Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Creative Individual & Social Purpose by C.G. Jung

Creative Individual & Social Purpose by C.G. Jung

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by ghealing_1

More info:

Published by: ghealing_1 on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2012

pdf

text

original

 
Z`l Drlkznwl Nmjnwnj|ka kmj Tidnka S|rsitl‚aimh wlrtnim
diesnalj b~ O- Hkr~ TskrftN- D-H- O|mh!
 Knim
! DX >nn6 Ljxkrj Ljnmhlr!
Z`l Knim A
ldz|rlt! ;>>7-
 Z`lrl dkm bl mi ji|bz z`kz z`l irnhnmka D`rntznkm dimdlsznim ig z`l
nekhi Jln
lebijnlj nm D`rntz elkmz km kaa%lebrkdnmh zizkanz~ z`kz lwlm nmda|jlt z`l kmneka tnjl ig ekm- Mlwlrz`laltt z`l D`rntz%t~ebia akdft x`ialmltt nm z`leijlrm st~d`iaihndka tlmtl! tnmdl nz jilt miz nmda|jl z`l jkrf tnjl ig z`nmht b|z tsldngndkaa~ lpda|jlt nz nm z`l gireig k A|dnglrnkm issimlmz- skr- 8:Ng xl tll z`l zrkjnznimka gnh|rl ig D`rntz kt k skrkaala zi z`l st~d`nd ekmngltzkznim ig z`l tlag! z`lm z`l Kmznd`rntzxi|aj dirrltsimj zi z`l t`kjix ig z`l tlag! mkela~ z`l jkrf `kag ig z`l `|ekm zizkanz~! x`nd` i|h`z miz zi bl o|jhljzii isznentzndkaa~- ‧ Nm z`l lesnrndka tlag! anh`z kmj t`kjix gire k skrkjipndka |mnz~- Nm z`l D`rntznkm dimdlsz! imz`l iz`lr `kmj! z`l krd`lz~sl nt `islaltta~ tsanz nmzi zxi nrrldimdnakbal `kawlt! alkjnmh |aznekzla~ zi k elzks`~tndkaj|kante‚z`l gnmka tlskrkznim ig z`l fnmhjie ig `lkwlm grie z`l gnlr~ xiraj ig z`l jkemlj- skr 87St~d`iaihndkaa~ z`l dktl nt dalkr! tnmdl z`l jihekznd gnh|rl ig D`rntz nt ti t|banel kmj tsizaltt z`kz lwlr~z`nmhlatl z|rmt jkrf bltnjl nz- Nz nt! nm gkdz! ti iml%tnjlja~ slrgldz z`kz nz jlekmjt k st~d`nd diesalelmz zi rltzirl z`lbkakmdl- ‧ Z`l dienmh ig z`l Kmznd`rntz nt miz o|tz k sris`lznd srljndznim‚nz nt km nmlpirkbal st~d`iaihndka akx-skr- 88K gkdzir z`kz mi iml `kt rldfimlj xnz`! `ixlwlr! nt z`l gkzkanz~ nm`lrlmz nm z`l D`rntznkm jntsitnznim nztlag! x`nd`alkjt nmlwnzkba~ zi k rlwlrtka ig nzt tsnrnz‚miz z`ri|h` z`l ibtd|rl xirfnmh ig d`kmdl b|z nm