Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
utrenia duminicilor

utrenia duminicilor

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by talmacian

More info:

Published by: talmacian on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
UTRENIADUMINICILORPreotul:SlavăSfinteişiCeleideofiinţăşideviaţăfăcătoareişinedespărţiteiTreimi,totdeauna,reaşiînveciivecilor.Strana:Amin!SlavăŢie,Dumnezeulnostru,slavăŢie!ÎmpărateCeresc,Mângâietorule,DuhulAdevărului,Carepretutindeneaeştişitoatele-mplineşVistierulbunătăţilorşiDătătoruledeviaţă:Vino,şiTesălăşluieşteîntrunoi,şinecurământuieşte,Bunulesufletelenoastre!SfinteDumnezeule,Sfintetare,Sfintefărădemoarte,miluieşte-nepenoi!(de3ori)SlavăTatăluişiFiuluişiSfântuluiDuhşiacumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.PreasfântăTreime,miluieşte-nepenoi.Doamne,curăţeştepăcatelenoastre.Stăpâne,iartăfănoastre.Sfinte,cerceteazăşivindecăneputinţelenoastre,pentruNumeleTauDoamne,miluieşte!(de3ori)SlavăTatăluişiFiuluişiSfântuluiDuhşiacumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.Tatălnostru,Careeştiînceruri,sfinţească-SeNumeleTău,vieîmparăţiaTa,fievoiaTa,pînceraşaşipepământ.Pâineanoastrăceasprefiinţă,dăne-onouăastăzi,şineiartănoe,precumşinoiiertămgreşiţilornoştri.Şinuneducepenoiînispită,cineizbăveştedePreotul:CăaTaesteîmpărăţiaşiputereaşislava,aTatălui,şiaFiului,şiaSfântuluiDuh,acum-nveciivecilor.Strana:Amin!SlavăîntruceidesusluiDumnezeuşipepământpace,întreoamenibunăvoire!(de3ori)Doamne,buzelemeleveideschideşigurameavavestilaudaTa(dedouăori).Psalmul3:Doamne,deces'auînmulţitceicemănecăjesc?Mulţiseridicăîmpotrivamea,mulspunsufletuluimeu:„Nu-iesteluimântuireîntruDumnezeullui“...DarTu,Doamne,Tueştiocrotitorulmeu,TueştislavameaşiCelceînalţicapulmeu.CuglasulmeucătreDomnulamstrigatşiElm'aauzitdinmunteleSăucelsfânt.Eum'amculcatşiamadormit;sculatu-m'am,căDomnulmăvaocroti.Număvoitemedemiiledepopoarecare'mprejurmăîmpresoară.Ridică-Te,Doamne,mântuieşte-mă,Dumnezeulmeu,căTui-aibătutpetoţiceiicinămăduşmănesc,dinţiipăcătoşilori-aizdrobit.ADomnuluiestemântuireaşipestepopornecuvântareaTa.Eum-amculcatşiamadormit;sculatu-m-am,căDomnulmăvasprijini.Psalmul37:Doamne,nucumâniaTasămămustripemine,nicicuiuţimeaTasămăcerţi.CăsTales-auînfiptînmineşiaiîntăritpesteminemânaTa.NuestevindecareîntrupulmeudcătrefaţamânieiTale;nuestepaceînoaselemele,decătrefaţapăcatelormele.Căfărădemeleaucovârşitcapulmeu,caosarcinăgreaauapăsatpestemine.Împuţitu-s-auşiauputreitrănilemeledecătrefaţanebunieimele.Chinuitu-m-amşim-amgârbovitpânăînsfârşit,tmâhnindu-măumblam.Căşalelemeles-auumplutdeocări,şinuestevindecareîntrupulmeu.Necăjitu-m-amşim-amsmeritfoarte,răcnit-amdinsuspinareainimiimele.Doamne,înainteaTaestetoatădorireameaşisuspinulmeudelaTinenus-aascuns.Inimameas-atulburat,părăsitu-m-atăriameaşiluminaochilormei,şiaceastanuestecumine.Prieteniimeişiveciniimeiînpreajmameas-auapropiatşiauşezut;şiceideaproapeaimeideparteaustat.