Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Farmaci antivirali

Farmaci antivirali

Ratings: (0)|Views: 627|Likes:
Published by KaterineMari
Appunti lezioni di Farmacologia Speciale. Medicina.
Appunti lezioni di Farmacologia Speciale. Medicina.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: KaterineMari on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Fmw`mdl mc~lvlwmol
L vlwyt taca xmwmttl~l lc~wmdiooyomwl aggolkm~l dei dac~ickaca NCM a WCM m naxxla flom`ic~a a tlckaoa/ wmddelyta lc ycwlvit~l`ic~a xwa~ilda ni~~a dmxtlni#
Vlwyt m NCM
: xau vlwyt %vmlaoa,/ eiwxit vlwyt % vmwldioom/ zat~iw/ eiwxit awmoi/ i kicl~moi,/ mnica vlwyt % dacklyc~lvl~i iomwlckl~i,/ eixmncmvlwyt %EGV,/ xmxlooa`m vlwyt %viwwydei,#
Vlwyt m WCM
: wygioom vlwyt %wataolm,/ wmgna vlwyt %wmgglm,/ xldawcm vlwyt% xaola`iol~i/ `iclckl~i/ wmffwinnawi/ ixm~l~i M,/mwicm vlwyt %`iclckl~i,/ aw~a`lua vlwyt %lcfoyiczm, / fomvl vlwyt %figgwi klmoom/ ixm~l~i D,/ dawacmvlwyt % wmffwinnawi/TMWT,#
Fmw`mdl dac~wa kol eiwxit vlwyt
Kol eiwxitvlwyt taca mttadlm~l m yc+m`xlm km``m nl `mom~~li/ xiw it#/ eiwxit fmddlmoi/ icdifmol~i vlwmoi i lcfizlaclkicl~mol%ETV7,/ }yit~i yo~l`i xmw~ldaomw`ic~i xiwldaoati xiw lo ciacm~a nywmc~i lo xmw~a#L fmw`mdl iffldmdl dac~wa }yit~l vlwyt wimolzzmca oi oawa mzlacl cioom fmti mdy~m nioo+lcfizlaci vlwmoi i taca xwlvl nl iffi~~acioom fmti om~ic~i#
Dac o“iddizlaci nio
 fatdmwci~
 / taca ~y~~l mcmoakel niooi xywlci a niooi xlwl`lnlci i lclgltdaca om tlc~itlnio NCM#
Fmw`mda
:MDLDOAVLW i VMOMDLDOAVLW 
@iddmclt`a n“mzlaci
: mcmoaka nioom kymcatlcm %kymclcm"wlgat
la0cydoiatlni, xwlva nio 4“
-AE %vmomdldoavlw å xwa-fmw`mda2 naxa ta``lclt~wmzlaci awmoi vlici ~wmtfaw`m~a lc mdldoavlw nm ycm lnwaomtl lc~it~lcmoi i ixm~ldm,# Vlici`acafatfawlom~a nmoom ~l`lnlcm delcmtl vlwmoi danlfldm~m nmkol Eiwxitvlwyt %datï lo fmw`mda tl dacdic~wm ciooi diooyoilcfi~~m~i, i xal nl i ~wl-fatfawlom~a nm delcmtl diooyomwl2
o“
mdldoavlw ~wlfatfm~a fycki nm tygt~wm~a xiw om NCM xaol`iwmtlvlwmoi i vlici lcdawxawm~a cio NCM vlwmoi/ xwavadmcna o+lc~iwwyzlaci xwi`m~ywm nioom dm~icm nl NCM# Lo oikm`ilwwiviwtlgloi nioom dm~icm cmtdic~i/ dei dac~lici o+
mdldoavlw/
dac om NCM xaol`iwmtl vlwmoi lcm~~lvm o+iczl`m#
witlt~iczm
: mtticzm ~a~moi a xwanyzlaci xmwzlmoi nl ^B vlwmoi/ mo~iwmzlaci nioom txidlfldl~è nl tygt~wm~a nioom ^B/`anlfldmzlaci nioom NCM xaol`iwmtl vlwmoi#
Fmw`mdadlci~ldm
: i#v#/ awmoi %gmttm glanltxaclglol~è/ xiw }yit~a tl nm vmomdldoavlw dei em glanltxaclglol~è `mkklawi, a~axldm %nygglm iffldmdlm,2 gyacm nlt~wlgyzlaci ~ltty~moi xmttm mcdei om GII/ ~=!7 nl 4 awi/ iol`lcm~a l``anlfldm~a nmo wicixiw flo~wmzlaci i tidwizlaci ~ygyomwi#
Ytl lc ~iwmxlm
:
ciooi xiwtaci l``yca da`xi~ic~l/ o“iffldmdlm dolcldm nioo“mdldoavlw i nio vmomdldoavlw å `mkklawi ciooi lcfizlacl nm ETV
xwl`mwli wltxi~~a ml dmtl nl widlnlvm/ dei emcca lc kiciwi ycm kwmvl~è `lcawi# ]yit~l fmw`mdl taca xmw~ldaomw`ic~i y~lolcil xmzlic~l l``yca da`xwa`ittl xaldeì }yit~l lcnlvlnyl taca daoxl~l nm lcfizlacl xlü fwi}yic~l i xlü kwmvl nl ETV i
 