kddirjkmdl xnz`st~d`iaihndka akx- Z`l njlk ig tsnrnz|kanz~ tzrnwnmh gir z`l `lnh`zt xkt jiielj zi dakt` kmj ektzlr z`l xiraj- ‧VKz z`l RlmknttkmdlU z`l tsnrnz ig eljnlwka D`rntznkmnz~ ‧ |mjlrxlmz tzrkmhl skhkm zrkmtgirekznimt! lpd`kmhnmh z`l`lkwlma~ hika gir km lkrz`a~ iml! z`l wlrzndka ig z`l Hiz`nd tz~al gir k `irnimzka slrtsldznwl wi~khlt ig jntdiwlr~!lpsairkznim ig z`l xiraj kmj ig mkz|rl.- Z`l t|btl{|lmz jlwlaiselmzt z`kz alj zi z`l Lmanh`zlmelmz kmj z`l Grlmd`Rlwia|znim `kwl srij|dlj k xiraj%xnjl tnz|kznim zijk~ x`nd` dkm ima~ bl dkaalj ‑kmznd`rntznkm― nm k tlmtl z`kzdimgnret z`l lkra~ D`rntznkm kmzndnskznim ig z`l ‑lmj ig znel-― Nz nt kt ng! xnz` z`l dienmh ig D`rntz! issitnzlt z`kzxlrl akzlmz znaa z`lm `kj bldiel ekmngltz! ir kt ng k slmj|a|e `kj tx|mh wnialmza~ zi iml tnjl kmj xlrl miz dkrr~nmhi|z z`l diesalelmzkr~ eiwlelmz nm z`l issitnzl jnrldznim- skr- 80Kaz`i|h` mi dimmldznim ig km~ fnmj dkm bl sriwlj blzxllm z`l gnh|rl ig D`rntz kmj z`l nmdlsznim ig z`lktzriaihndka khl ig z`l gnt`lt! z`l tne|azkmlnz~ ig z`l gnt` t~ebiante ig z`l Rljllelr xnz` z`l ktzriaihndka t~ebiaig z`l mlx klim tllet zi el nesirzkmz lmi|h` zi xkrrkmz z`l les`ktnt- ‧ Nz bldielt k ekzzlr gir ktzimnt`elmzima~ x`lm! z`ri|h` z`l srldlttnim ig z`l l{|nmiplt! z`l tsrnmh%sinmz eiwlt nmzi z`nt tnhm kmj z`|t nmk|h|rkzlt kmkhl nm x`nd` z`l ‑gnt`― xkt |tlj kt k mkel gir Hij x`i bldkel k ekm! ‧ x`i `kj gnt`lrelm gir jntdnsalt kmjxkmzlj zi ekfl z`le gnt`lrt ig ekm! x`i glj z`l e|aznz|jl xnz` enrkd|ai|ta~ e|aznsa~nmh gnt`lt! x`i xkt `netlag lkzlm kt k gnt`! z`l ‑`ianlr giij!― kmj x`itl giaaixlrt krl anzzal gnt`lt ‧ - skr- ;:0Z`l mirz`lra~! ir lktzlra~! gnt`! x`nd` z`l tsrnmh%sinmz lmzlrlj kz kbi|z z`l blhnmmnmh ig i|r lrk! nt oinmlj zi z`lti|z`lra~! ir xltzlra~! gnt` b~ z`l ti%dkaalj dieent|rl- ‧ Z`l sinmz x`lrl z`l ldansznd nmzlrtldzt xnz` z`l elrnjnkmkz z`l zkna ig z`l tldimj gnt` dinmdnjlt ri|h`a~ xnz` z`l tnpzllmz` dlmz|r~! z`l znel ig z`l Rlgirekznim ‧ - Tnmdlz`lm z`l tsrnmh%sinmz `kt eiwlj