Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hutba 03.02.2012 Cerovac Tešanj: Nered Na Zemlji

Hutba 03.02.2012 Cerovac Tešanj: Nered Na Zemlji

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
Published by Nazif Subasic

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nazif Subasic on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 
Hutba: Nered na Zemlji
Uzvišeni
 
Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Svojoj knjizi Kur
'ani Kerimu:
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
»Pojavio se nere na kopnu i moru zbog toga što su ljuske ruke zaraile a bi im ao a okuse nešto o onoga što su učinili
nebili se povratili.«(er-Rum 41)Uzvi
šeni
Allah, nam ukazuje na svoju
blagoat, a je u osnovi života na ovome svijetu učinio i uspostavio jean savršen sistem pokojem treba sve a živi i a se vlaa i po kojem de jela ljuska biti vagana i na kraju biti narušen zbog griješenja prema A
llahu,subhanehu ve te'ala, i suprotstavljena njegovim principima i propisima. Vidimo da se veliki nered na zemlji pojavio. Ljudi uveliko
osjedaju nesigurnost kako za svoje živote tako i za svoje imetke i čast a prije svega za svoju vjeru i sve ono ostalo što im
 jevrijedno.Osnovni razlog tog
a jeste suprotstavljanje Allahovim zakonima , što je osnova fesaa i nerea. Zašto se Allahovi zakonine poštuju i što se po njima ne rai kaa znamo a su oni savršeni i a u njima mahana nema, i kaa znamo a je ova vjera
garant uspjeha svakome?Odogovor
na to jeste a se nije našla ta skupina mu
'
mina koji de čvrsto uzeti i prihvatiti i ponijeti ovu vjeru kao najvedi emanet zakoji se živi i umire, skupina mu
'
mina koji su shvatili cilj i svrhu na ovom svjetu. Zato je mnogima svejeno šta se rai, prvo onjihove vjere a ona o muslimana i svega što je Allah svetim učinio. Upravo zbog toga, što ova najbolja vjera i ovi najbolji
ideali
ne nalaze one ili ne nalaze ovoljno onih, koji de živjeti i raiti za nju, koji su svjesni prolaznosti ovoga svijeta i tra
 jnosti ahireta,
ala se prilika onima koji nere i zlo po zemlji šire i čine...
 
Uzviš
enih Allah,
kaže
:
  
  
 
 
  

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
»Ima
ljui čije te riječi zaivljuju u pogleu ovoga svijeta,
 
(kaa govore o ljuskim pravima, kaa govore o sloboama čovjeka,kaa govore o pravima, u svakome pogleu zaive te tom pričom)
 
i Allaha priziva a je istina ono što govori, za ono što je u
njegovom srcu''(el-
Bekare 204), a su njihove namjere čiste i poštene, iskrene i ispravne a takav je ili takvi su oni koji najvišeraspravljaju a takvi upotrebljavaju riječi a bi priobili nar
od. Ali kada vidimo djela takvih, radilo se o pojedincima, grupama ili
cijelim ržavama ili alijansama, kaa se okrene, kaa mu se ane fursat i prilika on hita po zemlji a nere po njoj čini, 
a ubija
žene i jecu, a starcima ouzima i ono malo života što im je ostalo, a bijeu i
fuk
aru učini još siromašnijom i još ovisnijom, anere počine po njoj nakon što je Allah re uspostavio i a uništavaju ploove i poro. Neinteresuje ih kolika de šteta iz ov
oga
proizadi, jer oni su sebe postavili ili proglasili najbolje rečeno za božanstva mimo Allaha, subhanehu ve te'ala, i misle a nematoga ko de i
m jednog dana postaviti pitanje
Zašto?
 
A to je svojstvo Uzvišenog Gospoa
ra Allaha,
On nebiva pitan za ono što čini a oni de biti pitani.
 
Takvi rae šta hode, a
Allah,
subhanehu ve te'ala, kaže
:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
 
 

 
''Allah ne voli nered''(el-
Bekare 205). A na rugom mjestu Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Allah nede ati a uspije posao onihkoji nere čine''. Nede uspjeti. Hitaju a čine nere po zemlji. Takav je bio i faraon na koga se anas posjedamo kaa je biouništen, o nogu poražen i on i njegov naro, oni koji su ga slijepo slijeili i pokoraval
i mu se. Zar isti taj faraon nije rekao za
 
