Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kaunseling dan psikoterapi

kaunseling dan psikoterapi

Ratings:

4.91

(1)
|Views: 5,555|Likes:
definisi kaunseling, berbezaan kaunseling dan psikoterapi
definisi kaunseling, berbezaan kaunseling dan psikoterapi

More info:

Published by: Mathialagan Muniandy on Nov 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2014

pdf

text

original

 
(a) Berdasarkan kefahaman anda, bincangkan definisi kaunseling dari pelbagai sudut pandangan serta huraikan dengan jelas adakah kaunseling dan psikoterapi mempunyai matlamat yang sama ataupun sebaliknya ?.
(5 markah)
Definisi Kauseling
Perkataan Kaunseling mempunyai pelbagai maksud mengikut pandangkan darisegi setiap individu. Kaunseling menurut kamus bermaksud nasihat dan pertukaranmental. Daripada perkataan latin
‘consillium’ 
, kaunseling bermaksud
‘dengan’ 
atau
‘bersama’ 
ditambah dengan
‘ambil’ 
. Bahasa Anglo-Saxon
‘sellan’ 
bermaksud
‘wujud’ 
atau
‘menghantar’ 
. Kaunseling telah digunakan untuk melambangkan satu ciri prosedur termasuk memberi nasihat, galakan, maklumat dan interprestasi ujian.Kaunseling boleh didefinisikan sebagai suatu interaksi yang a) berlaku antara duaorang individu yang dipangkil kaunselor dan klien, b) berlaku di dalam
‘setting’ 
 profesional; dan c) dimula dan dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahantingkah laku klien.Ramai ahli psikology berpendapat kaunseling menekankan kepada perancangkanyang lebih rasional, menyelasaikan masalah, membuat keputusan, mengelak masalah penyesuaian yang serius, menyokong kepada situasi tekanan yang dihadapi oleh seorangyang normal di dalam kehidupan seharian. Kaunseling memakan masa yang lebihsingkat berbanding dengan psikoterapi. Terdapat beberapa tokoh memberi maksud dandefinisi kaunseling. Antaranya:‘….. satu perhubungan dimana seorang individu berusaha menolong individu lainuntuk memahami dan menyelasaikan masalah penyesuaian.’(English,A.C., 1958)‘….. satu proses dimana kaunselor menolong kaunselee membuat interpretasifakta berkaitan pemilihan, perancangan atau penyasuaian yang perlu di buat.’(Smith, G.E., 1985)‘….. satu proses yang berlaku di dalam perhubungan satu dengan satu, diantaraseorang individu yang digangu oleh permasalahan yang tidak dapat ditangani bersendirian dengan seorang pekerja profesional yang mana latihan dan pengalamannyayang melayakkan beliau untuk menolong orang lain menyelasaikan kesukaran yangdihadapi.’(Hahn,M.E. & McLean, M.S. 1955)‘……proses melibatkan hubungan interpersonal seorang terapis dengan seorangatau lebih daripada seorang klien yang mana terapis menggunakan kaedah psikologi beasaskan kepada pengetahuan sistematik tentang personaliti manusia dalam usaha untuk memperbaiki kesihatan mental klien.’(Patterson,C., 1959)‘…….menolong individu sedar tentang diri sendiri dan cara ia bertindak balaskepada pengaruh tingkah laku di persekitaran. Seterusnya menolong dan menetapkan
 