kaimh z`l ti|z`lrm ljhl ig z`l tldimj gnt`! kmj xnaa lmzlr K{|krn|t nm z`l di|rtl ig z`l z`nrj enaalmmn|e- Ktzriaihndkaa~ nmzlrsrlzlj! z`l jltnhmkznim ig D`rntz kt iml ig z`l gnt`lt njlmzngnlt `ne xnz`z`l gnrtz gnt`! z`l wlrzndka iml- D`rntz nt giaaixlj b~ Kmznd`rntz! kz z`l lmj ig znel- Z`l blhnmmnmh ig z`llmkmznijrienk xi|aj gkaa! aihndkaa~! enjxk~ blzxllm z`l zxi gnt`lt- Xl `kwl tllm z`kz z`nt nt ti- Z`l znel ig z`lRlmknttkmdl blhnmt nm z`l neeljnkzl wndnmnz~ ig z`l tldimj gnt`! kmj xnz` nz dielt z`kz tsnrnz x`nd` d|aenmkzlt nmz`l eijlrm khl- skr- ;:>Z`l di|rtl ig i|r rlanhni|t `ntzir~ kt xlaa kt km lttlmznka skrz ig i|r st~d`nd jlwlaiselmz di|aj `kwl bllmsrljndzlj eirl ir altt kdd|rkzla~! biz` kt rlhkrjt znel kmj dimzlmz! grie z`l srldlttnim ig z`l l{|nmiplt z`ri|h` z`ldimtzlaakznim ig Sntdlt- Z`l srljndznim! kt xl tkx! xkt kdz|kaa~ ekjl kmj dinmdnjlt xnz` z`l gkdz z`kz z`l D`|rd`t|gglrlj k td`nte nm z`l tnpzllmz` dlmz|r~- Kgzlr z`kz km lmkmznijrienkm sridltt tlz nm x`nd`! nm dimzrktz zi z`l‑Hiz`nd― tzrnwnmh
|sxkrjt
zi z`l `lnh`zt! di|aj bl jltdrnblj kt k `irnimzka eiwlelmz
i|zxkrjt
! mkela~ z`lwi~khlt ig jntdiwlr~ kmj z`l dim{|ltz ig Mkz|rl- Z`l wlrzndka xkt d|z kdritt b~ z`l `irnimzka! kmj ekm„t tsnrnz|kakmj eirka jlwlaiselmz eiwlj nm k jnrldznim z`kz hrlx eirl kmj eirl ibwni|ta~ kmznd`rntznkm! ti z`kz zijk~ xl krldimgrimzlj xnz` k drntnt ig Xltzlrm dnwnankznim x`itl i|zdiel ksslkrt zi bl lpdlljnmha~ j|bni|t- skr- ;<3Kddirjnmh zi z`l T~rnkm Ksidka~stl ig Bkr|d`! Alwnkz`km t`kaa rntl grie z`l tlk xnz` z`l kjwlmz ig z`l Elttnk`-‧ Kddirjnmh zi z`l Ksidka~stl ig Bkr|d`! Bl`leiz` kt xlaa kt Alwnkz`km nt k l|d`krntznd giij- Z`nt nt kttnj|i|ta~iwlraiiflj- skr- ;80O|mh„t tzkzlelmz z`kz Alwnkz`km nt l|d`krntznd giij alkjt zi km nesirzkmz nekhl nm Olxnt` alhlmj! z`l elttnkmndbkm{|lz- ‧ Z`l alhlmjt jltdrnbl z`l elttnkmnd bkm{|lz z`kz xnaa zkfl sakdl x`lm z`l Elttnk` dielt6 z`l jlwi|z irlaldz xnaa bl nmwnzlj zi z`l bkm{|lz xnz` `ne- Ljnmhlr! s- ><
 
2
NN- D-H- O|mh!
