Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Y surge el community manager

Y surge el community manager

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by Tania Lucía Cobos
Este ensayo lo escribí para una de mis clases de la maestría y fue publicado en la revista digital Razón y Palabra No. 75 (febrero – abril de 2011), del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Versión en texto se puede ver en http://tanialu.co/2011/02/24/y-surge-el-community-manager/
Este ensayo lo escribí para una de mis clases de la maestría y fue publicado en la revista digital Razón y Palabra No. 75 (febrero – abril de 2011), del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Versión en texto se puede ver en http://tanialu.co/2011/02/24/y-surge-el-community-manager/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Tania Lucía Cobos on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
 
^ R\WCL LI BOAA\FNU^ AJFJCLW 
Ujfnj Iubáj Bogos
:
 
Wlsualf
Uji boao mj sneo lf otrjs lsdlrjs el ij boaufnbjbnòf y li plrnoensao) ij boaufnbjbnòfborporjtnvj tjagnîf mj sneo plraljej por ij iilcjej el Nftlrflt) y lsplbádnbjalftl) por ijlvoiubnòf el ijs rlels sobnjils y ios sobnji alenj qul lxnclf clstnòf lf uf fulvo drlftl) ijrlputjbnòf encntji& Ls jiiá eofel mjbl prlslfbnj ij dncurj eli Boaaufnty Ajfjclr& Rusjftlblelftls) rlspofsjgninejels y dufbnofls) mjgninejels) elstrlzjs y dorajbnòf)mlrrjanlftjs) gulfjs y ajijs prjxns) lrrorls el plrblpbnòf) elajfej y oportufnejels) sofjsplbtos qul sl lxpiorjf lf lstl eobualfto&
[jijgrjs bijvl
Boaaufnty ajfjclr) rlels sobnjils) sobnji alenj) boaufnbjbnòf borporjtnvj) ajr`ltnfc) plrnoensao) rlputjbnòf encntji) boaufnejels ofinfl
WJXF ^ [JIJGWJ[rnalrj Wlvnstj Lilbtròfnbj lf Jaîrnbj Ijtnfj Lsplbnjinzjej lf Boaufnbjbnòfwww&rjzofypjijgrj&orc&axIngros Gêsnbos lf ij Mnstornj eli Bjapo Nglrojalrnbjfo el Lstuenos lf BoaufnbjbnòfFØALWO 3< DLGWLWO ! JGWNI 7;::
 
 
Li
gooa
el ijs rlels sobnjils ofinfl) ij nfbursnòf el orcjfnzjbnofls el bujiqunlr fjturjilzjlf lstjs) li ajflho el ij najclf y ij ajrbj lf jagnlftls vnrtujils) y ij boaufnbjbnòfmornzoftji y enrlbtj bof li pøginbo lf alenos sobnjils) mj elajfejeo ij prlslfbnj el ufjdncurj qul jsuaj lstjs rlspofsjgninejels) li
boaaufnty ajfjclr 
o clstor el boaufneje&Ejeo qul ls uf tlaj qul j ij dlbmj sl lfbulftrj lf pilfo elgjtl y bof ufj vjrnleje elopnfnofls y posnbnofls lf uf ensburso drjcalftjeo) li oghlto el lstl eobualfto lslstrubturjr ufj enslrtjbnòf io aês lxmjustnvj posngil jblrbj el îstl plrdni) j pjrtnr el ufjrlvnsnòf j ij gnginocrjdáj lxnstlftl) y qul j su vlz proporbnofl rlspulstjs j ijs nfqunltuels)jplfjs fjturjils) qul surclf lf torfo ji ansao&
Eli sntno wlg borporjtnvo j ios alenos sobnjils
Lf uf prnfbnpno ls el jfotjr) qul li tîranfo orcjfnzjbnòf fo sòio ls usjeo boao snfòfnaoel laprlsj) snfo qul tjagnîf lfciogj j lftnejels eli cognlrfo) lftnejels snf êfnao eliubro) OFC) lftnejels suprjfjbnofjils) borporjbnofls auitnfjbnofjils l nfbiuso j
 plrsofjhls pøginbos -bjftjftls) lsbrntorls) jbtorls) poiátnbos….
 Boao jdnraj Clraêf Wjeniio -Aîxnbo) 7;:;. mjstj dnfjils el ios júos fovlftj ijsorcjfnzjbnofls qul ancrjgjf j Nftlrflt fo lrjf bofsbnlftls el ijs bofvlrsjbnofls ofinflqul sus pøginbos iilvjgjf j bjgo -fn qunlfls ijs lstjgjf inelrjfeo) ios nfdiulfbnjeorls.) lselbnr)
’fo io
s
lsbubmjgjf‑&
 Li jevlfnanlfto el ij Slg 7&; y ij lxpiosnòf el ios alenos sobnjils lf Nftlrflt boaomlrrjanlftjs el boaufnbjbnòf lftrl plrsofjs) jtrjhlrof li nftlrîs el ijs laprlsjs& IjJsobnjbnòf Lspjúoij el Wlspofsjgils el Boaufnejels Ofinfl
 ‒ 
JLWBO -7;;>.) jdnrajqul
’i
j buotj el bofsuao el Nftlrflt fo elhj el brlblr) plro li lrror el lstj alenbnòf lsqul Nftlrflt fo ls uf aleno aês& Ls ufj nfdrjlstrubturj sogrl ij qul bofstrunr alenos el
boaufnbjbnòf‑
) o vnsto el otrj ajflrj) boao io jdnraj Hlssnbj Huelx -7;:;. el ij Jclfbnj\A -Boioagnj.)
ls qul jsá boao mjbl obmo o enlz júos lrj nfensplfsjgil pjrj uf flcobnotlflr ufj pêcnfj wlg) moy io ls li tlflr uf pjpli jbtnvo lf ufj rle sobnji& Ij juslfbnj el
WJXF ^ [JIJGWJ[rnalrj Wlvnstj Lilbtròfnbj lf Jaîrnbj Ijtnfj Lsplbnjinzjej lf Boaufnbjbnòfwww&rjzofypjijgrj&orc&axIngros Gêsnbos lf ij Mnstornj eli Bjapo Nglrojalrnbjfo el Lstuenos lf BoaufnbjbnòfFØALWO 3< DLGWLWO ! JGWNI 7;::
 
