Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ahlak Psikolojisi Ve Sosyal Yaşam

Ahlak Psikolojisi Ve Sosyal Yaşam

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by mehmet serhat

More info:

Published by: mehmet serhat on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
AHLAK PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL YAŞAM
 Yazar: Erol GÜNGÖR- Salim AKÇAY Yayınevi: ÖtükenBaskı: İstanbul / 1995 / 220 shf.ISBN:Bilim Grubu: Psikoloji / Ahlak Türü: Heyet ÇalışmasıHitap Ettiği Okuyucu Kitlesi: Özel İlgi
G
enel
D
eğerlendirme:
Ahlakın psikolojik görüntüsü, insan yaşantısı ve sosyalahlak üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Vicdan, doğrulukve ahlak, kişiye say, sosyal ahlak, ahlaetkileyenfaktörlerden din, adaletin uygulanması, yaptırıkuvvetler,sorumluluk gibi konular işleniyor.
 
Erol Güngör tarafından kaleme alınan bu eser iki farklıkitaptan müteşekkil. Birincisi (1974) yılında kaleme alınanAhlak Psikolojisi ikincisi 1975 yılında yazılan Sosyal Ahlak'tır.Birinci kitap Ahlak Psikolojisi, ahlakın kişi üzerinde kietkilerini anlatmakta dır. Ahlak Psikolojisi iki ana konudan (1.Ahlakın Psikolojik Görünüşü 2.İnsanın Yaşayışı ve Ahlak)oluşmaktadır. Birinci bölümde insanın kişiliğini oluşturanunsurlar anlatılmaktadır. Bu arada kişiliğin(şahsiyet)herinsanın kendine özgü davranış eğilimlerinin dinamik birbütünü diye tarif edilmekte insan şahsiyetini meydanagetiren unsurların başında soyaçekim geldi iddiaedilmekte bundan başka biyolojik faktörlerin rolündenbahsedilmekte üçüncü fakr olarak çevre olduğuanlatılmaktadır. Yazar çeşitli psikologların görüşlerini serdediyor ve bu konuda şu karara varıyor; çocuğunşahsiyetinde "0-5"yaile, bundan sonra çevre etkietmekte, bunlarla beraber biyolojik faktörlerinde önemlietkisi olduğunu belirtmekte. İkinci alt başlık AhlaDavranışın psikolojik yönü. Ahlaki davranışın psikolojikdiyince davranış yaptığımız kişi veya varklarhakkında ki tutumları kastedilmekte insanın farklı tutumsergilediği iddia edilmekte .Böylesi durumlarda sadecetutumlarımızı değiştirdiğimiz fertler değilkendimizde(benlimizde)devreye girmekte. Bir insanbaşkalarına karşı tutumunu değerlendirirken kendi kişiliğihakkında da bilgi sahibi olmak zorunda kayor. Kendişahsımız hakkındaki tutumlarımız benlik veya bendediğimiz kavramı meydana getirir. İnsan zekası sayesindekedi şahsımızı objektif bir şekilde, yani şardakivarlıklardan biriymiş gibi görebiliriz ve ona karşıda bazıtutumlara sahip olur. Herkesde bir benlik kavramı varolduğu iddia edilmekte ve ahlaki davranış bu benlik ile dışdünya arasındaki münasebetin görüntüsü olduğu iddiaedilmekte.Ahlaki davranışta etkili bir fakr olan benliğinoluşumunda toplumun etkisi vardır. çünkü başka insanlarlailişkiye girmeden davranış olmaz. Davranış olmayınca
 
sosyal davranış şeklinde insan aknda bir yarbelirmekte insanların ahlaki bir davranış hakkında yargıdabulunabilmeleri için belli zeka kapasitesine sahip olmasıgerektiği çoğu ilim adamlarınca ileri sürülmekte. zekayaşına göre insanların ahlaki davranışlar hakkındakiyargılarında da değişiklik olduğu iddia edilmektedir .Çocukla yetişkinin bir davranış sonucundakideğerlendirmeleri buna örnektir . Yazar önemine binaen bir parantez ıyor ve cinselahlaktan yani iffet kavramından bahsediyor. ahlaksahasında yaşanan münakaşaların çoğu bu cinsel ahlakkonusundadır. toplumun ahlak sistemini beğenmeyenleren çok cinsel ahlakla ilgili standartlardan şikayetçidir.Fraude gibi alt ve üst ben inancına sahip olanlar toplumunalt beni kltirdini iddia etmektedirler. Toplumcinsel hayatın istikameti için aileyi icat etmiştir.Üçüncü alt başlık olarak ahlakın boyutları ve gelişmesianlatılmaktadırAhlakın üç boyutu vardır. Bilgi, duygu, davranış. Ahlakibilgi ahlak değerleri hakkındaki bilgilerdir. Devlet malınıyemenin kötü birşey olduğunu insanın bilmesi ahlaki birbilgidir. Devlet mayememesi ahlaki bir davranışr. Yemesi durumunda suçluluk hissetmesi ahlaki birduygudur. Fakat her zaman bilgi, davranış ve duygubirbiriyle dayaşma inde olmayabilir. Ahlaki bilgigenelde model olarak alınan insanlardan öğrenilmektedir.
PSİKOLOJİ VE AHLAK 
Birinci kitan son nde psikoloji ve ahlanbirbiriyle ilgisi anlalmakta .Konuya girmeden önce"İnsanın gerek kendi içinde gerekse dışında meydana gelipde kendisi tarafından fark edilen değişmeler" diye şuurtarif edilmiş. Ayrıca bizim kafamızdaki şeylerin arasındakifarkına varabildiğimiz unsurlardan ibaret olduğu da şuurunfarkbir versiyonu olduğu eklenmiş. Ahlaki bilgi şuurkarşılamakta. Duygu ve bilginin oluşmasında "iç kontrololuşmakta". Bu kontrolü meydana getirenler şöyleaçıklanmakta: İç kontrolü meydana gelmesi için belli bir

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->