Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziarul Info3 nr.4

Ziarul Info3 nr.4

Ratings:
(0)
|Views: 245|Likes:
Published by psd3ro
15-31 Ianuarie 2012
15-31 Ianuarie 2012

More info:

Published by: psd3ro on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

 
     P     R     O     G     N     O     Z     A     M     E     T     E     O
Alegedetoxifierea,nu dietadupă sărbători
pag.7
Vremea se va încălzi în ultimele zile aleacestei săptămâni, ajungând, sâmbătă,până la 8 grade Celsius. În ultima săp-tămână a lunii, mercurul din termometreva scădea din nou, până în jurul valorii de0 grade Celsius şi vor fi condiţii delapoviţă şi ninsoare. Totodată, în acestinterval, cerul va fi mai mult înnorat.
De ce nu facePrimăria grădiniţe,locuinţe socialeşi parcări
pag.6
Reabilitareatermică se poateface şi pe banide la UniuneaEuropeană
Semnează și tu pentru
scăderea facturii la întreținere
și pentru a schimbafața sectorului tău!
Ziarul sectorului tău
 
pag. 4pag. 8
pag. 2
GRATUIT
Nr. 4,
15-31 ianuarie 2012
15 - 31 IANUARIE
 
În ultimii ani, oamenii au înţeles căreabilitarea termică a locuinţelor numai este un lux, o cheltuială imensă pecare doar cei cu venituri mari şi-o puteau permite. Acum ace parte dinnormalitate, însă doar voinţa primarilora rămas singurul inconvenient. Astelcă Filiala PSD Sector 3 a început deja oacţiune amplă de strângere de semnă-turi pentru a le atrage atenţia au-torităţilor din sector că a venit timpulsă se gândească mai mult la oameni şi săînceapă un nou val de anvelopări. Îndoar câteva zile, mii de bucureşteni dinsectorul 3 au semnat petiţia, cu gândulcă măcar iarna viitoare vor plăti şi ei cu până la 40% mai puţin la întreţinere, că vor scăpa de igrasie şi că vor avea căl-dură şi mai mult de cinci minute dupăînchiderea calorierului. Toţi au înţelescă acţiunea Partidului Social DemocratSector 3 le poate aduce iarna căldură şi vara răcoare în case şi că totul se poaterealiza doar prin atitudine.
Reabilitarea nu trebuiesă afecteze seriosbuzunarele bucureştenilor
Un alt motiv pentru care oameniişi-au exprimat dorinţa de a semna petiţia ca „anveloparea să ajungă şi lablocurile lor“ constă tocmai în preţulmic pe care trebuie să îl plătească pen-tru conortul lor. Acum, asociaţiile de proprietari se pot împrumuta de labănci şi benefciază de o dobândă sub- venţionată de stat. În alte cazuri, an- veloparea se poate ace şi ără bani, dacăbucureştenii conving primarul să aloceonduri pentru subvenţionarea în în-tregime a contribuţiei proprietarilor.Având în vedere că în sectorul 1 s-a putut realiza acest lucru, există încă unmotiv în plus pentru care locuitorii sec-torului 3 doresc semnarea petiţiei PSD pentru a-l convinge pe Liviu Negoiţă că poate aplica şi el această metodă.
Acte necesare pentruasociaţiile de proprietari
Până la a semna petiţia iniţiată dePSD Sector 3, bucureştenii s-au docu-mentat şi în ceea ce priveşte seria de or-malităţi pe care trebuie să o înde- plinească pentru ca reabilitarea termicăa locuinţei să poată f ezabilă. În cazulîn care primarul va f constrâns de situ-aţie şi va f nevoit să înceapă o nouăserie de anvelopări, trebuie întocmită şio serie de acte necesare pentru asociaţi-ile de proprietari. La început trebuie osolicitare scrisă a asociaţiei, apoihotărârea adoptată în adunarea gene-rală, cu acordul unei majorităţi a pro- prietarilor de (50%+1) privind reabili-tarea termică a clădirii în condiţiile defnanţare prevăzute de Ordonanţa deUrgentă 69/2010. Al doilea lucru nece-sar este contractul de mandat semnat îndouă exemplare care poate f luat de la primărie sau descărcat de pe internet.Mai mult, sunt necesare lista propri-etarilor din imobil şi fşa tehnică ablocului completată. Totodată, trebuiemenţionată o adresă de corespondenţăşi un număr de teleon.
DEZBATERE