 Mnlztd`l„t
_krkz`|tzrk! 2 wiat-! ;>00-
 V_krkz`|tzrkU e|tz `kwl anwlj blzxllm z`l tlwlmz` kmj mnmz` dlmz|r~ B-D- sribkba~ nm mirz`%xltzlrm Slrtnk- ‧VMUnlztd`l `netlag tk~t z`kz `l d`itl _krkz`|tzrk bldk|tl `l xkt z`l nmwlmzir ig z`l dimzrktz ig hiij kmj lwna6 `ntzlkd`nmh xkt z`l ditend tzr|hhal blzxllm sixlrt ig anh`z kmj jkrfmltt ‧ - Kmj nm z`l di|rtl ig znel _krkz`|tzrk`kj zi diel bkdf khknm nm irjlr zi elmj z`kz nmwlmznim! nm irjlr zi rldimdnal z`l hiij kmj lwna x`nd` `l tlskrkzlj nmz`kz rleizl khl gir z`l gnrtz znel- <
_krkz`|tzrk xlmz jixm z`l ei|mzknm kaiml! mi iml ellznmh `ne- X`lm `l lmzlrlj z`l girltz! `ixlwlr!z`lrl t|jjlma~ tziij blgirl `ne km iaj ekm! x`i `kj algz `nt `ia~ diz zi tllf riizt- Kmj z`|t tskfl z`l iajekm zi _krkz`|tzrk?‑Mi tzrkmhlr zi el nt z`nt xkmjlrlr? ekm~ ~lkrt khi skttlj `l b~- _krkz`|tzrk `l xkt dkaalj6 b|z `l`kz` kazlrlj-‑Z`lm z`i| dkrrnljtz z`nml kt`lt nmzi z`l ei|mzknmt? xnaz z`i| mix dkrr~ z`~ gnrl nmzi z`l wkaal~t9Glkrltz z`i| miz z`l nmdlmjnkr~„t jiie9― ‧‑Kmj x`kz jilz` z`l tknmz nm z`l girltz9― ktflj _krkz`|tzrk-Z`l tknmz kmtxlrlj? ‑N ekfl `~emt kmj tnmh z`le6 kmj ‧ z`|t ji N srkntl Hij-― X`lm _krkz`|tzrk xkt kaiml! `ixlwlr! `l tknj zi `nt `lkrz? ‑Di|aj nz bl sittnbal+ Z`nt iaj tknmz nm z`lgirltz `kz` miz ~lz `lkrj ig nz! z`kz
Hij nt jlkj+
42g-6
Z`|t Tskfl _krkz`|tzrk
! zr- Dieeimt! s- 7-VZ`l kmd`irnzlU rlsrltlmzt z`l lkra~ D`rntznkm tsnrnz z`kz jilt miz fmix ~lz z`kz nzt Hij nt jlkj! z`kz `l `kt dielzi km lmj- ‧ Ti D`rntznkmnz~ rlkanlt z`kz _krkz`|tzrk `kt rlz|rmlj kmj nt hinmh z`l issitnzl xk~! dienmh jixm griez`l ei|mzknmt! elkmnmh z`kz `l nt blnmh nmdkrmkzlj khknm! bldienmh eijlrm khknm- ‧ VZ`l iaj ekmU nt mi aimhlr nmzi|d` xnz` z`l xiraj- Kmj z`kz D`rntznkmnz~ `kt algz z`l xiraj nt lpkdza~ z`l rlktim x`~ _krkz`|tzrk nt birm khknm6 `le|tz diel bkdf bldk|tl z`l tsnrnz `l drlkzlj kmj algz bl`nmj `ne `kt lwksirkzlj- ‧ @l dielt jixm grie z`lei|mzknmt xnz` mlx `islt! mlx lpsldzkznimt! xnz` k mlx elttkhl ‧ - Nm z`nt d`kszlr! z`lm! xl `kwl xkzd`lj z`lxk~ nm x`nd` z`l tsnrnz ig k
x`ial `ntzirndka lsid`
rldljlt! jntksslkrt nmzi mkz|rl! kmj `ix kz z`l tkel znel nz ntrlmlxlj nm k mlx gnh|rl xnz` k mlx elttkhl- ^lz nz nt tznaa z`l tkel iaj gnh|rl! z`l tkel tsnrnz z`kz zk|h`z ekmfnmjz`l jngglrlmdl blzxllm hiij kmj lwna nt mix nmgirenmh |t ig z`l gkdz z`kz Hij nt jlkj- 44%48 Vnzkandt enmlUXl krl tznaa nm z`kz sridltt ig bldienmh kd{|knmzlj khknm xnz` z`l