Şisesileauceicecăutausufletulmeu,şiceicecăutaucelerelemiegrăiaudeşertăciunişivicleşuguritoatăziuacugetau.Iareucaunsurdnuauzeamşicaumutcenu-şideschidegurasa.Şim-amfăcutcaunomcenuaudeşinuareînguraluimustrări.CăspreTine,Doamne,amnădăjduit;Tumăveiauzi,Doamne,Dumnezeulmeu,căamzis,canucumvasăsebucuredeminevrăjmaşiimei;şicânds-auclătinatpicioarelemele,împorivameas-ausemeţit.Căeusprebătaigatasunt,şidurereameaînainteameaestepururea.Căfărădelegeameaeuovoivesti,şimăvoiîngrijipentrupăcatulmeu;iarvrăjmasiimeiescşis-auîntăritmaimultdecâtmineşis-auînmulţitceicemăurăscpenedrept.Ceiceîtescrelepentrubunemădefăimau,căurmambunătatea.Numălasa,Doamne,Dumnezeulmeu,nutedepărtadelamine,iaamintespreajutorulmeu,Doamnealmântuiriimele.Numălăsa,Doamne,Dumnezeulmeu,nuTedepărtadelamine,iaamintespreajutorulmeu,Doamnealmântuiriimele.Psalmul62:Dumnezeule,Dumnezeulmeu,peTineTecautdis-de-dimineaţă.Însetat-adeTinesufletulmeu,suspinat-adupăTinetrupulmeu,înpământpustiuşineumblatşifărădeaînloculCelSfântm-amarătatŢie,casăvădputereaTaşislavaTa.Cămaibunăestemilacâtviaţa;buzelemeleTevorlăuda.AşaTevoibinecuvântaînviaţamea,şiînnumeleTăuvo
 
amâinilemele.Cădeseuşidegrăsimesăsesaturesufletulmeu,şicubuzedebucurieTevalăudaguramea.Demi-amadusamintedeTineînaşternutulmeu,îndimineţiamcugetatlaTine,căaifostajutorulmeu.ŞiîntruacoperământularipilorTalemăvoibucura.Lipitu-s-asufletulmeudeTineşipeminem-asprijinitDreaptaTa.Iareiîndesertaucăutatsufletulmeu,intra-vorîncelemaidejosalepământului;da-sevorînmâinilesabiei,părţivulpilorvorfi.IarîmparatulsevaveselideDumnezeu;lăuda-se-vatotcelcesejurăîntruEl,căaastupatguracelorcegrăiescnedreptăţi.ÎndimineţiamcugetatlaTine,căaifostajutorulmeu.ŞiîntruacoperământularipilorTalemăvoibucura.Lipitu-s-asufletulmeudeTine,şipeminem-asprijinitdreaptaTa.SlavăTatăluişiFiuluişiSfântuluiDuh,şiacumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeule;Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeule;Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeulnostru,slavăŢie!(fărăînchinăciuni)Doamnemiluieşte(de3ori)SlavăTatăluişiFiuluişiSfântuluiDuh,şiacumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.Psalmul87:Doamne,Dumnezeulmântuiriimele,ziuaamstrigatşinoapteaînainteaTa.SăintreînainteaTarugăciuneamea;pleacăurecheaTasprerugaMea,Doamne,căs-aumplutderelesufletulmeuşiviaţameadeiads-aapropiat.Socotitamfostcuceicesecoboarăîngroapă;ajuns-amcaunomneajutorat,întreceimorţislobod.Canişteoamenirăiţi,cedormînmormânt,decarenuŢi-aimaiadusaminteşicareaufostlepădaţidelamâna.Pusu-m-auîngroapaceamaidejos,întruceleîntunecateşiînumbramorţii.Asuprameas-aîntăritmâniaTaşitoatevalurileTalele-aiaduspestemine.Depărtat-aipecunoscuţiimeidelamine,ajuns-amurâciunelor,închisamfostşin-ampututieşi.Ochiimeiauslăbitdesuferinţă.Strigat-amcătreTine,Doamne,toatăziuaîntins-amcătreTinemâinilemeOaremorţilorveifaceminuni?SauceimorţisevorsculaşiTevorlăudapeTine?Oare,vaspunecinevaînmormântmilaTaşiadevarulTăuînloculpierzării?Oare,sevorcunoaştîntruîntunericminunileTaleşidreptateaTaînpământuitat?IareucătreTine,Doamne,amstrigatşidimineatarugăciuneameaTevaîntâmpina.Pentruce,Doamne,lepezisufletulmeuşiîntorcifaţaTadelamine?Săracsunteuşiînostenelidintinereţilemele,înaltatfost,darm-amsmeritşim-ammâhnit.PestemineautrecutmâniileTaleşiinfricoşărileTalem-autulburat.Înconjuratu-m-aucaapatoatăziuaşim-aucuprinsdeodată.Depărtat-aidelaminepeprieteni,şipecunoscuţiimei,şiceideaproapeaimeis-aufăcutnevăzuţi.Doamne,Dumnezeulmântuiriimele,ziuaamstrigatşinoapteaînainteaTa.SăintreînainteaTarugăciuneamea;pleacăurecheaTasprerugaMea.Psalmul102:Binecuvintează,sufletealmeupeDomnul,şitoateceledinlăuntrulmeu,numelecelsfântalLui.Binecuvintează,sufletealmeupeDomnul,şinuuitatoaterăsplătirileLui.PeCelcecurăţeştetoatefărădelegiletale;peCelcevindecătoateboliletal.PeCelceizbăveştedinstricăciuneviaţata;peCelceteîncununeazăcumilăşicuîndurăCelceumpledebunătăţidorireata;înnoi-se-vorcaalevulturuluitinereţiletale.Celcefacemilostenie,Domnul,şijudecatătuturorcelorcelisefacestrâmbătate.CunoscuteafăcutcăileSaleluiMoise,fiilorluiIsraelvoilesale.ÎnduratşimilostivesteDomnul,îndelung-Răbdătorşimult-Milostiv.NupânăînsfârşitSevaiuţi,niciînveacSevaupăpăcatelenoastreafăcutnouă,nicidupăfărădelegilenoastrearăsplătitnouă,cădupăîdelapământ,aîntăritDomnulmilaSaspreceicesetemdeDânsul.Pecâtsuntdedeparterăsărituriledelaapusuri,depărtat-adelanoifărădelegilenoastre.Încechipmiluieştettălpefii,aşaamiluitDomnulpeceicesetemdeDânsul.CăElacunoscutzidireanoastră;adusu-şi-aamintecăţărânăsuntem.Omulcaiarba,zileleluicafloareacâmpului,aşaori.Căduhatrecutprintr-însulşinuvafişinu-şivamaicunoaşteîncăloculsău.Iarmimnuluidinveacşipânăînveac,spreceicesetemdeDânsul;şidreptateaLuisprefiiifiilor,spreceicepăzescaşezământuldelegealLuişiîşiaducamintedeporuncileLui,casefacăpeele.DomnulînceragătitScaunulSăuşiÎmpărăţiaLuipestetoţistăpâneşte.Bineul,toţiîngeriiLui,ceiputernicilavârtute,carefaceţicuvântulLuişiauziţiglasulcuvntelorLui.BinecuvântaţipeDomnultoateputerileLui,slugileLui,carefaceţivoiaLui.BinecuvântaţipeDomnul,toatelucrurileLui;întotloculstăpâniriiLui,binecuvintează,sufletealmeu,peDomnul.ÎntotloculstăpâniriiLuibinecuvintează,sufletealmeu,peDomnul.Psalmul142:Doamne,auzirugăciuneamea,ascultăcerereamea,întrucredincioşiaTa,auzi-mă,întrudreptateaTa.SănuintrilajudecatăcurobulTău,cănimenidinceiviinu-idreptînainteaTa.Vrăjmaşulprigoneştesufletulmeuşiviatameaocalcăînpicioare;făcutu
 