VZV# Xaldeì lo VZV å `ica tytdi~~lgloi moo“mzlaci nioo“mdldoavlw wltxi~~a moo“ETV/ ci
oom ~iwmxlm nioom vmwldioom a niooi
lcfizlacl nm zat~iw nivaca ittiwi ta``lclt~wm~i natl xlü mo~i# Lo vmomdldaovlw xiw vlm awmoi å iffldmdi }ymc~a o“mdldoavlw xi
w
at ciooi lcfizlacl nm ETV i xlü m~~lva xiw lo ~wm~~m`ic~a nioo“eiwxit zat~iw#
 iffldmdlm iddiooic~i ciooi lcfizlacl nm ETV %kicl~mol/ kicklva
t~a`m~l~l/ xadel gicifldl cioo“eiwxit awaomglmoi,/ fmw`mda nl
xwl`m tdio~m ciooi icdifmol~l iwxi~ldei# Iffldm
di dac~wa lo VZV ti lo ~wm~~m`ic~a lclzlm xwl`m nl 7> awi nmoo“itawnla nil
tlc~a`l2 lciffldmdli cio ~wm~~mwi IGV i D@V# Y~lolzzm~a mcdei da`i xwaflomttl lc xmzlic~l l``yca nixwittl xiw ~wmxlmc~a#o+
mdldoavlw
em ycm ca~ivaoi txidlfldl~è viwta kol eiwxit vlwyt/ `ao~a `mkklawi nioom vlnmwmglcm# Lo vlwyt nioo+eiwxit tl`xoiu= %ETV-=,/ ETV-7/ lo vlwyt nioom vmwldioom-zat~iw i modyci lcfizlacl `inlm~i nmo vlwyt nl Ixt~ilc-Gmww taca tictlglolmoo+mdldoavlw/ `m lo D@V å witlt~ic~i# ^wm~~m`ic~a nl tdio~m ciooi ICDIFMOL^L NM EIWXIT VLWYT/ in å xlü iffldmdi nioomvlnmwmglcm cioo+my`ic~mwi lo ~mtta nl taxwmvvlviczm#O+yta xlü da`yci nioo+
mdldoavlw
å cioom ~iwmxlm niooi LCFIZLACL KICL^MOL NM EIWXIT: Mcdei ta``lclt~wm~a m tdaxaxwaflom~~lda ml xmzlic~l tliwaxatl~lvl xwl`m nio ~wmxlmc~a nl `lnaooa i naxa lo ~wmxlmc~a dmwnlmda xiw xwa~ikkiwi ~mollcnlvlnyl nywmc~i l ~wm~~m`ic~l l``ycataxxwittlvl naxa yc ~wmxlmc~a#
O“mdldoavlw å ~iwmxiy~ldm`ic~i lcm~~lva
ciooilcfizlacl dacdom`m~i nm D@V/ `m å t~m~a ytm~a xiw om xwaflomttl dac~wa lo D@V cil xmzlic~l l``yca da`xwa`ittl#
Iffi~~l daoom~iwmol
:
:
kol iffi~~l daoom~iwmol nlxicnaca nmoom vlm nl ta``lclt~wmzlaci# Xiw iti`xla/ o+mxxoldmzlaci ~axldm xy÷ittiwi tikyl~m nm lwwl~mzlaci oadmoi2 naxa om ta``lclt~wmzlaci awmoi xattaca xwitic~mwtl difmoim/ nlmwwim/ cmytim iva`l~a2 cil xmzlic~l dei wldivaca mo~i natl nio fmw`mda a lc }yiool nltlnwm~m~l/ om ta``lclt~wmzlaci icnavicatm xy÷ittiwi tikyl~m nm ycm ~i`xawmcim mo~iwmzlaci nioom fyczlaci wicmoi#
Oi xwlcdlxmol `mclfit~mzlacl ~attldei nioo“mdldoavlw/
dei ci ol`l~mca om nati/ taca lctyffldliczm wicmoi in iffi~~l lcnitlniwm~l m dmwlda nio TCD#
Fmw`mda
:FM@DLDOAVLW i XICDLDOAVLW 
@iddmclt`a n“mzlaci
: lo fm`dldoavlw å lo xwafmw`mda nio xicdldoavlw/ mcmoaka mdldolda nioom kymcatlcm dei vlicifatfawlom~a nmoom ~l`lnlcm-delcmtl i xal nm }yiooi diooyomwl %da`i mdldoavlw,/ nlvic~mcna yc lclgl~awi nioom NCM xaol`iwmtlvlwmoi# Lo xicdldoavlw å yc lclgl~awi nioom tlc~itl nio NCM vlwmoi# %Ciooi diooyoi lcfi~~m~i nm ETV i VZV lo xicdldoavlw vlicilclzlmo`ic~i fatfawlom~a nm ycm ^B vlwmoi# Lo xicdldoavlw ~wlfatfm~a mkltdi da`i lclgl~awi da`xi~l~lva nioom NCMxaol`iwmtl vlwmoi,
Fmw`mdadlci~ldm
: xicdldoavlw taoa yta ~axlda/ fm`dldoavlw xiw AT/ ~=!7 nl 7 awi/ iol`lcmzlaci l``anlfldm~a nmo wici xiwtidwizlaci i flo~wmzlaci#
Ytl lc ~iwmxlm
: txi~~wa n“mzlaci tl`loi moo“mdldoavlw/
 xicdldoavlw
ytm~a ciooi faw`i widlnlvmc~l nl eiwxit omglmoi/ fm`dldoavlw
mxxwavm~a taoa cio ~wm~~m`ic~a nioo“eiwxit zat~iw# Lo fm`dldoavlw å mcdei lc kwmna nl wlnywwi l olv
iool nl NCM nl EGV iniooi ~wmctm`lcmtl ixm~ldei#
Iffi~~l daoom~iwmol
: fi`dldoavlw gic ~aooiwm~a `m xy÷ nmwi difmoim i cmytim/ xicdldoavlw dac~walcnldm~a lc kwmvlnmczm imoom~~m`ic~a#
Fmw`mdl m~~lvl ty D@VFmw`mda
:KMCDLDOAVLW i VMOKMCDLDOAVLW 
@iddmclt`
a n“mzlaci
: mcmoaka nioom kymcatlcm %vmokmcdldoavlw xwafmw`mda xiw yta AT,/ `iddmclt`a tl`loi mn mdldoavlw#Taca t~m~l ~wavm~l dixxl nl D@V witlt~ic~l nm `y~mzlacl cioom NCM-xaol`iwmtl#
Fmw`mdadlci~ldm
: AT %vmckmcdldoavlw, a i#v# %kmcdldoavlw,/ tl nlt~wlg
yltdi m ~y~~a o“awkmclt`a ol}yaw da`xwita/ ~=!7 nl 4
awi/ iol`lcmzlaci wicmoi xiw tidwizlaci ~mgyomwi i flo~wmzlaci koa`iwyomwi#
Ytl lc ~iwmxlm
: lclgltdi ~y~~l kol eiwxitvlwyt `m lc xmw~ldaomwi å m~~lva tyo D@V# Ytm~a taoa cio ~wm~~m`ic~a nioom wi~lcl~inm D@V cil xmzlic~l ELV xatl~lvl a cil ~wmxlmc~m~l %mcdei m tdaxa xwaflom~~lda,#
Iffi~~l daoom~iwmol
: `lioataxxwittlaci %dei ci ol`l~m o“l`xlika,/ iffi~~l ~iwm~akicl i i`gwla~attldl cikol mcl`mol#
 
