Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10-Izolatii

10-Izolatii

Ratings: (0)|Views: 543|Likes:
Published by Maduru_Huevon

More info:

Published by: Maduru_Huevon on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Reglement
ă
ri tehnice privind proiectarea
ş
i executarea lucr 
ă
rilor de izola
ţ
ii
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
iiX-1
GP 001-1996Protec
ţ
ia la zgomot.Ghid de proiectare
ş
iexecu
ţ
ie a zonelor urbane din punct devedere acusticElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T.22/N/03.04.1996B.C. nr. 9/1996 Înlocuie
ş
teP 116–1987
X-2
GE 025-1997Ghid pentru refacerea etan
ş
eit
ăţ
ii rosturilor la cl
ă
dirile civile cu fa
ţ
ade realizate dinpanouri mari prefabricate din beton armatElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T.62/N/17.03.1997B.C. nr. 13/1997
X-3
C 107/0-2002Normativ pentru proiectarea
ş
i executarealucr 
ă
rilor de izola
ţ
ii termice la cl
ă
diriElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.T.L.1572/15.10.2002B.C. nr. 8/2003 Înlocuie
ş
teC 107-1982
X-4
C 107-2005Normativ privind calculul termotehnic alelementelor de construc
ţ
ie ale cl
ă
dirilor Elaborator: I.P.C.T.-S.A.M.T.C.T.2055/29.11.2005M. Of. , p I , nr.1.124bis/ 13.12.2005 Înlocuie
ş
teC107/1,C107/2,C107/3,C107/4,C107/5
X-5
P 121-1989Instruc
ţ
iuni tehnice pentru proiectarea
ş
iexecutarea m
ă
surilor de protec
ţ
ie acustic
ăş
i antivibrativ
ă
la cl
ă
diri industrialeElaborator: I.N.C.E.R.C.Modific
ă
ri,complet
ă
ri la P 121-1989I.C.C.P.D.C.15/24.03.1989M.L.P.A.T.7/N/12.03.1993B.C. nr. 11/1988B.C.nr. 8/1993 Înlocuie
ş
teP 121–1983
X-6
P 122-1989Instruc
ţ
iuni tehnice pentru proiectaream
ă
surilor de izolare fonic
ă
la cl
ă
diri civilesocial-culturale
ş
i tehnico-administrativeI.C.C.P.D.C.49/30.12.1989B.C. nr. 3-4/1991 Înlocuie
ş
teP 122–1983
 
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
ii
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
X-7
P 123-1989Instruc
ţ
iuni tehnice privind proiectarea
ş
iexecutarea s
ă
lilor de audi
ţ
ie public
ă
dinpunct de vedere acusticElaborator: I.N.C.E.R.C.I.C.C.P.D.C.50/30.12.1989B.C. nr. 3-4/1991 Înlocuie
ş
teP 123–1981
X-8
C 125-2005Normativ privind proiectarea
ş
i executaream
ă
surilor de izolare fonic
ă
 
ş
i atratamentelor acustice în cl
ă
diriElaborator: I.N.C.E.R.C.M.T.C.T.195/15.02.2005B.C. nr. 15/2005 Înlocuie
ş
teC 125–1987
X-9
C 142-1985Instruc
ţ
iuni tehnice pentru executarea
ş
irecep
ţ
ionarea termoizola
ţ
iilor la elementede instala
ţ
iiElaborator: TAGLSITI.C.C.P.D.C.9/04.04.1985B.C. nr. 9/1985 Înlocuie
ş
teC 142–1979
X-10
C 216-1983Norme tehnice pentru utilizarea foliilor dinpvc la hidroizolarea construc
ţ
iilor subterane
ş
i bazinelor Elaborator: I.N.C.E.R.C.I.C.C.P.D.C.20/28.02.1984B.C. nr. 5/1984 Înlocuie
ş
teNP 36–1982
X-11
C 233-1990Instruc
ţ
iuni tehnice pentru izolarea termic
ă
cu produse textile ne
ţ
esute a conductelor 
ş
iaparatelor din instala
ţ
ii termiceElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.A.T..1/N/10.12.1990B.C. nr. 5/1991 Înlocuie
ş
teNP 52–1988
X-12
C 234-1991Instruc
ţ
iuni tehnice privind alc
ă
tuirea
ş
iexecutarea hidroizola
ţ
iei monostrat cu foliestratificat
ă
din PVC plastifiat laacoperi
ş
urile cl
ă
dirilor industriale
ş
iagrozootehnice, necirculabileM.L.P.A.T.11/N/18.10.1991B.C. nr. 3/1993 Înlocuie
ş
teNP 44–1986
 
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
ii
Elaborator: TAGLSIT; I.N.C.E.R.C.
X-13
NP 040-2002Normativ privind proiectarea, execu
ţ
ia
ş
iexploatarea hidroizola
ţ
iilor la cl
ă
diriElaborator: I.N.C.E.R.C.M.L.P.T.L.607/21.04.2003M.Of. , p I ,nr. 776 bis /05.11.2003 Înlocuie
ş
teC 246–1993
X-14
PCC 016-2000Procedur 
ă
privind tehnologia pentrureabilitarea termic
ă
a cl
ă
dirilor folosindpl
ă
ci din materiale termoizolanteElaborator: ICECON S.A.M.L.P.A.T.334/N/8.12.2000B.C. nr. 6/2001Bro
ş
ur 
ă
ICECON
X-15
GP058–2000Ghid privind optimizarea nivelului deprotec
ţ
ie termic
ă
la cl
ă
dirile de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.M.L.P.A.T.
331/N/8.12.2000
Ordin: B.C.
nr.13/2001Anexa: B.C. nr.2/2002, bro
ş
ur 
ă
I.P.C.T.
X-16
C 107/6-2002Normativ general privind calculultransferului de mas
ă
(umiditate) prinelemente de construc
ţ
ie
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.1063/30.07.2002B.C. nr.14/2002
X-17
C 107/7-2002
Normativ pentru proiectarea la stabilitatetermica a elementelor de inchidere alecladirilor (revizuire NP 200/89)Elaborator I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.1574/15.10.2002
B.C. nr. 8/2003 Înlocuie
ş
teNP 200-1989
X-18
GT 039-2002
Ghid de evaluare a gradului de conforthigrotermic din unit
ăţ
ile func
ţ
ionale alecl
ă
dirilor existenteElaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.1579/15.10.2002
B.C. nr. 8/2003

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->