asălocuiescînîntuneric,camorţiiceidinveacuri.S-amâhnitînmineduhulmeu,înminenimameas-atulburat.Adusu-mi-amamintedezilelecelededemult;cugetat-amlatoatelucrurileTale,lafaptelemâinilorTalem-amgândit.Întins-amcătreTinemâinilemele,sufletulmeu,caunpământînsetoşat.Degrabăauzi-mă,Doamne,căaslăbitduhulmeu.întoarcefaţaTadelamine,casănumăasemancelorcesecoboarăînmormânt.FăsăauddimilaTa,călaTinemi-enădejdea.Arată-micaleapecarevoimerge,călaTineamridicatsufletulmeu.Scoate-mădelavrajmaşiimei,Doamne!LaTineamscăpat,Învaţă-măsăfacaTa,caTueştiDumnezeulmeu.DuhulTăucelbunmăvapovătuilapământuldreptăţii.PentrumeleTău,Doamne,dăruieşte-miviaţa.ÎntrudreptateaTa,scoatedinnecazsufletulmeu.ŞiîtrumilaTaveisfârşipevrăjmaşiimeişiveipierdepetoticeicenecăjescsufletulmeu,căeusuntrobulTău.Auzi-mă,Doamne,întrudreptateaTa.SănuintrilajudecatăcurobulTău!Auzi-mă,Doamne,întrudreptateaTa.SănuintrilajudecatăcurobulTău!DuhulTăucelbunsămăpovăţuiascălapământuldreptăţii.SlavăTatăluişiFiuluişiSfântuluiDuh,şiacumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeule;Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeule;Aliluia,Aliluia,Aliluia,slavăŢie,Dumnezeulnostru,slavăŢie!Preotul:CupaceDomnuluisănerugăm!....Strana:Amin!Şicântăpeglasulderând:LăudaţipeDomnulcăestebun,căînveacestemilaLui!DumnezeuesteDomnulşiS-aarătatnouă;bineestecuvântatCelcevineîntrunumeleDomnului!Înconjurândm-auînconjuratşiînnumeleDomnuluii-amînfrântpeei!DumnezeuesteDomnulşiS-aarătatnouă;bineestecuvântatCelcevineîntrunumeleDomnului!Nuvoimuri,civoifiviuşivoipovestilucrurileDomnului!DumnezeuesteDomnulşiS-aarătatnouă;bineestecuvântatCelcevineîntrunumeleDomnului!Piatrapecaren-aubăgat-oînseamăziditorii,aceastas-afăcutîncapulunghiului;delaDomnuls-afăcutaceastaşiesteminunatăînochiinoştri!DumnezeuesteDomnulşiS-aarătatnouă;bineestecuvântatCelcevineîntrunumeleDomnului!Apoistranacântă:TroparulÎnvierii,de2ori,delaglasulderând,dinCatavasierSlavă...Troparulsfântuluizilei,dinMineiŞiacum...TroparulNăscătoareideDumnezeu,delaglasulpecares-acântattroparulsfântuluiPreotul:Iarăşiiarăcupace....Strana:Amin!Şiciteştesedelneleînvieriidelaglasulderând,dinCatavasier.DacăînMinei,lasedelne,scriecăexistăPolieleu,secântăPolieleulşiMărimuriledinCatsier.ApoisecântăBinecuvântărileÎnvierii:Binecuvântateşti,Doamne,învaţă-nepenoiîndreptărileTale!Soborulîngerescs-amiratvăzându-TepeTineîntreceimorţisocotitfiind,şiputereamorţiisurpând,Mântuitorule,şiîmpreunăcuTinepeAdamridicându-l,şidiniadpetoţislodu-i.Binecuvântateşti,Doamne...Pentrucemiruri,dinmilostivire,culacrimiamestecaţi,ouceniţelor?îngerulcelceastrălucitlamormântazismironosiţelor:Vedeţivoigroapaşiînţelegeţi,căMântuitoiatdinmormânt.Binecuvântateşti,Doamne...FoartededimineaţămironosiţeleaualergatlamormântulTău,tânguindu-se;darînainteaorastatîngerulşiazis:Vremeatânguiriiaîncetat,numaiplângeţi,ciApostolilorspuneţiînvierea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->