Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
OXIGENOTERAPIA

OXIGENOTERAPIA

Ratings: (0)|Views: 1,250|Likes:
Published by javierlf

More info:

Published by: javierlf on Feb 04, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

 
Wíhdmhlx Kmdíxmhlx MOlzm`s Bfl}l J`sdìdg`
F^MA@DFW@SLUML?
Bl lgimdmxwslhmød g` F
3
xpub`i`dwlsmf" wm`d` pdl mdgmhlhmød lcxfbpwl? bl NMUF^@IML ‒blgmximdphmød g` bl us`xmød ulshmlb g` F
3
`d xldas` lsw`smlb’$ @b lpi`dwf `d `b wslclofs`xumslwfsmf } `b lpi`dwf `d `b wslclof imfhlsgmhf liubéld blx mdgmhlhmfd`x g` bl F
3
w`sluml$Hpldgf x` mdxwlpsl F
3
w`sluml lg`hplgli`dw`" up`g` fcx`szlsx` hbédmhli`dw` gmximdphmød g`bwslclof g` bl s`xumslhmød } gmximdphmød g` bl js`hp`dhml hlsgmlhl hpldgf `b xpub`i`dwf g` F
3
 xlwmxjlh` blx d`h`xmglg`x wmxpbls`x$Bl nmuf~ml `x mdmhmlbi`dw` hfiu`dxlgl ufs wl|pmhlsgml" up`x xm lpi`dwl bl js`|$ Hlsgmlhllpi`dwl `b alxwf hlsgmlhf .\-? `b wsldxufsw` g` F
3
`x `b usfgphwf g` HlF
3
^ \$
Hlpxlx g` nmuf~`iml?
<$
 
NMUF^@IML UFS NMUFZ@DWMBLHMFD 3$
 
NMUF^@IML UFS WSLXWFSDFX G@ BL GMJPXMFD 8$
 
NMUF^@IML UFS G@X@\PMBMCSMF G@ BL S@BLHMFD Z&\7$
 
NMUF^@IML UFS MDHS@I@DWF @D @B XNPDW 
<-
Nmuf~`iml ufs nmufz`dwmblhmfd?
 Bl z`dwmblhmød } bl f~ma`dlhmød mdw`slhwÿld `d pdl mdwmil s`blhmød" `d bl |p` blx ifgmjmhlhmfd`xg` pdf lj`hwld `b hfiufswlim`dwf g`b fwsf" `xwf x` `~ubmhl hfd hblsmglg jmxmfbøamhl ufs bl`hplhmød g`b alx lbz`fbls?ULF
3
9 .U$lwix)U$zlufs g` lapl- JmF
3
‘ULHF
3
&SXm bl usmi`sl ulsw` g` bl `hplhmød u`sild`h` hfdxwldw` .u$lwifxj`smhl" u$ zlufs g` lapl }JmF
3
- } xm x` madfsl bl s`blhmød g` mdw`shlicmf alx`fxf .5$>-" bl ULF
3
`x g`u`dgm`dw` g`bhfiufswlim`dwf g` bl ULHF
3
$@b mdhs`i`dwf `d `b zlbfs g` bl ULHF
3
ufs nmufz`dwmblhmfd usfgphmsì xm`ius` gmximdphmød g` blULF
3
$Bl gmximdphmød g` bl ULF
3
gmxulsl pdl hlg`dl g` `z`dwfx?<$ Gmximdp}` bl Ulf
3
" `x g`hms x` usfgph` nmuf~`iml3$ X` usfgph` zlxfhfdxwsmhhmød upbifdls nmuf~mhl8$ Bl nmuf~`iml gmximdp}` `b ufsh`dwlo` g` xlwpslhmød g` n`ifabfcmdl .up`xwf |p` íb `xg`u`dgm`dw` g` bl Ulf
3
-7$ Bl nmuf~`iml } bl gmximdphmød g`b ufsh`dwlo` g` xlwpslhmød g` bl n`ifabfcmdl" gmximdp}`d`b hfdw`dmgf lsw`smlb g` F
3
.hlf
3
-0$ Bl gmximdphmød g`b hlf
3
usfgph` gmximdphmød g`b wsldxufsw` g` F
3
" up`xwf |p` `xw` `x maplblb usfgphwf g`b hlf
3
ufs `b alxwf hlsgmlhf:$ Bl gmximdphmød g`b wsldxufsw` g` F
3
" usfgph` nmuf~ml1$ Bl nmuf~ml hfdgph` l lhmgfxmx i`wlcøbmhlBl usmi`sl `xwslw`aml w`sluípwmhl g`c`sél `xwls fsm`dwlgl nlhml bl s`hpu`slhmød g` lg`hplgfxdmz`b`x g` z`dwmblhmød ulsl |p` bl gmximdphmød g` bl ULHF
3
a`d`s` mdhs`i`dwf g` bl ULF
3
$ @xwli`gmgl df up`g` x`s jìhmbi`dw` hfdx`apmgl" ufs bf |p` `b hbédmhf g`c` s`hpssms l blildmupblhmød g` bl JmF
3
 @d bl nmuf~`iml ufs nmufz`dwmblhmfd bl usmi`sl béd`l g` g`j`dxl `x bl F
3
w`sluml" `d bl |p` bls`xup`xwl g` bl f~`iml l bl lgimdmxwslhmød g` F
3
`x gsliìwmhl$
 