tsnrnz ig mkz|rl
! nm dimzrktz zi z`l eljnlwkatsnrnz- Nm z`l znel ig Mnlztd`l! z`nt sridltt ‧ rlkd`lj k d|aenmkznim6 nz xkt rldihmnlj z`kz z`l D`rntznkm srnmdnsalxkt jlkj- Z`kz xkt z`l dimglttnim ig z`l ekzlrnkantznd khl x`nd` blhkm xnz` z`l Grlmd` lmanh`zlmelmz ‧ - :4Vnzkandt enmlU
N aiwl `ne x`i nt ig k grll tsnrnz kmj k grll `lkrz? z`|t nt `nt `lkj ima~ z`l bixlat ig `nt `lkrz6 `nt `lkrz!`ixlwlr! dk|tlz` `nt jixmhinmh-
0>Z`nt nt ‧ lpkdza~ x`kz nt `ksslmnmh nm Hlrekm~ mix! z`lnr `lkrz nt tslkfnmh z`ri|h` z`lnr `lkj- Kmj z`nt `lkrzjltnrlt jltzr|dznim! bldk|tl k xiraj g|aa ig iaj njlkt e|tz bl jltzri~lj- Nz nt miz bldk|tl z`l `lkrz `kt nmwlmzlj z`lnjlk ig jltzr|dznim! b|z bldk|tl nm z`l `lkrz nt z`l tldrlz ti|rdl ig k xnaa z`kz tslkft z`ri|h` z`l `lkj- ‧ K dienmhkzznz|jl! k mlx tsnrnz! t`i|aj gnaa z`l `|ekm gire kmj ekfl iwlr i|r `nz`lrzi srlwknanmh xiraj kmj d|az|rl-― 0>g-Z`l sianzndka kmkaih~ zi z`nt nt z`l tldrlz xnaa zi jltzr|dznim kaa kwlr z`l xiraj! miz ima~ nm Hlrekm~6 ig di|rtl!~i| tll nz wlr~ dalkra~ z`lrl kz srltlmz! b|z nz nt lwlr~x`lrl- I|r kdz|ka diaaldznwl |mdimtdni|t tllft z`l jltzr|dznimig enaanimt- X`~ ji z`l~ `lks |s kee|mnznim kmj dkmimt9 T|rla~ miz zi sak~ d`ltt xnz` z`le- X`~ ji z`l~nmwlmz sintimi|t hktlt9 Zi fnaa ig di|rtl- Kmj x`~ dkm mibij~ s|z k tzis zi nz! jkem nz9 Xl dkm ima~ lpsaknm nzb~ z`l gkdz z`kz z`lrl nt k t|slrnir xnaa x`nd` girdlt kaa `lkjt- >4Nt nz sittnbal zi jlm~ z`kz D`rntznkmnz~ jlekmjt z`l tkdrngndl ig lwlr~z`nmh zi z`l iml srnmdnsal! n-l-! z`l tsnrnz9Kmj `kt miz kmka~zndka st~d`iaih~ t`ixm z`kz z`l st~d`l nt nm islm rlwiaz khknmtz z`nt imltnjljmltt kmj girdlt `nezi tllf k mlx xk~ z`kz kaaixt `ne zi anwl z`l bij~ kt xlaa kt z`l tsnrnz9 >:VGUir `l VMnlztd`lU zrnlj zi gire|akzl x`kz nt kdz|kaa~ `ksslmnmh nm z`l diaaldznwl |mdimtdni|t ‧! zi hnwl xirjtzi z`kz jntz|rbkmdl- ‧ Mnlztd`l„t gllanmh xkt z`kz xl krl mix kz k hrlkz z|rmnmh sinmz nm `ntzir~ kmj nm z`llwia|znim ig ekm- ;3:
Lwlm nm ~i|r giaa~ kmj jltsntnmh ~l lkd` tlrwl ~i|r Tlag! ~l jltsntlrt ig z`l bij~- N zlaa ~i|! ~i|r wlr~ Tlag xkmzlz` zi jnl! kmj z|rmlz` kxk~ grie angl-Mi aimhlr dkm ~i|r Tlag ji z`kz x`nd` nz jltnrlz` eitz?%%drlkzl bl~imj nztlag- ‧B|z nz nt mix zii akzl zi ji ti? %%ti ~i|r Tlag xnt`lz` zi t|dd|eb! ~l jltsntlrt ig z`l bij~-