PAG.2
 A început strângerea desemnături
pentru anveloparea blocurilorDIN SECTORUL 3
Programul Naţional de Reabilitare Termicăa Blocurilor este, probabil, una dintre celemai bune iniţiative administrative din ul-timii ani. Avantaje pe toată linia: s-aucreat noi locuri de muncă pentru firmelecare activează în construcţii, firmele, deasemenea, virează bani către bugetul destat, iar cetăţenii care locuiesc în blocurireabilitate plătesc mai puţin la întreţinere, în ţara în care toate facturile cresc.Din păcate, cea mai mare parte dinlocuitorii sectorului 3 sunt privaţi deacest beneficiu. În timp ce alte adminis-traţii portocalii au primit, prin lobby pu-ternic, bani pentru reabilitare de laMinisterul Dezvoltării, delăsarea celorcare conduc primăria a făcut ca, la noi însector, imobilele anvelopate să fie doarexcepţie. Ba, mai mult, alţi primari care nusunt pe placul puterii au găsit alte soluţii.Andrei Chiliman, spre exemplu, edilul sec-torului 1, a reuşit să obţină de la Banca Eu-ropeană de Investiţii un credit la odobândă extrem de mică, 2,2% pe an, dincare va reabilita termic mai multe sute deblocuri, costurile fiind suportate integralde primărie. Deci, dacă se vrea, se poate.La Primăria Sectorului 3 NU SE VREA! Par-tidul Social-Democrat a iniţiat o campaniede strângere de semnături, liste pe carele vom prezenta curând edililor încercândsă-i trezim din amorţirea administrativă în care au intrat. Locuitorii sectorului 3 îşidoresc blocuri reabilitate, îşi doresc săplătească mai puţin la întreţinere. Maimult, aceste semnături distrug şi un altmit: locuitorii sectorului 3 şi-au schimbatradical viziunea asupra priorităţiloradministrative.De mulţi ani încoace, oamenilor li s-a incul-cat faptul că spaţiile verzi cu sutele de miide panseluţe sădite şi resădite sunt priori-tare. Ei bine, nu mai sunt. Oamenii au reali-zat că floricelele plantate de câteva ori pean, că băncile şi coşurile de gunoi dinparcuri, că operaţiunea „borduriada“ as-cund, de fapt, şmenuri de milioane de euro,din care cetăţenii nu au decât de pierdut.Până în prezent, mai multe mii de locuitoriai sectorului au semnat pe listele noastre.Aceste semnături dovedesc faptul căavem dreptate. Şi dacă voi cei care citiţiacest text doriţi ca blocul dumneavoastrăsă fie reabilitat, vă invit să semnaţi petiţianoastră fie la operatorii din teren, fie lasediul PSD Sector 3 din Bulevardul Uniriinr. 68, bl. K2. Vă mulţumesc.
Robert Negoiţă, vicepreşedinte PSD, coordonator al filialei PSD Sector 3 
Domnule primar,cetăţenii vorblocuri reabilitate!
Locuitorii din sectorul 3 alCapitalei au luat atitudine înprivinţa reabilitării termice ablocurilor. Sătui de frig, de fac-turile mari de la întreţinere şi denepăsarea autorităţilor locale,mii de oameni au semnat petiţiafilialei PSD prin care să-l deter-mine pe primarul Liviu Negoiţăsă înceapă cu adevăratanvelopările.
de leireprezinsuma cu carea crescut, anul trecut, preţul gigacaloriei.
46
Cât dureazăreabilitarea?
Durata efectivă a lucrărilor este, înmedie, de 75 de zile, în funcţie demărimea imobilului, numărul de scări şiapartamente, însă numai după cedosarul asociaţiei de proprietari a fostcompletat şi Ministerul Dezvoltării aalocat primăriei 50% din suma ce tre-buia cheltuită. Durata specificată estevalabilă doar la lucrările standard determoizolaţie care nu implică şi alte in-tervenţii suplimentare.
PSD Sector 3 te provoacă să te implici în a rezolva problemele comunităţii tale. Dacă vrei să schimbi viitorul, eşti activ şi simţi că poţi face performanţă,nu ezita să ne contactezi pentru a intra în rândurilecelor care pot şi fac mai mult pentru oraşul în cares-au născut, locuiesc şi trăiesc. Vizitează-ne la sediul nostru din Bd. Unirii nr. 68,bloc K2, scara 13 sau sunați la tel. 0731.111.181.
Schimbarea începe şi cu tine!
 
