Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23-HidrotehniceAmenajăriRegularizăriDeRauri

23-HidrotehniceAmenajăriRegularizăriDeRauri

Ratings: (0)|Views: 392|Likes:
Published by Maduru_Huevon

More info:

Published by: Maduru_Huevon on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
Reglement
ă
ri tehnice privind proiectarea
ş
i executarea construc
ţ
iilor hidrotehnice, amenaj
ă
rilor 
ş
i regulariz
ă
rilor de râuri
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
iiXXIII-1
GE 027-1997Ghid pentru proiectarea lucr 
ă
rilor deap
ă
rare
ş
iconsolidare a taluzurilor la canale
ş
i diguriElaborator: I.S.P.I.F. .M.L.P.A.T.53/N/11.03.1997B.C. nr. 12/2001
XXIII-2
GE 049-2002Ghid de execu
ţ
ie, exploatare
ş
i postutilizarea construc
ţ
iilor de captare din apasubteran
ă
, pentru asigurarea parametrilor func
ţ
ionaliElaborator PROED S.A.M.L.P.T.L.1409/26.09.2002B.C. nr. 19/2003
XXIII-3
NP 076-2002Normativ de proiectare, execu
ţ
ie
ş
ievaluarea siguran
ţ
ei la ac
ţ
iuni seismice alucr 
ă
rilor hidrotehnice din frontul baratElaborator :U.T.C.B.M.L.P.T.L.1709/17.10.2002B.C. nr. 19/2003
XXIII-4
GP 076-2002Ghid de proiectare privind siguran
ţ
a înexploatare a lucr 
ă
rilor de consolidarecostier 
ă
Elaborator IPTANA S.A.M.L.P.T.L.1710/17.10.2002
B.C. nr.7/2003
XXIII-5
GE 048-2002Ghid privind între
ţ
inerea
ş
i exploatarea însiguran
ţă
a construc
ţ
iilor 
ş
i instala
ţ
iilor de laprizele de ap
ă
pe râuriElaborator AQUAPROIECTM.L.P.T.L.1713/17.10.2002B.C. nr. 7/2003
XXIII-6
MP 023-2002
Metodologie privind determinareainfiltra
ţ
iilor la baraje si diguri de p
ă
mânt,
M.L.P.T.L.1715/17.10.2002B.C. nr. 7/2003
 
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
ii
canale de naviga
ţ
ie si canaliz
ă
ri prinm
ă
sur 
ă
tori de termometrie in foraje.Elaborator GEOTEC S.A.
XXIII-7
NP 078-2002
 Normativ de proiectare privind protec
ţ
iacheiurilor la acostarea navelor 
Elaborator IPTANA S.A.M.L.P.T.L.1711/17.10.2002B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-8
NP 077-2002
 Normativ de proiectare antiseismica aconstruc
ţ
iilor de acostare gravita
ţ
ional
ă
Elaborator IPTANA S.A.M.L.P.T.L.1765/23.10.2002B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-9
GE 050-2002
Ghid de elaborare a con
ţ
inutului cadru alevalu
ă
rii impactului asupra mediului aactivit
ăţ
ilor privind amenaj
ă
rile portuare sic
ă
ile navigabile
Elaborator IPTANA S.A.M.L.P.T.L.1712/17.10.2002B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-10
 NP 087-2003
 Normativ pentru urm
ă
rirea comport
ă
riiconstruc
ţ
iilor hidrotehnice
Elaborator: I.S.P.H.M.T.C.T.645/23.10.2003Ordin: M.Of. , p I ,nr. 771/04.11.2003;Anexa : B.C. nr.13/2004
XXIII-11
 NP 090-2003
 Normativ pentru instrumentarea seismic
ă
a barajelor 
Elaborator: U.T.C.B.M.T.C.T.644/23.10.2003Ordin: M.Of ., p I ,nr. 771/04.11.2003Anexa : B.C.nr.13/2004
XXIII-12
GP 086-2003
Ghid pentru stabilirea parametrilor de calculai valurilor de vânt pentru determinareaac
ţ
iunii asupra construc
ţ
iilor portuare,
M.T.C.T.643/23.10.2003Ordin: M.Of. , p I ,nr. 786/07.11.2003Anexa: B.C. nr.
 
Nr.Indicativreglementaretehnic
ă
Denumire reglementare tehnic
ă
Ordin de aprobarePublica
ţ
ia în care aap
ă
rutObserva
ţ
ii
maritime
ş
i fluviale
Elaborator: U.T.C.B.15/2004
XXIII-13
GP 084-2003
Ghid pentru dimensionarea pragurilor defund pe cursurile de ap
ă
Elaborator: IPTANA S.A.M.T.C.T.642/23.10.2003Ordin: M.Of. , p I ,nr. 786/07.11.2003Anexa : B.C. nr.2/2004
XXIII-14
GP 085-2003
Ghid pentru proiectarea c
ă
ilor navigabile
Elaborator: IPTANA S.A.M.T.C.T.641/23.10.2003Ordin: M.Of. , p I ,nr.786/07.11.2003Anexa :B.C. nr.17-18/2004
XXIII-15
GP 062-2000
Ghid de proiectare
ş
i execu
ţ
ie pentruconstruc
ţ
iile de tratare a apei pentrulocalit
ăţ
i mici
ş
i obiective izolate, învederea asigur 
ă
rii s
ă
n
ă
t
ăţ
ii popula
ţ
iei
ş
i protec
ţ
iei mediului
Elaborator: PROED S.A.M.L.P.T.L.666/30.04.2001Ordin: B.C.nr. 1/2002Bro
ş
ura PROED SA
XXIII-16
ST 021-1997Specifica
ţ
ie tehnic
ă
privind proiectarea
ş
iexecutarea construc
ţ
iilor 
ş
i instala
ţ
iilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea m
ă
surilor pentrusiguran
ţ
a în exploatareElaborator: PROED S.A.M.L.P.A.T.23/N/22.05.1997Ordin :B.C. nr. 13/2001Buletin InformativPROED SA Înlocuie
ş
teP 84–1988
XXIII-17
GP 103-2004Ghid de proiectare
ş
i execu
ţ
ie privindrealizarea
ş
i men
ţ
inerea prin înnisipareartificial
ă
a plajelor Elaborator: IPTANA S.A.OMTCT 162/2005M. Of. nr. 334bis/20.04.2005

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
costelboariu liked this
cic84 liked this
George Boian liked this
costelboariu liked this
luciapanin liked this
dobridorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->