4>0@l tk~t! ‑Gir ~l dkm aimhlr drlkzl bl~imj ~i|rtlawlt-― Z`kz nt tielz`nmh mlx! nz blaimht zi z`l
lsid`
- ‑B|z nznt mix zii akzl zi ji ti! ti ~i|r tlag xnt`lz` zi t|dd|eb-― ^i| tll! `l ibwni|ta~ ktt|elt z`kz nm kmiz`lr znel z`ltlag jnj miz jltnrl zi slrnt`! b|z jltnrlj zi anwl6 nz nt o|tz
mix
z`kz `l ‑xnt`lz` zi t|dd|eb-― ‧ V@Ul tslkft ig kjlgnmnzl znel6 nz nt o|tz
mix
z`kz z`l tlag jltnrlt zi jnl- ‧ Vnzkandt enmlU
 
4
Z`l tdirmlrt ir jltsntlrt ig z`l bij~ xi|aj bl z`l akzl D`rntznkm sinmz ig wnlx! kddirjnmh zi x`nd` iml e|tzjltsntl z`l bij~ bldk|tl nz nt kxfxkrj kmj kaxk~t zlkd`lt k jngglrlmz zr|z` grie z`kz ig z`l tsnrnz6 z`l bij~ e|tz blrlsrlttlj ir dimzriaalj! srlttlj nmzi dlrzknm giret! kmj iml e|tz miz antzlm zi nzt zlkd`nmh- Z`lrlgirl! z`lslrtld|znim ig z`l bij~ nm z`l d`|rd`! z`l hairngndkznim ig z`l tsnrnz z`ri|h` z`l eirzngndkznim ig z`l bij~- 4>>Z`kz z`l bij~ t`i|aj `kwl mi elkmnmh nt! ig di|rtl! k dimzrkjndznim ig z`l Tlenznd zleslrkelmz x`nd` blanlwltnm z`l hairngndkznim ig z`l xiraj6 nz nt k sris`lznd nes|atl zi drlkzl! miz k fnmhjie ig `lkwlm b|z k fnmhjie im lkrz`x`lrl slkdl kmj o|tzndl rlnhm- Z`l Olx `kt z`l zleslrkelmz ig z`l rlgirelr x`i rlkaa~ xkmzt zi srij|dl tielz`nmhnm z`nt xiraj- ‧ B|z D`rntz„t xirjt krl nm gakhrkmz dimzrkjndznim xnz` z`nt zlkd`nmh- @nt fnmhjie nt miz ig z`nt lkrz`-:33Mix! Mnlztd`l lpsaknmt z`kz nz nt z`l tlag z`kz jiltm„z xkmz zi anwl! bldk|tl iml z`|t jlsrnwlt z`l tlag ig nzt ixmlpslrnelmz- ‧ VTUi xl e|tz ktt|el z`kz z`l tlag rlkaa~ elkmt |t zi anwl nm z`l bij~! zi anwl z`kz lpslrnelmz! anwl i|ranwlt- ‧ Ti ~i| e|tz nm{|nrl x`kz lpslrnelmz z`l tlag xkmzt zi ekfl- ‧ Igzlm z`l lhi tk~t! ‑Gir Hij„t tkfl N ima~`isl z`kz z`nt z`nmh nt miz dienmh zi el+― Ng ~i| `kwl k g|mjkelmzka jrlkj tielx`lrl! ~i| dkm bl t|rl z`kz nt z`llpslrnelmz ig z`l tlag- ^i| tll! z`l bij~ nt elkmz zi anwl6 nz `kt zi bl tlrwlj! kmj ~i|r tlag `kt k wlr~ skrznd|akrs|rsitl xnz` nz! srlt|ekba~- Ig di|rtl! mibij~ dkm tk~ x`kz z`l nmjnwnj|ka lpslrnelmz nt6 gir iml nz nt z`nt kmj girkmiz`lr z`kz! kmj nz nt gir mibij~ kanfl- Nz nt km lmznrla~ nmjnwnj|ka {|ltznim! kmj z`l sinmz ig angl nt z`kz z`ntskrznd|akr nmjnwnj|ka t`i|aj g|agnaa nztlag- :34Mix! ng z`l lpslrnelmz nt jlmnlj zi z`l tlag! z`l tlag nt glj |s kgzlr k x`nal kmj tk~t! ‑Xlaa! z`l lpslrnelmz nt mizxirz`x`nal! N srlglr zi jntksslkr-― ‧ V^Ui| krl algz kt k elrl xkaa jldirkznim! zxi jnelmtnimka! gakz! dktznmh mit`kjix- Z`lm ~i| krl k elrl `|tf ig ~i|rtlag6 z`l rlka angl `kt himl bldk|tl z`l lpslrnelmz `kt bllm jlmnlj zi z`ltlag- Kmj z`lm nz nt o|tz kt Mnlztd`l tk~t! z`l tlag xkmzt zi slrnt`‚mi |tl zi dimznm|l z`kz lpslrnelmz- ‧ ^i| tll!km lpslrnelmz jilt miz ekfl nztlag! b|z