Wíhdmhlx Kmdíxmhlx MOlzm`s Bfl}l J`sdìdg`
3- Nmuf~`iml ufs wslxwfsdfx g` bl gmjpxmød?
B`} g` Jmhk?
bl gmjpxmød g` pd alx l wslzíx g` pdl i`icsldl g` w`omgf `x gms`hwli`dw`usfufshmfdlb l bl gmj`s`dhml g` us`xmød g`b alx l hlgl blgf g` bl i`icsldl } l bl xpu`sjmhm` g`gmjpxmød" ` mdz`sxli`dw` usfufshmfdlb lb `xu`xfs g` bl i`icsldl?
Gmjpxmød
9 .U< ‘ U3- Xpu`sjmhm`
&
@xu`xfs
Bl gmj`s`dhml g` us`xmfd`x l hlgl blgf g` bl i`icsldl .ULF
3
} UzF
3
- g`c` x`s bfxpjmhm`dw`i`dw` liubml ulsl jlzfs`h`s bl gmjpxmød lbz`fbf hlumbls$Bl lulsmhmød g` nmuf~`iml bmalgl l g`j`hwfx g` bl gmjpxmød" fhpssmsì `dwfdh`x `d hplb|pm`s`dwmglg ulwfbøamhl |p` hpsx` hfd gmximdphmød g` bl xpu`sjmhm` g` gmjpxmød f lpi`dwf g`b`xu`xfs g` bl i`icsldl$@d `xw` wmuf g` nmuf~`iml `b ulhm`dw` usfhpsl hfiu`dxls `b gíjmhmw g` f~ma`dlhmød l wslzíx g`bl nmu`sz`dwmblhmød" bf |p` hfdgph` l lbhlbfxmx s`xumslwfsml lapgl$ BL lgimdmxwslhmød g` F
3
 hfssma` bl nmuf~`iml" gmximdp}` `b wslclof s`xumslwfsmf } dfsilbml bfx dmz`b`x g` UlHF
3
 @d `xw` wmuf g` f~`iml" bl usmi`sl béd`l g` g`j`dxl `x bl f~ma`dfw`sluml" hp}l s`xup`xwl l bllgimdmxwslhmød g` F
3
`x gsliìwmhl$
8- nmuf~`iml ufs g`x`|pmbmcsmf `d bl s`blhmød Z&\?
Bl us`xmød mdwslub`pslb `x i`dfx d`alwmzl `d blx clx`x |p` `d `b ìu`~" g`cmgf l bl hfius`xmødg`b upbiød xfcs` `b gmljslail$@d `b ìu`~" `b upbiød `xwì `~up`xwf l jp`slx g` hfius`xmød i`dfs`x" bf |p` mdhs`i`dwl `bzlbfs g` bl us`xmød d`alwmzl lumhlb mdwslub`pslb$Us`xmød mdwslub`pslb `d `b ìu`~? )<5 hi N
3
FUs`xmød mdwslub`pslb `d bl clx`? )3$0dhi N
3
FBfx lbz`fbfx lumhlb`x xfd g` il}fs wlilüf } `xwìd i`ofs z`dwmblgfx
ufs pdmglg g` zfbpi`d
 |p` bfx lbz`fbfx clxlb`x$Blx clx`x hfdwm`d`d pdl xpu`sjmhm` g` mdw`shlicmf xmadmjmhlwmzli`dw` il}fs |p` bfx ìu`~" ufsbf hplb `xwsmhwli`dw` bl fdl i`ofs z`dwmblgl g`b upbiød
ufs pdmglg g` xpu`sjmhm`
`x bl clx`$Bfx lbz`fbfx clxlb`x xfd iìx sìumgfx } iìx gmxw`dxmcb`x; bfx lumhlb`x iìx b`dwfx } i`dfxgmxw`dxmcb`x$U`sjpxmød? blx clx`x s`hmc`d bl il}fs hldwmglg g` jbpof g`cmgf l |p` bl jp`sl g` aslz`glg`dhlpl `b il}fs hlpglb zfbpiíwsmhf nlhml lbbé$ Bfx hlumbls`x clxlb`x x` `dhp`dwsld iìxgmblwlgfx |p` bfx lumhlb`x ulsl hfdw`d`s pd il}fs zfbpi`d xldapéd`f$
 
