Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alexandre Dumas- Doamna de Monsoreau Vol 2

Alexandre Dumas- Doamna de Monsoreau Vol 2

Ratings: (0)|Views: 466 |Likes:
Published by mirccon

More info:

Published by: mirccon on Feb 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
ALEXANDRE DUMASDOAMNA DE MONSOREAUVOLUMUL II Traducere de: Şt DIMULESCUEditura GEMENII BUCUREŞTI — 1992 —
CAPITOLUL IEteocle şi Polyniciu
Z iua aceasta a Ligii se sfîrşea zgomotoasă după cum începuse.Prietenii regelui se bucurau; predicatorii Ligii se pregăteau -lcanonizeze pe fratele Henric şi discutau, cum se făcuse odinioară pentrusfîntul Mauriciu, despre marile fapte războinice ale lui Valois, a căruitinereţe fusese atît de strălucitoare.Favoriţii spuneau: „în sfîrşit, leul s-a trezit." Cei din Ligă spuneau: „însfîrşit, vulpea a ghicit capcana."Şi cum caracterul naţiunii franceze este mai cu seamă amorulpropriu, şi "cum francezilor nu le plac şefii de o inteligenţă inferioară,chiar conspiratorii se bucurau de a fi fost jucaţi de rege...Este adevărat că cei mai de seamă dintre ei se puseseră la adăpost.Cei trei prinţi lorenzi, după cum s-a văzut, părăsiseră Parisul în goanacailor, iar agentul lor principal, domnul de Monsoreau, |vea să iasă dinLuvru pentru a-şi face pregătirile de plecare, în scopul de a-l ajunge peducele de Anjou.Dar în clipa cînd era să pună piciorul pe prag, Chicot îlOpri.Palatul se golise de cei din Ligă, Gasconul nu mai avea nici o teamăpentru regele său.4 AL. DUMAS— Unde te duci oare aşa grăbit, domnule şef al vînătorilor? Întrebă el.— La Alteţa Sa, răspunse scurt contele.— La Alteţa Sa?— Da, sînt îngrijorat de Monseniorul. Nu trăim într-o vreme în careprinţii să poată porni la drum fără o bună escortă.O! Acela este viteaz, spuse Chicot, care este îndzn. Şefulvînătorii îl privi pe Gascon.— În tot cazul, îi spuse el, dacă dumneata eşti îngrijorat, eu sînt încăşi mai mult.— De cine?— Tot de aceeaşi Alteţă.— Pentru ce?— Nu ştii ce se spune?— Nu se spune că a plecat? Întrebă contele.
279
 
— Se spune că a murit, şopti Gasconul la urechea interlocutorului său.— Ei aşi! Făcu Monsoreaii cu o intonaţie de surpriză care nu era lipsităde o oarecare bucurie; spuneai că se află în drum.— Ei, Doamne! Mă convinseseră şi pe mine. Eu sînt de o aşa de bunăcredinţă, încît cred toate minciunile care mi se spun; dar acum, vezi, amtoate motivele să cred, sărmanul prinţ, că, dacă se află în drum, estepentru lumea cealaltă.— Ascultă, cine îţi dă ideile acestea funebre?— A intrat la Luvru ieri, nu-i aşa?— Fără îndoială, deoarece am intrat şi eu la el.— Ei binef nu a mai fost văzut ieşind.— Din Luvru?— Da.— Dar Aurilly?— Dispărut!— Dar oamenii săi?— Dispăruţi! Dispăruţi! Dispăruţi!— Aceasta este o glumă, nu-i aşa, domnule Chicot? Spuse şefulvînătorii.— Întreabă!— Pe cine?— Pe rege.— Nu o pot întreba pe Maiestatea Sa.— Ei aşi! Trebuie să ştii numai cum să-l iei.— Ascultă, spuse contele, nu pot rămîne într-o asemenea îndoială.DOAMNA DE MONSOREAU5Şi părăsindu-l pe Chicot, sau mai de grabă mergînd înaintea lui, el se îndreptă spre cabinetul regelui. Maiestatea Sa tocmai ieşise.Unde s-a dus regele? Întrebă şeful torii; trebuie -i dausocoteală de unele ordine pe care mi le-a dat.— La domnul duce de Anjoil, răspunse acela căruia i se adresase.— La domnul duce de Anjou! Spuse contele lui Chicot; prinţul nu amurit, aşadar.Ei! Făcu Gasconul, mi se pare că nu mai are nici mult.Deocamdată, ideile şefului vînătorii se încurcară cu totul,Dar era sigur că domnul de Anjou nu părăsise Luvrul.Unele zvonuri pe care le culese, unele mişcări ale oamenilor deserviciu, îi confirmară adevărul.Or, cum el nu cunoştea adevăratele cauze ale lipsei prinţului, aceastălipsă îl uimea peste măsură într-o clipă atît de hotărîtă.Regele, în adevăr, se dusese la ducele de Anjou; dar cum şefulvînătorii, cu toată dorinţa-i arzătoare de a afla ce se petrece la prinţ, nuputea pătrunde acolo, fu silit să aştepte noutăţile în coridor.
279
 
