Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bir Bilim Olarak Psikiyatri

Bir Bilim Olarak Psikiyatri

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by mehmet serhat

More info:

Published by: mehmet serhat on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
BİR BİLİM OLARAK PSİKİYATRİ
 Yazarı: Erol GÖKA -Kemal SAYAR Yayınevi: AğaçBaskı: İstanbul / 1992 / 224 shf.ISBN: 975-346-019-8Bilim Grubu: Psikiyatri Türü: DerlemeHitap Ettiği Okuyucu Kitlesi: Özel İlgi
G
enel
D
eğerlendirme:
Kitap, konu olarak psikiyatri biliminin çeşitli başılarından bir incelenmesine dayayor. Kitap yabancıkaynaklarda yanlanş makalelerin derlenmesindenoluşuyor.
 
ÖNSÖZRuh İle Beyin Arasındaki Psikiyatri:
Psikiyatrinin tarihi ruh ile beyin arasındaki gelgitlerleoludur. Vurguyu daha çok zihne yapan ve beyini, beyninsüreçlerini adeta görmezden gelen beyinsiz psikiyatri ileinsan, duygu ve davranışlarını tamamen beynin işlevleriyleıklayan, toplumsal ve kişisel bağları zardı edenzihinsiz psikiyatri son yirmi yıldır kızışan bir mücadeleerisindedirler. Thomas Szasz, 1985'te yanladığıpsikiyatri: 'Rotarik ve gerçeklik' başlıkyazısında şöyleder: "Tarihlerinde bir kez daha psikiyatrlar yol ayrımında.Zihinsiz olmayı seçebilirler ve nöroloji ile aralarında bir farkkalmaz; veya beyinsiz olmaseçebilirler, zellikleİngiltere'de) çoğu psikanalistin yaptığı gibi p şıdaşmanlardan farklakalmaz, fakat her iki yoldayemezler."bilimsel nden veya tek yanlı olarakpsikiyatriye balamaz. Klinik çaşmalar-toplumsalyönlerinin tümü hesaba katılma-lıdır. Klinik görüşmedebilimin ilkelerine dayanarak hastanın problemininteşhisinde akıl yürütme gerekir. Sonra hastanın bir bireyolarak özellikleri göz önüne alınmalıdır; yakın geçmişi,öznel yaşantılar...1950'li llar beyinsiz psikiyatrinin tahta kurulduyıllardır, bu yılların şımarık çocukları olan psikanalistlersanki kafan inde bir pamuk ğıvarmış gibikonuşmaktadırlar. 1970'li yıllarda ise Amerikan Ulusal AkılSağlığı Kurumu, psikiyatriyi tıbba yeniden kazandırmak içintıbbın diğer dalarına dönük danışma psikiyatrisini ihdaseder. Kaynaklar beyinle ilgili fizyolojik ve biyokimyasalarrmalara seferber edilir. Zihinsiz psikiyatrininegemenliği başlamıştır.İlaç sanayii gelişmiştir ve kendine pazar aramaktadır.Dev ilşirketleri ürünlerini pazarlayabilecekleri yenihastaklar keşfedebilmek in biyolojik araştırmalarıdesteklemektedirler. Psikanaliz de pragmatik batoplumlarının yarasına merhem olamamıştır. Çünkü hemuzun ve zahmetli bir süreçtir, hem de klinik sonuçları epey
 
tartışmalıdır. Maddi yönden de külfet getirmektedir. Yılda yaklaşık iki milyon bilimsel makale yayınlanıyor.Bütün dünyada üç bin tıp dergisi yayınını sürdürüyor. Buakıl hastağı hakkında bilgimizi arttıyor. Bu bilgi veliteratür birikimi bütüne ilişkin görüş açısını yitirmeye desebep olur.
Biyolojik Psikiyatri Neyi Söyler ?
Samuel Guze: Her davranışın, her duygunun, hatta herkişilik yapısının biyolojik bir kökeni olduğu fikrindedir.Donald Klein, günü geldiğinde aşk hastalığının bile ilacınıbulacağını söyler.Samuel Guze'ye göre psikiyatrinin psikolojik temelineitirazlar başlıca üç koldan gelmektedir: Bozuklunönlenmesi ve tedavisinde çaresizliği de kabul etmesigeri, insan davranışlan ıklanmasında önceliğipolitik, külrel ve toplumsal sistemlere verilmesigereğinden, felsefi ve dini yönden gelir.
Biyolojik psikiyatrinin eleştirisi:
Biyolojik psikiyatride deney yapmak zordur çünkü insanhayvan değildir, istenilen deneye tabi tutulamaz.
Sosyal ideoloji olarak biyolojik psikiyatri:
Biyolojik psikiyatri metafizik ilkelerini yeniden ele almalıve politik güçlerin oyuncağı olmaktan kendinikurtarmalıdır. Biyolojik psikiyatri kurbanın kendisini veyakurbanın vücudunu suçlamaktan vazgeçmelidir.1960'lı yıllarda siyah getto isyanlarının liderlerini beyinişlev bozukluğu gösterdikleri gerekçesiyle beyin ameliyatıyapma önerileri yarganmaz. Genellikle siyah olanzihinsel özürler zorla ham edilir. Şimdi tarih olanSSCB'de politik muhalifler anti sosyal kişiliklerinden dolayıtedaviye mecbur edilir. Musallat olan şeytan ve cinlerinyerini tespit etmek ve kovalamak konusundapsikiyatristler, artık mahir olmuşlardır.
Psikiyatrinin sematik problemleri:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->