BL _FDL I@OFS Z@DWMBLGL ] I@OFS U@SJPDGMGL G@B UPBIFD @X BL CLX@,,,
@d `b ìu`~.fdl M g` q`xw- bl s`blhmød Z&\ `x il}fs |p` < .ufs lpi`dwf g` bl Z-@d bl fdl mdw`si`gml g`b upbiød .fdl MM g` Q`xw-bl s`blhmød Z&\ `x maplb l <.ufs `|pmzlb`dhml`dws` Z } \-@d bl clx` .fdl MMM g` Q`xw- bl s`blhmød Z&\ `x i`dfs |p` < .ufs lpi`dwf g` \-Xm x` wfil `b upbiød hfif pdl wfwlbmglg fsaìdmhl" bl s`blhmød Z&\ x` xmwÿl `dws` 5$> } <$Bl gmximdphmød `d bl s`blhmød Z&\" ufs gmximdphmød g` bl Z hfdgph` l nmuf~`iml ` nmu`shludml$@b lpi`dwf `d bl s`blhmød Z&\ ufs gmximdphmød g` \ hfdgph` l nmu`shludml } l nmuf~`iml$Xmd `iclsaf" `b ulhm`dw` up`g` a`d`sls gfx i`hldmxifx g` hfiu`dxlhmød?
 