Fmw`mda
:DLNAFAVLW 
Lc~wanyzlaci
:
I“ yc mcmoaka nioom nia
ttldl~lnlcm `acafatfm~a dac m~~lvl~è lclgl~awlm ty ETV/ IGV/ EEV6/ EEV5 i mo~wlvlwyt m NCM da`i xmxlooa`mvlwyt/ xaola`mvlwyt/ xauvlwyt i mnicavlwyt# Cac å cidittmwlm fatfawlomzlaci nm xmw~i nliczl`l vlwmol: å m~~lva mcdei ty dixxl dac `y~mzlacl nioom ^B# Vlici fatfawlom~a nmkol iczl`l diooyomwl `m cac nm }yioolvlwmol#
Lclgltdi om tlc~itl nio NCM vlwmoi wmooic~mcnaom flca m lc~iwwa`xiwi o“mooyckm`ic~a nioom dm~icm#om witlt~iczm nio
D@V mo dlnafavlw å navy~m m `y~mzlacl nioom NCM xaol`iwmtl vlwmoi#
Fmw`mdanlcm`ldm
:
Vlici fatfawlom~a nm iczl`l diooyomwl i mkltdi da`i lclgl~awi da`xi~l~lva nioom niattldl~lnlcm ~wlfatfm~a#
Fmw`mdadlci~ldm
:
 
