Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Sky is Rising_Report (2012)

The Sky is Rising_Report (2012)

Ratings: (0)|Views: 5,560|Likes:
Published by Boris Loukanov
The Sky is Rising Report - a Detailed Look at the State of the Entertainment Industry (2012) BY Michael Masnick & Michael Ho
The Sky is Rising Report - a Detailed Look at the State of the Entertainment Industry (2012) BY Michael Masnick & Michael Ho

More info:

Published by: Boris Loukanov on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
Giopdopw
Drdgtpkud Wtaajv{6I~~ivptokpkdw Jfito`8 Dojfcdvw Oip Ljpdmdd~dvw4Citkw GM8 I~do# Btajo jo` J|dwiad<Wdgpkio :8 Pbd Uk`di Ajvmdp;D` FtvowOd|c{|d`w8 Fjgm Pi Pbd Viipw= Wka~cd# Gbdj~ Jo` Lii`::Mduko Wakpbw Vd` Wpjpd8 ^vipkol F{ Juik`kol Pbd Ljpdmdd~dvw:0Wdgpkio 68 Pbd Fiim ^tfckwbkol Ajvmdp:5HJ Miovjpb % Fjvv{ Dkwcdv8 Pbd Od| I~~ivptokpkdw Ko Wdc^tfckwbkol:;^jtci Gidcbi8 \bjp K^kvjg{ Kogvdjwd` Vjpbdv Pbjo @dgvdwd` Wjcdw6>Wdgpkio 78 Pbd Atwkg Ajvmdp67GddCi Lvddo8 Pbd Od| Atwkg Wtggdww Wpiv{ Kw Oip Ko Wdcckol Atwkg65Hjwio ^jvmdv8 Iod \ivmkol Atwkgkjo Wbi|w Bi| ^di~cd \Kcc ^j{6<Wdgpkio 08 Pbd Uk`di Ljad Ajvmdp7>Ujcud8 Kovkoldadop Kw J Wdvukgd ^vifcda# Oip J Cdljc ^vifcda76Akodgvjp8 Mdd~ Kp Wka~cd Jo` J|dwiad77Btafcd Ko`kd Fto`cd8 Ajmkol ^di~cd \jop Pi Ft{70Gbjolkol pbd @dfjpd74
 
6Eciiv 50
4
Pbd Wm{ Kw Vkwkol
Bjw pbd kopdvodp `dgkajpd` pbd dopdvpjkoadop ko`twpv{# iv jvd |d ckukol ko j od| vdojkwwjogd iv fipbgiopdop gvdjpivw jo` giowtadvw9 @d~do`kol io |bi {it pjcm pi# {it aj{ bjud bdjv` fipb wpivkdw/ Pbkw vd~ivp dr~civdw pbd
pvtd
wpjpd i pbd dopdvpjkoadop ko`twpv{ jo` giogct`dw# ztkpd wka~c{# pbjp pbdwm{ kw oip jcckol io pbd dopdvpjkoadop ftwkodww# giowtadvw iv giopdop gvdjpivw pbdawdcudw/ Kowpdj`8
Pbd Wm{ kw Vkwkol
Ko jgp# |bjp jajxd` tw ko likol pbvitlb dudv{ fkp i `jpj jo` vdwdjvgb |d gitc` o`# |jw bi| tppdvc{giowkwpdop pbd vdwtcpw |dvd8 pbd |k`dv dopdvpjkoadop ko`twpv{ kw lvi|kol jp j vj~k` ~jgd "giopvjv{ pi`iia % lciia adwwjldw+/ Etvpbdvaivd# aivd giopdop gvdjpivw jvd ~vi`tgkol aivd giopdop pbjodudv fdivd !! jo` jvd aivd jfcd pi ajmd aiod{ i i pbdkv giopdop pbjo dudv fdivd/ Io pi~ i pbjp#giowtadvw jvd ckukol ko j pkad i jfwictpd jfto`jogd jo` gbikgd !! j pkad |bdvd giopdop kw ~cdopktc koajww ztjopkpkdw# cdj`kol pi j pvtd vdojkwwjogd iv pbda/ Pbkw
`idw
~vdwdop j tokztd gbjccdold iv wiadgia~jokdw twd` pi j udv{ `kdvdop ajvmdp# ftp kp‛w j gbjccdold ccd` |kpb i~~ivptokp{8 pbd iudvjccajvmdp giopkotdw pi lvi|# jo` wajvp ftwkodwwdw jvd woj~~kol t~ ~kdgdw i pbkw cjvldv ajvmdp/ Pbd`joldv kw ko wpjo`kol wpkcc iv ~vdpdo`kol pbd ajvmdp kw wbvkomkol/ Pbdvdko ckdw pbd vdjc pbvdjp8 akwwkolitp io jcc pbjp i~~ivptokp{/Ko`dd`# {it |itc`o‛p moi| kp# htwp ckwpdokol pi pbd dopdvpjkoadop ko`twpv{ pjcm jfitp bi| atgb pbddopdvpjkoadop ko`twpv{ kw &`{kol#& ftp `jpj via ^vkgd|jpdvbitwdGii~dvw "^|G+ jo` k@JPD wbi| pbjpvia :;;2 pi 6>:> pbd ujctd i pbd
|ivc`|k`d dopdvpjkoadop ko`twpv{ lvd| 
via $00; fkcckio/// pi $<04fkcckio/ Pbjp‛w ztkpd j cdj~ iv j ajvmdp wt~~iwd`c{ fdkol `dgkajpd` f{ pdgboicilkgjc gbjold/I gitvwd# pbd |ivc` dgioia{ lvd| iudv pbkw ~dvki` i pkad#ftp j ~jvpkgtcjvc{ gia~dcckol fkp i `jpj wbi|w pbjp# ko pbdTW w~dgkgjcc{# giowtadv w~do`kol io dopdvpjkoadop jw j~dvgdopjld i kogiad bjw
giopkotd` pi vkwd
wklokgjopc{iudv pbd cjwp `dgj`d/ Jggiv`kol pi pbd Ftvdjt i CjfivWpjpkwpkgw# ko 6>>># 0/; i pipjc bitwdbic` w~do`kol |doppi dopdvpjkoadop/ Pbjp otafdv lvj`tjcc{ kogvdjwd` iudvpbd `dgj`d !! jo` f{ 6>>2# kp |jw t~ pi 4/56# jo kogvdjwdi odjvc{
:4$
ko pbd wjad `dgj`d jw pbd kopdvodp |dopajkowpvdja/ Ko ipbdv |iv`w# iv jcc pbd vd~ivpw pbjp ~di~cd htwp |jop wpt iv vdd# jo` jvd oip |kcckol pi w~do` io dopdvpjkoadop# pbd jgptjc `jpj wbi|w pbjppbd{‛vd w~do`kol oipkgdjfc{
aivd
io dopdvpjkoadop pi`j{ pbjo pbd{ `k` pdo {djvw jli/Wkakcjvc{# vd~ivpw i hif ciwwdw ko pbd wdgpiv jvd dztjcc{ bjv` pi wztjvd |kpb vdjckp{/ Iogd jljko# ciimkoljp pbd Ftvdjt i Cjfiv Wpjpkwpkgw `jpj# da~ci{adop ko pbd dopdvpjkoadop wdgpiv lvd| okgdc{ ko pbd`dgj`d via :;;2 pi 6>>2 !! vkwkol f{ odjvc{ 6> iudv pbjp `dgj`d/ Pbd FCW giopkotdw pi ~vd`kgp
Drdgtpkud Wtaajv{

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
belsecblog liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->