DEZBATERE
PAG.3
„Este oarte bine că ne-a an- velopat blocul şi nu este nicioarte scump. Acum să vedem dacă se păstrează căl-dura şi dacă e răcoare varaaşa cum au spus ei. Pânăatunci, măcar ne bucurăm căarată altel blocul.“„Eu nu am ost de acord cureabilitarea blocului, dar nu prea am avut de ales. Ratanu este mare... adică esteundeva la 60 de lei. Ceea cenu mi-a plăcut este că mi-auînchis balconul.“„Blocul nostru a ost re-abilitat, însă, în loc sădureze trei luni totşantierul, a durat aproapeşapte luni. M-am îmbol-năvit din cauza rigului. Euam ost mulţumită deLiviu Negoiţă, însă acum,când am auzit ce şmecheriia ăcut cu grădiniţele dinsectorul 3, nu îl mai am lasufet. Cine ştie pe ce cri-terii alege blocurile pe carele anvelopează.“
DanŞtefănescu,45 de ani,economistLucianIonescu,65 de ani,pensionarNiculinaConstantin,76 de ani,pensionară
„Sper să vină şi la noicineva să ne întrebe de re-abilitare, dar nu am avutun administrator bun caresă se ocupe de asta. Nu ştiu pe ce criterii se aleg blocurile, însă cred că toatetrebuie ăcute pentru căsunt vechi şi urâte.“
DoinaMurgociu,52 de ani,director demarketing
Reabilitarea termică a blocurilornu trebuie să mai fe privită drept oobţiune a autorităţilor, ci o necesitate pentru bucureşteni. Igrasia, zgomotulambiental şi costurile pentru încălziresunt doar câteva dintre problemele pecare locatarii sunt obligaţi să le ac-cepte de ani de zile. Prin anvelopareînsă, toate aceste probeleme vor dis- părea. În timpul iernii, în locuinţeleizolate, pereţii exteriori se încălzescmult mai repede şi nu vor mai f pierderi de căldură, iar vara, conortultermic este asigurat ără cheltuieli su- plimentare pentru aerul condiţionat.Totodată, acturile de întreţinere vorf mult mai mici.
Ce presupuneanveloparea imobilelor
În aara îmbunătăţirii aspectului,reabilitarea termică a imobilelor pre-supune izolarea termică a pereţilor ex-teriori, înlocuirea erestrelor şi a uşilorexterioare cu unele superioare, care vor izola mai bine fecare încăpere,termohidroizolarea terasei sau a planşeului peste ultimul nivel în cazulexistenței şarpantei, izolarea termicăa planşeului peste subsol, în cazul încare prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, şi lu-crări de reacere a fnisajelor an- velopei. La aceste lucrări se potadăuga reparaţii la elementele deconstrucţie care pot reprezenta un potenţial pericol de desprindere, însănu înainte de a se ace o expertizătehnică şi un audit energetic asupraimobilului.
Mai puţin zgomot în case şimai multe locuri de muncă
Un alt avantaj al anvelopării estereducerea nivelului zgomotului am-biental în interiorul locuinţelor. În plus, îmbunătăţeşte condiţiile deigienă şi conortul termic. Pe de altă parte, se vor crea şi noi locuri demuncă în domeniul construcţiilor.Mai mult, bucureştenii care doresc săîşi reabiliteze locuinţele din buzu-narul propriu vor putea benefcia, dinanul acesta, de o scutire a impozitului pe apartament de cel puţin şapte ani,find nevoie doar de aprobarea consi-liului local. Totodată, după fnalizarealucrărilor de reabilitare, valoarea imo-bilului va creşte considerabil.
De zeci de ani, peste jumătate din blocurile de pe raza sectoru-lui 3 al Capitalei nu au mai fost nici măcar vopsite de autorităţi. Acum, când reabilitarea termică a devenit prioritatea numărulunu a primarilor de sector, Liviu Negoiţă nu se poate lăudadecât cu 18 blocuri anvelopate într-un an.
 Avantajelereabilitării
Facturi costisitoare la căldură
După o iarnă în care încălzirea apartamentelor costă cu 37% mai mult decât anultrecut, tot mai mulţi oameni se gândesc la necesitatea anvelopării locuinţelor. Dacă în 2010 preţul gigacaloriei a ajuns, în urma majorării TVA, de la 119 la 124 de lei, înluna august a anului trecut, gigacaloria s-a scumpit cu aproximativ 37%, ajungând laaproximativ 170 de lei. Iar în cazul în care autoritatea locală nu va mai putea susţinefinanciar subvenţionarea gigacaloriei, facturile la întreţinere s-ar putea dubla sauchiar tripla. Astfel, bucureştenii vor putea ajunge să plătească gigacaloria la preţulde producţie de 318 lei.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dosare de Coruptie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->