Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
106Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Migratia Fortei de Munca

Migratia Fortei de Munca

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 8,119|Likes:
Published by alabunlasuflet
referat realizat in urma unui studiu individual pe tema data
referat realizat in urma unui studiu individual pe tema data

More info:

Published by: alabunlasuflet on Nov 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂPentru a ne putea familiariza cu termenul migraţiei este imperiosnecesara o definire etimologica a termenului migraţie sau migraţiune,carevine din latinescul: migratio, -onis cu diferite sensuri pe care insemnatateacuvantului in sine a avut-o in istorie:” deplasare în masă a unor triburi sau aunor populaţii de pe un teritoriu pe altul, determinată de factori economici,sociali, politici sau naturali; migrare”…sau cu sensul:”. deplasare în masă aunor animale dintr-o regiune într-alta, în vederea reproducerii, a căutării dehrană etc
1
.Valoarea moderna a termenului din punct de vedere sociologic areca insemnatate:” deplasare în vederea schimbării locului de trai şi de muncă,determinată de factori sociali, politici, economici sau naturali.Aşadar exprimandu-mă cu propriile cuvinte migraţia reprezintă părăsirea unuiteritoriu de baza pentru un altul propice unor activităţi constructive cu un puternic caracter personal,părăsire ce implică totodată schimbareadomiciliului.Ceea ce caracterizează încercările actuale de explicare a migraţiei estefaptul că fenomenele macrosociale -factorii „determinanţi" ai migraţiei numai sînt consideraţi ca nişte forţe fizice care acţionează asupra unor atomiinerţi - persoanele umane -, ci ca nişte elemente structurale, de care indiviziiumani, în calitate de actori conştienţi şi raţionali, ţin seama atunci cînd iau înconsiderare posibilitatea de a migra. Cu arte cuvinte, migraţia - ca fenomen -este imaginată ca fiind rezultatul unei multitudini de acţiuni individuale, aleagenţilor raţionali, care evaluează costurile, beneficiile şi riscurile (nu numaiîn termeni economici) implicate de un asemenea act, elemente care derivă,desigur, din caracteristicile sistemului. Cercetările recente scot în evidenţă şiimportanţa informaţiei (cantitatea, acurateţea, costul ei etc.), ca element ceintervine în deciziile luate de către indivizi.Migraţia a existat de la începuturile omenirii. Fenomenul nu a încetatîn timp, însă a înregistrat schimbări şi a căpătat noi forme.. Proceselemigratorii se desfăşoară simultan şi sunt în creştere în multe ţări ale lumii.Unul din societăţilor multiculturale , tinzând spre noi concepte ale cetăţenieisau statului naţional
2
.Cele mai multe dintre ţările dezvoltate au devenit societăţidiversificate, multietnice, iar cele care nu au ajuns încă la acest nivel, s-auorientat decisiv în această direcţie. Pentru cercetătorii din domeniul migraţiei
1
http://dexonline.ro
2
 TEZĂ DE DOCTORAT – ALINIEREA ŞI COORDONAREA SISTEMELOR DESECURITATE SOCIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 
a devenit tot mai clar că acest fenomen trebuie privit ca un element normal şistructural al societăţii omeneşti de-a lungul istoriei.Dacă privim fenomenul raportîndu-ne la o populaţie dată - perspectivăadoptată, în principal, de demografie - atunci, adică în raport cu această populaţie, se poate vorbi de două forme de migraţie:-imigraţie (reprezinta activitatea prin care intri intr-o ţară, alta decat ata, pentru a te stabili acolo)-emigraţie (semnifică acţiunea de părăsire a propriei ţări pentru a testabili in altă ţară).
 