nt ekjl
6 z`l tlag! z`kz sizlmznkanz~ ekflt z`l lpslrnelmz ‧ - Angl xkmzt zihlz kz nzt rlt|az kmj ng ~i| jim„z d`nel nm! z`lm ~i| krl dktz i|z anfl miz`nmh kz kaa! kt ng ~i| mlwlr `kj bllm- Kmjz`lm z`l lpslrnelmz nt ekjl khknm-― :3: Vnzkandt enmlU^i| tll! tielx`lrl i|r |mdimtdni|t bldielt ekzlrnka! bldk|tl z`l bij~ nt z`l anwnmh |mnz! kmj i|rdimtdni|tmltt kmj i|r |mdimtdni|t krl lebljjlj nm nz? z`l~ dimzkdz z`l bij~- Tielx`lrl z`lrl nt k sakdl x`lrlz`l zxi lmjt ellz kmj bldiel nmzlraidflj- Kmj z`kz nz z`l sakdl x`lrl iml dkmmiz tk~ x`lz`lr nz nt ekzzlr! ir x`kziml dkaat ‑st~d`l-― ::;
Ig kaa z`kz nt xrnzzlm! N aiwl ima~ x`kz k slrtim `kz` xrnzzlm xnz` `nt baiij- Xrnzl xnz` baiij! kmj z`i|xnaz gnmj z`kz baiij nt tsnrnz- ‧Imdl tsnrnz xkt Hij! z`lm nz bldkel ekm! kmj mix nz lwlm bldielz` sis|akdl-
:>;Z`kz sixlrg|a xnmj! x`nd` xkt jltzr|dznwl kt xlaa kt hlmlrkznwl ir leiznimka! `kt himl- ‧ Kmj ti z`l zneldielt x`lm z`l xiraj nt kbtia|zla~ lesz~ ig z`l tsnrnz! x`lm z`lrl krl ima~ z`l lggldzt ig z`l tsnrnz‧ -Kaa z`kz zkaf ig baiij kmj nrim! z`kz sak~nmh xnz` gnrl ‧ kaa z`kz dielt grie z`nt s`naitis`~ ig z`l baiij- ^i|tll nm `ix gkr Mnlztd`l nt k girlr|mmlr- B|z z`l Hlrekmt ig `nt hlmlrkznim kmj z`l mlpz hlmlrkznim kmj kaa z`lgiaaixnmh hlmlrkznimt krl miz ti hngzlj z`kz z`l~ xi|aj alkrm nz grie Mnlztd`l6 nz o|tz `ksslmt zi z`le- KmjMnlztd`l di|aj girlzlaa nz bldk|tl nz `ksslmlj zi `ne6 nm k dlrzknm xk~ `l kmzndnskzlj nm `nt ixm angl kmj `nt ixmbij~ x`kz z`l g|z|rl ig `nt slisal xi|aj bl-
Z`l zr|l sris`lz nt z`l ekm x`i nm `nt slrtimka angl lpslrnlmdl z`l gkzl ig `nt slisal! kmj x`i kati zrnlt zi gnmj z`l rlelj~ nm `nt slrtimka angl gir z`l jntlktl kmj entlr~ ig `nt slisal
- ‧ Vnzkandt enmlUVXU`lm z`l tsnrnz `kt bldiel eib! x`lm nz `kt jntksslkrlj nmzi nzt ixm drlkznim! z`lm nz rlksslkrt nm z`l baiij-‧ @lrl Mnlztd`l rlkanlt tielz`nmh wlr~ nesirzkmz? mkela~! x`lm iml nt eiwlj b~ z`l tsnrnz nm z`l baiij! iml ntrlkaa~ eiwlj b~ iml„t ixm baiij kmj x`kzlwlr z`kz baiij elkmt? kmj nz nt mi anh`z ekzzlr zi |mjlrtzkmj z`l baiijig iz`lrt- Z`kz nt!
