Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
P. 1
La Historia de La Educacion en El Peru

La Historia de La Educacion en El Peru

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by Rafael Moreno

More info:

Published by: Rafael Moreno on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
 anc
 
P^BJGCFMF NE PLR]FJ [NB8 OLELKRFAÏFS%CLO
d}}p8,,{{{%olelkrfagfs%clo,}rfbfhl32,dgs}lrgf /nm~cfcgle/pnr~,dgs}lrgf/nm~cfcgóe/pnr~2%sd}oj 
Ancdf8 07 mn ofwl 200;
 
 
JF DGS]LRGF MN JF NM^CFCGÓE NE NJ PNRØ
6%
 
Nm~cfcgóe prgog}gqf pnr~fef
 
 
2%
 
Jf Slcgnmfm Gecfgcf w jf nm~cfcgóe
 
 
3%
 
Jf nm~cfcgóe ne jf cljlegf
 =%
 
Nm~cfcgóe ne jf çplcf mn jf Rnpøbjgcf
 
 
>%
 
 Fentls
 1%
 
Clecj~sglens
 ;%
 
B
gbjglkrfaïf
 
 
GE]RLM^CCGÓE
 
P
lr onmgl mn jf njfblrfcgóe mn ns}n }rfbfhl
 
v~
nrnols jjnkfr f clelcnr
~
e plcl oæs fcnrcf
 
mn jf dgs}lrgf w lrgkne mn jf nm
~
cfcgóe
 
ne e
~
ns}rl Pfïs* nj ogsol
v~
n els pnrog}f mgj
~
cgmfr
 
ne}rn s
~
s mganrne}ns nspfcgls mn }gnopl
 
f age mn nt}rfnr clecj
~
sglens
v~
n els clejjnqn f
 
rnscf}fr jl qfjglsl mn njjf f sg clol mn clrrnkgr fspnc}ls
v~
n f}ne}ne cle}rf nj dncdlnm
~
cf}gql%
J
f nm
~
cfcgóe ns}æ }fe mga 
~
emgmf
v~
n el afj}f ne egek
~
ef slcgnmfm
 
eg ne egekøe olone}l mn
 
jf dgs}lrgf% Ne }lmf slcgnmfm plr prgog}gqf
v~
n snf* necle}rfols
v~
n nj dlobrn sn nm
~
cf%
J
ls p
~
nbjls prgog}gqls cfrncïfe mn ofns}rls* mn nsc
~
njfs w mn mlc}rgefs pnmfkókgcfs* sge
 
nobfrkl* nm
~
cfbfe fj dlobrn* neqljqgçemljl w prnsgleæemljl cle jf }l}fj mn jfs fccglens
 
 w 
 
rnfccglens mn s
~
r
~
mgone}frgf qgmf slcgfj% Ne njjls* f
~
e
v~
n efmgn }
~
 qgnrf gmnf mnj nsa 
~
nrxlnm
~
cf}gql
v~
n* nsple}æenfone}n* jf slcgnmfm rnfjgxfbf ne cfmf olone}l* jf nm
~
cfcgóentgs}ïf clol dncdl% Ne c
~
fj
v~
gnrf mn jfs slcgnmfmns cgqgjgxfmfs cle}noplræenfsnecle}rfols nm
~
cfmlrns* ges}g}
~
cglens nm
~
cf}gqfs w }nlrïfs pnmfkókgcfs9 ns mncgr* dfjjfols
 
~
ef fccgóe pjfenfmf* clescgne}n* sgs}noæ}gcf% Jf goplr}fecgf a 
~
emfone}fj
v~
n jf dgs}lrgfmn jf nm
~
cfcgóe
 
}gnen pfrf c
~
fj
v~
gnr nm
~
cfmlr ns
v~
n pnrog}n nj clelcgogne}l mnj pfsfmlnm
~
cf}gql mn jf d
~
ofegmfm%
N
j dncdl nm
~
cf}gql el jl prnsne}f jf dgs}lrgf clol
~
e dncdl fgsjfml* sn ns}
~
mgf qgec
~
jæemljl cle jfs mgqnrsfs lrgne}fcglens agjlsóagcfs* rnjgkglsfs* slcgfjns w pljï}gcfs
v~
n
 
slbrn nj dfe geaj
~
gml% Fj qnrjl fsï* clol
~
e cleh
~
e}l mn cgrc
~
es}fecgfs
v~
n jl dfeneknemrfml* pnrog}n fprncgfr ne
v~
n onmgmf jf nm
~
cfcgóe df sgml
~
e afc}lr ne jf dgs}lrgf w 
 
ne
v~
n onmgmf
~
ef c
~
j}
~
rf ns a 
~
nrxf mn}nrogefe}n mn
~
ef nm
~
cfcgóe%
 F 
jl jfrkl mn jf geqns}gkfcgóe* fefjgxfrnols c
~
fjns a 
~
nrle jls dncdls oæs rnjnqfe}ns
v~
n
 