Am spus, că, pentru a lua parte la şedinţă, cei patru favoriţi fuseseră înlocuiţi de elveţieni; dar, de îndată ce se termină şedinţa, cu toatăplictiseala ce le-o pricinuia paza prinţului, dorinţa de a-i fi neplăcuţi AlteţeiSale făcîdu-I să afle triumful regelui fusese mai tare decît plictiseala şiveniseră să-şi reia postul, Schomberg şi d'Epernon în salon Maugiron şiQuélus chiar în camera Alteţei Sale.Franţois, de partea lui, se plictisea de moarte, de acea plictisealăgrozavă îndoită de griji şi trebuie s-o spunem, convorbirea acestor domninu era făcută să-l distreze.— Vezi tu, spunea Quélus lui Maugiron, plimbîndu-se de la un capăt alcamerei la celălalt ca şi cînd prinţul nu ar fi fost acolo, vezi tu, Maugiron încep, abia de o oră, să-l preţuiesc pe prietenul nostru Valois; în adevăreste un mare politician.— Explică-te, răspunse Maugiron aşezîndu-se mai bine pe un scaun.— Regele a vorbit tare de conspiraţie, deci o ascundea; dacă oascundea, înseamnă că se temea de ea; dacă mai vorbeşte torc acum, înseamnă că nu se mai teme.— Iată ceva logic, răspunse Maugiron.6AL. DUMAS— Dacă nu se mai teme de ea, s-o pedepsească; tu îl cunoşti peValois; străluceşte cu siguranţă printr-un mare număr de calităţi, darstrălucirea lui personală este destul de întunecată cînd e vorba de milă:— Sînt de acord.— Or, dacă pedepseşte sus-numita conspiraţie, va fi printr-un proces;dacă va fi proces, noi ne vom bucura fără să ne deranjăm de o a douareprezentaţie a afacerii de la Amboise.— Frumos spectacol, n-am ce zice!— Da, şi în care locurile noastre sînt marcate dinainte, numai dacă...— Să vedem acest numai dacă.— Numai dacă... după cum e cu putinţă... numai dacă nu se lasă la oparte formele juridice, din pricina situaţiei acuzaţilor şi nu se aranjeazătotul pe sub mină, cum se zice.— Sînt de această din urmă părere, spuse Maugiron; în felul acesta setrateade obicei afacerile de familie, şi aceasconspirie este oadevărată afacere de familie.Aurilly aruncă o privire neliniştită către prinţ.— Pe legea mea, spuse Maugiron, eu ştiu un lucru: că în locul regeluinu aş cruţa capetele celor mari; în adevăr, pentru că sînt de două ori maivinovaţi aceşti domni îngăduindu-şi să conspire. Spun, deci, că.aş sîngeraunul sau doi, unul mai cu seamă, dar aşa, în mod categoric; apoi aş înneca toată pleava. Sena este adîncă în faţa turnului Nesle şi, în loculregelui, pe cinstea mea, nu aş rezista ispitei.— În cazul acesta, spuse Quélus, cred că n-ar fi rău să reînvie vestita
279

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
johnny54 liked this
Dan liked this
chirutza liked this
chirutza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->