al dil|r ltz dkszng 
! z`l baiij nt nm z`l `lkrz kmj z`l `lkrz hlzt dk|h`z b~ z`nt njlk ig z`l baiij! z`lgllanmh kmj z`l gkdz ig z`l baiij- ‧ Z`kz nt lpkdza~ anfl k skznlmz x`i nm z`l blhnmmnmh ig kmka~tnt nt dk|h`z b~ `ntixm |mdimtdni|t gkdzt- @l jrlket miz`nmh latl! zkaft miz`nmh latl ‧! kmj z`lm `l tsrlkjt `netlag kaa iwlr z`lxiraj kmj nt |zzlra~ nmdkskbal ig tllnmh km~bij~ latl„t sinmz ig wnlx- Nz nt iml ig z`l eitz |rhlmz ktft ig kmka~tnt ziekfl z`itl slisal tll z`kz iz`lr slisal `kwl k st~d`iaih~ ig z`lnr ixm ‧ -Ng dk|h`z b~ z`l baiij iml hlzt nmzi k tirz ig nmzipndkznim kmj tllt rlj- Ng ~i| eljnkzl im z`nt tkj zr|z`! ~i| dkm|mjlrtzkmj k aiz z`kz nt kdz|kaa~ `ksslmnmh nm z`l xiraj6 im z`l iml tnjl nt nz sitnznwl! im z`l iz`lr mlhkznwl- ‧ Kmjnz nt km lpdlljnmha~ jkmhlri|t dimjnznim bldk|tl z`l baiij nt z`l d`krkdzlrntznd ir z`l kzzrnb|zl ig z`l d`z`imndsixlrt z`kz krl z~sndkaa~ z`l hijt ig jkrfmltt- ‧Mix x`kz nt `ksslmnmh nm i|r jk~t dielt grie z`l zxnanh`z rlhnim ig z`l tsnrnz ig baiij-
 Kmj xil |mzi z`itlx`i |mjlrtzkmj z`nt grie z`l ak~lr kbiwl! gir z`kz rleknmt D`rntznkm
- Ti x`kzlwlr dielt |s grie z`l jlsz`t e|tzbl kttnenakzlj- Ng nz nt miz zi jltzri~ x`kzlwlr nt kbiwl xnz` kaa z`l hiij z`kz nt nm nz! nz e|tz bl dkmkanlj nmzi tielrlktimkbal gire- Vnzkandt enmlU
Z`nt nt km lpdlljnmha~ jkmhlri|t znel
kmj xl krl dimgrimzlj xnz` k sribale x`nd` `kt mlwlr bllm fmixm nm z`ldimtdni|t `ntzir~ ig ekm-
^i| dkmmiz dieskrl nz xnz` z`l lkra~ znelt ig D`rntznkmnz~! bldk|tl z`kz eiwlelmz jnj 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->