makna kepada tinkah laku dan mengembang serta menjelaskan matlamat dan nilai untuk tingkahlaku akan datang.’(Blocher,D.H.,1966)Kesemua definisi yang telah telah dinyatakan tadi menunjukkan satu persamaan.Iaitu:I:Kesemua definiksi menyatakan kaunseling adalah satu proses. Prosesmemberi implikasi bahawa kaunseling bukan satu peristiwa sahaja tetapi melibatkantindakan dan praktik yang berturutan dan bergerak ke arah matlamat yang ditetapkan.II:kesemua definisi mengkhususkan bahawa perhubungan terlibat dan inidicirikan oleh hubungkan oleh hubungkan yang mesra, memahami penerimaan dan lain-lain.III:kebanyakan definisi memberi indikasi bahawa kesan kepada kaunselingialah perubahan tingkahlaku klien.IV:beberapa definisi menerangkan individu yang terlibat dalam hubunganmenolong iaitu kaunselor seorang profesional, lebih matang atau mempunyai pengetahuan yang khas; dan klien seorang yang tergangu, bimbang, risau dan kecewa.
Adakah kaunseling dan psikoterapi mempunyai matlamat yang samaataupun sebaliknya ?.
Dengan kemunculan dan perkembangan psikoanalisis abad ke-19 maka timbullah perkataan psikoterapi yang membawa bermakna mengambil kira roh
‘caring for the soul’.
Perkataan
 psychoteraphy
ini berasal dari bahasa Greek 
 psyche
bermakna roh ataurohani
(sprit, soul)
dan therapeutikus bermakna mengambil berat tentang orang lain(Ed Neukrug,1999).Psikoterapi didefinisikan sebagai proses yang melibatkan seorang psikoterapisatau terapis dan klien ykang berfokus kepada pendidikan semula seseorang secarainklusif. Tujuan asas psikoterapi ialah membolehkan klien mendapat perpepsi yang jelas,menyepadu celik akal kepada perlakuan harian, dan menangani perasaan yang kuat yang perpunca dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Oleh itu psikoterapimenekankankepada intensiti dan jangka masa penglibatan yang panjang dan lebihmenumpu kepada menangani masalah serius di dalam hidup seseorang klien yang berkaitkan dengan intrapsikik, isu dan konflik peribadi dan dalaman(Gladding,2000).Kedua-dua pendekatan psikologi yang teraputik ini melibatkan interaksi yangresipokal dan dinamik antara terapis dan klien untuk manghasilkan kesan teraputik kerana pengaruh kedua-dua individu terlibat, budaya, ekosistem dan persekitaran.Psikoterapi ialah dimana orang berinteraksi dan berusaha untuk mencapai pemahamanantara satu dengan lain, dengan matlamat yang spesifik iaitu mencapai sesuatu yangkhusus. Terapis berkebolehan menyusun semula keperluan pesakit.Kaunseling akan digunakan untuk pendidikan, menyokong, bersituasi, menyelasaimasalah, kesedaran secara sedar, penekanan kepada orang normal, berfokus masa kini.Dan psikoterapi akan digunakan untuk menyokong(lebih fokus) membina semula,analitik, berfokus masa lalu, penekanan mendalam, penekanan kepada orang neurotik atau masalah yang serius.
 
KAUNSELINGPSIKOTERAPI
a.Pendidikan b.Menyokongc.Bersituasid.Menyelasai masalahe.Kesedaran secara sedaf.Penekanan kepadaorang
normal 
g.Berfokus masa kinia.Menyokong (lebih fokus) b.Membina semulac.Analitid.Berfokus masa lalue.Penekanan mendalamf.Penekanan kepada orangneurotik atau masalahyang serius
KAUNSELINGPSIKOTERAPI
Jangka pendek Jangka panjangModifikasi tingkahlaku Pembinaan semula personalitiIsu luaran Isu mendalamDi sini dan masa kiniMasa lalu pencegahanPemulihanTahap sedarTahap tidak sedaFokus kepada cadangkanKlien untuk berubahFokus kepada perkembanganKebolehan klien untuk berubah.Apa itu kaunseling? Apa itu psikoterapi? Adakah terdapat perbezaan antarakedua-duanya? Petterson (1980) telah memberikan pendapat tentjang kedua-dua istilahyang penting ini di dalam perkidmatan menolong.a.Sukar membezakan yang mana teori kaunseling dan yang mana teori psiokoterapi.Tidak jelas tentang perbazaan signifikan kedua-duanya. b.Definisi kaunseling di dalam banyak kes boleh di terima sebagai definisi psikoterapi dan sebaliknya.c.Kedua-dua kaunseling dan psikoterapi adalah proses melibatkan hubungkanistimewa antara seorang yang memerlukan pertolongan masalah psikoterapi danseorang yang dilatih untuk memberikan pertolongan.d.Bentuk pertolongan dan proses tidak menunjukkan banyak perbezaan.e.Dari segi teknik melaksanakan kaunseling dan psikoterapi(individu dankelompok) tidak banyak perbezaannya.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
nurul hidayah liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ShaZila Niza liked this
Na Zi Rah liked this
Nur Syamimi liked this
weepu liked this
Iena Basir liked this
Sathia Tharishiny liked this
Na Zi Rah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->