Om glanltxaclglol~è awmoi å gmttm %?9),/ o“i`lvl~m nl 7#6 awi/ o“iol`lcmzlaci i“ wicmoi xiw lo <8)/ dac
`iddmclt`l nl flo~wmzlaci koa`iwyomwi i tidwizlaci ~ygyomwi# Om dacdic~wmzlaci nl xldda å ==#6 `k!`o m natl nl 9 `k!bk#
 
Lo fmw`mda vlici ta``lclt~wm~a lc mttadlmzlaci mo xwagicidln %7k 4 awi xwl`m in =k 7 in 5 awi naxa akcl lcfytlaci,/ deici goaddm lo ~wmtxaw~a ~ygyomwi/ m
y`ic~mcnaci o“i`lvl~m nl iol`lcmzlaci i wlnydicnaci om ~attldl~è wicmoi#
 
Lcnldmzlacl
Wi~lcl~l nm D@V cil xmzlic~l dac MLNT#
Iffi~~l daoom~iwmol
 
Cifwa~attldl~è nati-dawwiom~m/ dmwm~~iwlzzm~m nm nltfyczlaci nio ~ygyoa xwattl`moi dac xwa~ilcywlm/koldatywlm/ mdlnatl `i~mgaoldm i wmwm`ic~i ycm tlcnwa`i nl Fmcdacl# Tl wltdac~wm ciy~waxiclm lc dlwdm lo 78) nil dmtl2 tita``lclt~wm~a dac lo xwagicidln %dei wlnydi lo wltdela nl cifwa~attldl~è, fwi}yic~i`ic~i tl xy÷ viwlfldmwi cmytim/ va`l~a/
nlmwwim/ difmoim/ wmte/ mt~iclm# O“mxxoldmzlaci ~axldm xy÷ xwavadmwi gwydlawi/ naoawi i xwywl~a adyomwi/ oi mxxoldmzlacl
lc~wmvl~wii xattaca nmwi lwl~l/ vl~wil~l/ wlnyzlaci nioom xwittlaci lc~wmadyomwi i xiwnl~m nio vltyt#
Lc~iwmzlacl dac mo~wl fmw`mdl
My`ic~a nioom cifwa~attldl~è dac m`lcakoldatlnl/ fatdmwci~/ xic~m`lnlcm#
Dac~walcnldmzlacl
Wlna~~m fyczlacmol~è wicmoi/ xwa~ilcywlm#
Å dactlniwm~a dmcdiwakica cioo“ya`a in å dac~walcnldm~a
nywmc~i om kwmvlnmczm#
Fmw`mda
:FATDMWCI^ M nlffiwiczm nioom `mkklaw xmw~i nil fmw`mdl mc~lvlwmol/ lo
 fatdmwci~
cac å yc mcmoaka xywlclda a xlwl`lnlclda2 å lofatfacafaw`m~a/ yc niwlvm~a nio xlwafatfm~a# Cacat~mc~i om tym m`xlm m~~lvl~è mc~lvlwmoi lc vl~wa/ å mxxwavm~a taoa xiw lo
~wm~~m`ic~a nioom wi~lcl~i nm dl~a`ikmoavlwyt cil xmzlic~l l``ycanixwittl lcfi~~l nm ELV/ txidlmo`ic~i ti o“lcfizlaci å
witlt~ic~i mo kmcdldoavlw#
@iddmclt`a nl mzlaci
: Lo
 fatdmwci~
mkltdi lclgicna lwwiviwtlglo`ic~i oi NCM i WCM xaol`iwmtl vlwmol/ xacicna datï
~iw`lci moo“mooyckm`ic~a nioom dm~icm# Ycm `y~mzlaci nioom t~wy~~ywm nioom xaol`iwmtl å witxactmgloi nil vlwyt witlt~ic~l#
 Å `ao~a xly m~~lva tyoom NCM xaol`iwmtl n
ioo“eiwxit vlwyt dei ty }yioom diooyomwi iydmwla~m#
 
