJHQ@TAA\ \AEJO@MTMJ@ EA\AGJ@]' M` bj`j| ji @KTMJ@KH YJHQ@TAA\ \AEJO@MTMJ@ _AAC "Kv| ;1'<;-( k`d tbajqtutk`dm`o ua|ymea ji jq| QUKO'Utqttok|t yjhq`taa|u( tba ok||muj` wmhh bjut k Yjhq`taa| \aejo`mtmj` Ea|agj`} j` Kv|. 1 kt tba Vkteb Ejggq`mt} Ea`ta| utk|tm`o kt ;>56 v.g. Khhkoa`emau wmtb yjhq`taa|u k|a kucad tj uqlgmt tbam| yjhq`taa| bjq|u tb|jqob tba Yjhq`taa| Gk`koaga`t M`ij|gktmj` U}utag( j| YGMU( `j hkta| tbk` Nk` 5;. Uvaemkh ektaoj|} `jgm`ktmj`uij| Yjhq`taa| ji tba ]ak|( Ikgmh} ji tba ]ak|( ]jqtb Yjhq`taa|( \atm|aa Yjhq`taa| k`d Emymhmk`Yjhq`taa| ji tba ]ak| `aad tj la uqlgmttad tj K|g} Ejggq`mt} Ua|ymea `j hkta| tbk` Ial. Ij| kddmtmj`kh m`ij|gktmj`( ej`tket KEU kt DU@ 45;'559<*EMY 6?65;';1'559<. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ;5.- Ial ;<( <6;< IKIUK IM@K@EMKH _J\CUBJV ) Uebjhk|ubmv ejkebm`o uauumj` ij| Oa|gk`}. Ial. ;<( <6;< ' Uq`dk} kt ;1>66';?>66 kt Vkteb Bmob Uebjjh ' Ij|qg'Lhdo <522(Utqttok|t.5'4 vg IKIUK Im`k`emkh Kmd _j|cubjv ' QGQE B[ 4>66'1>66 Uebjhk|ubmv Ejkebau'Ua`mj|u *Vj|tijhmj O|kdau ?';; V|aua`tktmj`u l} ,Q`mya|umt} ji Gk|}hk`d Q`mya|umt} Ejhhaoa Aq|jva\av|aua`tktmya,\akh _j|hd.wbkt k|a }jq djm`o: Vj|tijhmj ' Dahtk Umogk Tbatk Uj|j|mt}

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->