Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
ACTA în limba română

ACTA în limba română

Ratings: (0)|Views: 31,886 |Likes:
Published by MxBD

More info:

Published by: MxBD on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
 12196/11 DD/neg/banDG K 
RO
 
COSILIULUIUII EUROPEEBruxelles, 23 august 2011(OR. en)Dosar interinstituţional:2011/0166 (LE)12196/11WTO 256PI 82UD 168DROIPE 76JUSTCIV 189COPE 174MI 344ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE ISTRUMETE
Obiectul: Acord comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană și statelemembre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele UniteMexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, ConfederațiaElvețiană și Statele Unite ale Americii
 
 ACTA/ro 1ACORD COMERCIAL DE COMBATERE A CONTRAFACERIIÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA,AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, REPUBLICA COREEA,STATELE UNITE MEXICANE, REGATUL MAROC, NOUA ZEELANDĂ,REPUBLICA SINGAPORE, CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂȘI STATELE UNITE ALE AMERICII
 
 ACTA/ro 2PĂRȚILE SEMNATARE ALE PREZENTULUI ACORD,LUÂND ACT
 
de faptul că aplicarea eficace a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru a susține creșterea economică în toate sectoarele industriale, cât și la nivel mondial;LUÂND ACT,
 
de asemenea, de faptul că proliferarea mărfurilor contrafăcute și a celor piratate, precum și a serviciilor care distribuie material prin care se încalcă drepturile subminează comerțullegitim și dezvoltarea durabilă a economiei mondiale, cauzează pierderi financiare semnificative pentru titularii drepturilor și pentru întreprinderile legitime și, în unele cazuri, furnizează o sursă devenit pentru criminalitatea organizată și prezintă, în plus, riscuri pentru public;DORIND să combată această proliferare printr-o cooperare internațională consolidată și printr-oaplicare a legii mai eficace la nivel internațional;INTENȚIONÂND să ofere mijloace eficace și corespunzătoare, care completează Acordul TRIPS, pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, ținând cont de diferențele dintre sistemele și practicile juridice respective;
 
DORIND să asigure faptul că măsurile și procedurile care vizează aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală nu devin ele însele obstacole în calea comerțului legitim;
 
DORIND să abordeze problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv cea careare loc în mediul digital, în special în ceea ce privește dreptul de autor sau drepturile conexe, într-unmod care realizează un echilibru între drepturile și interesele titularilor drepturilor, ale furnizorilor de servicii și ale utilizatorilor în cauză;
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->