 
Musaa, alejhi selam, najvedeg obrotvora i pozivača među ljuima uz ostale poslanike i vjerovjesnike, zar takav nije rekao za
 
njega isto ono što anas govore za čiste i iskrene mu
'mine. Ja se bojim, rekao je, da o
n vašu vjeru ne promjeni ili nere po zemlji
da ne posije. Ko to? Musaa, alejhi selam,? Boji se faraon za svoj narod da njihovu vjeru koja je bila vjera u faraona, ne promjeni ida nered po zemlji ne posije a nered je po njegovom uspostava Allahovog zakona.
Uzvišeni Allah, subhanehu ve
 
te'ala, posjeda nas na jean Svoj veliki , uzvišeni zakon, koji se ne mijenja, a taj zakon je a kahode Uzvišeni a uništi jean naro ili generaciju ili pokoljenja ane a se nere u tom mjestu, među tim naroom proširi,
da
oni najgori što više grijeha učine, a se broj onih najgorih umnoži i a takvi na kraju vlast među tim naroom preuzmu.Nakontoga olazi Allahova oreba a bivaju uništeni. Zar mi nismo o juče gleali skupine Allahovih neprijatelja kojima je ata
mog
udnost a ođu sa svom ratnom opremom i tehnologijom u naša sela i graove. Nisu granice bile zatvorene s njihove stranea nemogu odi, nego su bile granice nama muslimanima zatvorene a se mi ne možemo snabjeti i obezbijeiti i obraniti. Pa
kada su nah
rlili u pljačku preko Drine i otimačinu, i sve vrste lopovluka koje nebi smo mogli ovom prilikom pobrojati, ato im jea rae šta hode i oni koji su bili najgori među njima najbolje su nagrađivani. Danas ved viimo posljeice i rezultate toga
njihovog rad
a.Ustremili su se jeni na ruge. Šta zmija u svojim njerima može iznjeriti osim zmije. Viimo kako o svoje rukestraaju i kako ih posljeice i zla kob njihovih jela koja su o juče počinili ved anas na unjaluku prije ahireta stiže. I
tako je sasvi
ma njima sličnima. Kaže Uzvišeni:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 
'' I kaa hodemo a uništimo jeno mjesto Mi nareimo njima (stanovništvu toga) mjesta a buu Allahu pokorni (ali oni to nis
u
bili, suprotno tome bili su Allahu nepokorni), pa su izašli iz granica Allahovi
propisa, a onda se Allahova prijetnja u pogledu njih
ostvari, pa ih u potpunosti uništimo. I koliko smo samo generacija nakon Nuha Mi uništili. Dovoljno je tvom Gospoaru a jeobro obavješten i a sve vii u pogleu grijeha svojih robova''
(el-Isra 16-17).
Grijesi su ih uništili. Koja go neada a vas zaesi to je kao posljeica toga što su to vaše ruke zaraile. Mufesiri spomin
 ju u
tefsiru ovoga ajeta još ruga tumačenja. Po rugom značenju ''nareili smo im pokornost pa su bili nepokorni''tj. ali
smo da se
namnože oni koji su bili griješni, i objesni, oni koji nemaju nikakvih granica. ''A naša oreba je samo kao
treptaj oka''(el-Kamer50). Njeg
ova oreba je kaa za nešto kaže
''budi i ono bude''
(Jasin 82) I ne zaboravite a Uzvišeni ne staje uz zulumdare, one
koji ne
re čine i koji ga šire jer ih On mrzi i ne voli. Uzvišeni je propisao takvima kaznu na unjaluku prije ahireta, rekao je za njih:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
 
 

 
'' I oni koji čine nere na zemlji, to su oni koji su propali koji nede uspjeti''
(el-
Bekare 27). Nede uspjeti u onome što žele postidi ,nede uspjeti na unjaluki i nede uspjeti ni na ahiretu. Oni su uvjek kao takvi na gubitku .
 Druga hutba:
Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala, nam ovim aje jenu veliku pouku i ukazuje nam a ova zemlj
a
može opstati samo na reu.Zašto se širi i zašto je proširen nere? Upravo zbog toga što je malo onih koji se bore protiv nerea. Kaže Uzvišeni:
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 

 
''Da Allah ljue jene rugima ne suzbija nere bi se po zemlji proširio''
(el-
Bekare 251). To znači ako ne bue onih mumina kojide suzbijati nere ona de se proširiti svaka vrsta nevaljaštine. Ako se mu
'
mini ne buu međusobno potpomagali kao što viimo
 
a se pomažu zločinci po Alahovoj efiniciji zločina oni koji nere čine na ovoj zemlji, koji krše njegove zakone koji se
suprotstavljaju pravdi i istini, istinskoj vjeri, Allahov hukm je jasan i on je spomenut na kraju sure El-Enfal (ajet 73).
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->