A
imigra
reprezintă activitatea prin care intri intr-o ţarăalta decat a ta, pentru a te stabili acolo. In acest sens nu trebuie confundattermenul de
„strain”
cu
„imigrant”
cum uneori o fac administraţiile care iicontabilizează pe deţinătorii de permise de şedere ca emigrant.În fapt orice act migratoriu este, în acelaşi timp, o migraţie şi o emigraţie.Sociologia studiază migraţia dintr-o perspectivă mai largă,interesîndu-se de indivizi în ambele ipostaze simultan; de asemenea, atenţiaei se îndreaptă precumpănitor asupra acelor mişcări teritoriale în care sîntantrenate mase mari de oameni, ce se constituie în fluxuri de migraţie. Înfine, interesul manifestat de sociolog pentru acest fenomen are la bază faptulcă, în cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritorială este însoţită desau generează o mobilitate socială, adică schimbarea statutului social al persoanelor migrante.Daca facem referire asupa unui teritoriu naţional, vom observa sidistinge mai multe forme de migratie:
-migraţia. internă
, ce se realizeaza atunci cînd deplasarea se face îninteriorul ţării respective,-
migraţia externă sau internaţională
realizata in afara graniţelor unei ţări.Mai pot aparea şi alte criterii cu privire la migraţie şi astfel , se vorbeşte de:-
migraţia temporară
, cînd deplasarea se efectuează pentru o perioadă determinată de timp, după care individul migrant se întoarce lalocul de origine (unde, de regulă, îşi păstrează locuinţa şi familia).-
migraţia definitivă
, cînd migrantul nu se mai întoarce. Este desigur dificilă caracterizarea unui act migratoriu ca fiind temporar sau definitiv, înmomentul producerii lui. De aceea, o regulă,imperios necesară a definitivării procesului de migraţie este o reconstituire a acestora, după o perioadă detimp dincolo de care acestea pot fi considerate ca definitive.În cazul migraţiei. interne, se distinge, prin amploarea sa
, migraţiarural-urbană
, fenomen caracteristic tuturor societăţilor aflate în faza deindustrializare. Actualmente, în ţările dezvoltate, se remarcă şi un fluxinvers: dinspre urban spre rural. Indiferent de amploarea lui, acesta nu poate
 
fi considerat ca fiind simetric celuilalt decît dintr-un punct de vedere pur formal, spaţial. El are o cu totul altă cauzalitate şi antrenează alte categoriide populaţie. În vreme ce, în primul caz, migraţia. spre urban a fostdeterminată precumpănitor de oferta superioară (cantitativ şi calitativ) delocuri de muncă la oraş, în cel de-al doilea, în migraţie. sînt antrenaţi fie pensionarii, fie persoane active care, menţinîndu-şi locul de muncă la oraş,se retrag cu locuinţa spre periferiile acestuia sau în localităţi „dormitor", deunde accesul spre metropolă este facilitat de dezvoltarea reţelei decomunicaţii. Deci, dacă migraţia. rural-urbană a fost însoţită de un transfer de forţă de muncă din agricultură spre industrie, cea urban-rurală nuantrenează nici o schimbare semnificativă a structurii ocupaţionale.Fenomenul acesta din urmă se produce în condiţiile ridicării standarduluide viarţă al oamenilor, ale modernizării habitatului rural şi din micile oraşe,ale dezvoltării mijloacelor de transport, individual şi colectiv. Astfel,citadinii pot evada din marile aglomerări urbane, fie la încheierea vieţiiactive, fie în timpul acesteia, pe durata zilei sau săptămînii cînd nu lucrează.Migraţia internaţională din zilele noastre se realizează sub cîtevaforme mai importante: migraţia. forţei de muncă, migraţia. membrilor familiilor lucrătorilor anterior emigranţi, migraţia. forţată de calamităţinaturale, de persecuţii politice sau religioase, de războaie etc. Dacă, în ceeace priveşte migraţia. internă, nu intervin decît arareori oprelişti de ordin juridic, migraţia. internaţională este, într-o măsură importantă, determinatăde politicile materializate în reglementări specifice în raport cu emigraţia şi,mai ales, cu imigraţia.Fac aici o mica paranteza pentru a particulariza unadin cauzele surprinse de Abraham Maslow in schema sa cu privire ladeterminarea sau mai precis motivaţia oamenilor de a migra.
Teoria motivaţională a lui Abraham Maslow
3
5 nevoi de bază ale omului declanşează majoritatea comportamentelorsale:I NEVOI FIZIOLOGICE:
hrană, apă, caldură, mediu propice vieţii;
II NEVOI DE SIGURANŢĂ:
securitate, stabilitate, sănătate, lipsade pericole;
III NEVOI SOCIALE DE AFILIERE ŞI DRAGOSTE:
apartenenţa la un grup, la un cuplu marital, la o familie;
IV NEVOI DE STIMĂ:
stima de sine, recunoaşterea celorlalţi,respectul celorlalţi, recunoaşterea valorii;
3
 
Românii 
şi 
migra
ţ 
ia for 
ţ 
ei de munc 
ă
în Uniunea European
ă

Activity (106)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionescu Flo liked this
Diana Madalina liked this
Georgiana Ica liked this
Georgiana Ica liked this
Doina Bliuc liked this
Crisan Paul liked this
Virgil Botnaru liked this
Sorina Chitoroagă liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->