Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SISTEM MODULAR : 944 SP Ekonomi

SISTEM MODULAR : 944 SP Ekonomi

Ratings:
(0)
|Views: 255|Likes:
Published by Sifu K
Sukatan pelajaran STPM Baharu...
Hak Milik MPM...
Sukatan pelajaran STPM Baharu...
Hak Milik MPM...

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sifu K on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
 
1
STPM/S944
PEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA(STPM)EKONOMISukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
 
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
 
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
 
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 
 
 
3
PRAKATA
Sukatan Pelajaran Ekonomi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Ekonomisedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2003. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Ekonomi ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Ekonomi ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran yangbaharu ini mengalami sedikit perubahan di mana beberapa tajuk baharu dimasukkan dalam sukatanseperti tajuk industri kecil dan sederhana. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanandalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikanmasalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalahdiharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang,berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakanpelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankankajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan pentingkerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akandapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhisemasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakankajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Dr. Mansor bin Jusoh dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dariBahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru-guru yangberpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Ekonomi. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia,saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini ataskhidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis PeperiksaanMalaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajarandan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapaimatlamatnya.
OMAR BIN ABU BAKAR
Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Muhamad Ammirul Pgeg liked this
Dewi Nuraqma Akil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->