Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SISTEM MODULAR : 946 SP Pengajian Perniagaan

SISTEM MODULAR : 946 SP Pengajian Perniagaan

Ratings:
(0)
|Views: 771|Likes:
Published by Sifu K
Sukatan pelajaran STPM Baharu...
Hak Milik MPM...
Sukatan pelajaran STPM Baharu...
Hak Milik MPM...

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sifu K on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
1
STPM/S946
PEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA(STPM)PENGAJIAN PERNIAGAANSukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
 
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
 
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 
 
3
PRAKATA
Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan yang baharu ini digubal untuk menggantikan SukatanPelajaran Pengajian Perniagaan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil TinggiPersekolahan Malaysia pada tahun 1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakanpada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadipeperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan PelajaranPengajian Perniagaan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis PeperiksaanMalaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melaluisistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tigapenggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama MajlisPeperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbezadengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini merupakan proses pengemaskiniantajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaranPengajian Perniagaan STPM ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami danmenghayati tiga komponen utama yang melengkapkan bidang ini, iaitu (i) prinsip perniagaan itusendiri termasuk aspek-aspek penting berkaitan perniagaan di Malaysia, (ii) prinsip pengurusan, dan(iii) asas keusahawanan. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, danberkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkanagar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang,berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakanpelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankankajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan pentingkerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akandapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhisemasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakankajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg.
Profesor Dato‟ Dr 
. Muhamad bin Muda dari Universiti Sains Islam Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dariBahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Teknik danVokasional, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran PengajianPerniagaan. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dansetinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yangdemikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadipanduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semogapelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.
OMAR BIN ABU BAKAR
Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anney Neng liked this
Waffiq Abdul Wahab liked this
Auni Hanis liked this
Zulfakar Zul liked this
Sabana Bob liked this
Lokman Es liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->