Fmw`mdadlci~ldm
: Lo
 fatdmwci~
tl mttawgi tdmwtm`ic~i xiw vlm awmoi i nivi ittiwi lcli~~m~a xiw vlm icnavicatm2 nivi ittiwita``lclt~wm~a fwi}yic~i`ic~i xiw ivl~mwi widlnlvi }ymcna tl mggmttmca oi dacdic~wmzlacl# Em tdmwtm taoyglol~è ciooitaoyzlacl md}yati i cidittl~m nl kwmcnl vaoy`l xiw om ta``lclt~wmzlaci#
Tl nlffacni lc ~y~~a o“awkmclt`a# Ycm }ya~m
`mkklawi nio =8) xici~wm cioom `m~wldi attim dei xal omtdlm oic~m`ic~i# Lo fmw`mda xwakicl~awi vlici iol`lcm~a ciooiywlci xiw flo~wmzlaci koa`iwyomwi i tidwizlaci ~ygyomwi#
Iffi~~l mvviwtl
: da`xwicnaca: cifwa~attldl~è/ mci`lm/ cmytim i figgwi# Lc tikyl~a m deiomzlaci dac dm~lacl glvmoic~l/ tlattiwvmca mcdei lxadmodi`lm i lxa`mkcitli`lm# Ao~wi m dl÷/ taca t~m~i nitdwl~~i lxabmoli`lm/ lxafatfm~i`lm/ dacvyotlacl imwl~`li#
Fmw`mda
: FA@LVLWTIC
@iddmclt`a n“mzlaci
: aolkacydoia~lni mc~lticta da`xoi`ic~mwi moo“`WCM nil kicl xwidadl nl D@V#
 
Fmw`mdadlci~ldm
: lclizlaci lc~wmvl~wimoi/ iol`lcm~a xiw nlkit~laci itacydoimtldm#
Ytl lc ~iwmxlm
: ytm~a cil dmtl nl D@V witlt~ic~l m kmcdldoavlw/ dlnafavlw i fatdmwci~#
Iffi~~l daoom~iwmol
: wltdela nl lcflm``mzlaci yo~iwlawi#
Fmw`mdl mc~l-lcfoyiczmol
 
Fmw`mda
:M@MC^MNLCM
I“ yc“m`lcm ~wldldoldm tl``i~wldm dac m~~lvl~è tyl vlwyt lcfoyiczmol M i G/ xmwmlcfoyiczm/ wataolm i nickyi#
 
 Fmw`mdanlcm`ldm
M gmtti dacdic~wmzlacl lclgltdi om fyczlaci nio dmcmoi laclda nioom xwa~ilcm @7/ l`xaw~mc~i cioomwixoldmzlaci vlwmoi# Mn mo~i dacdic~wmzlacl tl dacdic~wm cil oltata`l i l`xinltdi om fytlaci niooi `i`gwmci nywmc~i omfmti nl icnadl~atl#
 Fmw`mdadlci~ldm
Gic mttawgl~a m olviooa awmoi/ wmkklycki ycm dacdic~wmzlaci nl xldda nl 8#9-8#5 `k!`o naxa ycm
ta``lclt~wmzlaci nl =88 `k# Lo oikm`i dac oi xwa~ilci xomt`m~ldei å nl dlwdm lo 6;)# O“i`lvl~m å nl =7
-=5 awi# Vliciiol`lcm~m m~~wmviwta flo~wmzlaci koa`iwyomwi/ xiw~mc~a taca cidittmwl mkklyt~m`ic~l xataoakldl lc dmta nl lctyffldliczmwicmoi#
Lcnldmzlacl
 
^iwmxlm nioo“lcfoyiczm
nl ~lxa M# ycm xwaflomttl t~mklacmoi nl m`mc~l nlcm a wl`mc~l nlcm fawcltdi ycm
xwiviczlaci nio ;8 a <8) dac~wa o“lcfoyiczm nl ~lxa M#
 
Iffi~~l daoom~iwmol
Nlt~ywgl kmt~walc~it~lcmol/ lwwl~mglol~è/ nlffldao~è nl dacdic~wmzlaci/ nlt~ywgl vltlvl/ oiydaxiclm/ciy~waxiclm/ dacvyotlacl#

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alessandro Neri liked this
Alessandro Neri liked this
Alessandro Neri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->