 
ufj ajrbj lf lstjs boaufnejels ls boao elbnril j uf bofsuaneor8 crjbnjs) plro fo qunlrosjglr tu opnfnòf el aá'&
Ij dncurj eli
boaaufnty ajfjclr
) rlspofsjgninejels y dufbnofls
 
Ij bofblpbnòf ansaj el io qul ls uf
Boaaufnty Ajfjclr 
jøf fo ls bijrj) y elselendlrlftls plrsplbtnvjs) qul pulelf bofsnelrjrsl boapilalftjrnjs) pjrtlf ijs eldnfnbnoflsqul sl mjf ejeo mjstj ij dlbmj& Rnf lagjrco) ls el tlflr lf bulftj qul ls uf bofblpto qulsncul lf lvoiubnòf&Ejvnfnj Ruêrlz) poflftl el ijs N Horfjejs Fjbnofjils el Wlspofsjgils el Boaufneje-Lspjúj) 7;:;. y
boaaufnty ajfjclr 
eli enjrno lspjúoi Ij [rovnfbnj enbl qul
’uf
boaaufnty ajfjclr 
ls sogrl toeo uf enfjanzjeor el boaufnejels y ios ohos y ios oáeos elij laprlsj lf Nftlrflt) elgl sjglr brljr váfbuios jdlbtnvos y muajfnzjr ij ajrbj pjrj poelr iilcjr j ios usujrnos/bofsuaneorls) plro tjagnîf elgl lstjr jtlfto pjrj qul otros -usujrnoso ij boapltlfbnj. fo elstruyjf ij najclf el ajrbj o li prlstncno el ij orcjfnzjbnòf
&
Boffnl Glfslf -Lstjeos \fneos) 7;;=.) lstrjtlcj el boaufnejels) enbl qul ’li
boaaufntyajfjclr 
ls) lxtlrfjalftl) ij voz el ij boapjúáj) l nftlrfjalftl) ij voz el ios binlftls& Livjior sl lfbulftrj lf jbtujr boao uf mug
7
y tlflr ij bjpjbneje el boflbtjrsl plrsofjialftl bof ios binlftls -muajfnzjr ij laprlsj.) y proporbnofjr 
 dllegjb` 
orltrojinalftjbnòf j aubmos elpjrtjalftos nftlrfos -Elsjrroiio) Wlijbnofls [øginbjs)
Alrbjelo) Rlrvnbno ji Binlftl) Roportl Uîbfnbo) ltb.‑&
 Ij JLWBO -Lspjúj) 7;;>. io eldnfl boao
’jquliij plrsofj lfbjrcjej o rlspofsjgil el
sostlflr) jbrlblftjr y) lf bnlrtj doraj) eldlfelr ijs rlijbnofls el ij laprlsj bof susbinlftls lf li êagnto encntji) crjbnjs ji bofobnanlfto el ijs flblsnejels y ios pijftljanlftos lstrjtîcnbos el ij orcjfnzjbnòf y ios nftlrlsls el ios binlftls& \fj plrsofjqul bofobl ios oghltnvos
y jbtujr lf bofslbulfbnj pjrj bofslcunrios‑&
 Wjeniio -7;:;. jdnraj qul li lsqulaj el trjgjho eli
boaaufnty ajfjclr 
poeráj rlsuanrsllf uf bnbio boftnfuo el8 lsbubmjr 
rlspofelr 
nfdorajr 
bjiijr 
lsbubmjr aês
 
WJXF ^ [JIJGWJ[rnalrj Wlvnstj Lilbtròfnbj lf Jaîrnbj Ijtnfj Lsplbnjinzjej lf Boaufnbjbnòfwww&rjzofypjijgrj&orc&axIngros Gêsnbos lf ij Mnstornj eli Bjapo Nglrojalrnbjfo el Lstuenos lf BoaufnbjbnòfFØALWO 3< DLGWLWO ! JGWNI 7;::

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->