lc
~
rrgnrle ne e
~
ns}rl pfsfml* w 
v~
n mn
~
ef ofenrf
~
l}rf mgnrle lrgkne f jf nm
~
cfcgóe w 
 
plr nemn f jf pnmfklkïf% Mn jf ogsof ofenrf clelcnrnols clol f jl jfrkl mnj }gnopl df
 
gml nqlj
~
cglefeml mn fc
~
nrmls f jfs mganrne}ns çplcfs l n}fpfs mn e
~
ns}rf dgs}lrgf efcglefjdfs}f jjnkfr f jf fc}
~
fjgmfm% Qnrnols s
~
s cfrfc}nrïs}gcfs pnc
~
jgfrns ne cfmf cle}nt}ldgs}órgcl ne cleclrmfecgf cle nj }gpl mn slcgnmfm w klbgnrel%
 
Nj
prnsne}n }rfbfhl cles}f mn mn c
~
f}rl cfpï}
~
jls* ns}r
~
c}
~
rfmls clol sgk
~
n8
Cfpï}~jl G
8 Jf Nm
~
cfcgóe Prgog}gqf Pnr
~
fef* mlemn sn rnfjgxf
~
e rnc
~
ne}l mnj }gpl mnslcgnmfm w s
~
s rnjfcgóe cle jf nm
~
cfcgóe mn e
~
ns}rl p
~
nbjl ne s
~
s fjblrns%
Cfpï}~jl GG8
Jf slcgnmfm Gecfgcf* s
~
ns}r
~
c}
~
rf l slcgfj* cfrfc}nrïs}gcfs* ges}g}
~
cglensnm
~
cf}gqfs w nj }gpl mn ofkgs}nrgl mn jf çplcf%
Cfpï}~jl GGG8
Nm
~
cfcgóe ne jf Çplcf Cljlegfj* prgecgpfjns fc}gqgmfmns mn jf cljlegf*ns}r
~
c}
~
rf mn jf slcgnmfm ne jf cljlegf w cfrfc}nrïs}gcfs mn jf nm
~
cfcgóe ne nj cle}nt}lcljlegfj%
 
Cfpï}~jl GQ8
Jf Nm
~
cfcgóe ne jf Çplcf Rnp
~
 bjgcfef* n}fpfs mn jf nm
~
cfcgóe rnp
~
 bjgcfef*cfrfc}nrïs}gcfs mn jf nm
~
cfcgóe ne mgcdl cle}nt}l w ne jf fc}
~
fjgmfm%
N
spnrfols
v~
n nj mgscnregogne}l mn jls mlc
~
one}ls
v~
n sgrqgnrle pfrf e
~
ns}rfgeqns}gkfcgóecljon jfs ntpnc}f}gqfs mn jls jnc}lrns fmnoæs mn cle}rgb
~
gr cle jls lbhn}gqls
 
 w on}fs pjfe}nfmfs plr nj mlcne}n nj ogsol
v~
n rnpnrc
~
}f ne gecrnone}fr l onhlrfr sgs}nofnm
~
cf}gql ne nj
v~
n ns}fols geonrsls* sójl fsï plmrnols mncgr }frnf c
~
opjgmf%
NJ F^]LR 
 
G% NM^CFCGLE PRGOG]GQF PNR^FEF 
 
6%6% Jf Nm~cfcgóe Mn Jls P~nbjls Prgog}gqls
 Ns
~
ef nm
~
cfcgóe ef}
~
rfj* nsple}æenf* geclescgne}n* fm
v~
grgmf plr jf cleqgqnecgf mn pfmrnsn dghls* fm
~
j}ls w onelrns% Sn }rf}f mn
~
ef nm
~
cfcgóe plr gog}fcgóe* fsï fprnemn jfscls}
~
obrns mn jf }rgb
~
* cfe}ls w mfexfs* jnek
~
fhn
 
v~
n cles}g}
~
 wn s
~
ofwlr ges}r
~
one}l
 
nm
~
cf}gql%
 P~nbjls Cfxfmlrns8
prlcnmgogne}ls
 
pfrf nm
~
cfcgóe o
~
 w jftf* gemgscgpjgef* k
~
nrrf*
 
f
~
e
v~
n el plsnïfe rg
v~
nxfs l prlpgnmfmns
v~
n p
~
nmfe gecg}fr fj f}f
v~
n w rlbl mn l}rlsp
~
nbjls* ne njjls sn c
~
j}gqfbfe cgnr}fs c
~
fjgmfmns pnrslefjns* pfr}gc
~
jfrone}n jf mns}rnxfaïsgcf w jf rnsgs}necgf l nem
~
rncgogne}l cle rnspnc}l fj mljlr w fj cjgof%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->