Wíhdmhlx Kmdíxmhlx MOlzm`s Bfl}l J`sdìdg`<) `d s`blhmød Z&\ clol" bfx lbz`fbfx ilb z`dwmblgfx usfzfhld hfdxwsmhhmød lsw`smfbls upbifdlshfd mdhs`i`dwf `d bl s`xmxw`dhml zlxhpbls upbifdls } g`smzlhmød xldapéd`l nlhml fdlx cm`dz`dwmblglx$3) s`blhmød Z&\ lbwl ufs gmximdphmød g` \" bfx lbz`fbfx ufcs`i`dw` u`sjpdgmgfx`~u`smi`dwlsld pdl clol `d bl UF
3
" bf |p` hfdgph` l hfdxwsmhhmød lbz`fbls bfhlb" gmximdphmødbfhlb g` bl gmxw`dxmcmbmglg } s`gmxwsmcphmød g`b alx nlhml lbz`fbfx cm`d u`sjpdgmgfx$@b ulhm`dw` hséwmhf x` `dhp`dwsl ufs bf a`d`slb `d g`hÿcmwf gfsxlb fcbmalgf" bf |p` g`w`simdlpdl miufswldw` ifgmjmhlhmød `d blx _fdlx g` Q`xw" up`xwf |p` `d `xwl ufxmhmød" bl _fdl MMM`xwlsì hfdjfsilgl ufs lbzífbfx g` blx _fdlx M" MM } MMM jmxmfbøamhlx$Ulsl `xwl ufxmhmød .g`hÿcmwf gfsxlb-" g`c`d hfdxmg`slsx` blx xmapm`dw`x ifgmjmhlhmfd`x?<$ Bl ‒dp`zl _fdl MMM g` Q`xw’ df `x nfifaíd`l up`xwf |p` `d `bbl x` `dhp`dwsld lbzífbfxasldg`x .lumhlb`x-" u`|p`üfx .clxlb`x- ` mdw`si`gmfx$3$ @b jbpof alx`fxf wm`dg` l g`smzlsx` nlhml bfx lbzífbfx asldg`x .lumhlb`x fsmamdlbi`dw`- g`cmgfl |p` `xwfx fjs`h`d i`dfs s`xmxw`dhml" hfd `b hfdxmapm`dw` `j`hwf g` xpcz`dwmblhmød `d bfxx`ai`dwfx ufxw`sfclxlb`x ldlwfif)jmxmfbøamhfx$ @x ip} js`hp`dw` fcx`szls lw`b`hwlxmlxufxw`sfclxlb`x `d `b ulhm`dw` hséwmhf$ Bl ufxmhmød `x pdl ufw`dhmlb hlpxl g` nmuf~`iml,8$ Bl nmufz`dwmblhmød g` bl fdl clxlb ufxw`smfs hlpxl zlxfhfdxwsmhhmød lsw`smfbls hfdg`smzlhmød g`b jbpof nlhml fdlx øuwmili`dw` z`dwmblglx$ @xw` `j`hwf wm`dg` l hfiu`dxls bllbw`slhmød g` bl s`blhmød Z&\$7$ Bl ‒dp`zl _fdl MMM’ hfdwm`d` pd il}fs ufsh`dwlo` g` lbzífbfx u`|p`üfx$ Bl
z`dwmblhmød `dg`hÿcmwf usfdf
usfgph` i`ofsél alxmiíwsmhl `d `b ulhm`dw` hséwmhf$Blx lbw`slhmfd`x `d bl s`blhmød Z&\ xfd mdzlsmlcb`i`dw` hlpxl g` nmuf~`iml$ Bl s`xup`xwl g` blf~`iml l bl f~ma`dfw`sluml lpd|p` df `x gsliìwmhl" `x lg`hplgl$
7- Nmuf~`iml ufs mdhs`i`dwf `d `b xnpdw?
@b hfswf hmshpmwf .xnpdw- `xwì hfdjfsilgf ufs bl jslhhmød g` xldas` z`dfxl |p` df ulswmhmul `d`b mdw`shlicmf alx`fxf" f pdmglg`x upbifdls`x cm`d u`sjpdgmglx } df z`dwmblglx$.@dws` `b 7 } `b <5 % g`b \-" hfdjfsil `b hfswf hmshpmwf f xnpdw ldlwøimhf .z`dlx g` W`c`xmf"hmshpblhmød dpwsmhml csfd|pmlb- } xp iladmwpg x` `~us`xl i`gmldw` bl GLlF
3
$Bl nmuf~`iml s`xpbwldw` g`b xnpdw `b`zlgf f g`b xnpdw aslz`" `x pdl xmwplhmød g` ild`of gmjéhmbup`xwf |p` `bbl df s`xufdg` l bl lgimdmxwslhmød g` f~éa`df xpub`i`dwlsmf" dm xm|pm`sl lb <55%$ Xm `xwl xmwplhmød x` us`x`dwl" `b ulhm`dw` x`sì ufswlgfs g` pdl
‒nmuf~`iml s`jslhwlsml’
" `dbl |p` `b ild`of g`c` mdhbpms us`xmød ufxmwmzl mdxumslwfsml } U@@U$Bl hfdx`hp`dhml iìx aslz` g` bl nmuf~`iml" `x bl
NMUF^ML
" bl |p` x` g`jmd` hfif `b gíjmhmw g`f~éa`df wmxpbls$ @d `xwl hmshpdxwldhml" `b fsaldmxif s`hpss` l usfh`xfx lbw`sdfx g` usfgphhmødg` LWU .ldl`søcmhfx-" bfx |p` mdzlsmlcb`i`dw` a`d`sld lhmgfxmx i`wlcøbmhl$
WMUFX G@ NMUF^ML?
<$
NMUF^ML NMUF^ÍIMHL?
A`d`slgl `d bl gmximdphmød g` bl UlF
3
 3$
NMUF^ML LDÍIMHL?
A`d`slgl `d bl gmximdphmød g` bfx dmz`b`x g` n`ifabfcmdl" bf |p`hfdgph` l nmuf~ml ufs gmximdphmød g`b HlF
3
} ufs wldwf g`b wsldxufsw` g` f~éa`df .GF
3
-$8$
NMUF^ML NMXWFWØ^MHL?
A`d`slgl `d bl miufxmcmbmglg g` bl híbpbl ulsl pwmbmls `b f~éa`df.mdwf~mhlhmød ufs hmldpsf" ufs `o`iubf-$7$
NMUF^ML HLSGMFZLXHPBLS?
A`d`slgl `d bl gmximdphmød g`b alxwf hlsgmlhf" bf |p`fczmli`dw` hfiusfi`w` `b GF
3
.xédgsfi` g` clof alxwf" mdjlswf g` imfhlsgmf" hnf|p`"`xwlxmx z`dfxl" pwmbmlhmød g` `~h`xmzfx ulsìi`wsfx g` z`dwmblhmød hfd us`xmød ufxmwmzl-$0$
NMUF^ML UFS WSLXWFSDFX @D BL LJMDMGLG G@ BL N@IFABFCMDL UFS @B F
3
?
A`d`slglufs n`ifabfcmdfulwélx" g`xzmlhmød mdw`dxl g` bl hpszl g` gmxfhmlhmød l bl g`s`hnl `

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->